၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၃၂
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10778
1.10777
အမြတ်
-0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#110260090
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10777
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.11 USD
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၄၄:၄၀
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.66616
0.6555
အမြတ်
-10.76 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#101274985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၄၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66616
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6555
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-10.76 USD
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၁၂:၂၆
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.65616
0.65556
အမြတ်
0.50 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#100779175
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၁၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65616
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65556
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.50 USD
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၁၄
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.66299
0.6555
အမြတ်
-15.18 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#101141864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66299
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.6555
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-15.18 USD
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၀၂:၄၄
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.66199
0.65751
အမြတ်
4.38 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#100947725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၀၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66199
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65751
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.38 USD
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၅၇
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.6593
0.66585
အမြတ်
6.45 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#100868772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6593
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66585
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.45 USD
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၀၀
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.66029
0.66586
အမြတ်
5.47 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#100865166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66586
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.47 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၄:၅၄
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
109.232
109.298
အမြတ်
5.04 USD
USDJPY
စာချုပ်
#99208737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.298
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
5.04 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၅:၄၆
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
109.258
109.292
အမြတ်
2.11 USD
USDJPY
စာချုပ်
#99207414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.258
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.292
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.11 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၄၈
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
109.121
109.156
အမြတ်
2.21 USD
USDJPY
စာချုပ်
#99211021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.121
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.156
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.21 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၅၁
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
142.199
142.281
အမြတ်
5.52 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99212545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.199
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
142.281
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
5.52 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၂၀
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၅၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.01288
1.0118
အမြတ်
9.67 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97842510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.0118
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
9.67 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၂၁
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.01438
1.01181
အမြတ်
24.40 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97855248
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01438
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.01181
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
24.40 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၄:၃၇
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.01109
1.01181
အမြတ်
-8.12 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97831123
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01109
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.01181
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-8.12 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၅၈:၃၉
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၄၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.0116
1.01181
အမြတ်
-3.08 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97840115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၅၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.01181
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-3.08 USD
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၃၅:၅၈
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.01653
1.01174
အမြတ်
46.34 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97929401
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၃၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01653
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
47.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.01174
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
46.34 USD
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၂၀:၁၂:၅၅
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.11994
1.12169
အမြတ်
-1.85 USD
EURUSD
စာချုပ်
#96928073
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၂၀:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11994
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12169
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.85 USD
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၂၁
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.13206
1.12151
အမြတ်
-42.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97461970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13206
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-42.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.12151
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-42.60 USD
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၀၁
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.12186
1.12169
အမြတ်
0.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97046797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၀၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12169
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၅၃:၀၆
၂၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၄၈:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.12446
1.12504
အမြတ်
-0.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#96973317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၅၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12446
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၄၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12504
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.68 USD
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၃၉:၅၅
၂၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၄၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.12754
1.12504
အမြတ်
2.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97350650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၃၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12754
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၄၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12504
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.40 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၇:၀၆
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၁၂:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.12498
1.12532
အမြတ်
2.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97831946
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12498
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၁၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.12532
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.40 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၃၈:၀၀
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၅၅:၁၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.01126
1.01031
အမြတ်
8.40 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97817241
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၃၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၅၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.01031
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
8.40 USD
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၅၂:၁၆
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.01046
1.00943
အမြတ်
9.20 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97767010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၅၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01046
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.00943
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
9.20 USD
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၅၂
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.1
1.00972
1.00936
အမြတ်
2.57 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97760020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.00936
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.57 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၄၃:၅၀
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၅၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.1
1.14177
1.14138
အမြတ်
1.86 USD
EURCHF
စာချုပ်
#97777837
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၄၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.14177
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၅၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.14138
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
1.86 USD
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၉:၂၁
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.32757
1.32834
အမြတ်
4.80 USD
USDCAD
စာချုပ်
#97728514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32757
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.32834
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.80 USD
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၄၂
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၁၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.00885
1.00824
အမြတ်
5.05 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97722496
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00885
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.00824
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
5.05 USD
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၁၉
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၁:၁၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.00805
1.0075
အမြတ်
4.46 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97627476
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၀၁:၁၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.0075
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.46 USD
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၂၁
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.12233
1.119
အမြတ်
3.23 USD
EURUSD
စာချုပ်
#96841445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.119
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.23 USD
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၂၁:၁၁:၀၆
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.12095
1.119
အမြတ်
1.85 USD
EURUSD
စာချုပ်
#96855275
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၁၉ ၂၁:၁၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12095
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.119
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.85 USD
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၂၈
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.00735
1.00794
အမြတ်
-6.85 USD
USDCHF
စာချုပ်
#95586783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00735
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.00794
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-6.85 USD
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၁၉
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.00819
1.00796
အမြတ်
1.28 USD
USDCHF
စာချုပ်
#95590426
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00819
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.00796
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.28 USD
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၂၃
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.00958
1.00772
အမြတ်
17.46 USD
USDCHF
စာချုပ်
#95603707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00958
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.00772
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
17.46 USD
၀၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၉:၃၇:၃၄
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၉:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.13673
1.1246
အမြတ်
-122.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#95395500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၉:၃၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13673
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-121.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.1246
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-122.30 USD
၀၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၅၇
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.13804
1.12456
အမြတ်
-135.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#95392978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13804
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-134.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.12456
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-135.80 USD
၀၁.၀၃.၂၀၁၉ ၂၁:၁၈:၄၈
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.13577
1.1246
အမြတ်
-112.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#95398894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၁၉ ၂၁:၁၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13577
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-111.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.1246
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-112.70 USD
၀၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၂၅
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.13938
1.12456
အမြတ်
-149.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#95389755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13938
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-148.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.12456
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-149.20 USD
၀၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၁၉:၁၁
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.13876
1.12457
အမြတ်
-285.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#95379061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၁၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-283.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.12457
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-285.80 USD
၀၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၀၇:၄၈
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၉:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.13846
1.12455
အမြတ်
-140.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#95378767
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၁၉ ၁၄:၀၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13846
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-139.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၁၉ ၁၆:၀၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.12455
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-140.10 USD
၀၆.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၃၇
၀၆.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၃၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.3449
1.34436
အမြတ်
3.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#95552781
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3449
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.34436
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.02 USD
၀၆.၀၃.၂၀၁၉ ၀၅:၄၉:၅၂
၀၆.၀၃.၂၀၁၉ ၀၆:၁၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.00544
1.00516
အမြတ်
1.79 USD
USDCHF
စာချုပ်
#95521510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၁၉ ၀၅:၄၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00544
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၁၉ ၀၆:၁၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.00516
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.79 USD
၀၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၂၈:၀၉
၀၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၄၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.12948
1.12968
အမြတ်
1.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#95494645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၂၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12948
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၁၉ ၁၇:၄၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.12968
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၇.၀၂.၂၀၁၉ ၁၄:၄၉:၀၆
၂၇.၀၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.85456
0.8553
အမြတ်
7.85 USD
EURGBP
စာချုပ်
#95264869
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၁၉ ၁၄:၄၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85456
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.8553
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
7.85 USD
၁၈.၀၂.၂၀၁၉ ၀၄:၅၇:၄၉
၂၅.၀၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.13192
1.13455
အမြတ်
5.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#94898965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၁၉ ၀၄:၅၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13192
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.13455
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.06 USD
၂၀.၀၂.၂၀၁၉ ၁၉:၁၈:၅၆
၂၅.၀၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.1366
1.13459
အမြတ်
-4.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#95013670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၁၉ ၁၉:၁၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1366
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.13459
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.22 USD
၂၅.၀၁.၂၀၁၉ ၁၉:၁၈:၅၃
၂၅.၀၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.1409
1.13458
အမြတ်
-12.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#93840942
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၁၉ ၁၉:၁၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1409
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.13458
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-12.84 USD
၂၅.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၃၄
၂၅.၀၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.14005
1.13461
အမြတ်
-11.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#93831617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.14005
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.13461
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-11.08 USD
၀၇.၀၂.၂၀၁၉ ၀၈:၀၄:၀၅
၂၅.၀၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13607
1.13459
အမြတ်
-1.58 USD
EURUSD
စာချုပ်
#94522272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၁၉ ၀၈:၀၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13459
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.58 USD
၂၀.၀၂.၂၀၁၉ ၁၉:၀၇:၀၆
၂၅.၀၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.13687
1.13454
အမြတ်
-4.86 USD
EURUSD
စာချုပ်
#95013359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၁၉ ၁၉:၀၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.13454
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.86 USD