၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၄၄:၄၀
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.1000
0.98435
0.97602
အမြတ်
-86.35 USD
USDCHF
စာချုပ်
#121879288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၄၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98435
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-85.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
0.97602
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-86.35 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၂၃
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.1000
0.9896
0.97598
အမြတ်
-140.55 USD
USDCHF
စာချုပ်
#121412603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-139.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
0.97598
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-140.55 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၂၂:၁၃
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.1000
0.9907
0.97597
အမြတ်
-151.93 USD
USDCHF
စာချုပ်
#121399960
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၂၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9907
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-150.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
0.97597
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-151.93 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၀၆
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.1000
0.99169
0.97598
အမြတ်
-161.97 USD
USDCHF
စာချုပ်
#121323118
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99169
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-160.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
0.97598
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-161.97 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၂၂:၃၄
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.1000
0.65172
0.65257
အမြတ်
-9.50 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#121388419
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၂၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
0.65257
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-9.50 USD
၂၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၃၇
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၁၉
ရောင်းချမှု
0.1000
0.66392
0.65257
အမြတ်
112.50 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#122721143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66392
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
113.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
0.65257
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
112.50 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၄၀
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၁၆
ရောင်းချမှု
0.1000
0.65641
0.65257
အမြတ်
37.40 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#121654758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65641
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
0.65257
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
37.40 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၂၈:၁၉
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1000
0.65551
0.65258
အမြတ်
28.30 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#121577557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
0.65258
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
28.30 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၅၈
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၁၀
ရောင်းချမှု
0.1000
0.65348
0.65258
အမြတ်
8.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#121554881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
0.65258
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
8.00 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၅၁
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.1000
0.65068
0.65258
အမြတ်
-20.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#121323028
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
0.65258
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-20.00 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၅၅
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.1000
0.84666
0.84794
အမြတ်
14.82 USD
EURGBP
စာချုပ်
#121561846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84666
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
0.84794
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
14.82 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၄၄
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.1000
0.8456
0.84802
အမြတ်
29.79 USD
EURGBP
စာချုပ်
#121563197
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8456
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
0.84802
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
29.79 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၆:၃၆
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၄၂
ရောင်းချမှု
0.1000
1.31242
1.31246
အမြတ်
-1.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121586445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၀၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31242
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
1.31246
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-1.40 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၀၈:၄၅
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.1000
1.31592
1.31235
အမြတ်
34.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121623969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၀၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31592
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
1.31235
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
34.70 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၀၄
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၁၂
ရောင်းချမှု
0.1000
1.10947
1.10862
အမြတ်
7.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121554461
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
1.10862
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
7.50 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၃၃
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.1000
1.31032
1.30888
အမြတ်
13.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121554402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31032
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
1.30888
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
13.40 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၀၇
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၄၇
ရောင်းချမှု
0.1000
1.3092
1.30892
အမြတ်
1.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#121547243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
1.30892
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၉:၀၀
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.1000
0.84853
0.84835
အမြတ်
-4.35 USD
EURGBP
စာချုပ်
#121524758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84853
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
0.84835
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-4.35 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၂:၅၇
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.1000
0.8465
0.8484
အမြတ်
22.87 USD
EURGBP
စာချုပ်
#121547002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
0.8484
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
22.87 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၅
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.1000
141.837
142.349
အမြတ်
45.11 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99223441
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
141.837
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
47.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
142.349
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
45.11 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၅၁
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.1000
142.116
142.357
အမြတ်
20.18 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99218956
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
142.357
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
20.18 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၀၅
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.1000
142.373
142.36
အမြတ်
-3.20 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99206569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
142.36
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-3.20 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၅၉
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၉:၃၈
ရောင်းချမှု
0.1000
1.10836
1.10803
အမြတ်
2.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121323083
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10836
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
1.10803
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.30 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၃၁:၄၁
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.0500
0.987
0.99187
အမြတ်
24.05 USD
USDCHF
စာချုပ်
#118788593
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၃၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.987
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
0.99187
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
24.05 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၁၈:၃၇
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.0500
0.98869
0.99187
အမြတ်
15.53 USD
USDCHF
စာချုပ်
#118784329
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၁၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98869
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
0.99187
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
15.53 USD
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၃၆:၅၄
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.0500
0.99294
0.99187
အမြတ်
-5.89 USD
USDCHF
စာချုပ်
#118690655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၃၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99294
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
0.99187
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-5.89 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၂၃:၀၀
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၂၅
ရောင်းချမှု
0.1000
0.6434
0.64266
အမြတ်
6.40 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#117696772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၂၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
0.64266
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.40 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၇:၁၇
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၂၁
ရောင်းချမှု
0.1000
0.64294
0.64266
အမြတ်
1.80 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#117696408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64294
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
0.64266
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၂၃
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၅၉
ရောင်းချမှု
0.1000
1.1179
1.11521
အမြတ်
25.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#117586791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
1.11521
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
25.90 USD
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၂:၃၈
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.1000
1.11647
1.11519
အမြတ်
11.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#117513534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11647
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
1.11519
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
11.80 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၁:၀၉
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၄၈
ရောင်းချမှု
0.1000
0.64008
0.63925
အမြတ်
7.30 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#117584565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64008
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
0.63925
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
7.30 USD
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၃၄
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၁၀
ရောင်းချမှု
0.1000
1.11489
1.11411
အမြတ်
6.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#117440952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11489
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
1.11411
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.80 USD
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၅၃
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၀၅
ရောင်းချမှု
0.1000
1.11446
1.11411
အမြတ်
2.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#117430990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11446
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
1.11411
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.50 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၂:၅၀
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.0500
130.75
131.072
အမြတ်
14.02 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#116020674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
131.072
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
14.02 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၀၉:၂၉
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.0500
130.95
131.063
အမြတ်
4.27 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#116018137
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၀၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
131.063
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.27 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၂၁
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.0500
131.074
131.122
အမြတ်
1.24 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#116010574
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.074
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0500
ပြင်ပ
131.122
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.24 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၄၅
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၂၂:၅၂
ရောင်းချမှု
0.0200
1.25759
1.25726
အမြတ်
0.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#113792519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၂၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1.25726
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.46 USD
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၃၂
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.10778
1.10777
အမြတ်
-0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#110260090
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.10777
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.11 USD
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၄၄:၄၀
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.66616
0.6555
အမြတ်
-10.76 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#101274985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၄၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66616
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.6555
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-10.76 USD
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၁၄
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.0200
0.66299
0.6555
အမြတ်
-15.18 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#101141864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66299
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
0.6555
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-15.18 USD
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၁၂:၂၆
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၄၈
ရောင်းချမှု
0.0100
0.65616
0.65556
အမြတ်
0.50 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#100779175
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၁၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65616
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.65556
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.50 USD
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၀၂:၄၄
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.0100
0.66199
0.65751
အမြတ်
4.38 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#100947725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၀၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66199
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.65751
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.38 USD
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၅၇
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.6593
0.66585
အမြတ်
6.45 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#100868772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၃၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6593
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.66585
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
6.45 USD
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၀၀
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.0100
0.66029
0.66586
အမြတ်
5.47 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#100865166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
0.66586
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.47 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၄:၅၄
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.1000
109.232
109.298
အမြတ်
5.04 USD
USDJPY
စာချုပ်
#99208737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
109.298
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
5.04 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၅:၄၆
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.1000
109.258
109.292
အမြတ်
2.11 USD
USDJPY
စာချုပ်
#99207414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.258
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
109.292
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.11 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၄၈
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.1000
109.121
109.156
အမြတ်
2.21 USD
USDJPY
စာချုပ်
#99211021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၄၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.121
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
109.156
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.21 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၅၁
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.1000
142.199
142.281
အမြတ်
5.52 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#99212545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.199
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
142.281
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
5.52 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၂၀
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၅၅
ရောင်းချမှု
0.1000
1.01288
1.0118
အမြတ်
9.67 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97842510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
1.0118
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
9.67 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၂၁
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.1000
1.01438
1.01181
အမြတ်
24.40 USD
USDCHF
စာချုပ်
#97855248
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၃၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01438
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
1.01181
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
24.40 USD