၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၀၀
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၄၂
ရောင်းချမှု
0.04
0.90435
0.90733
အမြတ်
-16.32 USD
EURGBP
စာချုပ်
#149919569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90435
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.90733
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-16.32 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၀၀
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.90764
0.90731
အမြတ်
-2.52 USD
EURGBP
စာချုပ်
#149855606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90764
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.90731
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-2.52 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၂၂
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.90463
0.9073
အမြတ်
13.11 USD
EURGBP
စာချုပ်
#149919402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.9073
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
13.11 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၂၆
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၄၁
ရောင်းချမှု
0.04
0.90741
0.90733
အမြတ်
-0.38 USD
EURGBP
စာချုပ်
#149929853
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.90733
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-0.38 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၄၆
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.04
0.66961
0.66905
အမြတ်
1.84 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#149826048
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66961
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.66905
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.84 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၅
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.04
0.66661
0.66905
အမြတ်
-10.16 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#149733565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.66905
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-10.16 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၆:၀၁
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.66881
0.66899
အမြတ်
0.32 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#149794845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66881
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.66899
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.32 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၂၆
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.66577
0.66899
အမြတ်
12.48 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#149815281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66577
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.66899
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
12.48 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၀၁
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.04
0.71029
0.71285
အမြတ်
-10.64 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#149862996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.71285
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-10.64 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၂၉
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.04
0.71339
0.71285
အမြတ်
1.76 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#149870120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71339
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.71285
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.76 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၉:၀၅
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၈:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.71316
0.71283
အမြတ်
-1.72 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#149803714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.71283
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-1.72 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၉:၀၀
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.04
1.18096
1.1815
အမြတ်
-2.56 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149915593
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18096
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.1815
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-2.56 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၁:၂၄
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.18222
1.1815
အမြတ်
-3.28 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149907704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18222
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.1815
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-3.28 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၀၀
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.18521
1.1815
အမြတ်
-15.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149827393
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18521
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.1815
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-15.24 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၀၁
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၀၅
ရောင်းချမှု
0.04
1.29953
1.30223
အမြတ်
-11.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149939350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.30223
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-11.20 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၃၃
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၀၅
ရောင်းချမှု
0.04
1.30253
1.30223
အမြတ်
0.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149949820
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30253
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.30223
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.80 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၄၁
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.30124
1.30218
အမြတ်
6.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149931063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.30218
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
6.72 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၀၇
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.3042
1.3022
အမြတ်
-8.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149927840
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3042
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.3022
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-8.40 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၁:၀၀
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.30727
1.3022
အမြတ်
-20.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149922914
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30727
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-20.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.3022
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-20.68 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၀၂
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၄၇
ရောင်းချမှု
0.04
1.30153
1.29952
အမြတ်
7.64 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149903089
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30153
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.29952
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
7.64 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၆:၁၂
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၄၇
ရောင်းချမှု
0.04
1.30455
1.29952
အမြတ်
19.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149918547
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.29952
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
19.72 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၂၄
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.30821
1.30716
အမြတ်
-4.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149825156
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30821
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.30716
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-4.60 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၀၀
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.31116
1.30716
အမြတ်
-16.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149822223
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.30716
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-16.40 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၁၈
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.30516
1.30716
အမြတ်
15.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149852906
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30516
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.30716
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
15.20 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၁၉
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.24
1.30216
1.30716
အမြတ်
117.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149857143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30216
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
120.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.30716
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
117.60 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၄
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၅၄
ရောင်းချမှု
0.04
0.90313
0.90434
အမြတ်
-7.11 USD
EURGBP
စာချုပ်
#149733533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90313
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.90434
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-7.11 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၃:၄၇
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၅၄
ရောင်းချမှု
0.04
0.90613
0.90434
အမြတ်
8.55 USD
EURGBP
စာချုပ်
#149830614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90613
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.90434
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
8.55 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၄၉
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၅၄
ရောင်းချမှု
0.04
0.90915
0.90434
အမြတ်
24.32 USD
EURGBP
စာချုပ်
#149868723
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၅၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.90434
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
24.32 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၆:၃၀
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၂၄
ရောင်းချမှု
0.08
1.185
1.18103
အမြတ်
30.96 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149826665
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.185
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.18103
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
30.96 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၃:၀၀
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၂၄
ရောင်းချမှု
0.04
1.17904
1.18103
အမြတ်
-8.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149806359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17904
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.18103
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-8.36 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၅၃
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၂၄
ရောင်းချမှု
0.04
1.18202
1.18103
အမြတ်
3.56 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149819740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.18103
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.56 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၀၀
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၂၃
ရောင်းချမှု
0.04
1.30646
1.30145
အမြတ်
19.64 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149849340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30646
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.30145
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
19.64 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၄
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.04
0.71177
0.71026
အမြတ်
5.64 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#149733508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71177
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.71026
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
5.64 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၄၄
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၅၅
ရောင်းချမှု
0.04
0.71487
0.71026
အမြတ်
18.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#149826125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71487
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.71026
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
18.04 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၁
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.90299
0.90776
အမြတ်
24.07 USD
EURGBP
စာချုပ်
#149733992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90299
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.90776
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
24.07 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၂၂
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၀၂
ဝယ်ယူမှု
7
3449.1
3460.1
အမြတ်
4.20 USD
SPX
စာချုပ်
#149795802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
3449.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7
ပြင်ပ
3460.1
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
4.20 USD
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၁၅:၃၁
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၅၉
ဝယ်ယူမှု
2
418.07
414.09
အမြတ်
-8.46 USD
#TSLA
စာချုပ်
#146069136
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၁၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
418.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
414.09
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-8.46 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၅၅
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၅၈
ဝယ်ယူမှု
1
1573.44
1622.23
အမြတ်
48.54 USD
#GOOG
စာချုပ်
#149069227
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1573.44
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
48.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1622.23
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
48.54 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၀၅
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.08
1.31199
1.30697
အမြတ်
39.36 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149839185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31199
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
40.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.30697
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
39.36 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၂၂
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.04
1.30963
1.30697
အမြတ်
10.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149838900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30963
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.30697
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
10.24 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၀၀
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၁၃
ရောင်းချမှု
0.04
1.30598
1.30698
အမြတ်
-4.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149830818
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.30698
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-4.40 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၅၃:၃၃
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၅၂:၅၄
ရောင်းချမှု
0.04
1.31354
1.31218
အမြတ်
3.75 USD
USDCAD
စာချုပ်
#149793845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၅၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၅၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.31218
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.75 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၂၉
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.84042
1.82868
အမြတ်
16.38 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#149791233
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.84042
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.82868
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
16.38 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၃:၀၀
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.30527
1.30624
အမြတ်
-4.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149815357
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30527
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.30624
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-4.28 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၃၂
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.08
1.31127
1.30624
အမြတ်
39.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149822616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
40.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.30624
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
39.44 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၂၄
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.30827
1.30623
အမြတ်
7.76 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149819044
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30827
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.30623
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
7.76 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၁၈
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
104.798
104.632
အမြတ်
-8.43 USD
USDJPY
စာချုပ်
#149788057
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.798
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
104.632
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-8.43 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၀
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.18735
1.18536
အမြတ်
-8.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149733888
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18735
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.18536
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-8.36 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၀၅
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.18434
1.18536
အမြတ်
3.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149755981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.18536
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.68 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၀၃
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.18128
1.18536
အမြတ်
31.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149779463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.18536
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
31.84 USD