၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၄၇
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.14331
1.14278
အမြတ်
0.43 USD
EURUSD
စာချုပ်
#140565226
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.14331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.14278
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.43 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၄၁
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.14332
1.14281
အမြတ်
0.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#140565284
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.14332
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.14281
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.41 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၅၄:၁၄
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
134.845
134.951
အမြတ်
-1.19 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140519874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၅၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.951
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.19 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၂၆
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.96848
0.96983
အမြတ်
3.88 USD
USDCHF
စာချုပ်
#132183059
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.96848
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.96983
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
3.88 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၁၂
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.97702
0.98357
အမြတ်
32.80 USD
USDCHF
စာချုပ်
#129561274
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97702
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.98357
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
32.80 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၅၈
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
109.62
110.162
အမြတ်
24.10 USD
USDJPY
စာချုပ်
#129561212
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
110.162
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
24.10 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၄၀
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.4187
1.43037
အမြတ်
40.29 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129563621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4187
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
40.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.43037
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
40.29 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၇:၀၇
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.42298
1.43014
အမြတ်
24.53 USD
USDCAD
စာချုပ်
#129560941
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.42298
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.43014
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
24.53 USD