၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၃၅:၅၇
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.91737
0.91855
အမြတ်
0.04 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504996342
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၃၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.91855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၃၁:၄၁
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.9171
0.91606
အမြတ်
-0.06 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504991913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၃၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9171
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.91606
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၄၀
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
150.163
150.226
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1504964954
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
150.163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
150.226
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၇:၃၅
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.91843
0.91876
အမြတ်
0.01 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504952678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.91876
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၃၄
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.91738
0.91816
အမြတ်
0.04 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504943964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.91816
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၄၆:၁၅
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91603
0.91717
အမြတ်
0.01 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504911148
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၄၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91603
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91717
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၆:၃၅
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.91643
0.91717
အမြတ်
0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504857581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91643
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.91717
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၂:၅၇
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၂၆:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.08
0.91678
0.91583
အမြတ်
-0.08 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504905504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91678
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၂၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
0.91583
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၇:၄၂
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.20291
1.20258
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1504900004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20291
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20258
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၂၆:၄၁
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၇:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.20363
1.20316
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1504808132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၂၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20316
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၂၆:၄၆
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၇:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.20363
1.20314
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1504808133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၂၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20314
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၁၁
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၄၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.91515
0.91576
အမြတ်
0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504881563
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91515
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၄၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.91576
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၆:၂၉
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.20547
1.20514
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1504857576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20547
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20514
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၃၉
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၆:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.91545
0.9162
အမြတ်
0.04 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504747856
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91545
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.9162
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၁၆
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.91428
0.91523
အမြတ်
0.05 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504771840
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91428
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.91523
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၈:၁၁
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.91328
0.91403
အမြတ်
0.04 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504763686
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91328
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.91403
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၉:၂၅
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၇:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.91399
0.91293
အမြတ်
-0.06 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504753813
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.91293
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၅၄
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၃၀
ရောင်းချမှု
0.05
0.71742
0.71852
အမြတ်
-0.06 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1504743361
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.71852
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၂၃
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၃၀
ရောင်းချမှု
0.05
0.71756
0.71852
အမြတ်
-0.05 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1504743526
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71756
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.71852
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၀၉
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၃၅
ရောင်းချမှု
0.05
129.938
129.762
အမြတ်
0.08 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504254371
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.938
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
129.762
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၁၃
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၃၁
ရောင်းချမှု
0.07
129.939
129.767
အမြတ်
0.11 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504254375
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.939
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
129.767
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၂၁:၃၁
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.03
130.04
129.771
အမြတ်
0.07 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504600321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၂၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
129.771
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၄၁:၀၀
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၁၈:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35039
1.3544
အမြတ်
0.00 USD
XRPUSD
စာချုပ်
#1504693024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၄၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35039
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၁၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3544
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၁၄:၄၅
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.33117
1.34401
အမြတ်
0.01 USD
XRPUSD
စာချုပ်
#1504693014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၁၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.33117
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34401
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၈:၂၃
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၁၄:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31895
1.32503
အမြတ်
0.00 USD
XRPUSD
စာချုပ်
#1504693003
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၁၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32503
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၅၂
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.30884
1.31205
အမြတ်
0.00 USD
XRPUSD
စာချုပ်
#1504692515
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30884
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31205
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၂၄
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.29002
1.31385
အမြတ်
0.02 USD
XRPUSD
စာချုပ်
#1504692122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29002
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31385
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၄၇
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26199
1.2674
အမြတ်
0.00 USD
XRPUSD
စာချုပ်
#1504692110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26199
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2674
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၃၈
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၀၂
ရောင်းချမှု
0.05
130.444
130.385
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504646486
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.444
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.385
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၁၇:၀၄
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.92228
0.921
အမြတ်
-0.07 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504609256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၁၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92228
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.921
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၁၇:၄၃
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.92229
0.921
အမြတ်
-0.07 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504609259
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၁၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92229
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.921
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၅၆
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၂၁:၂၃
ရောင်းချမှု
0.05
130.148
130.068
အမြတ်
0.04 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504567458
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.148
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၂၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.068
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၇:၅၉
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၁၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.92223
0.92259
အမြတ်
0.02 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504597635
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92223
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၁၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.92259
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၀၂
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၂၇:၃၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.19751
1.1965
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1504585819
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19751
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၂၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.1965
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၃
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.92191
0.9213
အမြတ်
-0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504584109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92191
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.9213
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၁၀:၀၁
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.92379
0.92437
အမြတ်
0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504531860
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92379
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.92437
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၉:၄၄
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.92379
0.92434
အမြတ်
0.06 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504531855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92379
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.92434
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၁၁
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၅၃
ရောင်းချမှု
0.05
130.215
130.175
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504471653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.175
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၅၇
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၉:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.92288
0.92356
အမြတ်
0.02 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504488611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.92356
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၅၃
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၉:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.92304
0.92356
အမြတ်
0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504471632
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92304
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.92356
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၀၄
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၉:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.92305
0.92356
အမြတ်
0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504471646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.92356
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၄၃
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၁၃:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.25218
1.25235
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1504510499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25218
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၁၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.25235
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၀၇
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.9222
0.9228
အမြတ်
0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504399963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9222
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.9228
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၂၂
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.92215
0.92284
အမြတ်
0.04 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504399984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.92284
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၄၇
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.92163
0.9221
အမြတ်
0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504464159
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.9221
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၄၉
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.92076
0.9214
အမြတ်
0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504452016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.9214
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၄၈
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.92077
0.92143
အမြတ်
0.07 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504406045
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92077
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.92143
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၀၃
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.73316
0.73376
အမြတ်
0.03 USD
CADCHF
စာချုပ်
#1504460613
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.73376
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၂၀
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၆:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.91916
0.91998
အမြတ်
0.04 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504459376
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.91998
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၃၉
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.91923
0.91874
အမြတ်
-0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1504458089
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91923
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.91874
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD