၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၂၂:၂၉
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17186
1.17321
အမြတ်
1.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#80732519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၂၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17321
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.35 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၇:၄၄
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17218
1.17321
အမြတ်
1.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#80711213
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17218
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17321
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.03 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၁၄
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
109.664
109.537
အမြတ်
1.16 USD
USDJPY
စာချုပ်
#80681430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.537
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.16 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၀၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.93237
0.92984
အမြတ်
2.72 USD
USDCHF
စာချုပ်
#80622547
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93237
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92984
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.72 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၉:၁၀
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.93234
0.92969
အမြတ်
2.85 USD
USDCHF
စာချုပ်
#80622638
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93234
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92969
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.85 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၃၉
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
110.111
109.86
အမြတ်
2.28 USD
USDJPY
စာချုပ်
#80264760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.111
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.28 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၇:၁၅
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
110.06
109.865
အမြတ်
1.77 USD
USDJPY
စာချုပ်
#80310462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.865
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.77 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၄၂
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
109.967
109.823
အမြတ်
1.31 USD
USDJPY
စာချုပ်
#80189564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.967
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.823
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.31 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၃၂
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
110.019
109.789
အမြတ်
2.09 USD
USDJPY
စာချုပ်
#80009717
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.019
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.789
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.09 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၁၄
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
109.951
109.79
အမြတ်
1.47 USD
USDJPY
စာချုပ်
#80007539
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.951
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.79
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.47 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၀၇
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
109.915
109.79
အမြတ်
1.14 USD
USDJPY
စာချုပ်
#79999671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.79
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.14 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၂၁
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
109.856
109.79
အမြတ်
0.60 USD
USDJPY
စာချုပ်
#79950936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.856
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.79
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၃၂
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
109.819
109.79
အမြတ်
0.26 USD
USDJPY
စာချုပ်
#79972472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.819
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.79
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၀၃
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
110.149
109.942
အမြတ်
1.88 USD
USDJPY
စာချုပ်
#80015178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.149
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.942
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.88 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၃၁
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
110.193
109.933
အမြတ်
2.37 USD
USDJPY
စာချုပ်
#80029127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.933
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.37 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၅:၁၉
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
110.278
109.933
အမြတ်
3.14 USD
USDJPY
စာချုပ်
#80037843
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.278
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.933
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.14 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၁၀
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
110.333
110.033
အမြတ်
2.73 USD
USDJPY
စာချုပ်
#79718871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.333
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
110.033
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.73 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၀၀
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
110.242
110.031
အမြတ်
1.92 USD
USDJPY
စာချုပ်
#79716074
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.242
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
110.031
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.92 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၂၈:၁၆
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
110.233
110.206
အမြတ်
0.24 USD
USDJPY
စာချုပ်
#79709802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၂၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
110.206
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၃၈
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
109.737
109.848
အမြတ်
-1.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#79367974
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.848
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.01 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၆:၂၂
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
109.766
109.847
အမြတ်
-0.74 USD
USDJPY
စာချုပ်
#79372752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.766
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.847
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.74 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၄၇
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
109.825
109.845
အမြတ်
-0.18 USD
USDJPY
စာချုပ်
#79376835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.825
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.845
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.18 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၂:၃၆
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
109.88
109.845
အမြတ်
0.32 USD
USDJPY
စာချုပ်
#79377409
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.845
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၂၆
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
109.98
109.845
အမြတ်
1.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#79389847
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.845
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.23 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၅၂
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
110.028
109.845
အမြတ်
1.67 USD
USDJPY
စာချုပ်
#79396302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.845
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.67 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၂၁
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
110.129
109.845
အမြတ်
2.59 USD
USDJPY
စာချုပ်
#79428351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.129
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.845
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.59 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၁၄
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
110.199
109.847
အမြတ်
3.20 USD
USDJPY
စာချုပ်
#79433067
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.199
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.847
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.20 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၁
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.89319
1.89357
အမြတ်
-0.27 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#78991713
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89319
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.89357
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.27 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၄၉
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.89367
1.89356
အမြတ်
0.08 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#78957735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.89356
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၁၂
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.89392
1.89346
အမြတ်
0.33 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#78958627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89392
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.89346
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၀၉
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.89461
1.89343
အမြတ်
0.86 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#78958916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89461
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.89343
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၅၉
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.89509
1.89343
အမြတ်
1.21 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#79033707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89509
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.89343
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.21 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၃၀
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.89558
1.89343
အမြတ်
1.56 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#79033797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.89343
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.56 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၅၇
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.89665
1.89606
အမြတ်
0.43 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#79036706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.89606
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၁၄
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.89805
1.89604
အမြတ်
1.46 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#79040599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.89604
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.46 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၁၉:၁၆
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.89836
1.89605
အမြတ်
1.67 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#79038652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၁၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89836
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.89605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.67 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၂၉
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.90055
1.89716
အမြတ်
2.46 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#79050476
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.90055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.89716
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.46 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၃၂:၄၃
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.90302
1.89722
အမြတ်
4.20 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#79083272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၃၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.90302
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.89722
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.20 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၂၃
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၄:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.91099
1.90391
အမြတ်
5.08 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#79099297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.91099
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.90391
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.08 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၆:၅၃
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.88839
1.88767
အမြတ်
0.53 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#78899609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.88839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.88767
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၂၂
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.88805
1.88767
အမြတ်
0.28 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#78899196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.88805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.88767
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၄၀:၀၈
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.88941
1.88829
အမြတ်
0.83 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#78900585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၄၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.88941
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.88829
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၅၇
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.89212
1.88889
အမြတ်
2.37 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#78908020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.88889
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.37 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၁:၀၀
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.89193
1.88883
အမြတ်
2.27 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#78906197
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.88883
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.27 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၅:၂၀
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.38595
1.38486
အမြတ်
1.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#78880389
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38595
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38486
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.09 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၃၂
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.84959
0.84912
အမြတ်
-0.64 USD
EURGBP
စာချုပ်
#78430322
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84912
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.64 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၂၈:၄၈
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.84948
0.84912
အမြတ်
-0.50 USD
EURGBP
စာချုပ်
#78421286
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၂၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84948
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84912
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.50 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၀
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.84881
0.84912
အမြတ်
0.43 USD
EURGBP
စာချုပ်
#78437052
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84881
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84912
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၃၉
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.84847
0.84912
အမြတ်
0.90 USD
EURGBP
စာချုပ်
#78445035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84847
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84912
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.90 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၂၃
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.84807
0.84912
အမြတ်
1.45 USD
EURGBP
စာချုပ်
#78454715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84807
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84912
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.45 USD