၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၀၂
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၃၂:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.69478
0.696
အမြတ်
2.44 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#48070209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၃၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.44 USD
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၀
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၄၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.93435
0.93619
အမြတ်
2.72 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#48031980
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93435
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၄၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.93619
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.72 USD
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၁၉:၀၈
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၂၈:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.616
1.61503
အမြတ်
1.34 USD
EURAUD
စာချုပ်
#47999237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၁၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.616
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၂၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.61503
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.34 USD
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၅၄
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၅၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.69051
0.693
အမြတ်
4.98 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#47993051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69051
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၅၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.693
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.98 USD
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၃၄:၂၄
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၀၆:၁၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.62238
1.6223
အမြတ်
0.28 USD
EURAUD
စာချုပ်
#47962253
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၃၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.62238
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၀၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.6223
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၃၉
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၅၃:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.129
1.125
အမြတ်
-7.94 USD
EURCHF
စာချုပ်
#47959272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.129
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၅၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.125
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.94 USD
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၃၆
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၅၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
0.87399
0.87959
အမြတ်
-14.21 USD
EURGBP
စာချုပ်
#47959313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၅၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.87959
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.21 USD
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၅၅
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.26929
1.27631
အမြတ်
-14.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#47947710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.27631
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.04 USD
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၀၅:၄၁
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၁၀:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.6145
1.62022
အမြတ်
7.88 USD
EURAUD
စာချုပ်
#47948528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၀၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.6145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၁၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.62022
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.88 USD
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၁၀:၀၉
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၁၀:၄၅
ရောင်းချမှု
0.02
0.6895
0.68848
အမြတ်
2.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#47948219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၁၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၁၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68848
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.04 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၄၅:၄၅
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.69513
0.68714
အမြတ်
-15.98 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#47884717
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69513
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68714
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.98 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၁၆:၅၃
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.6969
0.68714
အမြတ်
-19.52 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#47877700
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၁၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6969
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68714
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-19.52 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၅၀
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.61133
1.62419
အမြတ်
-17.68 USD
EURAUD
စာချုပ်
#47877680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.61133
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.62419
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-17.68 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၄၅
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၃:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.28362
1.2847
အမြတ်
-2.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#47906652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2847
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.16 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၉:၀၅
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၃၉:၀၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.61738
1.61636
အမြတ်
1.42 USD
EURAUD
စာချုပ်
#47882983
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.61738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၃၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.61636
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.42 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၁:၁၀
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၁၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.86563
0.86719
အမြတ်
4.05 USD
EURGBP
စာချုပ်
#47881992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86563
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၁၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.86719
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.05 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၄၉
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.31262
1.30831
အမြတ်
8.58 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#47876994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31262
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30831
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.58 USD
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၃:၂၉
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၀၈:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.13745
1.13828
အမြတ်
-1.64 USD
EURCHF
စာချုပ်
#47854434
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၀၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.13828
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.64 USD
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၄:၀၄
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၂၅:၃၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.6111
1.60749
အမြတ်
12.61 USD
EURAUD
စာချုပ်
#47855633
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6111
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၂၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.60749
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.61 USD
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၃:၅၅
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၁:၅၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.31947
1.31831
အမြတ်
2.29 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#47854436
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31831
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.29 USD
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၉:၂၂
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.69689
0.69778
အမြတ်
4.45 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#47854468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69689
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.69778
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.45 USD
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၄၅
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.86285
0.86381
အမြတ်
6.24 USD
EURGBP
စာချုပ်
#47854511
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86285
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.86381
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.24 USD
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၃၇:၁၅
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၅၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.86118
0.86285
အမြတ်
-10.84 USD
EURGBP
စာချုပ်
#47853785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၃၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.86285
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.84 USD
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၁၂
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၈:၅၅
ရောင်းချမှု
0.05
0.69654
0.69689
အမြတ်
-1.75 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#47854444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.69689
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.75 USD
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၂၅
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၂၉:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.862
0.86118
အမြတ်
-5.32 USD
EURGBP
စာချုပ်
#47843740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.862
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၂၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.86118
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.32 USD
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၅၉:၄၂
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၁၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.05
0.7545
0.75448
အမြတ်
0.10 USD
CADCHF
စာချုပ်
#47841811
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၅၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7545
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၁၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.75448
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၂၃:၃၆
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၂၀:၃၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.1196
1.11941
အမြတ်
0.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47841397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၂၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1196
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၂၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.11941
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.95 USD
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၄၇:၀၆
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.75679
0.7565
အမြတ်
1.43 USD
CADCHF
စာချုပ်
#47822996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၄၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.75679
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.7565
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.43 USD
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၁၆:၁၈
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.12086
1.12047
အမြတ်
-1.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47822381
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၁၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12086
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.12047
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.95 USD
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၁၈
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၃၇
ရောင်းချမှု
0.05
0.75474
0.7591
အမြတ်
-21.32 USD
CADCHF
စာချုပ်
#47818461
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.75474
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-21.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.7591
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-21.32 USD
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၅၇:၀၆
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၃၀:၀၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.87447
1.86553
အမြတ်
31.47 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#47818962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၅၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.87447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.86553
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
31.47 USD
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၀၀
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.11393
1.1171
အမြတ်
-15.85 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47805943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11393
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.1171
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.85 USD
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၃၆:၄၆
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၉:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.94463
0.94183
အမြတ်
-10.42 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#47795474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၃၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.94183
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.42 USD
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၃၁:၁၀
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၇:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.69949
0.70011
အမြတ်
3.10 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#47805306
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၃၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.70011
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.10 USD
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၁၀
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.29895
1.30054
အမြတ်
-7.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#47804778
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.30054
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.95 USD
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၄၃
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၂၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.01599
1.01408
အမြတ်
9.42 USD
USDCHF
စာချုပ်
#47785508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၂၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.01408
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.42 USD
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၂၆:၂၄
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၈:၄၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.14137
1.1411
အမြတ်
1.33 USD
EURCHF
စာချုပ်
#47785881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၂၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.14137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.1411
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.33 USD
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၄၃
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၈:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.1233
1.12337
အမြတ်
0.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47785257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.12337
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၂၅:၂၂
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၄၆:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.12047
1.12129
အမြတ်
4.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47780033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၈:၂၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12047
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၄၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.12129
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.10 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၅၁:၂၈
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.12125
1.12206
အမြတ်
4.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47777411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၅၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12125
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.12206
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.05 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၂၀:၃၄
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၅၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.12102
1.12103
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47777204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၂၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12102
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၅၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.12103
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၁၀
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၄၉:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.01793
1.01923
အမြတ်
-2.55 USD
USDCHF
စာချုပ်
#47775929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.01793
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.01923
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.55 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၄၉:၄၇
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၄၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.74685
1.74734
အမြတ်
0.73 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#47776972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၄၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.74685
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၄၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.74734
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၂၀:၁၀
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၄၈:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.29894
1.29977
အမြတ်
4.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#47777202
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၂၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29894
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၄၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.29977
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.15 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၁၉:၁၂
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၄၈:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.29905
1.29974
အမြတ်
3.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#47777196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၁၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29905
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၄၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.29974
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.45 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၁၅
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၄၉:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.29746
1.29883
အမြတ်
2.74 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#47775915
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၄၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.29883
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.74 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၀၃
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၄၉:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11962
1.12112
အမြတ်
3.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47775912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11962
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၄၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.12112
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၂၀:၁၃:၀၈
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၀၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.118
1.11912
အမြတ်
2.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47772152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၂၀:၁၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၀၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11912
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.24 USD
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၃၈:၅၂
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၅၄:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11794
1.11802
အမြတ်
0.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47772013
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၃၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၅၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11802
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၄၆:၅၆
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၅၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.1175
1.11788
အမြတ်
0.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47772007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၄၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၅၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11788
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD