၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၅၄
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၀၂
ဝယ်ယူမှု
9
924
602.42
အမြတ်
-2 896.81 USD
#TSLA
စာချုပ်
#125633664
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
924
လဲလှယ်ခြင်း
-0.34 USD
စုစုပေါင်း
-2 894.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
9
ပြင်ပ
602.42
ကော်မရှင်ခ
-2.25 USD
အမြတ်
-2 896.81 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၂:၄၀
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၀၁
ရောင်းချမှု
8
585.2
606.9
အမြတ်
-176.34 USD
#TSLA
စာချုပ်
#125285297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
585.2
လဲလှယ်ခြင်း
-0.74 USD
စုစုပေါင်း
-173.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
606.9
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-176.34 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၁:၁၆
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၀၁
ရောင်းချမှု
5
577.25
606.9
အမြတ်
-149.90 USD
#TSLA
စာချုပ်
#125271473
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
577.25
လဲလှယ်ခြင်း
-0.40 USD
စုစုပေါင်း
-148.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
606.9
ကော်မရှင်ခ
-1.25 USD
အမြတ်
-149.90 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၀၂
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.21
64.5965
71.4056
အမြတ်
-1 992.98 USD
USDRUB
စာချုပ်
#126900936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
64.5965
လဲလှယ်ခြင်း
15.84 USD
စုစုပေါင်း
-2 002.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
71.4056
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
-1 992.98 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၈:၁၉
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.25
66.3975
71.4056
အမြတ်
-1 758.27 USD
USDRUB
စာချုပ်
#128073722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
66.3975
လဲလှယ်ခြင်း
2.63 USD
စုစုပေါင်း
-1 753.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
71.4056
ကော်မရှင်ခ
-7.50 USD
အမြတ်
-1 758.27 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၅:၀၈
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.48
65.6512
71.4056
အမြတ်
-3 851.64 USD
USDRUB
စာချုပ်
#127176611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
65.6512
လဲလှယ်ခြင်း
30.96 USD
စုစုပေါင်း
-3 868.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
ပြင်ပ
71.4056
ကော်မရှင်ခ
-14.40 USD
အမြတ်
-3 851.64 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၁၂
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.25
107.411
104.242
အမြတ်
-758.88 USD
USDJPY
စာချုပ်
#127882344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.411
လဲလှယ်ခြင်း
3.63 USD
စုစုပေါင်း
-760.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
104.242
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
-758.88 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၄၁
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.25
106.525
104.242
အမြတ်
-548.80 USD
USDJPY
စာချုပ်
#128094939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.525
လဲလှယ်ခြင်း
1.22 USD
စုစုပေါင်း
-547.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
104.242
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
-548.80 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၀၃
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.18
65.1351
71.4056
အမြတ်
-1 573.46 USD
USDRUB
စာချုပ်
#127151952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
65.1351
လဲလှယ်ခြင်း
12.61 USD
စုစုပေါင်း
-1 580.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
71.4056
ကော်မရှင်ခ
-5.40 USD
အမြတ်
-1 573.46 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၄၀
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.25
1.12495
1.13503
အမြတ်
-253.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128127657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12495
လဲလှယ်ခြင်း
0.95 USD
စုစုပေါင်း
-252.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.13503
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
-253.55 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၅၇
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.36
65.8425
71.4056
အမြတ်
-2 798.19 USD
USDRUB
စာချုပ်
#127168170
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
65.8425
လဲလှယ်ခြင်း
17.31 USD
စုစုပေါင်း
-2 804.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
71.4056
ကော်မရှင်ခ
-10.80 USD
အမြတ်
-2 798.19 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၀၁
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.55
1.13471
1.1345
အမြတ်
-22.83 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128248373
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13471
လဲလှယ်ခြင်း
-5.78 USD
စုစုပေါင်း
-11.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.55
ပြင်ပ
1.1345
ကော်မရှင်ခ
-5.50 USD
အမြတ်
-22.83 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၄၁
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.36
106.525
104.242
အမြတ်
-790.26 USD
USDJPY
စာချုပ်
#115496682
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.525
လဲလှယ်ခြင်း
1.77 USD
စုစုပေါင်း
-788.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
104.242
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
-790.26 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၁၆:၄၈
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.36
109.425
104.242
အမြတ်
-1 786.59 USD
USDJPY
စာချုပ်
#125998359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၀:၁၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.425
လဲလှယ်ခြင်း
6.96 USD
စုစုပေါင်း
-1 789.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
104.242
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
-1 786.59 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၂၈
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.25
108.063
104.242
အမြတ်
-915.25 USD
USDJPY
စာချုပ်
#127806506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.063
လဲလှယ်ခြင်း
3.63 USD
စုစုပေါင်း
-916.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
104.242
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
-915.25 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၅၉
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.45
66.9875
71.4056
အမြတ်
-2 793.07 USD
USDRUB
စာချုပ်
#127807381
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
66.9875
လဲလှယ်ခြင်း
4.73 USD
စုစုပေါင်း
-2 784.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
71.4056
ကော်မရှင်ခ
-13.50 USD
အမြတ်
-2 793.07 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၄၀
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.48
106.912
104.242
အမြတ်
-1 231.90 USD
USDJPY
စာချုပ်
#127945063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.912
လဲလှယ်ခြင်း
2.35 USD
စုစုပေါင်း
-1 229.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
ပြင်ပ
104.242
ကော်မရှင်ခ
-4.80 USD
အမြတ်
-1 231.90 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၁၅
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.05
64.3672
71.4056
အမြတ်
-490.30 USD
USDRUB
စာချုပ်
#126900957
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
64.3672
လဲလှယ်ခြင်း
4.05 USD
စုစုပေါင်း
-492.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
71.4056
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
-490.30 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၂၆
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.25
1.11975
1.13503
အမြတ်
-382.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128095071
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11975
လဲလှယ်ခြင်း
1.90 USD
စုစုပေါင်း
-382.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.13503
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
-382.60 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၅:၂၆
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၄
ရောင်းချမှု
0.28
1.10275
1.13503
အမြတ်
-898.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#127593619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10275
လဲလှယ်ခြင်း
8.48 USD
စုစုပေါင်း
-903.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.13503
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
-898.16 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၁၇
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၄
ရောင်းချမှု
0.25
1.10664
1.13503
အမြတ်
-705.61 USD
EURUSD
စာချုပ်
#127660529
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10664
လဲလှယ်ခြင်း
6.64 USD
စုစုပေါင်း
-709.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.13503
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
-705.61 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၂၁
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၄
ရောင်းချမှု
0.25
1.11179
1.13503
အမြတ်
-576.86 USD
EURUSD
စာချုပ်
#127732596
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11179
လဲလှယ်ခြင်း
6.64 USD
စုစုပေါင်း
-581.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.13503
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
-576.86 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၄၄
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၄
ရောင်းချမှု
0.14
1.12994
1.13503
အမြတ်
-72.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#104075481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12994
လဲလှယ်ခြင်း
0.53 USD
စုစုပေါင်း
-71.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.13503
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-72.13 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၅၄
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၄
ရောင်းချမှု
0.18
1.09953
1.13503
အမြတ်
-635.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#127593629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09953
လဲလှယ်ခြင်း
5.45 USD
စုစုပေါင်း
-639.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.13503
ကော်မရှင်ခ
-1.80 USD
အမြတ်
-635.35 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၃၁
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၁၂
ရောင်းချမှု
0.56
105.213
105.073
အမြတ်
63.16 USD
USDJPY
စာချုပ်
#128248874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.213
လဲလှယ်ခြင်း
-5.85 USD
စုစုပေါင်း
74.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.56
ပြင်ပ
105.073
ကော်မရှင်ခ
-5.60 USD
အမြတ်
63.16 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၂၈
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.35
1.13273
1.13397
အမြတ်
36.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128250103
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13273
လဲလှယ်ခြင်း
-3.68 USD
စုစုပေါင်း
43.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
1.13397
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
36.22 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၈:၁၀
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.75
68.1275
68.1862
အမြတ်
42.07 USD
USDRUB
စာချုပ်
#128249982
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
68.1275
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
64.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
68.1862
ကော်မရှင်ခ
-22.50 USD
အမြတ်
42.07 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၈:၄၄
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.95
68.0725
68.1676
အမြတ်
104.03 USD
USDRUB
စာချုပ်
#128248109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
68.0725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
132.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.95
ပြင်ပ
68.1676
ကော်မရှင်ခ
-28.50 USD
အမြတ်
104.03 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၃၁
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.75
1.13012
1.13074
အမြတ်
39.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128214942
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
1.13074
ကော်မရှင်ခ
-7.50 USD
အမြတ်
39.00 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၀၅
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.96
68.2125
68.3645
အမြတ်
184.64 USD
USDRUB
စာချုပ်
#128249115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
68.2125
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
213.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.96
ပြင်ပ
68.3645
ကော်မရှင်ခ
-28.80 USD
အမြတ်
184.64 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၉:၀၈
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.36
109.785
105.096
အမြတ်
-1 602.87 USD
USDJPY
စာချုပ်
#127499023
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.785
လဲလှယ်ခြင်း
6.92 USD
စုစုပေါင်း
-1 606.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
105.096
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
-1 602.87 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၀၁
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.48
1.11795
1.13544
အမြတ်
-842.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#127968145
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11795
လဲလှယ်ခြင်း
1.82 USD
စုစုပေါင်း
-839.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
ပြင်ပ
1.13544
ကော်မရှင်ခ
-4.80 USD
အမြတ်
-842.50 USD
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၀၆
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၃၄
ရောင်းချမှု
5
560.77
686.48
အမြတ်
-630.19 USD
#TSLA
စာချုပ်
#125083132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
560.77
လဲလှယ်ခြင်း
-0.39 USD
စုစုပေါင်း
-628.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
686.48
ကော်မရှင်ခ
-1.25 USD
အမြတ်
-630.19 USD
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၇:၁၉
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၄၈
ရောင်းချမှု
5
545.22
690.15
အမြတ်
-726.29 USD
#TSLA
စာချုပ်
#125074441
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
545.22
လဲလှယ်ခြင်း
-0.39 USD
စုစုပေါင်း
-724.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
690.15
ကော်မရှင်ခ
-1.25 USD
အမြတ်
-726.29 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၅၆
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.36
68.219
68.3175
အမြတ်
41.10 USD
USDRUB
စာချုပ်
#128238626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
68.219
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
51.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
68.3175
ကော်မရှင်ခ
-10.80 USD
အမြတ်
41.10 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၀၁
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.75
68.0725
68.2016
အမြတ်
119.47 USD
USDRUB
စာချုပ်
#128233929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
68.0725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
141.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
68.2016
ကော်မရှင်ခ
-22.50 USD
အမြတ်
119.47 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၁၇
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.75
1.13272
1.13392
အမြတ်
82.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128223870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13272
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
90.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
1.13392
ကော်မရှင်ခ
-7.50 USD
အမြတ်
82.50 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၄၅
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၂၀
ရောင်းချမှု
0.25
105.194
105.044
အမြတ်
33.20 USD
USDJPY
စာချုပ်
#128212161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.194
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
105.044
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
33.20 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၅၄
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.75
68.1571
68.2575
အမြတ်
87.82 USD
USDRUB
စာချုပ်
#128203910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
68.1571
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
110.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
68.2575
ကော်မရှင်ခ
-22.50 USD
အမြတ်
87.82 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၀:၃၅
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.75
1.13211
1.13312
အမြတ်
68.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128218216
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13211
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
75.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
1.13312
ကော်မရှင်ခ
-7.50 USD
အမြတ်
68.25 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၇:၃၉
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.75
1.13069
1.13182
အမြတ်
77.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128205025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13069
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
84.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
1.13182
ကော်မရှင်ခ
-7.50 USD
အမြတ်
77.25 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၁၀
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၅၈
ရောင်းချမှု
0.12
1.13175
1.13022
အမြတ်
17.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#103818414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.13022
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
17.16 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၃၆
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.16
105.012
105.312
အမြတ်
43.98 USD
USDJPY
စာချုပ်
#110602707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
45.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
105.312
ကော်မရှင်ခ
-1.60 USD
အမြတ်
43.98 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၄၅
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.45
1.11102
1.12969
အမြတ်
-834.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124704165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11102
လဲလှယ်ခြင်း
10.25 USD
စုစုပေါင်း
-840.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.12969
ကော်မရှင်ခ
-4.50 USD
အမြတ်
-834.40 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၂၇:၂၂
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.24
0.66656
0.66346
အမြတ်
-95.70 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#126714768
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၂၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66656
လဲလှယ်ခြင်း
-18.90 USD
စုစုပေါင်း
-74.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
0.66346
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
-95.70 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၁၆
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.12
11003.59
9142.92
အမြတ်
-230.66 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#109151056
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
11003.59
လဲလှယ်ခြင်း
-6.18 USD
စုစုပေါင်း
-223.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
9142.92
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-230.66 USD
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၆:၀၀
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၃:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.28
0.68112
0.66125
အမြတ်
-619.43 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#125000483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၀၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68112
လဲလှယ်ခြင်း
-60.27 USD
စုစုပေါင်း
-556.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
0.66125
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
-619.43 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၄၃:၁၁
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၁:၃၂
ရောင်းချမှု
0.12
1.12402
1.12287
အမြတ်
13.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#108492927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၄၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12402
လဲလှယ်ခြင်း
0.45 USD
စုစုပေါင်း
13.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.12287
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
13.05 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၀
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၃:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.21
106.012
106.131
အမြတ်
21.96 USD
USDJPY
စာချုပ်
#112143573
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.012
လဲလှယ်ခြင်း
0.51 USD
စုစုပေါင်း
23.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
106.131
ကော်မရှင်ခ
-2.10 USD
အမြတ်
21.96 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၅၇
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၀၁:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.36
107.012
107.512
အမြတ်
163.82 USD
USDJPY
စာချုပ်
#127916801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၀၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
167.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၀၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
107.512
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
163.82 USD