၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၃
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၆:၁၅
ရောင်းချမှု
0.24
106.395
108.722
အမြတ်
-651.49 USD
USDJPY
စာချုပ်
#111582147
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.395
လဲလှယ်ခြင်း
-135.41 USD
စုစုပေါင်း
-513.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
108.722
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
-651.49 USD
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၂၇
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၅၉
ရောင်းချမှု
0.28
108.812
108.721
အမြတ်
10.21 USD
USDJPY
စာချုပ်
#117067507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.812
လဲလှယ်ခြင်း
-10.43 USD
စုစုပေါင်း
23.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
108.721
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
10.21 USD
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၁၂
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၅:၁၃
ရောင်းချမှု
0.5
1.10444
1.10349
အမြတ်
42.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116919802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10444
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
47.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.10349
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
42.50 USD
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၄၂
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၁:၂၇
ရောင်းချမှု
0.36
108.852
108.673
အမြတ်
51.24 USD
USDJPY
စာချုပ်
#116919334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.852
လဲလှယ်ခြင်း
-4.46 USD
စုစုပေါင်း
59.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
108.673
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
51.24 USD
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၃၂
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.32
1.10125
1.1021
အမြတ်
24.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116809170
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10125
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
ပြင်ပ
1.1021
ကော်မရှင်ခ
-3.20 USD
အမြတ်
24.00 USD
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၁၄
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၂၁
ရောင်းချမှု
0.28
1.10445
1.10214
အမြတ်
61.88 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116809086
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
64.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.10214
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
61.88 USD
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၂:၅၄
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၁၁
ရောင်းချမှု
0.32
108.427
108.278
အမြတ်
36.84 USD
USDJPY
စာချုပ်
#116688272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.427
လဲလှယ်ခြင်း
-3.99 USD
စုစုပေါင်း
44.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
ပြင်ပ
108.278
ကော်မရှင်ခ
-3.20 USD
အမြတ်
36.84 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၈:၄၄
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.36
1.10278
1.10175
အမြတ်
35.53 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116501536
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10278
လဲလှယ်ခြင်း
2.05 USD
စုစုပေါင်း
37.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
1.10175
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
35.53 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၇:၁၃
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.21
64.086
64.3488
အမြတ်
75.20 USD
USDRUB
စာချုပ်
#116575828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
64.086
လဲလှယ်ခြင်း
-4.26 USD
စုစုပေါင်း
85.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
64.3488
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
75.20 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၀၀
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.36
64.07125
64.3502
အမြတ်
137.96 USD
USDRUB
စာချုပ်
#114492382
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
64.07125
လဲလှယ်ခြင်း
-7.30 USD
စုစုပေါင်း
156.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
64.3502
ကော်မရှင်ခ
-10.80 USD
အမြတ်
137.96 USD
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၄၆:၄၂
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.16
64.207
64.36125
အမြတ်
33.55 USD
USDRUB
စာချုပ်
#116656011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၄၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
64.207
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
64.36125
ကော်မရှင်ခ
-4.80 USD
အမြတ်
33.55 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၉:၀၄
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၇:၃၀
ရောင်းချမှု
0.36
108.468
108.277
အမြတ်
55.41 USD
USDJPY
စာချုပ်
#115170444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.468
လဲလှယ်ခြင်း
-4.49 USD
စုစုပေါင်း
63.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
108.277
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
55.41 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၆:၁၂
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၇:၂၀
ရောင်းချမှု
0.16
0.67978
0.67802
အမြတ်
26.46 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#116575612
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၀၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67978
လဲလှယ်ခြင်း
-0.10 USD
စုစုပေါင်း
28.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၂၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
0.67802
ကော်မရှင်ခ
-1.60 USD
အမြတ်
26.46 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၀၄
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.24
108.495
108.295
အမြတ်
41.92 USD
USDJPY
စာချုပ်
#116602832
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.495
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
44.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
108.295
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
41.92 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၅၉
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၁၆
ရောင်းချမှု
0.21
1.10625
1.1039
အမြတ်
47.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116602506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10625
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1.1039
ကော်မရှင်ခ
-2.10 USD
အမြတ်
47.25 USD
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၂၂
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.12
1.11282
1.10482
အမြတ်
-190.87 USD
EURUSD
စာချုပ်
#110644710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11282
လဲလှယ်ခြင်း
-93.67 USD
စုစုပေါင်း
-96.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.10482
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-190.87 USD
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၁၅
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.18
0.67811
0.67927
အမြတ်
2.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#114358081
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67811
လဲလှယ်ခြင်း
-17.07 USD
စုစုပေါင်း
20.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
0.67927
ကော်မရှင်ခ
-1.80 USD
အမြတ်
2.01 USD
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၂၀
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၈:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.25
0.67712
0.67858
အမြတ်
10.39 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#114207805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67712
လဲလှယ်ခြင်း
-23.61 USD
စုစုပေါင်း
36.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
0.67858
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
10.39 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၁၄
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၀:၂၇:၁၉
ရောင်းချမှု
0.25
1.10175
1.10082
အမြတ်
22.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115497258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10175
လဲလှယ်ခြင်း
1.43 USD
စုစုပေါင်း
23.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၀:၂၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.10082
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
22.18 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၇:၅၃
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၉:၀၈
ရောင်းချမှု
0.24
1.10198
1.10132
အမြတ်
13.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116361130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10198
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.10132
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
13.44 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၇:၂၈
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၈:၅၃
ရောင်းချမှု
0.28
1.10321
1.10129
အမြတ်
50.96 USD
EURUSD
စာချုပ်
#113914620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10321
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
53.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.10129
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
50.96 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၁၃
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၁၉
ရောင်းချမှု
0.12
1.1022
1.10071
အမြတ်
16.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116412165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1022
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၀၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.10071
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
16.68 USD
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၃၉:၀၉
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၇:၄၁
ရောင်းချမှု
0.25
107.725
107.477
အမြတ်
55.19 USD
USDJPY
စာချုပ်
#116275762
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၃၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
57.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
107.477
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
55.19 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၄၉:၂၉
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.25
0.67265
0.67495
အမြတ်
51.06 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#116259442
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၄၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67265
လဲလှယ်ခြင်း
-3.94 USD
စုစုပေါင်း
57.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၂၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
0.67495
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
51.06 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၂၇
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.18
0.67346
0.67453
အမြတ်
16.51 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#116081457
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67346
လဲလှယ်ခြင်း
-0.95 USD
စုစုပေါင်း
19.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
0.67453
ကော်မရှင်ခ
-1.80 USD
အမြတ်
16.51 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၀:၃၁
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၄၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.24
1.09532
1.09629
အမြတ်
16.97 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115847490
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09532
လဲလှယ်ခြင်း
-3.91 USD
စုစုပေါင်း
23.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၄၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.09629
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
16.97 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၁၇:၁၄
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၂၆:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.09494
1.09607
အမြတ်
21.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#116111896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၁၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09494
လဲလှယ်ခြင်း
-4.07 USD
စုစုပေါင်း
28.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၂၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.09607
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
21.68 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၀၉
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၃၈:၀၉
ရောင်းချမှု
0.25
107.248
107.064
အမြတ်
40.46 USD
USDJPY
စာချုပ်
#116109144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.248
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
42.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၃၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
107.064
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
40.46 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၀၄
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၁၃:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.18
106.946
107.1
အမြတ်
24.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#116081636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.946
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၁၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
107.1
ကော်မရှင်ခ
-1.80 USD
အမြတ်
24.08 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၉:၂၉
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၃၃
ရောင်းချမှု
0.18
107.248
107.134
အမြတ်
15.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#115883474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.248
လဲလှယ်ခြင်း
-2.27 USD
စုစုပေါင်း
19.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
107.134
ကော်မရှင်ခ
-1.80 USD
အမြတ်
15.08 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၃:၀၄
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၅၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.18
0.67361
0.67478
အမြတ်
18.31 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#115848117
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67361
လဲလှယ်ခြင်း
-0.95 USD
စုစုပေါင်း
21.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
0.67478
ကော်မရှင်ခ
-1.80 USD
အမြတ်
18.31 USD
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၂၆
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၂၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.25
1.09975
1.09825
အမြတ်
35.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#115547365
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၂၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.09825
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
35.00 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၅:၃၄
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.16
0.6749
0.67366
အမြတ်
18.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#115463623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6749
လဲလှယ်ခြင်း
-0.20 USD
စုစုပေါင်း
19.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
0.67366
ကော်မရှင်ခ
-1.60 USD
အမြတ်
18.04 USD
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၈:၁၇
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၆:၀၄
ရောင်းချမှု
0.18
64.731
64.598
အမြတ်
41.60 USD
USDRUB
စာချုပ်
#114937711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
64.731
လဲလှယ်ခြင်း
9.94 USD
စုစုပေါင်း
37.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
64.598
ကော်မရှင်ခ
-5.40 USD
အမြတ်
41.60 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၁၆
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၀:၁၀:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.36
106.875
106.904
အမြတ်
7.48 USD
USDJPY
စာချုပ်
#115352311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.875
လဲလှယ်ခြင်း
1.31 USD
စုစုပေါင်း
9.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၀:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
106.904
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
7.48 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၃၉
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.24
107.021
106.871
အမြတ်
-46.87 USD
USDJPY
စာချုပ်
#112492929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.021
လဲလှယ်ခြင်း
-78.16 USD
စုစုပေါင်း
33.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
106.871
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
-46.87 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၅၄:၃၀
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.16
0.67112
0.67237
အမြတ်
15.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#111882683
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၅၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67112
လဲလှယ်ခြင်း
-3.36 USD
စုစုပေါင်း
20.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
0.67237
ကော်မရှင်ခ
-1.60 USD
အမြတ်
15.04 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၅၄:၁၇
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၅၁
ရောင်းချမှု
0.18
65.1027
65.0775
အမြတ်
8.20 USD
USDRUB
စာချုပ်
#115170833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၅၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
65.1027
လဲလှယ်ခြင်း
6.63 USD
စုစုပေါင်း
6.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၃၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
65.0775
ကော်မရှင်ခ
-5.40 USD
အမြတ်
8.20 USD
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၃၇:၂၄
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၄၄:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.36
107.021
107.157
အမြတ်
42.09 USD
USDJPY
စာချုပ်
#114427640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၃၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
45.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၄၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
107.157
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
42.09 USD
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၅၈
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၂:၂၀
ရောင်းချမှု
0.21
107.407
107.107
အမြတ်
38.32 USD
USDJPY
စာချုပ်
#114361264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.407
လဲလှယ်ခြင်း
-18.40 USD
စုစုပေါင်း
58.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၃၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
107.107
ကော်မရှင်ခ
-2.10 USD
အမြတ်
38.32 USD
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၂၁:၂၅
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.28
0.66725
0.66982
အမြတ်
69.16 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#115205459
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၂၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
71.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
0.66982
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
69.16 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၅၃:၁၇
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၅၈:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.66972
0.67138
အမြတ်
30.15 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#115170583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၅၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66972
လဲလှယ်ခြင်း
-1.05 USD
စုစုပေါင်း
33.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၅၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.67138
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
30.15 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၀၉
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.25
0.66912
0.66975
အမြတ်
13.25 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#111838745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66912
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
0.66975
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
13.25 USD
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၀:၁၆:၃၇
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၁:၅၉
ရောင်းချမှု
0.25
107.997
107.872
အမြတ်
23.35 USD
USDJPY
စာချုပ်
#114782526
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၀:၁၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.997
လဲလှယ်ခြင်း
-3.12 USD
စုစုပေါင်း
28.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
107.872
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
23.35 USD
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၃:၀၀
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.36
1.0909
1.09155
အမြတ်
13.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114808488
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၂၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0909
လဲလှယ်ခြင်း
-5.86 USD
စုစုပေါင်း
23.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
1.09155
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
13.94 USD
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၄၄
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.36
1.09048
1.0915
အမြတ်
27.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#114614608
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09048
လဲလှယ်ခြင်း
-5.86 USD
စုစုပေါင်း
36.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
1.0915
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
27.26 USD
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၁၅:၂၉
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၃၅
ရောင်းချမှု
0.36
108.175
107.867
အမြတ်
94.69 USD
USDJPY
စာချုပ်
#114782249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၁၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.175
လဲလှယ်ခြင်း
-4.50 USD
စုစုပေါင်း
102.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
107.867
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
94.69 USD
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၈:၅၉
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၃:၂၀
ရောင်းချမှု
0.36
108.445
108.257
အမြတ်
58.92 USD
USDJPY
စာချုပ်
#113661643
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
108.257
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
58.92 USD
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၂၉:၀၆
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
8014.1
8384.75
အမြတ်
35.93 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#114581471
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၂၀:၂၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8014.1
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 USD
စုစုပေါင်း
37.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
8384.75
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
35.93 USD
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၉:၁၂
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၆:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.36
0.67475
0.67609
အမြတ်
44.64 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#114747052
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67475
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
48.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
0.67609
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
44.64 USD