၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၄၈
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၂၉
ရောင်းချမှု
0.24
1.11225
1.11026
အမြတ်
52.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123936433
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11225
လဲလှယ်ခြင်း
6.71 USD
စုစုပေါင်း
47.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.11026
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
52.07 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၁၂:၁၉
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၂၈
ရောင်းချမှု
0.28
0.69037
0.68926
အမြတ်
26.39 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#124327096
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၁၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69037
လဲလှယ်ခြင်း
-1.89 USD
စုစုပေါင်း
31.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
0.68926
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
26.39 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၄၇
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၄၇
ရောင်းချမှု
0.28
1.11494
1.11371
အမြတ်
34.82 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124267066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11494
လဲလှယ်ခြင်း
3.18 USD
စုစုပေါင်း
34.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.11371
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
34.82 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၄၀
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၃၁
ရောင်းချမှု
0.48
1.11721
1.11407
အမြတ်
145.92 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124098374
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11721
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
150.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
ပြင်ပ
1.11407
ကော်မရှင်ခ
-4.80 USD
အမြတ်
145.92 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၂:၂၂
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၁၉
ရောင်းချမှု
0.28
0.69275
0.68975
အမြတ်
81.20 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#124384107
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69275
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
84.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
0.68975
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
81.20 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၅:၁၅
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၃၆:၁၇
ရောင်းချမှု
0.28
1.11567
1.11499
အမြတ်
16.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124321276
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၃၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.11499
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
16.24 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၄၇
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.28
0.69121
0.69028
အမြတ်
23.24 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#124172481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69121
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
0.69028
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
23.24 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၁၂:၀၀
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၄၀
ရောင်းချမှု
0.32
110.095
109.888
အမြတ်
53.88 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124039034
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.095
လဲလှယ်ခြင်း
-3.20 USD
စုစုပေါင်း
60.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
ပြင်ပ
109.888
ကော်မရှင်ခ
-3.20 USD
အမြတ်
53.88 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၀၂
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၄၈:၂၁
ရောင်းချမှု
0.24
0.69095
0.68872
အမြတ်
50.60 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#123976480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69095
လဲလှယ်ခြင်း
-0.52 USD
စုစုပေါင်း
53.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၄၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
0.68872
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
50.60 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၈:၃၁
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.28
7892.97
8070.9
အမြတ်
46.95 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#123858436
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
7892.97
လဲလှယ်ခြင်း
-0.07 USD
စုစုပေါင်း
49.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
8070.9
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
46.95 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၀၀
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.18
7818.29
8065
အမြတ်
42.56 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#123869300
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
7818.29
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
44.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
8065
ကော်မရှင်ခ
-1.80 USD
အမြတ်
42.56 USD
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၃၈
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.18
1.11011
1.11211
အမြတ်
34.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123869465
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11011
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
36.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.11211
ကော်မရှင်ခ
-1.80 USD
အမြတ်
34.20 USD
၂၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၃၄:၁၈
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၅၀
ရောင်းချမှု
0.18
1.10945
1.10867
အမြတ်
26.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#122697331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၃၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10945
လဲလှယ်ခြင်း
14.56 USD
စုစုပေါင်း
14.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.10867
ကော်မရှင်ခ
-1.80 USD
အမြတ်
26.80 USD
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၀၆:၄၈:၂၃
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၂၀
ရောင်းချမှု
0.32
1.11212
1.11154
အမြတ်
33.57 USD
EURUSD
စာချုပ်
#122585250
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၀၆:၄၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11212
လဲလှယ်ခြင်း
18.21 USD
စုစုပေါင်း
18.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
ပြင်ပ
1.11154
ကော်မရှင်ခ
-3.20 USD
အမြတ်
33.57 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၀၃
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၀၁
ရောင်းချမှု
0.18
8272.78
8076.87
အမြတ်
33.46 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#123697103
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
8272.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
8076.87
ကော်မရှင်ခ
-1.80 USD
အမြတ်
33.46 USD
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၄:၂၃
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၁:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.28
109.021
109.152
အမြတ်
39.86 USD
USDJPY
စာချုပ်
#122658053
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.021
လဲလှယ်ခြင်း
9.06 USD
စုစုပေါင်း
33.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
109.152
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
39.86 USD
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၄၄
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
7501
8021
အမြတ်
125.72 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#121711185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
7501
လဲလှယ်ခြင်း
-1.78 USD
စုစုပေါင်း
130.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
8021
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
125.72 USD
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၆:၂၀
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.28
7243.96
7979
အမြတ်
202.24 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#122914299
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
7243.96
လဲလှယ်ခြင်း
-0.77 USD
စုစုပေါင်း
205.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
7979
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
202.24 USD
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၉
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၂:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.28
108.402
108.535
အမြတ်
34.54 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120398714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.402
လဲလှယ်ခြင်း
3.03 USD
စုစုပေါင်း
34.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
108.535
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
34.54 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၄၅
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၂:၂၃
ရောင်းချမှု
0.12
1.11627
1.11389
အမြတ်
28.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123423784
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11627
လဲလှယ်ခြင်း
1.36 USD
စုစုပေါင်း
28.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.11389
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
28.72 USD
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၃:၃၁:၄၆
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၅၈
ရောင်းချမှု
0.18
0.69075
0.68719
အမြတ်
60.65 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#122597652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၃:၃၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69075
လဲလှယ်ခြင်း
-1.63 USD
စုစုပေါင်း
64.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
0.68719
ကော်မရှင်ခ
-1.80 USD
အမြတ်
60.65 USD
၂၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၄၇
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၂၀
ရောင်းချမှု
0.32
0.69375
0.69075
အမြတ်
90.89 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#122668702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69375
လဲလှယ်ခြင်း
-1.91 USD
စုစုပေါင်း
96.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
ပြင်ပ
0.69075
ကော်မရှင်ခ
-3.20 USD
အမြတ်
90.89 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၄၅:၀၅
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၀:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.16
107.844
108.079
အမြတ်
33.19 USD
USDJPY
စာချုပ်
#123468988
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၄၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.844
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
108.079
ကော်မရှင်ခ
-1.60 USD
အမြတ်
33.19 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၀၅
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၀:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.36
107.925
108.111
အမြတ်
58.34 USD
USDJPY
စာချုပ်
#123461774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
61.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
108.111
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
58.34 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၁၀
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၁၆:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.48
107.912
108.064
အမြတ်
62.72 USD
USDJPY
စာချုပ်
#118970216
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.912
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
67.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၁၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
ပြင်ပ
108.064
ကော်မရှင်ခ
-4.80 USD
အမြတ်
62.72 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၂၉:၁၈
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.28
108.075
108.22
အမြတ်
34.72 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120045256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၂၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.075
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
108.22
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
34.72 USD
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၅၉:၃၅
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၉:၃၁
ရောင်းချမှု
0.28
1.11485
1.11365
အမြတ်
41.99 USD
EURUSD
စာချုပ်
#122432247
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၅၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11485
လဲလှယ်ခြင်း
11.19 USD
စုစုပေါင်း
33.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.11365
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
41.99 USD
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၄၉
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၅၃
ရောင်းချမှု
0.28
1.11547
1.11333
အမြတ်
68.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#122914231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11547
လဲလှယ်ခြင်း
11.19 USD
စုစုပေါင်း
59.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.11333
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
68.31 USD
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၄:၂၂:၄၆
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၄၃
ရောင်းချမှု
0.36
1.11975
1.11575
အမြတ်
152.71 USD
EURUSD
စာချုပ်
#122159136
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၄:၂၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11975
လဲလှယ်ခြင်း
12.31 USD
စုစုပေါင်း
144.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
1.11575
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
152.71 USD
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၂၀
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၁၆:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.48
108.295
108.595
အမြတ်
129.52 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120379290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.295
လဲလှယ်ခြင်း
1.72 USD
စုစုပေါင်း
132.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၁၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
ပြင်ပ
108.595
ကော်မရှင်ခ
-4.80 USD
အမြတ်
129.52 USD
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၄၆:၃၁
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၅၇:၂၅
ရောင်းချမှု
0.18
1.12275
1.12025
အမြတ်
47.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#109117888
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၄၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12275
လဲလှယ်ခြင်း
4.11 USD
စုစုပေါင်း
45.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၅၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.12025
ကော်မရှင်ခ
-1.80 USD
အမြတ်
47.31 USD
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၂၁
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၉:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.35
108.775
108.881
အမြတ်
30.57 USD
USDJPY
စာချုပ်
#122102754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၁၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
108.881
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
30.57 USD
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၂၆
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၁၇:၂၇
ရောင်းချမှု
0.15
109.287
109.405
အမြတ်
-40.32 USD
USDJPY
စာချုပ်
#122096645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၂၃:၅၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.287
လဲလှယ်ခြင်း
-22.64 USD
စုစုပေါင်း
-16.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၁၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
109.405
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
-40.32 USD
၂၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၅၄:၃၇
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၁၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.18
109.495
109.405
အမြတ်
11.20 USD
USDJPY
စာချုပ်
#122658013
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၅၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.495
လဲလှယ်ခြင်း
-1.81 USD
စုစုပေါင်း
14.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၁၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
109.405
ကော်မရှင်ခ
-1.80 USD
အမြတ်
11.20 USD
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၁၆
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၁၇:၁၃
ရောင်းချမှု
0.21
109.5
109.403
အမြတ်
16.52 USD
USDJPY
စာချုပ်
#122914171
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၁၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
109.403
ကော်မရှင်ခ
-2.10 USD
အမြတ်
16.52 USD
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၂:၃၃
၂၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၂၁:၃၄
ရောင်းချမှု
0.21
1.10875
1.10712
အမြတ်
33.33 USD
EURUSD
စာချုပ်
#122657909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10875
လဲလှယ်ခြင်း
1.20 USD
စုစုပေါင်း
34.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၂၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1.10712
ကော်မရှင်ခ
-2.10 USD
အမြတ်
33.33 USD
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၉:၄၆
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၇:၅၁
ရောင်းချမှု
0.35
0.69275
0.69207
အမြတ်
20.30 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#122597686
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69275
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
0.69207
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
20.30 USD
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၈:၃၈
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၇:၃၅:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.15
7230.04
7588.53
အမြတ်
52.16 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#122608976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
7230.04
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
53.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၇:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
7588.53
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
52.16 USD
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၈:၀၁
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၄၅:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.10704
1.10771
အမြတ်
8.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#122608952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၄၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.10771
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
8.55 USD
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၅၄
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.25
1.10825
1.10702
အမြတ်
45.39 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121746867
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10825
လဲလှယ်ခြင်း
17.14 USD
စုစုပေါင်း
30.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.10702
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
45.39 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၄:၀၃
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၇:၂၃
ရောင်းချမှု
0.36
1.10925
1.10704
အမြတ်
98.53 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121944467
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၁၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10925
လဲလှယ်ခြင်း
22.57 USD
စုစုပေါင်း
79.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၀၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
ပြင်ပ
1.10704
ကော်မရှင်ခ
-3.60 USD
အမြတ်
98.53 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၁၅:၂၁
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၃၄
ရောင်းချမှု
0.45
1.1111
1.1096
အမြတ်
91.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121670743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၁၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1111
လဲလှယ်ခြင်း
28.25 USD
စုစုပေါင်း
67.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.1096
ကော်မရှင်ခ
-4.50 USD
အမြတ်
91.25 USD
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၁၁
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၁၉
ရောင်းချမှု
0.28
1.11218
1.11018
အမြတ်
53.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#122563927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11218
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
56.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.11018
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
53.20 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၄၂:၅၈
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.48
1.11175
1.11125
အမြတ်
46.58 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121562975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11175
လဲလှယ်ခြင်း
27.38 USD
စုစုပေါင်း
24.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
ပြင်ပ
1.11125
ကော်မရှင်ခ
-4.80 USD
အမြတ်
46.58 USD
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၃၀:၃၇
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၃၁:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.25
7075
7293.45
အမြတ်
51.93 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#122231650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၃၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
7075
လဲလှယ်ခြင်း
-0.18 USD
စုစုပေါင်း
54.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၀၁:၃၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
7293.45
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
51.93 USD
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၅၁
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.24
6721
6875.41
အမြတ်
34.60 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#122402413
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
6721
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
37.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
6875.41
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
34.60 USD
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၆
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၀၇:၂၀:၅၉
ရောင်းချမှု
0.25
1.11472
1.11315
အမြတ်
38.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#122352298
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11472
လဲလှယ်ခြင်း
1.43 USD
စုစုပေါင်း
39.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၀၇:၂၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.11315
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
38.18 USD
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၄၈:၂၈
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.15
109.589
109.491
အမြတ်
10.42 USD
USDJPY
စာချုပ်
#122275177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၄၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.589
လဲလှယ်ခြင်း
-1.51 USD
စုစုပေါင်း
13.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
109.491
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
10.42 USD
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၃:၄၄
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၅၀:၂၉
ရောင်းချမှု
0.24
1.11624
1.1148
အမြတ်
32.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#122375727
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11624
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၅၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.1148
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
32.16 USD
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၀၇
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၄၅:၁၅
ရောင်းချမှု
0.25
1.11495
1.11333
အမြတ်
39.43 USD
EURUSD
စာချုပ်
#122227212
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11495
လဲလှယ်ခြင်း
1.43 USD
စုစုပေါင်း
40.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၄၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.11333
ကော်မရှင်ခ
-2.50 USD
အမြတ်
39.43 USD