၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၂၀:၅၅
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၅၂:၁၀
ရောင်းချမှု
0.03
120.85
120.828
အမြတ်
0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#139326914
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၂၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.85
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၅၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
120.828
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၃၃
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၅၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.03
120.911
120.828
အမြတ်
1.71 USD
EURJPY
စာချုပ်
#139307754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၅၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
120.828
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
1.71 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၀၂:၄၂
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၀၂
ရောင်းချမှု
0.1
120.831
120.776
အမြတ်
3.12 USD
EURJPY
စာချုပ်
#139325344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၀၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.831
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
120.776
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
3.12 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၄၆
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၂၇
ရောင်းချမှု
0.03
120.936
120.774
အမြတ်
3.92 USD
EURJPY
စာချုပ်
#139307925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.936
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
120.774
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
3.92 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၉:၀၅
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၁၀
ရောင်းချမှု
0.03
120.874
120.766
အမြတ်
2.41 USD
EURJPY
စာချုပ်
#139307314
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.874
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
120.766
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
2.41 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၄၉
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၂၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.3568
1.35525
အမြတ်
3.13 USD
USDCAD
စာချုပ်
#139127321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3568
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.35525
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
3.13 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၈:၃၅
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၂၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.35598
1.35519
အမြတ်
1.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#139123214
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.35519
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.45 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၁၈
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.35569
1.35518
အမြတ်
0.83 USD
USDCAD
စာချုပ်
#139116421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35569
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.35518
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.83 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၂၁
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.35533
1.35517
အမြတ်
0.05 USD
USDCAD
စာချုပ်
#139115895
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35533
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.35517
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၂၈
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၀၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.35525
1.35526
အမြတ်
-0.32 USD
USDCAD
စာချုပ်
#139114184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35525
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.35526
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-0.32 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၂:၂၆
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.35867
1.35518
အမြတ်
4.95 USD
USDCAD
စာချုပ်
#139146317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35867
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.35518
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.95 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၃၉:၀၆
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၃၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.79323
1.79172
အမြတ်
4.22 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#139084340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၃၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.79323
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.79172
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.22 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၅၀:၃၂
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.79289
1.79173
အမြတ်
3.00 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#139080681
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၅၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.79289
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.79173
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၅၇:၅၅
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.79387
1.79175
အမြတ်
2.53 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#139085669
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.79387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79175
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.53 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၇:၅၈
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၁၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.79356
1.79178
အမြတ်
2.06 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#139084962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.79356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79178
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.06 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၅၈:၁၁
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၃၇:၅၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.79318
1.79318
အမြတ်
-1.00 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#139081303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၅၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.79318
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၃၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.79318
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-1.00 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၄၂:၀၆
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၁၁:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
132.387
132.589
အမြတ်
3.38 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138847680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၁၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
132.589
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.38 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၁၇:၂၃
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
132.434
132.6
အမြတ်
6.74 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138845348
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၁၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
132.6
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.74 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၀၉:၃၃
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
132.535
132.609
အမြတ်
2.45 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138844972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၀၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.535
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
132.609
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.45 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၀၆
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၅၆
ရောင်းချမှု
0.03
132.312
132.24
အမြတ်
1.41 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138818787
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.312
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
132.24
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
1.41 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၄:၂၅
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၄၄
ရောင်းချမှု
0.03
132.284
132.248
အမြတ်
0.40 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138819377
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.284
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
132.248
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၀၃
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၂:၅၉
ရောင်းချမှု
0.07
132.311
132.248
အမြတ်
2.71 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138817626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.311
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
132.248
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
2.71 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၆:၀၁
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၂၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.12229
1.12139
အမြတ်
1.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#138748527
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12229
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.12139
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.60 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၇:၂၇
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.12273
1.12138
အမြတ်
2.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#138753759
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12273
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.12138
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.50 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၃၃
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၁၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.12202
1.12141
အမြတ်
2.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#138748244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.12141
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.55 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၄၇
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.12196
1.12156
အမြတ်
1.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#138748307
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12196
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.12156
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.50 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၄၀
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၂၄
ရောင်းချမှု
0.02
132.851
132.682
အမြတ်
2.76 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138714588
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.851
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
132.682
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.76 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၂:၄၂
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၇:၅၆
ရောင်းချမှု
0.04
133.125
133.048
အမြတ်
2.07 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138677910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.125
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၃၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
133.048
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
2.07 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၅၄
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
133.038
133.055
အမြတ်
-0.17 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138674625
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.038
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
133.055
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-0.17 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၁၆
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၉:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
132.996
133.045
အမြတ်
0.77 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138674877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.996
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
133.045
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
0.77 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၁၉
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၉:၄၁
ရောင်းချမှု
0.08
133.095
133.056
အမြတ်
1.31 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138672955
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.095
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
133.056
ကော်မရှင်ခ
-1.60 USD
အမြတ်
1.31 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၀၀
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
133.282
133.496
အမြတ်
3.59 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138627260
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.282
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
133.496
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.59 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၁၇
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
133.381
133.501
အမြတ်
4.59 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138624546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.381
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
133.501
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.59 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၃၃:၄၄
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
133.335
133.468
အမြတ်
5.19 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138627068
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၃၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
133.468
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
5.19 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၈:၃၅
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၄၇
ရောင်းချမှု
0.02
132.964
132.868
အမြတ်
1.39 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138529632
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.964
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
132.868
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.39 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၂၁
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၂၇
ရောင်းချမှု
0.02
132.892
132.871
အမြတ်
-0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138529376
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.892
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
132.871
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၅၆
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
132.934
132.873
အမြတ်
0.74 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138529415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.934
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
132.873
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.74 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၄၆
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
120.483
120.451
အမြတ်
-0.99 USD
EURJPY
စာချုပ်
#138526393
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.451
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-0.99 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၃၆
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
120.397
120.452
အမြတ်
1.26 USD
EURJPY
စာချုပ်
#138526836
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.397
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
120.452
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
1.26 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၄၆
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
120.429
120.453
အမြတ်
0.05 USD
EURJPY
စာချုပ်
#138526490
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.429
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.453
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၉:၀၇
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
120.415
120.451
အမြတ်
0.55 USD
EURJPY
စာချုပ်
#138526530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.415
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
120.451
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
0.55 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၃၀
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၈:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
133.349
133.027
အမြတ်
5.62 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138518834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.349
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
133.027
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
5.62 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၁၆
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၈:၃၀
ရောင်းချမှု
0.05
133.273
133.025
အမြတ်
10.59 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138515168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.273
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
133.025
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
10.59 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၅၇
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၁၄
ရောင်းချမှု
0.05
133.209
133.136
အမြတ်
2.41 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138513973
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.209
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
133.136
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.41 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၉:၁၈
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
132.94
133.305
အမြတ်
6.46 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138495957
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
133.305
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
6.46 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၀၆
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
133.042
133.265
အမြတ်
5.68 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138495518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.042
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
133.265
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
5.68 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၃၀
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၂:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
133.18
133.269
အမြတ်
1.91 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#138493818
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
133.269
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
1.91 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၂၀
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၅၇:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.65516
0.65615
အမြတ်
4.24 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#138442363
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65516
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၅၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.65615
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.24 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၅၃:၅၃
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၁:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.65582
0.655
အမြတ်
-2.14 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#138437725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၅၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65582
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.655
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-2.14 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၄၇
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၁:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.65603
0.655
အမြတ်
-6.45 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#138435462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65603
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.655
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-6.45 USD