၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၁၆
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
125.968
130.032
အမြတ်
-37.26 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129447463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
125.968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-37.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.032
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-37.26 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၅၉
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
127.378
130.032
အမြတ်
-24.40 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129462064
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
127.378
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.032
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-24.40 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၁၀
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
126.891
130.032
အမြတ်
-28.84 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129458950
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
126.891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-28.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.032
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-28.84 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၅၆
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
126.148
130.032
အမြတ်
-35.62 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129447934
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
126.148
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-35.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.032
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-35.62 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၁၀
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၃၃
ရောင်းချမှု
0.02
125.704
126.165
အမြတ်
-8.86 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129446750
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
125.704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
126.165
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-8.86 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၃၃
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
125.658
126.165
အမြတ်
-4.85 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129446684
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
125.658
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
126.165
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.85 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၈
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
125.634
126.165
အမြတ်
-5.07 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129446680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
125.634
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
126.165
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-5.07 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၂၉
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၉:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
108.29
107.981
အမြတ်
2.76 USD
USDJPY
စာချုပ်
#129384763
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.29
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.981
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.76 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၆:၄၁
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
125.732
125.071
အမြတ်
5.92 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129381047
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
125.732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
125.071
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.92 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၀၁
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၉:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
107.991
107.981
အမြတ်
-0.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#129381076
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.991
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.981
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၁၆
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၉:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
108.014
107.975
အမြတ်
0.26 USD
USDJPY
စာချုပ်
#129381114
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.014
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.975
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၂၁
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၉:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
108.011
107.976
အမြတ်
0.22 USD
USDJPY
စာချုပ်
#129381124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.011
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.976
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၄၂:၅၄
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၄၀:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
129.93
129.701
အမြတ်
1.94 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129247985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၄၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.93
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.701
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.94 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၈:၁၈
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၄၈:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
129.878
129.5
အမြတ်
3.32 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129206343
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.878
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၄၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.5
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.32 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၇:၀၁
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၄၈:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
129.664
129.5
အမြတ်
1.33 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129201935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၄၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.5
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.33 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၀၇
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
129.799
129.152
အမြတ်
5.85 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129141621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.152
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.85 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၂၄
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
129.442
129.159
အမြတ်
2.45 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129164295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.442
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.159
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.45 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၁၀
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
129.695
129.337
အမြတ်
3.15 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129141572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.337
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.15 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၂၀
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
129.628
129.328
အမြတ်
2.61 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129141016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.628
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.328
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.61 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၂၃
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
130.24
129.574
အမြတ်
6.06 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129136095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၃၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.574
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.06 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၄၁:၃၀
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
130.392
130.516
အမြတ်
0.96 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129098813
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၄၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.392
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.516
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.96 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၀၇:၁၃
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
129.703
129.598
အမြတ်
0.79 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129076358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၀၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.703
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.598
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.79 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၁:၅၀
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၇:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
129.911
129.788
အမြတ်
0.96 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129075179
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.788
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.96 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၂၉
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၉:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
129.765
129.765
အမြတ်
-0.20 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129060897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.765
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.765
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.20 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၀၆
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
129.73
129.332
အမြတ်
3.57 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129060740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.332
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.57 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၅၅
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
129.705
129.28
အမြတ်
3.83 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129060711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.705
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.28
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.83 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၂၈
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
129.714
129.759
အမြတ်
0.22 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129055746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.759
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၉
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၄:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
130.068
130.107
အမြတ်
0.17 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129055395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.107
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၆
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
131.004
130.037
အမြတ်
8.93 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129052781
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.004
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.037
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
8.93 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၉:၃၃
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
2.00258
2.00259
အမြတ်
-0.20 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#129044935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2.00258
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.00259
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.20 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၁၄
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၀၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
2.01178
2
အမြတ်
7.02 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#129040859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.01178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.02 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၁၄
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
131.401
130.295
အမြတ်
10.25 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#129002783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.401
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.295
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
10.25 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၅၄
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၂:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
133.275
132.729
အမြတ်
4.86 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#128947977
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.275
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
132.729
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.86 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၂၂
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
133.13
132.735
အမြတ်
3.47 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#128947785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.13
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
132.735
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.47 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၃၇
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၂:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
133.096
132.727
အမြတ်
3.22 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#128947665
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.096
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
132.727
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.22 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၄၆:၁၉
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
134.068
133.734
အမြတ်
2.92 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#128932024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၄၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.734
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.92 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၀၇
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
134.137
134.137
အမြတ်
-0.20 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#128923124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.137
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.20 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၉:၅၈
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
134.25
134.135
အမြတ်
0.87 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#128922883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.135
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.87 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၀၂
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
134.092
134.095
အမြတ်
-0.23 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#128922143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.095
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.23 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၅၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၉:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
134.116
133.4
အမြတ်
6.52 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#128922193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.4
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.52 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၁၁:၂၄
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
131.782
133.548
အမြတ်
-16.88 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#128896788
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၁၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.782
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.548
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-16.88 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၄၈:၅၀
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
132.411
133.548
အမြတ်
-10.94 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#128898517
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၄၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.411
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.548
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-10.94 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၂၅:၁၄
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
131.844
133.548
အမြတ်
-16.29 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#128897192
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၂၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.844
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.548
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-16.29 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၄၆
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၁၇
ရောင်းချမှု
0.03
131.732
133.548
အမြတ်
-52.04 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#128896813
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-51.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
133.548
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-52.04 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၄၀:၀၃
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၄၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
131.842
131.5
အမြတ်
3.07 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#128884718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၄၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.842
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၄၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.5
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.07 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၃၃:၀၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၄၄:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
131.633
131.55
အမြတ်
0.59 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#128884650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၃၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.633
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၄၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.55
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.59 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၃၁:၂၃
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၂၁:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
131.838
131.6
အမြတ်
2.08 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#128883617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၃၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.838
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၂၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.6
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.08 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၆:၁၅
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၂၁:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
131.704
131.6
အမြတ်
0.80 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#128883224
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၂၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.6
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၁:၄၉
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
131.752
131.619
အမြတ်
1.07 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#128881374
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.619
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.07 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၂၁:၂၅
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၂၂:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
132.08
131.992
အမြတ်
0.65 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#128880872
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၂၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၂၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.992
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.65 USD