၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၄၀
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.28981
1.2922
အမြတ်
-2.49 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149378382
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28981
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2922
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.49 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၅၅
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
133.774
135.681
အမြတ်
-18.30 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147529577
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.774
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
135.681
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-18.30 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၃၆
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.05
133.647
135.681
အမြတ်
-97.53 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147513335
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.647
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-96.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
135.681
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-97.53 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၅၇
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
134.479
135.681
အမြတ်
-11.61 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147688704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
135.681
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-11.61 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၀၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.03
133.308
135.681
အမြတ်
-68.17 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147504722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.308
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-67.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
135.681
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-68.17 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၅၆
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
133.988
135.681
အမြတ်
-16.27 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147534770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.988
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၀၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
135.681
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-16.27 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၄၆:၀၇
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.03
133.985
133.868
အမြတ်
2.76 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147335627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၄၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.985
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
133.868
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
2.76 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၈:၁၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
104.483
104.697
အမြတ်
9.72 USD
USDJPY
စာချုပ်
#147328132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
104.697
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
9.72 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၂၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
104.532
104.657
အမြတ်
5.47 USD
USDJPY
စာချုပ်
#147327193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.532
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
104.657
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
5.47 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၀၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.05
104.11
104.139
အမြတ်
-1.89 USD
USDJPY
စာချုပ်
#147311556
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
104.139
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-1.89 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၀:၅၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၂၇
ရောင်းချမှု
0.08
1.17895
1.1776
အမြတ်
10.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#147311521
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.1776
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
10.00 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၃၄
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၂၃
ရောင်းချမှု
0.02
133.889
133.789
အမြတ်
1.52 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147311572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
133.889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
133.789
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.52 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၄၃
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၁၂
ရောင်းချမှု
0.08
1.18434
1.18578
အမြတ်
-12.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#147217041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.18578
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-12.32 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၂၆
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၅၄
ရောင်းချမှု
0.05
134.934
134.661
အမြတ်
12.05 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147131869
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.934
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
134.661
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
12.05 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၆:၄၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၅၁
ရောင်းချမှု
0.02
135.029
134.664
အမြတ်
6.58 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#147132127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
135.029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
134.664
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
6.58 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၂၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.67233
0.67255
အမြတ်
0.60 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#147131804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.67255
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၈:၀၈
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၅:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.67138
0.6689
အမြတ်
-12.90 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#147088789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67138
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.6689
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-12.90 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၁၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
104.882
105.04
အမြတ်
1.40 USD
USDJPY
စာချုပ်
#147034108
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.882
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.04
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.40 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၅၄
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
105.025
105.04
အမြတ်
0.04 USD
USDJPY
စာချုပ်
#147027948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.025
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.04
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၃၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
105.052
105.043
အမြတ်
-0.19 USD
USDJPY
စာချုပ်
#147026986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.052
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.043
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.19 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၄၃:၄၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၉:၁၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.7625
1.76025
အမြတ်
4.34 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#147009782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၄၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7625
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.76025
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
4.34 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၃၄
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.76007
1.76202
အမြတ်
3.68 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#146906619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.76007
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.76202
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
3.68 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၉:၃၄
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၄၉:၄၃
ရောင်းချမှု
0.05
136.014
135.888
အမြတ်
4.96 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#146794139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
136.014
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၄၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
135.888
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.96 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၆:၁၇
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၄၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.03
136.159
135.888
အမြတ်
7.09 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#146804210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
136.159
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၄၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
135.888
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
7.09 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၃၈:၂၇
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၂၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
135.812
136.065
အမြတ်
6.55 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#146753754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၃၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.812
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၂၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
136.065
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
6.55 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၉:၂၆
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၂၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
135.95
136.066
အမြတ်
4.47 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#146744783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၂၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
136.066
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.47 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၀၇
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၂၆
ရောင်းချမှု
0.05
135.917
135.805
အမြတ်
4.28 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#146730799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
135.917
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
135.805
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.28 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၃၈
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၂၉
ရောင်းချမှု
0.05
135.929
135.759
အမြတ်
7.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#146728555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
135.929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
135.759
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
7.01 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၂၈:၁၀
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.08
135.954
135.954
အမြတ်
-1.60 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#146704483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၂၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
135.954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
135.954
ကော်မရှင်ခ
-1.60 USD
အမြတ်
-1.60 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၅၃
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၂၄:၃၃
ရောင်းချမှု
0.06
136.007
135.969
အမြတ်
0.95 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#146699122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
136.007
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၂၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
135.969
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
0.95 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၈:၁၁
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.06
136.168
136.108
အမြတ်
2.19 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#146673984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
136.168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
136.108
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
2.19 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၂၉
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၅၅
ရောင်းချမှု
0.06
0.90857
0.9082
အမြတ်
1.84 USD
USDCHF
စာချုပ်
#146647804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90857
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.9082
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
1.84 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၂၂:၅၃
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.06
137.969
138.256
အမြတ်
15.02 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#146535912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၂၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
137.969
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
138.256
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
15.02 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၄၄
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၇:၁၉
ရောင်းချမှု
0.04
137.28
137.226
အမြတ်
1.24 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#146395668
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
137.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
137.226
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
1.24 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၄၈:၄၀
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၁၉
ရောင်းချမှု
0.02
137.347
137.349
အမြတ်
-0.43 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#146386730
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၄၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
137.347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
137.349
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-0.43 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၃၇
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၁၂
ရောင်းချမှု
0.03
0.72751
0.72478
အမြတ်
7.89 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#146228259
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72751
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.72478
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
7.89 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၃၆
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.03
139.653
139.596
အမြတ်
1.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#146203261
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
139.653
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
139.596
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
1.01 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၁၈
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.05
140.464
140.17
အမြတ်
12.85 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#146130552
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
140.17
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
12.85 USD
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၃:၀၀
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
140.72
140.852
အမြတ်
5.21 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#146065400
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
140.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
140.852
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
5.21 USD
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၄၇
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၅၆
ရောင်းချမှု
0.05
125.704
125.706
အမြတ်
-1.10 USD
EURJPY
စာချုပ်
#146000274
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
125.704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
125.706
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-1.10 USD
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၂၃
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၂:၂၆
ရောင်းချမှု
0.04
125.714
125.866
အမြတ်
-6.53 USD
EURJPY
စာချုပ်
#145996144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
125.714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
125.866
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-6.53 USD
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၂:၅၇
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
125.792
125.716
အမြတ်
-1.83 USD
EURJPY
စာချုပ်
#145994977
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
125.792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
125.716
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-1.83 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၂၅
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
141.3
140.863
အမြတ်
3.92 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#145912987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
140.863
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.92 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၀၆
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
141.171
140.86
အမြတ်
2.73 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#145911293
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.171
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
140.86
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.73 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၃၄
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၁:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
141.103
140.511
အမြတ်
5.38 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#145909141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
140.511
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.38 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၃၈
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၁၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.3331
1.32546
အမြတ်
22.62 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#145766450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.32546
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
22.62 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၄၅
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.33631
1.33311
အမြတ်
-9.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#145762158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.33631
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.33311
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-9.90 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၂၅
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.33682
1.33314
အမြတ်
-11.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#145760343
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.33682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.33314
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-11.34 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၀၉
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.33606
1.33317
အမြတ်
-8.97 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#145752715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.33606
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.33317
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-8.97 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၂၆:၅၃
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.98022
1.97189
အမြတ်
-17.55 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#145701143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၂၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.98022
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.97189
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-17.55 USD