၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၄၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၀၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.81823
1.81478
အမြတ်
2.20 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#136737035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၀၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81478
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.20 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၂၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၅၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.81537
1.81484
အမြတ်
0.17 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#136683273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၅၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81484
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.17 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၄:၁၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၇:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.81792
1.81566
အမြတ်
1.37 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#136725163
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.81566
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.37 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၅၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
136.355
136.467
အမြတ်
-1.22 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#136501351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
136.355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
136.467
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.22 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၂၆
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
136.833
136.469
အမြတ်
3.14 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#136541820
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
136.833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
136.469
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.14 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၆:၀၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၀:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
137.248
136.472
အမြတ်
6.92 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#136600480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
137.248
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
136.472
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.92 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၇:၄၆
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၄:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
136.181
136.432
အမြတ်
4.22 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#136491842
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.181
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
136.432
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.22 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၀၀
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
132.416
132.375
အမြတ်
0.36 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#136024982
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.416
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
132.375
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၀၈
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၅၁
ရောင်းချမှု
0.03
132.323
132.149
အမြတ်
4.26 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#136024295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.323
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
132.149
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
4.26 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၅၉
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
132.107
132.106
အမြတ်
-0.62 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135665268
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.107
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
132.106
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-0.62 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၅၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၁၉
ရောင်းချမှု
0.05
130.971
132.081
အမြတ်
-52.45 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135450672
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.971
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-51.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
132.081
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-52.45 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၂၂
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.02
131.256
132.068
အမြတ်
-15.45 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135544129
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.256
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
132.068
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-15.45 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၀၂:၀၆
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
130.981
132.059
အမြတ်
-20.39 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135450803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၀၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.981
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
132.059
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-20.39 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၀၁:၂၅
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
131.007
132.059
အမြတ်
-9.95 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135455668
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၀၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.007
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
132.059
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-9.95 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၅၀
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
130.983
132.076
အမြတ်
-10.33 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135455460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
132.076
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-10.33 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၃၂:၀၅
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
131.77
131.254
အမြတ်
-14.97 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135313504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၃၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
131.254
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-14.97 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၀၅
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
131.722
130.996
အမြတ်
-20.84 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135314233
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-20.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
130.996
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-20.84 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၃၆:၂၉
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
131.542
130.967
အမြတ်
-11.09 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135321726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၃၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.542
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.967
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-11.09 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၅၁
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
131.632
130.977
အမြတ်
-12.58 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135318677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.632
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.977
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-12.58 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၄၀
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.4028
1.40092
အမြတ်
1.24 USD
USDCAD
စာချုပ်
#135421293
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40092
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.24 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၂:၁၀
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၀၂
ရောင်းချမှု
0.05
130.95
130.899
အမြတ်
1.37 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135419203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.899
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.37 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၁:၄၆
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.05
130.963
130.917
အမြတ်
1.14 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135419130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.963
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.917
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.14 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၁:၂၅
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၄၈
ရောင်းချမှု
0.05
130.949
130.917
အမြတ်
0.49 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135419050
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.917
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၃၇
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
130.778
130.913
အမြတ်
1.06 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135383717
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.913
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.06 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၁၆
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
130.804
130.933
အမြတ်
1.00 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135365474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.804
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.933
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၄၆:၀၁
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၅၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
131.509
131.775
အမြတ်
2.27 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135322381
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၄၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.509
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၅၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.775
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.27 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၅၈
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၁၉:၂၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.39419
1.39347
အမြတ်
1.25 USD
USDCAD
စာချုပ်
#135315983
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39419
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၁၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.39347
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.25 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၃၀
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
131.636
131.77
အမြတ်
3.14 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135308370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.636
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
131.77
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
3.14 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၀၇
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
131.741
131.767
အမြတ်
0.13 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135300972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
131.767
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၅:၅၉
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
131.729
131.765
အမြတ်
0.13 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135301366
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.729
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.765
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၃၁
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
131.664
131.816
အမြတ်
2.42 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135270490
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
131.816
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.42 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၀၂:၀၁
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၀၈:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
131.694
131.52
အမြတ်
2.83 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135182690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.694
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၀၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
131.52
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.83 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၀၆
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၁:၅၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
131.782
131.737
အမြတ်
-1.24 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135159762
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.782
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၁:၅၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
131.737
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-1.24 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၁၀
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၁:၅၈:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
131.521
131.737
အမြတ်
3.61 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135166273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.521
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၁:၅၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
131.737
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.61 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၀၈
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၁၉
ရောင်းချမှု
0.03
131.838
131.773
အမြတ်
1.22 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135143760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.838
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
131.773
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
1.22 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၅၀
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.03
131.811
131.774
အမြတ်
0.43 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135143503
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.811
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
131.774
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
0.43 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၂၁
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၅၉
ရောင်းချမှု
0.03
131.809
131.782
အမြတ်
0.15 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135143452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.809
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
131.782
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၂၃
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၁:၂၀:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
131.905
131.93
အမြတ်
-0.43 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#134977741
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.905
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၁:၂၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.93
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.43 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၀၈
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၁:၂၀:၂၅
ရောင်းချမှု
0.02
131.84
131.93
အမြတ်
-2.07 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#134964902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.84
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၁:၂၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
131.93
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-2.07 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၅၅
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၁:၂၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
132.006
131.929
အမြတ်
0.52 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#134978442
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.006
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၁:၂၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.929
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.52 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၉:၁၄
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၁:၂၀:၁၄
ရောင်းချမှု
0.02
132.12
131.929
အမြတ်
3.15 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#135008938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
132.12
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၁:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
131.929
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.15 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၂၄
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၀၆:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
131.356
131.89
အမြတ်
9.52 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#134939897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၀၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
131.89
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
9.52 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၁၆
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၀၆:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
131.722
131.898
အမြတ်
5.73 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#134927857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၀၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
131.898
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
5.73 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၀၇
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၀၆:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
131.753
131.897
အမြတ်
4.55 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#134927828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.753
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
131.897
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
4.55 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၂၃:၂၉
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
131.659
131.897
အမြတ်
4.02 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#134928977
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၂၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.659
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၀၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
131.897
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.02 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၄၈:၀၇
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၇:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
131.026
131.718
အမြတ်
-13.28 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#134907728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၄၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.026
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
131.718
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-13.28 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၀၂:၅၆
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
130.617
130.749
အမြတ်
1.03 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#134869814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.617
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၁၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.749
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.03 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၁၀
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
130.765
130.677
အမြတ်
0.62 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#134862482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.765
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.677
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.62 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၈:၀၇
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
130.783
130.676
အမြတ်
0.80 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#134862206
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.676
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၀၁
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၃၀
ရောင်းချမှု
0.05
130.752
130.678
အမြတ်
2.45 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#134862692
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
130.678
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.45 USD