၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၅၀:၂၅
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.69485
0.66388
အမြတ်
-58.31 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#99514235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၅၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69485
လဲလှယ်ခြင်း
5.32 USD
စုစုပေါင်း
-63.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.66388
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-58.31 USD
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၀၈:၃၉
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
77.2
71.867
အမြတ်
-47.85 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#98693107
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၀၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
77.2
လဲလှယ်ခြင်း
2.63 USD
စုစုပေါင်း
-50.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
71.867
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-47.85 USD
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၂၈
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.71958
0.66388
အမြတ်
-107.25 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#98218801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71958
လဲလှယ်ခြင်း
6.86 USD
စုစုပေါင်း
-113.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.66388
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-107.25 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၄၈
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
75.668
71.867
အမြတ်
-35.67 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#106354351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.668
လဲလှယ်ခြင်း
0.37 USD
စုစုပေါင်း
-35.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
71.867
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-35.67 USD
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၁၁
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
135.926
129.089
အမြတ်
-64.39 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#104609324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.926
လဲလှယ်ခြင်း
0.28 USD
စုစုပေါင်း
-64.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.089
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-64.39 USD
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၅၉:၁၉
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.88231
0.91394
အမြတ်
-36.76 USD
EURGBP
စာချုပ်
#100213711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၅၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88231
လဲလှယ်ခြင်း
1.94 USD
စုစုပေါင်း
-38.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91394
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-36.76 USD
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၄၅:၅၆
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
79.454
71.867
အမြတ်
-68.74 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#97976796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၄၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.454
လဲလှယ်ခြင်း
3.00 USD
စုစုပေါင်း
-71.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
71.867
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-68.74 USD
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၃၁
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.85318
0.91394
အမြတ်
-71.55 USD
EURGBP
စာချုပ်
#98669944
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85318
လဲလှယ်ခြင်း
2.61 USD
စုစုပေါင်း
-73.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91394
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-71.55 USD
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၂၄:၁၂
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69643
0.66388
အမြတ်
-30.94 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#100467782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၂၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69643
လဲလှယ်ခြင်း
2.48 USD
စုစုပေါင်း
-33.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66388
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-30.94 USD
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၅၉:၄၀
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
143.15
129.089
အမြတ်
-131.70 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#98979668
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၅၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
143.15
လဲလှယ်ခြင်း
1.08 USD
စုစုပေါင်း
-132.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.089
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-131.70 USD
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၁၃:၃၃
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.71564
0.66388
အမြတ်
-49.76 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#98774263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၁၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71564
လဲလှယ်ခြင်း
3.27 USD
စုစုပေါင်း
-52.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66388
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-49.76 USD
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၄၀
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.86808
0.91394
အမြတ်
-53.65 USD
EURGBP
စာချုပ်
#99276825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86808
လဲလှယ်ခြင်း
2.37 USD
စုစုပေါင်း
-55.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91394
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-53.65 USD
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၅၇
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
73.305
69.064
အမြတ်
-75.05 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#98696189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
73.305
လဲလှယ်ခြင်း
5.33 USD
စုစုပေါင်း
-79.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
69.064
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-75.05 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၃၇:၂၃
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68743
0.66388
အမြတ်
-23.88 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#106459475
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၃၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68743
လဲလှယ်ခြင်း
0.35 USD
စုစုပေါင်း
-24.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66388
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-23.88 USD
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၂:၄၈
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.86089
0.91394
အမြတ်
-62.22 USD
EURGBP
စာချုပ်
#98927430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86089
လဲလှယ်ခြင်း
2.55 USD
စုစုပေါင်း
-64.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91394
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-62.22 USD
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၁၈:၃၉
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69511
0.66388
အမြတ်
-29.62 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#100564122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၁၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69511
လဲလှယ်ခြင်း
2.45 USD
စုစုပေါင်း
-31.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66388
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-29.62 USD
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၄၉:၁၇
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69609
0.66388
အမြတ်
-30.49 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#100391409
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၄၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69609
လဲလှယ်ခြင်း
2.58 USD
စုစုပေါင်း
-32.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66388
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-30.49 USD
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၁၃
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၀၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.70524
0.7062
အမြတ်
0.86 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#98208684
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70524
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၀၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7062
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.86 USD
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၁၉
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
71.889
72.524
အမြတ်
7.34 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#103322634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.889
လဲလှယ်ခြင်း
1.67 USD
စုစုပေါင်း
5.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
72.524
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.34 USD
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၀၈:၂၈
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
75.968
76.079
အမြတ်
0.82 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#105544986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၀၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
76.079
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.82 USD
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၅၆:၂၆
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၁၄:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98525
0.98825
အမြတ်
2.94 USD
USDCHF
စာချုပ်
#105557694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၅၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98525
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၁၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98825
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.94 USD
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၅၀
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၅၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.61679
1.60611
အမြတ်
7.45 USD
EURAUD
စာချုပ်
#104954153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.61679
လဲလှယ်ခြင်း
0.16 USD
စုစုပေါင်း
7.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၅၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.60611
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.45 USD
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၂၄
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.6907
0.69219
အမြတ်
1.34 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#104356827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6907
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69219
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.34 USD
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၅၃
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၅၇:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
71.89
71.959
အမြတ်
0.47 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#104338772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၅၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
71.959
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.47 USD
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၃၀:၀၉
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.63224
1.61004
အမြတ်
15.95 USD
EURAUD
စာချုပ်
#101862037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၃၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.63224
လဲလှယ်ခြင်း
0.69 USD
စုစုပေါင်း
15.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.61004
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
15.95 USD
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၂၄:၃၈
၀၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၂၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
75.608
75.736
အမြတ်
1.11 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#103722112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၂၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.608
လဲလှယ်ခြင်း
0.12 USD
စုစုပေါင်း
1.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၂၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
75.736
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.11 USD
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၄၇
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.6901
0.69147
အမြတ်
2.03 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#101346788
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6901
လဲလှယ်ခြင်း
0.84 USD
စုစုပေါင်း
1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69147
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.03 USD
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၂၁:၃၉
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၀:၃၆:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
72.326
72.723
အမြတ်
5.05 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#103500872
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၂၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
72.326
လဲလှယ်ခြင်း
1.58 USD
စုစုပေါင်း
3.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၀:၃၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
72.723
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.05 USD
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၁၉:၀၁
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၀:၃၆:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
75.828
76.083
အမြတ်
3.02 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#100391443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.828
လဲလှယ်ခြင်း
0.87 USD
စုစုပေါင်း
2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၀:၃၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
76.083
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.02 USD
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၂၅
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၀:၃၆:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.7016
0.70315
အမြတ်
2.82 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#98816831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7016
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
3.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၀:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.70315
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.82 USD
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၂၁:၃၉
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
72.326
72.36
အမြတ်
1.67 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#98872061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၂၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
72.326
လဲလှယ်ခြင်း
1.55 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
72.36
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.67 USD
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၁၉
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၀၇:၃၀:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
71.889
72.229
အမြတ်
4.08 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#99576351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.889
လဲလှယ်ခြင်း
1.14 USD
စုစုပေါင်း
3.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၀၇:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
72.229
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.08 USD
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၂၂:၀၇
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၂၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.1
52.48
52.18
အမြတ်
2.50 USD
USCrude
စာချုပ်
#101812863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၂၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
52.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၂၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
52.18
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.50 USD
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၄၂
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၁၀
ရောင်းချမှု
0.1
53.19
51.77
အမြတ်
13.47 USD
USCrude
စာချုပ်
#101439218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
53.19
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
14.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
51.77
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
13.47 USD
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၅၃
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၅၆
ရောင်းချမှု
0.1
53.6
53.77
အမြတ်
-2.20 USD
USCrude
စာချုပ်
#101413571
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
53.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
53.77
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-2.20 USD
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၄၂:၂၅
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
53.13
53.81
အမြတ်
5.04 USD
USCrude
စာချုပ်
#100922394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၄၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
53.13
လဲလှယ်ခြင်း
-1.26 USD
စုစုပေါင်း
6.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
53.81
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
5.04 USD
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၂၁:၁၁
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၂၀
ရောင်းချမှု
0.1
58.87
57.65
အမြတ်
11.70 USD
USCrude
စာချုပ်
#100408380
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၂၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
58.87
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၄၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
57.65
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
11.70 USD
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၁၉:၀၁
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၅၁:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
75.828
76.02
အမြတ်
1.55 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#100319874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၅၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
76.02
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.55 USD
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၄၉:၁၇
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၅၁:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69609
0.69919
အမြတ်
2.99 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#100278304
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၄၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69609
လဲလှယ်ခြင်း
0.11 USD
စုစုပေါင်း
3.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၅၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69919
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.99 USD
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၀၇:၄၄
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၄၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69639
0.69693
အမြတ်
0.33 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#100254960
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၀၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69639
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69693
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.33 USD
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၁၈
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၃၅:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.69635
0.6975
အမြတ်
1.96 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#100165282
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69635
လဲလှယ်ခြင်း
0.07 USD
စုစုပေါင်း
2.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၃၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.6975
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.96 USD
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၂၈
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၃၆:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69819
0.69901
အမြတ်
0.86 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#99490829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69819
လဲလှယ်ခြင်း
0.25 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၃၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69901
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.86 USD
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၁၈:၁၂
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69751
0.70031
အမြတ်
2.63 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#99374111
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၁၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69751
လဲလှယ်ခြင်း
0.06 USD
စုစုပေါင်း
2.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.70031
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.63 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၀
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၁၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69945
0.7003
အမြတ်
0.86 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#99228251
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69945
လဲလှယ်ခြင်း
0.22 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၁၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7003
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.86 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၂၁:၁၆:၅၆
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၅၈:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.84881
1.84273
အမြတ်
4.40 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#98313784
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၂၁:၁၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.84881
လဲလှယ်ခြင်း
0.40 USD
စုစုပေါင်း
4.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၅၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.84273
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.40 USD
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၁:၃၁:၁၁
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.85975
1.85779
အမြတ်
1.25 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#98424068
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၁:၃၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.85975
လဲလှယ်ခြင်း
0.08 USD
စုစုပေါင်း
1.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.85779
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.25 USD
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၀၈:၃၉
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
77.2
77.431
အမြတ်
1.88 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#98611543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၀၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
77.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
77.431
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.88 USD
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၃၃
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၂၃:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.59628
1.59448
အမြတ်
1.06 USD
EURAUD
စာချုပ်
#98541832
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.59628
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၂၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.59448
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.06 USD
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၁၁
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.85649
0.8531
အမြတ်
4.24 USD
EURGBP
စာချုပ်
#98573020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85649
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8531
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.24 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၁၇
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.30357
1.3028
အမြတ်
0.77 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#98305069
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30357
လဲလှယ်ခြင်း
0.10 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3028
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.77 USD