၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၄၁
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.64658
0.6281
အမြတ်
-19.31 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#127155486
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64658
လဲလှယ်ခြင်း
0.10 USD
စုစုပေါင်း
-19.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6281
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-19.31 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၁၅
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.66355
0.6281
အမြတ်
-36.26 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#124679725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66355
လဲလှယ်ခြင်း
0.79 USD
စုစုပေါင်း
-36.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6281
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-36.26 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၅၄
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၂၁:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.66677
0.63088
အမြတ်
-36.48 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#124571648
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66677
လဲလှယ်ခြင်း
0.81 USD
စုစုပေါင်း
-37.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၂၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63088
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-36.48 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၃၇
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၂၁:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.66255
0.63088
အမြတ်
-31.83 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#123661954
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66255
လဲလှယ်ခြင်း
1.10 USD
စုစုပေါင်း
-32.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၂၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63088
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-31.83 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၁၃
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.63736
0.63769
အမြတ်
-0.54 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#127470671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63736
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63769
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.54 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၄၈
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.66677
0.63729
အမြတ်
-29.83 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#124571644
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66677
လဲလှယ်ခြင်း
0.79 USD
စုစုပေါင်း
-30.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63729
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-29.83 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၈:၅၆
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.67271
0.63729
အမြတ်
-35.81 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#123949724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67271
လဲလှယ်ခြင်း
0.94 USD
စုစုပေါင်း
-36.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63729
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-35.81 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၇:၁၈
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၃၂:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.64674
0.64752
အမြတ်
0.62 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#127031005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64674
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၃၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.64752
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.62 USD
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၂၀
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၂:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.65646
0.65767
အမြတ်
1.28 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#125052871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65646
လဲလှယ်ခြင်း
0.24 USD
စုစုပေါင်း
1.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65767
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.28 USD
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၀
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၂၇:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
59.18
60.03
အမြတ်
8.08 USD
UKBrent
စာချုပ်
#125113791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
59.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.08 USD
စုစုပေါင်း
8.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၂၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
60.03
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
8.08 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၂၅
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၅၄:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.45445
1.44991
အမြတ်
3.46 USD
EURCAD
စာချုပ်
#124327762
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45445
လဲလှယ်ခြင်း
0.19 USD
စုစုပေါင်း
3.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၅၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.44991
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.46 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၅၄
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.66551
0.66645
အမြတ်
0.83 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#124247139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66551
လဲလှယ်ခြင်း
0.06 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66645
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.83 USD
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၂၅
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.66846
0.67073
အမြတ်
2.17 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#123878685
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66846
လဲလှယ်ခြင်း
0.03 USD
စုစုပေါင်း
2.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67073
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.17 USD
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၄၉:၅၆
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၅၅:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.6688
0.67269
အမြတ်
3.83 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#123884606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၄၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6688
လဲလှယ်ခြင်း
0.03 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.67269
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.83 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၅၉
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.66654
0.66702
အမြတ်
0.34 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#123636942
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66654
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66702
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.34 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၅၄
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၀:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.67581
0.66802
အမြတ်
-8.14 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#123404536
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67581
လဲလှယ်ခြင်း
0.08 USD
စုစုပေါင်း
-8.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66802
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-8.14 USD
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၄၅:၅၆
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
79.454
71.867
အမြတ်
-68.74 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#97976796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၂၃:၄၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.454
လဲလှယ်ခြင်း
3.00 USD
စုစုပေါင်း
-71.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
71.867
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-68.74 USD
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၀၈:၃၉
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
77.2
71.867
အမြတ်
-47.85 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#98693107
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၀၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
77.2
လဲလှယ်ခြင်း
2.63 USD
စုစုပေါင်း
-50.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
71.867
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-47.85 USD
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၁၁
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
135.926
129.089
အမြတ်
-64.39 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#104609324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.926
လဲလှယ်ခြင်း
0.28 USD
စုစုပေါင်း
-64.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.089
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-64.39 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၄၈
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
75.668
71.867
အမြတ်
-35.67 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#106354351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.668
လဲလှယ်ခြင်း
0.37 USD
စုစုပေါင်း
-35.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
71.867
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-35.67 USD
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၃၁
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.85318
0.91394
အမြတ်
-71.55 USD
EURGBP
စာချုပ်
#98669944
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85318
လဲလှယ်ခြင်း
2.61 USD
စုစုပေါင်း
-73.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91394
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-71.55 USD
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၄၉:၁၇
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69609
0.66388
အမြတ်
-30.49 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#100391409
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၄၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69609
လဲလှယ်ခြင်း
2.58 USD
စုစုပေါင်း
-32.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66388
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-30.49 USD
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၅၉:၁၉
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.88231
0.91394
အမြတ်
-36.76 USD
EURGBP
စာချုပ်
#100213711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၅၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88231
လဲလှယ်ခြင်း
1.94 USD
စုစုပေါင်း
-38.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91394
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-36.76 USD
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၁၈:၃၉
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69511
0.66388
အမြတ်
-29.62 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#100564122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၁၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69511
လဲလှယ်ခြင်း
2.45 USD
စုစုပေါင်း
-31.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66388
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-29.62 USD
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၂၈
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.71958
0.66388
အမြတ်
-107.25 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#98218801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71958
လဲလှယ်ခြင်း
6.86 USD
စုစုပေါင်း
-113.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.66388
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-107.25 USD
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၁၃:၃၃
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.71564
0.66388
အမြတ်
-49.76 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#98774263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၁၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71564
လဲလှယ်ခြင်း
3.27 USD
စုစုပေါင်း
-52.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66388
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-49.76 USD
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၅၀:၂၅
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.69485
0.66388
အမြတ်
-58.31 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#99514235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၅၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69485
လဲလှယ်ခြင်း
5.32 USD
စုစုပေါင်း
-63.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.66388
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-58.31 USD
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၄၀
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.86808
0.91394
အမြတ်
-53.65 USD
EURGBP
စာချုပ်
#99276825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86808
လဲလှယ်ခြင်း
2.37 USD
စုစုပေါင်း
-55.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91394
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-53.65 USD
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၂၄:၁၂
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69643
0.66388
အမြတ်
-30.94 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#100467782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၂၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69643
လဲလှယ်ခြင်း
2.48 USD
စုစုပေါင်း
-33.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66388
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-30.94 USD
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၅၇
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
73.305
69.064
အမြတ်
-75.05 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#98696189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၄၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
73.305
လဲလှယ်ခြင်း
5.33 USD
စုစုပေါင်း
-79.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
69.064
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-75.05 USD
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၅၉:၄၀
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
143.15
129.089
အမြတ်
-131.70 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#98979668
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၅၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
143.15
လဲလှယ်ခြင်း
1.08 USD
စုစုပေါင်း
-132.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.089
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-131.70 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၃၇:၂၃
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.68743
0.66388
အမြတ်
-23.88 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#106459475
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၃၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68743
လဲလှယ်ခြင်း
0.35 USD
စုစုပေါင်း
-24.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66388
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-23.88 USD
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၂:၄၈
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.86089
0.91394
အမြတ်
-62.22 USD
EURGBP
စာချုပ်
#98927430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86089
လဲလှယ်ခြင်း
2.55 USD
စုစုပေါင်း
-64.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91394
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-62.22 USD
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၁၃
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၀၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.70524
0.7062
အမြတ်
0.86 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#98208684
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70524
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၀၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7062
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.86 USD
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၁၉
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
71.889
72.524
အမြတ်
7.34 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#103322634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.889
လဲလှယ်ခြင်း
1.67 USD
စုစုပေါင်း
5.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
72.524
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.34 USD
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၀၈:၂၈
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
75.968
76.079
အမြတ်
0.82 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#105544986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၀၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
76.079
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.82 USD
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၅၆:၂၆
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၁၄:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98525
0.98825
အမြတ်
2.94 USD
USDCHF
စာချုပ်
#105557694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၅၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98525
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၁၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98825
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.94 USD
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၅၀
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၅၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.61679
1.60611
အမြတ်
7.45 USD
EURAUD
စာချုပ်
#104954153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.61679
လဲလှယ်ခြင်း
0.16 USD
စုစုပေါင်း
7.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၅၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.60611
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.45 USD
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၂၄
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.6907
0.69219
အမြတ်
1.34 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#104356827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6907
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69219
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.34 USD
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၅၃
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၅၇:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
71.89
71.959
အမြတ်
0.47 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#104338772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၅၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
71.959
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.47 USD
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၃၀:၀၉
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.63224
1.61004
အမြတ်
15.95 USD
EURAUD
စာချုပ်
#101862037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၃၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.63224
လဲလှယ်ခြင်း
0.69 USD
စုစုပေါင်း
15.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.61004
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
15.95 USD
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၂၄:၃၈
၀၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၂၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
75.608
75.736
အမြတ်
1.11 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#103722112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၂၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.608
လဲလှယ်ခြင်း
0.12 USD
စုစုပေါင်း
1.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၂၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
75.736
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.11 USD
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၄၇
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.6901
0.69147
အမြတ်
2.03 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#101346788
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6901
လဲလှယ်ခြင်း
0.84 USD
စုစုပေါင်း
1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69147
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.03 USD
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၂၁:၃၉
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၀:၃၆:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
72.326
72.723
အမြတ်
5.05 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#103500872
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၂၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
72.326
လဲလှယ်ခြင်း
1.58 USD
စုစုပေါင်း
3.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၀:၃၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
72.723
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.05 USD
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၁၉:၀၁
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၀:၃၆:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
75.828
76.083
အမြတ်
3.02 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#100391443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.828
လဲလှယ်ခြင်း
0.87 USD
စုစုပေါင်း
2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၀:၃၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
76.083
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.02 USD
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၂၅
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၀:၃၆:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.7016
0.70315
အမြတ်
2.82 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#98816831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7016
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
3.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၀:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.70315
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.82 USD
၀၁.၀၆.၂၀၁၈ ၀၉:၄၅:၅၂
၂၂.၀၇.၂၀၁၈ ၁၈:၃၄:၀၉
ကူးယူခြင်း
0%
0%
အမြတ်
16.71 USD
firefly
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၁၈ ၀၉:၄၅:၅၂
အဝင်အမှတ်
0%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၈ ၁၈:၃၄:၀၉
ပြင်ပ
0%
အမြတ်
16.71 USD