၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၃၀
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
3.42976
3.36113
အမြတ်
18.58 USD
USDILS
စာချုပ်
#141035771
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
3.42976
လဲလှယ်ခြင်း
-1.54 USD
စုစုပေါင်း
20.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
3.36113
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
18.58 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၃၆
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၉:၁၄
ကူးယူခြင်း
270.17%
369.8%
အမြတ်
-98.69 USD
Markus
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၃၆
အဝင်အမှတ်
270.17%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၉:၁၄
ပြင်ပ
369.8%
အမြတ်
-98.69 USD
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၀၈
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
75.855
72.014
အမြတ်
-34.83 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#105285747
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.855
လဲလှယ်ခြင်း
1.54 USD
စုစုပေါင်း
-36.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
72.014
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-34.83 USD
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၀၃:၁၇
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၇:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.11851
1.09851
အမြတ်
-347.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#100785839
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၀၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11851
လဲလှယ်ခြင်း
-146.70 USD
စုစုပေါင်း
-200.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.09851
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-347.70 USD
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၅၄
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၁၀
ကူးယူခြင်း
67.93%
67.93%
အမြတ်
-1.10 USD
RFWhiteSoldiers
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၅၄
အဝင်အမှတ်
67.93%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၁၀
ပြင်ပ
67.93%
အမြတ်
-1.10 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၇
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၁၁
ကူးယူခြင်း
828.8%
799.29%
အမြတ်
-79.82 USD
Markus
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၇
အဝင်အမှတ်
828.8%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၁၁
ပြင်ပ
799.29%
အမြတ်
-79.82 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၃၈:၃၄
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၀:၄၆
ကူးယူခြင်း
860.89%
860.89%
အမြတ်
-5.67 USD
WF_Trade
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၃၈:၃၄
အဝင်အမှတ်
860.89%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၀:၄၆
ပြင်ပ
860.89%
အမြတ်
-5.67 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၄၁
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၀:၁၀
ကူးယူခြင်း
4045.16%
4045.16%
အမြတ်
-3.29 USD
MUJAHIDEEN
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၄၁
အဝင်အမှတ်
4045.16%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၀:၁၀
ပြင်ပ
4045.16%
အမြတ်
-3.29 USD