၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၂
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၂၁:၅၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.25133
1.24606
အမြတ်
15.81 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48497614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25133
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၂၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.24606
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.81 USD
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၀
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.26964
1.25134
အမြတ်
-54.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48320799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26964
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-54.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25134
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-54.90 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၅၃
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.26864
1.26945
အမြတ်
2.43 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48245584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.26945
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.43 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၁၉:၀၄
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.26688
1.26862
အမြတ်
5.22 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48245151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၁၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26688
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.26862
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.22 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၃၅:၀၇
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.267
1.26795
အမြတ်
2.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48242376
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၃၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.26795
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.85 USD
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၀:၂၃
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၁၆:၅၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.25645
1.25666
အမြတ်
-0.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48212223
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25645
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၁၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25666
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.63 USD
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၁
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၁၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.2687
1.2637
အမြတ်
15.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48152538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.2637
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.00 USD
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၀
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.27098
1.26873
အမြတ်
-6.75 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48137469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27098
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.26873
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.75 USD
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၂၅:၁၀
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1334.76
1335.57
အမြတ်
2.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#48107736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၂၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1334.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1335.57
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.43 USD
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၅၀:၃၁
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၁၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1335.23
1338.51
အမြတ်
9.84 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#48096502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၅၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1335.23
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1338.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.84 USD
၂၁.၀၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၄၁
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၀၃:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1333.58
1337.81
အမြတ်
12.69 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47373754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1333.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၀၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1337.81
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.69 USD
၂၁.၀၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၄၄
၂၁.၀၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1333.82
1334.92
အမြတ်
3.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47371497
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1333.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1334.92
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.30 USD
၁၉.၀၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၅၃
၁၉.၀၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၅:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1331.76
1331.99
အမြတ်
0.69 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47357389
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1331.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1331.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.69 USD
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၀၅
၁၉.၀၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1325.65
1328.05
အမြတ်
7.20 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47267236
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1325.65
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1328.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.20 USD
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၄:၁၀
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1324.19
1325.08
အမြတ်
2.67 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47266502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1324.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1325.08
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.67 USD
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၁၇
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1323.04
1323.94
အမြတ်
2.70 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47265976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1323.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1323.94
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.70 USD
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၃၀
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၃:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1321.73
1322.89
အမြတ်
3.48 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47264399
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1321.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1322.89
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.48 USD
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၀၇:၅၃:၁၁
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1320.35
1321.07
အမြတ်
2.16 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47263230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၀၇:၅၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1320.35
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1321.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.16 USD
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၃၄:၃၅
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၀၇:၄၆:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1319.96
1320.36
အမြတ်
1.20 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47261594
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၃၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1319.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၀၇:၄၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1320.36
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.20 USD
၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၃၆
၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1313.88
1316.5
အမြတ်
7.86 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47253534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1313.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1316.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.86 USD
၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ၀၅:၅၀:၁၆
၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ၀၆:၂၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1313.75
1313.74
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47251366
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ၀၅:၅၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1313.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ၀၆:၂၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1313.74
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၈:၁၁
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1309.43
1310.15
အမြတ်
2.16 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47245506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1309.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1310.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.16 USD
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၅၉
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1309.06
1310
အမြတ်
2.82 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47245267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1309.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1310
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.82 USD
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၇:၂၉
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1308.28
1309.4
အမြတ်
3.36 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47244510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1308.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1309.4
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.36 USD
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၂:၂၄
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၅:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1307.75
1308.8
အမြတ်
3.15 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47243836
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1307.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1308.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.15 USD
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၇:၄၆
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1307.3
1308.8
အမြတ်
4.50 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47242411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1307.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1308.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.50 USD
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၁၅:၁၀
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1305.67
1306.68
အမြတ်
3.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47241994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၁၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1305.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1306.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.03 USD
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၇:၃၆:၁၀
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၁၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1303.73
1304.79
အမြတ်
3.18 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47241760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၇:၃၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1303.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၁၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1304.79
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.18 USD
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၃၅
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၇:၂၅:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1302.99
1303.65
အမြတ်
1.98 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47238567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1302.99
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၇:၂၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1303.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.98 USD
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၂:၄၄
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1300.34
1302.38
အမြတ်
6.12 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47236508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1300.34
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1302.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.12 USD
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၅၉:၅၇
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၄၇:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1300.43
1301.31
အမြတ်
2.64 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47231761
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1300.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၄၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1301.31
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.64 USD
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၁၅
၂၅.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၂၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1296.52
1302.5
အမြတ်
17.94 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47081176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1296.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၂၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1302.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.94 USD
၂၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၂
၂၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၆:၀၅
ရောင်းချမှု
0.05
1279.26
1280.69
အမြတ်
-7.15 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47191292
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1279.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1280.69
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.15 USD
၁၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၂
၂၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1294.56
1279.25
အမြတ်
-76.55 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47165481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1294.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-76.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1279.25
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-76.55 USD
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၁၃
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၃:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1284.21
1279.99
အမြတ်
-12.66 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47085246
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1284.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1279.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.66 USD
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၄၉:၀၉
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၄:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1290.86
1291.38
အမြတ်
1.56 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47083184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၄၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1290.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1291.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.56 USD
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၅၉
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၂၀:၁၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1290.61
1292
အမြတ်
4.17 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47074487
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1290.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၂၀:၁၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1292
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.17 USD
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၁:၁၂
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၂၉:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1289
1290.86
အမြတ်
5.58 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47072321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1289
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1290.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.58 USD
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၆:၅၀
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၁:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1287.32
1288.38
အမြတ်
3.18 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47071239
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1287.32
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1288.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.18 USD
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၄၇:၄၁
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၁၈:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1288.14
1288.95
အမြတ်
2.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47061442
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၄၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1288.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၁၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1288.95
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.43 USD
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၁၃:၂၂
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1287.59
1288.45
အမြတ်
2.58 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47057393
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၁၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1287.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1288.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.58 USD
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၅၇:၅၂
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၇:၁၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1281.64
1284.64
အမြတ်
9.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47054194
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၅၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1281.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၇:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1284.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.00 USD
၃၁.၁၂.၂၀၁၈ ၁၇:၂၉:၂၁
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၅၇:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1279.81
1281.04
အမြတ်
3.69 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47052040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၁၈ ၁၇:၂၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1279.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၅၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1281.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.69 USD
၃၁.၁၂.၂၀၁၈ ၀၂:၅၉:၄၆
၃၁.၁၂.၂၀၁၈ ၁၀:၁၃:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1280.04
1282.5
အမြတ်
7.38 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47046450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၁၈ ၀၂:၅၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1280.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၁၈ ၁၀:၁၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1282.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.38 USD
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၀၈:၅၄:၂၄
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၂၃:၅၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1281.43
1280.56
အမြတ်
-2.61 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47039607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၀၈:၅၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1281.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၂၃:၅၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1280.56
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.61 USD
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၀၈:၀၄:၁၂
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၀၈:၅၄:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1279.42
1280.82
အမြတ်
4.20 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47039343
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၀၈:၀၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1279.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၀၈:၅၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1280.82
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.20 USD
၂၆.၁၂.၂၀၁၈ ၁၇:၁၀:၄၁
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၀၆:၂၀:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1277.39
1277.93
အမြတ်
2.70 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47022994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၂.၂၀၁၈ ၁၇:၁၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1277.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၀၆:၂၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1277.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.70 USD
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၀၄:၃၆:၅၈
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၀၄:၅၃:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
1269.5
1270.18
အမြတ်
-3.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47027517
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၀၄:၃၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1269.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၀၄:၅၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1270.18
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.40 USD
၂၆.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၄၄:၂၃
၂၆.၁၂.၂၀၁၈ ၁၇:၁၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1274.88
1276.8
အမြတ်
9.60 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47022824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၄၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1274.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၂.၂၀၁၈ ၁၇:၁၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1276.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.60 USD
၂၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၁:၁၇:၀၉
၂၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၄:၁၁:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1271.09
1271.87
အမြတ်
3.90 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47018799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၁:၁၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1271.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၄:၁၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1271.87
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.90 USD