၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၂၆
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၁၀:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
75.489
75.625
အမြတ်
0.04 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1477426075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.489
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၁၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
75.625
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၃၉
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၄၂:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.07629
1.07724
အမြတ်
0.05 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1477340611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07629
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၄၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.07724
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၁၄
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၄၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
75.351
75.556
အမြတ်
0.02 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1477166303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.351
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
75.556
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၂၃:၃၅
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၂၆:၅၃
ဝယ်ယူမှု
1
1.07704
1.07817
အမြတ်
1.23 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1477269027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၂၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07704
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
1.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၂၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07817
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.23 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၂၃:၄၇
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.18
1.29882
1.30811
အမြတ်
1.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1477198159
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၂၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29882
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
1.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.30811
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.63 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၃၀:၁၅
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.16
0.90747
0.90334
အမြတ်
0.85 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1477198322
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၃၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90747
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
0.90334
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.85 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၈:၄၉
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.13
105.05
105.219
အမြတ်
0.21 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1477228613
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
105.219
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၃၄:၂၆
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.13
105.003
105.071
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1477198365
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၃၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.003
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
105.071
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၅၀:၅၅
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၃၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07567
1.081
အမြတ်
0.06 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1476590818
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၅၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၃၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.081
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၄၄:၁၂
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၁၅:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27423
1.2829
အမြတ်
0.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1476590501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၄၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၁၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2829
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၄၆:၁၉
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၁၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
106.779
106.561
အမြတ်
0.02 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1476590579
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၄၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.779
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၁၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.561
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၃၂:၃၀
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၁၇:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.07
135.148
136.392
အမြတ်
0.75 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1475599822
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၃၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.148
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၁၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
136.392
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၃:၅၄
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၅၆:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.7019
0.71417
အမြတ်
1.07 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1473813131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7019
လဲလှယ်ခြင်း
-0.16 USD
စုစုပေါင်း
1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၅၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.71417
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.07 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၀၆:၂၅
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၄၇:၅၀
ရောင်းချမှု
1
107.292
106.767
အမြတ်
4.86 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1476476219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၀၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.292
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
4.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၄၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
106.767
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.86 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၂၈
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၃၄
ရောင်းချမှု
1
0.90662
0.90383
အမြတ်
3.48 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1476202812
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90662
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
3.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.90383
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.48 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၃၄
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၂၆
ရောင်းချမှု
1
1.25489
1.26564
အမြတ်
-10.79 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1476202774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25489
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
-10.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.26564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.79 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၃၈:၅၈
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၂၂
ရောင်းချမှု
1
0.93744
0.94518
အမြတ်
-8.62 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1475685969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၃၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93744
လဲလှယ်ခြင်း
-0.43 USD
စုစုပေါင်း
-8.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.94518
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.62 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၅၄:၅၈
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
1
74.783
75.022
အမြတ်
2.22 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1476025369
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၅၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
75.022
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.22 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၄၇
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၃၄:၅၉
ရောင်းချမှု
1
1.25783
1.25601
အမြတ်
1.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1475940226
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25783
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
1.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၃၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.25601
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၂၃
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၄၂:၀၄
ရောင်းချမှု
0.07
1.25817
1.25785
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1475937937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25817
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၄၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.25785
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၃၆
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.07
1.262
1.26067
အမြတ်
0.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1475691619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.262
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.26067
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၄၇
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၀
ရောင်းချမှု
1
1.17755
1.18644
အမြတ်
-9.99 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1475441195
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17755
လဲလှယ်ခြင်း
-0.55 USD
စုစုပေါင်း
-9.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18644
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.99 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၁၉
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၂၇
ဝယ်ယူမှု
1
1.25916
1.26186
အမြတ်
2.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1475686144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.26186
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.70 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၅၂
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၄၄
ရောင်းချမှု
1
1.12503
1.13404
အမြတ်
-9.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1475256300
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12503
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-9.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.13404
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.02 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၅၄
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၈:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
114.654
121.531
အမြတ်
-6.50 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1472233046
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
114.654
လဲလှယ်ခြင်း
-0.10 USD
စုစုပေါင်း
-6.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
121.531
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.50 USD
၂၀.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၃၈:၁၇
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၇:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
127.466
121.53
အမြတ်
-0.68 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1465139004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၃၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
127.466
လဲလှယ်ခြင်း
-0.13 USD
စုစုပေါင်း
-0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
121.53
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.68 USD
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၁၀
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
124.497
121.543
အမြတ်
-3.76 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1466054545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
124.497
လဲလှယ်ခြင်း
-1.01 USD
စုစုပေါင်း
-2.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
121.543
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.76 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၃၀
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၃၆:၂၀
ရောင်းချမှု
0.17
0.6402
0.69265
အမြတ်
-9.25 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1472101384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6402
လဲလှယ်ခြင်း
-0.34 USD
စုစုပေါင်း
-8.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၃၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
0.69265
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.25 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၉:၄၅
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၅၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
113.901
113.618
အမြတ်
0.03 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1475114939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.901
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၅၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
113.618
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၁၇
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
8
79.381
79.436
အမြတ်
4.08 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1475108126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.381
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
79.436
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.08 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၁၆
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၇
ရောင်းချမှု
1
1.2427
1.23922
အမြတ်
3.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1474736359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2427
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
3.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.23922
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.25 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၂၅
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၀၆
ရောင်းချမှု
1
112.661
113.94
အမြတ်
-11.88 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1474658567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
112.661
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
-11.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
113.94
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.88 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၅၆:၂၉
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၅၄
ရောင်းချမှု
0.11
1.17762
1.17026
အမြတ်
0.52 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1472930278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၅၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17762
လဲလှယ်ခြင်း
-0.33 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.17026
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.52 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၂၅:၀၀
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၁:၀၉
ရောင်းချမှု
1
106.417
107.24
အမြတ်
-7.80 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1474664802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.417
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-7.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
107.24
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.80 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၃၅
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၀၇
ဝယ်ယူမှု
1
0.64884
0.65007
အမြတ်
1.21 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1474564496
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64884
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.65007
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.21 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၆:၂၃
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.15105
1.24648
အမြတ်
-9.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1470095984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15105
လဲလှယ်ခြင်း
-0.41 USD
စုစုပေါင်း
-9.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.24648
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.95 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၉:၄၁
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၄၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.18132
1.17638
အမြတ်
0.51 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1474429059
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18132
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17638
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.51 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၁၀:၄၇
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၄၁
ရောင်းချမှု
1
0.94814
0.95201
အမြတ်
-4.33 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1474166975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၁၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.94814
လဲလှယ်ခြင်း
-0.26 USD
စုစုပေါင်း
-4.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.95201
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.33 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၁၇
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၂၅
ရောင်းချမှု
1
1.18506
1.18105
အမြတ်
3.62 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1474003991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18506
လဲလှယ်ခြင်း
-0.59 USD
စုစုပေါင်း
4.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18105
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.62 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၁၁
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၄၆
ရောင်းချမှု
1
0.88386
0.89957
အမြတ်
-20.43 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1472580976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88386
လဲလှယ်ခြင်း
-0.80 USD
စုစုပေါင်း
-19.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.89957
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-20.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၄၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၉:၀၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.25594
1.25536
အမြတ်
0.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1474274313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.25536
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၀:၄၄
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၅၇
ရောင်းချမှု
1
107.258
107.248
အမြတ်
0.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1474154708
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.258
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
107.248
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၁၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၃၁
ရောင်းချမှု
0.04
113.327
112.913
အမြတ်
0.15 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1473877831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.327
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
112.913
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၀၄
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၅၉:၂၇
ရောင်းချမှု
1
112.825
112.77
အမြတ်
0.51 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1474071101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
112.825
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
112.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.51 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၅၃
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၅၉
ရောင်းချမှု
4
1.19151
1.19494
အမြတ်
-14.40 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1474073370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.19494
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.40 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၁:၃၀
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၄၈:၅၆
ဝယ်ယူမှု
1
113.654
113.343
အမြတ်
-2.95 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1474003892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
113.654
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
-2.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၄၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
113.343
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.95 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၂၈
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၂၄:၁၈
ရောင်းချမှု
4
1.26064
1.2579
အမြတ်
10.78 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1474003683
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26064
လဲလှယ်ခြင်း
-0.18 USD
စုစုပေါင်း
10.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၂၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.2579
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.78 USD
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၂၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၅၁
ရောင်းချမှု
1
1.26786
1.26527
အမြတ်
2.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1473755127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26786
လဲလှယ်ခြင်း
-0.28 USD
စုစုပေါင်း
2.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.26527
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.31 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၃:၀၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.34203
1.34968
အမြတ်
0.11 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1473877883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.34968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၃
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.20961
1.19274
အမြတ်
0.18 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1473877742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20961
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19274
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD