၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၅၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.27337
1.27247
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1480734104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27337
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27247
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၃၉
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
114.123
114.117
အမြတ်
0.00 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1480734225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
114.123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
114.117
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၂၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.05
0.71668
0.71324
အမြတ်
0.17 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1480733466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.71324
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၅၀:၁၅
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
104.497
104.968
အမြတ်
-0.04 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1480648852
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၅၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.497
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၀၅
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၇:၅၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.27911
1.27346
အမြတ်
0.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1480625061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27346
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၄၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၈:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.28422
1.27899
အမြတ်
0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1480564684
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28422
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27899
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၃၅:၂၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၃၇:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.29226
1.29355
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1480478834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၃၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29226
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၃၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29355
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၅၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.41926
1.31818
အမြတ်
-0.80 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1471520228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41926
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
-0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31818
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.80 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၈ ၁၄:၄၀:၄၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
129.808
123.412
အမြတ်
-0.78 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1464701586
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၈ ၁၄:၄၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.808
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
-0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
123.412
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.78 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၀၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.14
1.32371
1.31811
အမြတ်
-0.66 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1478458763
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32371
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
-0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.31811
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.66 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၂၈
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၅၇
ရောင်းချမှု
0.07
1.06918
1.07499
အမြတ်
-0.67 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1475938102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06918
လဲလှယ်ခြင်း
-0.22 USD
စုစုပေါင်း
-0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.07499
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.67 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၅၃:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၅၂
ရောင်းချမှု
0.15
115.088
114.859
အမြတ်
0.33 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1480253560
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၅၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
115.088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
114.859
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၂၄:၀၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၄၇
ရောင်းချမှု
0.18
104.995
104.541
အမြတ်
0.20 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1477198161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.995
လဲလှယ်ခြင်း
-0.59 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
104.541
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၀:၃၆
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၅၂:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
115.865
115.126
အမြတ်
0.07 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1478238535
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
115.865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၅၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
115.126
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၇:၃၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၁၃
ရောင်းချမှု
0.15
105.43
104.923
အမြတ်
0.72 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1480063696
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.43
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
104.923
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.72 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၉:၂၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၀၈
ရောင်းချမှု
0.15
1.18485
1.18338
အမြတ်
0.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480063771
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18485
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.18338
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၇:၀၆
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၄:၃၀
ရောင်းချမှု
0.15
116.373
116.135
အမြတ်
0.34 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1479948021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
116.373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
116.135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.34 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၇:၂၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၄:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.31808
1.31883
အမြတ်
0.08 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1479948041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31808
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.31883
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၀၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၅၇
ရောင်းချမှု
0.15
0.72636
0.73285
အမြတ်
-0.98 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1479845054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72636
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.73285
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.98 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၂၈
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၅၂:၃၅
ရောင်းချမှု
0.11
105.938
105.693
အမြတ်
0.11 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1478458793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.938
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၅၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
105.693
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၁၄:၅၆
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၉:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.31941
1.32003
အမြတ်
0.07 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1479748312
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31941
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.32003
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၉:၂၀
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.15
0.72741
0.72774
အမြတ်
0.03 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1479607150
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72741
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.72774
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၁၀
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၁၁
ရောင်းချမှု
0.15
1.31566
1.3141
အမြတ်
0.16 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1479605987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31566
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.3141
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၁:၀၀
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.30342
1.29996
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1477912505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30342
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.29996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၄:၃၄
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၄၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.30342
1.29996
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1477912526
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30342
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.29996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၅:၁၆
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၃၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.30342
1.29998
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1477912541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30342
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.29998
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၆:၁၁
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.30345
1.29983
အမြတ်
0.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1477912546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30345
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.29983
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၂:၀၂
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၄၄
ရောင်းချမှု
0.1
1.30346
1.30013
အမြတ်
0.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1477912510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30346
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.30013
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၀၀
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.1
1.30349
1.30007
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1477912513
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30349
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.30007
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၇:၁၈
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.1
1.3035
1.29992
အမြတ်
0.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1477912557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3035
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.29992
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၅၀:၄၃
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၅၈
ရောင်းချမှု
0.15
1.18149
1.17973
အမြတ်
0.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1479335616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၅၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18149
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.17973
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.27 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၄၈:၃၄
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.15
1.32331
1.31999
အမြတ်
0.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1479285788
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၄၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.31999
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၁၆
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၅:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.15
0.73348
0.73118
အမြတ်
-0.36 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1479080416
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73348
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.73118
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.36 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၁၆:၁၆
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၃၅:၁၃
ရောင်းချမှု
0.11
1.19122
1.19097
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1478994114
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၁၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၃၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.19097
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၄၆:၁၀
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၃၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.14
105.965
106.027
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1478997362
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၄၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.965
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၃၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
106.027
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၄၇
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၄၈:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.19
80.933
81.224
အမြတ်
0.50 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1477959646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.933
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၄၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
ပြင်ပ
81.224
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၃၁:၁၉
၂၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၅၈:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.72396
0.73413
အမြတ်
0.47 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1477638995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၃၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72396
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၅၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.73413
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.47 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၅၇:၄၄
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၄၁
ရောင်းချမှု
0.11
1.31066
1.30753
အမြတ်
0.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1478293997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၅၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31066
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.30753
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.34 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၈:၅၇
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၉:၀၈
ရောင်းချမှု
0.11
1.32171
1.31305
အမြတ်
0.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1478323502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32171
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.31305
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.95 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၁၆
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.19841
1.19504
အမြတ်
0.03 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1478237652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19841
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19504
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၃၁:၄၆
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.32407
1.31131
အမြတ်
0.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1478166533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၃၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32407
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31131
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၄၉
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၂၄:၃၇
ရောင်းချမှု
1
1.30545
1.32407
အမြတ်
-18.66 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1477993988
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30545
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
-18.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၂၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.32407
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18.66 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၉:၅၀
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၁၈:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.71673
0.72376
အမြတ်
0.07 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1477909057
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71673
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၁၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72376
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၀၈:၀၅
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၆:၀၂:၁၈
ရောင်းချမှု
0.14
138.895
138.694
အမြတ်
0.26 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1478096387
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၀၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
138.895
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၆:၀၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
138.694
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၂၉:၀၃
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၁၇
ရောင်းချမှု
0.13
117.174
117.117
အမြတ်
0.07 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1477913362
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၂၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.174
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၃၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
117.117
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၆:၅၆
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.19
126.478
126.574
အမြတ်
0.17 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1477941320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
ပြင်ပ
126.574
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၄၁:၀၅
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.19
117.211
117.377
အမြတ်
0.26 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1477909223
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၄၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.211
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
ပြင်ပ
117.377
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၂၂
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၂၆:၅၈
ရောင်းချမှု
0.13
117.172
117.206
အမြတ်
-0.04 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1477909232
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၂၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
117.206
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၀:၀၁
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၂၃:၂၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.30342
1.30422
အမြတ်
-0.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1477912500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30342
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၂၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.30422
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၃၉:၀၂
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၂၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.30333
1.30417
အမြတ်
-0.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1477912492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၃၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30333
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၂:၂၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.30417
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD