၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၄၈
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.17
1.18964
1.19685
အမြတ်
1.27 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1470645483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18964
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
1.19685
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.27 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၄:၃၆
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၂၉
ရောင်းချမှု
0.17
0.88922
0.88327
အမြတ်
1.25 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1470645204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၄၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88922
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
0.88327
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.25 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၄၀
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၀၃
ရောင်းချမှု
0.16
1.10283
1.0985
အမြတ်
0.69 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1470580094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10283
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.0985
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.69 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၄၆:၀၉
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၄၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.2387
1.2354
အမြတ်
0.33 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1470541099
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၄၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.2354
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၅၃
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၃:၅၁
ရောင်းချမှု
0.16
1.24058
1.23376
အမြတ်
1.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1470590427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24058
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.23376
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.09 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၂၂
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၂၂:၂၆
ရောင်းချမှု
0.17
0.89647
0.89362
အမြတ်
0.60 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1470493351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89647
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၂၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
0.89362
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၀၆
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၈:၁၂
ရောင်းချမှု
0.14
108.622
108.077
အမြတ်
0.71 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1470485563
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.622
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
108.077
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.71 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၃
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.17
1.2277
1.23164
အမြတ်
0.67 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1470485495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2277
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
1.23164
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.67 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၈:၀၀
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၃၅
ရောင်းချမှု
0.12
1.05933
1.0584
အမြတ်
0.10 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1470320684
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05933
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.0584
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၆:၅၈
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၄၄
ရောင်းချမှု
0.1
1.10381
1.10201
အမြတ်
0.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1470453418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10381
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.10201
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၉:၅၀
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၁၅:၀၅
ရောင်းချမှု
1
109.373
109.258
အမြတ်
0.94 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1470447754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.373
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၁၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
109.258
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.94 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၂:၀၀
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၄၀:၁၈
ရောင်းချမှု
0.15
0.59087
0.58999
အမြတ်
0.13 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1470381920
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.59087
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၄၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.58999
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၀:၄၁
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၄၀:၀၆
ရောင်းချမှု
0.14
110.962
110.875
အမြတ်
0.11 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1470381908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.962
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
110.875
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၄၇
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၁၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.12
0.98423
0.98213
အမြတ်
0.25 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1470245062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.98423
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၁၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
0.98213
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၄:၁၁
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၁၃:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.12
128.033
128.423
အမြတ်
0.42 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1470245443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
128.033
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၁၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
128.423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၁၆:၃၄
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၄၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.16117
1.15135
အမြတ်
0.98 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1470164415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၁၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16117
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၄၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.15135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.98 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၅၃:၃၈
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.05343
1.05379
အမြတ်
0.04 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1470103204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၅၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05343
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.05379
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၃၅
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၈:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.06757
1.07181
အမြတ်
0.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1470095910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06757
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.07181
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၅၁:၀၆
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၈:၀၁
ရောင်းချမှု
0.1
0.9875
0.98309
အမြတ်
0.45 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1470103184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၅၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9875
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.98309
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၁၂
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.08527
1.06752
အမြတ်
1.87 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1469297086
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08527
လဲလှယ်ခြင်း
0.10 USD
စုစုပေါင်း
1.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.06752
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.87 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၆:၁၂
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၃၈:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
107.865
108.886
အမြတ်
4.72 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1470031772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.865
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 USD
စုစုပေါင်း
4.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၃၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
108.886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.72 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၂၃
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၃၇:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.96967
0.96834
အမြတ်
0.01 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1470044996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.96967
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၃၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.96834
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၄:၀၇
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.68765
0.58808
အမြတ်
-10.26 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1468770673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68765
လဲလှယ်ခြင်း
-0.30 USD
စုစုပေါင်း
-9.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.58808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.26 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၅:၃၇
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.14
0.67194
0.58808
အမြတ်
-11.96 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1469185921
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67194
လဲလှယ်ခြင်း
-0.22 USD
စုစုပေါင်း
-11.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
0.58808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.96 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၃၉
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၄၂
ရောင်းချမှု
0.5
1.2075
1.18745
အမြတ်
10.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1469982844
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2075
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.18745
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.02 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၀၇:၄၃
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၂၆:၁၁
ရောင်းချမှု
0.11
1.22437
1.21153
အမြတ်
1.41 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1469942770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၀၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22437
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၂၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.21153
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.41 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၀၉
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၃၂
ရောင်းချမှု
0.16
1.11469
1.09781
အမြတ်
2.71 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1469915097
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11469
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.09781
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.71 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၉:၁၂
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၄၀:၄၉
ရောင်းချမှု
0.15
1.22997
1.22433
အမြတ်
0.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1469861944
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22997
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၄၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.22433
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.84 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၈:၅၂
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.16
1.17294
1.17117
အမြတ်
-2.02 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1466797789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17294
လဲလှယ်ခြင်း
-2.32 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.17117
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.02 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၅၁
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၅၅:၄၆
ရောင်းချမှု
0.16
1.17314
1.17071
အမြတ်
-1.93 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1466795332
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17314
လဲလှယ်ခြင်း
-2.34 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၅၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.17071
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.93 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၀:၀၄
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၆:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.10876
1.11124
အမြတ်
0.37 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1469861994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.11124
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၁၂
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.13
106.134
106.285
အမြတ်
0.21 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1469558440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.134
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
106.285
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၁၉:၀၂
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၁၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.25743
1.25518
အမြတ်
-0.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1469814269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၁၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၁၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.25518
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.29 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၅၀:၂၁
၁၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.68437
0.6478
အမြတ်
-19.47 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1468842911
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၅၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68437
လဲလှယ်ခြင်း
-1.18 USD
စုစုပေါင်း
-18.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.6478
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-19.47 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၈:၁၄
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.11432
1.11695
အမြတ်
0.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1469523800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11432
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.11695
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၂၅:၂၅
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၂၂
ရောင်းချမှု
0.12
1.28774
1.27803
အမြတ်
1.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1469249930
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၂၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28774
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
1.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.27803
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.15 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၂၅:၂၉
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၀၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.28198
1.28153
အမြတ်
0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1469497378
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၂၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28198
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.28153
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၂၀
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၂၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.26136
1.25037
အမြတ်
1.10 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1469324959
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26136
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.25037
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.10 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၄၀
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၃၆:၂၅
ရောင်းချမှု
0.5
70.174
69.783
အမြတ်
0.89 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#1468995272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
70.174
လဲလှယ်ခြင်း
-0.88 USD
စုစုပေါင်း
1.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၃၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
69.783
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.89 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၃၄
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၂၇
ရောင်းချမှု
1.05
1.26354
1.2629
အမြတ်
-0.81 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1469113831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26354
လဲလှယ်ခြင်း
-1.50 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.05
ပြင်ပ
1.2629
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.81 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၃:၄၂
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၁၄:၂၂
ရောင်းချမှု
0.15
1.32257
1.32186
အမြတ်
0.07 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1469228467
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32257
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၁၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.32186
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၁:၃၅
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.53
1.29173
1.28659
အမြတ်
2.67 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1469094634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29173
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
2.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.53
ပြင်ပ
1.28659
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.67 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၀:၁၃
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.16
144.013
144.472
အမြတ်
0.65 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1469228605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
144.013
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
144.472
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.65 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၀:၄၃
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.16
84.334
84.479
အမြတ်
0.22 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1469228452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
84.334
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
84.479
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၂၉
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.15
1.29947
1.29204
အမြတ်
1.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1469205587
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.29204
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.11 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၇:၄၀
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
110.161
110.827
အမြတ်
0.68 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1468721605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.161
လဲလှယ်ခြင်း
0.08 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
110.827
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၉:၂၆
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.16
83.094
83.538
အမြတ်
0.65 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1469185932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
83.094
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
83.538
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.65 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၃၆
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၀၁:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.14
109.89
110.058
အမြတ်
0.22 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1469205579
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၀၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
110.058
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၃:၂၂
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၉:၅၆
ရောင်းချမှု
1
0.66855
0.6697
အမြတ်
-1.17 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1469205610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66855
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.6697
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.17 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၈:၃၆
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၄
ရောင်းချမှု
0.14
1.3
1.29953
အမြတ်
0.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1469185968
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.29953
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD