၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၄၇
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၀
ရောင်းချမှု
1
1.17755
1.18644
အမြတ်
-9.99 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1475441195
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17755
လဲလှယ်ခြင်း
-0.55 USD
စုစုပေါင်း
-9.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18644
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.99 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၁၉
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၂၇
ဝယ်ယူမှု
1
1.25916
1.26186
အမြတ်
2.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1475686144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.26186
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.70 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၅၂
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၄၄
ရောင်းချမှု
1
1.12503
1.13404
အမြတ်
-9.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1475256300
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12503
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-9.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.13404
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.02 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၅၄
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၈:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
114.654
121.531
အမြတ်
-6.50 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1472233046
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
114.654
လဲလှယ်ခြင်း
-0.10 USD
စုစုပေါင်း
-6.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
121.531
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.50 USD
၂၀.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၃၈:၁၇
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၇:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
127.466
121.53
အမြတ်
-0.68 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1465139004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၃၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
127.466
လဲလှယ်ခြင်း
-0.13 USD
စုစုပေါင်း
-0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
121.53
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.68 USD
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၁၀
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
124.497
121.543
အမြတ်
-3.76 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1466054545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
124.497
လဲလှယ်ခြင်း
-1.01 USD
စုစုပေါင်း
-2.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
121.543
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.76 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၃၀
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၃၆:၂၀
ရောင်းချမှု
0.17
0.6402
0.69265
အမြတ်
-9.25 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1472101384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6402
လဲလှယ်ခြင်း
-0.34 USD
စုစုပေါင်း
-8.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၃၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
0.69265
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.25 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၉:၄၅
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၅၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
113.901
113.618
အမြတ်
0.03 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1475114939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.901
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၅၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
113.618
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၁၇
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
8
79.381
79.436
အမြတ်
4.08 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1475108126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.381
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
79.436
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.08 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၁၆
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၇
ရောင်းချမှု
1
1.2427
1.23922
အမြတ်
3.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1474736359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2427
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
3.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.23922
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.25 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၂၅
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၀၆
ရောင်းချမှု
1
112.661
113.94
အမြတ်
-11.88 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1474658567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
112.661
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
-11.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
113.94
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.88 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၅၆:၂၉
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၅၄
ရောင်းချမှု
0.11
1.17762
1.17026
အမြတ်
0.52 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1472930278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၅၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17762
လဲလှယ်ခြင်း
-0.33 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.17026
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.52 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၂၅:၀၀
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၁:၀၉
ရောင်းချမှု
1
106.417
107.24
အမြတ်
-7.80 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1474664802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.417
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-7.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
107.24
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.80 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၃၅
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၀၇
ဝယ်ယူမှု
1
0.64884
0.65007
အမြတ်
1.21 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1474564496
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64884
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.65007
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.21 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၆:၂၃
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.15105
1.24648
အမြတ်
-9.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1470095984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15105
လဲလှယ်ခြင်း
-0.41 USD
စုစုပေါင်း
-9.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.24648
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.95 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၉:၄၁
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၄၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.18132
1.17638
အမြတ်
0.51 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1474429059
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18132
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17638
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.51 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၁၀:၄၇
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၄၁
ရောင်းချမှု
1
0.94814
0.95201
အမြတ်
-4.33 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1474166975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၁၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.94814
လဲလှယ်ခြင်း
-0.26 USD
စုစုပေါင်း
-4.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.95201
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.33 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၁၇
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၂၅
ရောင်းချမှု
1
1.18506
1.18105
အမြတ်
3.62 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1474003991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18506
လဲလှယ်ခြင်း
-0.59 USD
စုစုပေါင်း
4.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18105
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.62 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၁၁
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၄၆
ရောင်းချမှု
1
0.88386
0.89957
အမြတ်
-20.43 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1472580976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88386
လဲလှယ်ခြင်း
-0.80 USD
စုစုပေါင်း
-19.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.89957
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-20.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၄၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၉:၀၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.25594
1.25536
အမြတ်
0.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1474274313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.25536
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၀:၄၄
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၅၇
ရောင်းချမှု
1
107.258
107.248
အမြတ်
0.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1474154708
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.258
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
107.248
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၁၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၃၁
ရောင်းချမှု
0.04
113.327
112.913
အမြတ်
0.15 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1473877831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.327
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
112.913
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၀၄
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၅၉:၂၇
ရောင်းချမှု
1
112.825
112.77
အမြတ်
0.51 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1474071101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
112.825
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
112.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.51 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၅၃
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၅၉
ရောင်းချမှု
4
1.19151
1.19494
အမြတ်
-14.40 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1474073370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.19494
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.40 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၁:၃၀
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၄၈:၅၆
ဝယ်ယူမှု
1
113.654
113.343
အမြတ်
-2.95 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1474003892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
113.654
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
-2.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၄၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
113.343
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.95 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၂၈
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၂၄:၁၈
ရောင်းချမှု
4
1.26064
1.2579
အမြတ်
10.78 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1474003683
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26064
လဲလှယ်ခြင်း
-0.18 USD
စုစုပေါင်း
10.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၂၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.2579
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.78 USD
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၂၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၅၁
ရောင်းချမှု
1
1.26786
1.26527
အမြတ်
2.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1473755127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26786
လဲလှယ်ခြင်း
-0.28 USD
စုစုပေါင်း
2.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.26527
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.31 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၃:၀၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.34203
1.34968
အမြတ်
0.11 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1473877883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.34968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၃
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.20961
1.19274
အမြတ်
0.18 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1473877742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20961
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19274
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၄၅:၀၆
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၀၃
ရောင်းချမှု
0.04
1.20962
1.19247
အမြတ်
0.72 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1473877758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၄၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20962
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.19247
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.72 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၅၁:၁၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၅၂
ရောင်းချမှု
0.15
0.94692
0.94228
အမြတ်
-0.08 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1469934948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၅၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.94692
လဲလှယ်ခြင်း
-0.82 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.94228
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၂၂:၅၇
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၁၅
ရောင်းချမှု
1
1.27505
1.26525
အမြတ်
9.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1473937963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၂၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27505
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.26525
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.80 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၁၂
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၂၃
ရောင်းချမှု
1
1.2729
1.27135
အမြတ်
1.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1473871557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2729
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.27135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.50 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၄:၀၆
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၁၉
ရောင်းချမှု
1
0.95589
0.94893
အမြတ်
7.18 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1473692937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95589
လဲလှယ်ခြင်း
-0.16 USD
စုစုပေါင်း
7.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.94893
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.18 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၂၉
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၉
ရောင်းချမှု
1
0.95682
0.9542
အမြတ်
2.69 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1473811655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95682
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
2.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.9542
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.69 USD
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၀:၄၀
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၂၅:၁၂
ရောင်းချမှု
4
1.34285
1.34056
အမြတ်
6.72 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1473755841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၂၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34285
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
6.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၂၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.34056
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.72 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၂၀:၂၆
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၁:၂၂
ရောင်းချမှု
0.17
65.064
76.382
အမြတ်
-17.81 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1470817657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၂၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
65.064
လဲလှယ်ခြင်း
-0.27 USD
စုစုပေါင်း
-17.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
76.382
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-17.81 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၄၇
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.34762
1.34429
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1473658285
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34762
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၂၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34429
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၀၆
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.17
109.149
109.734
အမြတ်
0.69 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1470934007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.149
လဲလှယ်ခြင်း
-0.21 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
109.734
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.69 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၄၂
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၇:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69389
0.6982
အမြတ်
0.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1473692907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69389
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၀၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6982
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၅၅:၃၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.35081
1.34939
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1473560129
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၅၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34939
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၈:၄၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၁:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13309
1.13516
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473692774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13516
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၅၅:၃၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69163
0.69329
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1473560130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၅၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69329
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၅၅:၄၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25793
1.25982
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1473560132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၅၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25793
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25982
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၀၅:၄၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၀၄
ရောင်းချမှု
1
1.22405
1.26093
အမြတ်
-37.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1473237806
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၀၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22405
လဲလှယ်ခြင်း
-0.46 USD
စုစုပေါင်း
-36.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.26093
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-37.34 USD
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၄၀:၄၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၂၂
ရောင်းချမှု
0.17
0.96082
0.959
အမြတ်
0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1472050888
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၄၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.96082
လဲလှယ်ခြင်း
-0.30 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
0.959
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၀၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၅၉:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.25643
1.25342
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1473605778
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25643
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25342
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၈:၃၁
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၁၀
ရောင်းချမှု
1
1.08892
1.12126
အမြတ်
-32.39 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1473040698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08892
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
-32.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.12126
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-32.39 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၂၅:၂၅
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.17
135.234
136.774
အမြတ်
2.18 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1471993636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၂၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.234
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
2.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
136.774
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.18 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၅၀:၄၄
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၅၂:၂၂
ဝယ်ယူမှု
1
0.69204
0.69156
အမြတ်
-0.48 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1473560028
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၅၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69204
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၅၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.69156
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.48 USD