၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၀၉
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၃၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.37817
1.37512
အမြတ်
0.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517622835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37817
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.37512
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၄၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
118.582
118.601
အမြတ်
0.00 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1517599421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
118.582
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
118.601
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၉:၃၉
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၁၂:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.27744
1.27808
အမြတ်
0.03 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1517570184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27744
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၁၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၆:၄၁
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.05
0.85285
0.85198
အမြတ်
0.06 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1517083205
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85285
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.85198
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၃၅
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.27221
1.27219
အမြတ်
0.00 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1517082961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27219
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၈:၀၄
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
151.92
152.044
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1516888571
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
152.044
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၃:၁၆
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၃၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.66047
1.65842
အမြတ်
0.15 USD
EURNZD
စာချုပ်
#1516659724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.66047
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.65842
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၈:၂၂
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၉:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26757
1.26859
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1516888577
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26757
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26859
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၁:၁၀
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၁၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.08579
1.08577
အမြတ်
0.00 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1516673378
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.08577
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၉:၀၇
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25362
1.256
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1516673346
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.256
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၂၃:၅၄
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
109.859
110.014
အမြတ်
0.11 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1515720310
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၂၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.859
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
110.014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၁၃:၄၈
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.2594
1.25439
အမြတ်
0.37 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1515903907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၁၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2594
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.25439
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၀၃:၅၄
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
87.098
87.7
အမြတ်
0.05 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1515903796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၀၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
87.098
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
87.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၂၅:၄၈
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၅၀:၂၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.365
1.36245
အမြတ်
0.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1515633410
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၂၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.365
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၅၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.36245
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၅၇:၂၂
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
79.465
79.424
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1515404289
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၅၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.424
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၀၆:၁၀
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72539
0.72641
အမြတ်
0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1515405156
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၀၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72641
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၄၂:၀၀
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၅၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.1
0.69169
0.69124
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1513239852
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၄၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69169
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၅၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.69124
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၈:၃၇
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.13
128.64
128.528
အမြတ်
0.13 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1515239399
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
128.528
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၈:၁၆
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၉:၃၁
ရောင်းချမှု
0.13
1.38394
1.38204
အမြတ်
0.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1515239395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38394
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.38204
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၅၄
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.07997
1.07454
အမြတ်
0.06 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1514821189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07997
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၀၀
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.16
151.773
151.204
အမြတ်
0.73 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1514267528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
151.773
လဲလှယ်ခြင်း
-0.10 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
151.204
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၀၀
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.38594
1.3867
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1515119745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.3867
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၂၃
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၄၄
ရောင်းချမှု
0.15
129.467
129.315
အမြတ်
0.21 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1515119370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.467
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
129.315
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၄၀
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
129.546
129.461
အမြတ်
0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1514902397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.546
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.461
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၂၄
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၄၆:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08194
1.08356
အမြတ်
0.02 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1514902320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08194
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၄၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08356
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၃၇:၂၉
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.25266
1.25127
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1514902349
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၃၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25266
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25127
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၃၁
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၂၈
ရောင်းချမှု
0.14
1.17662
1.17596
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1513039657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.17596
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၂၂:၁၀
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
81.151
81.166
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1514623182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၂၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
81.151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
81.166
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၂၂:၂၇
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.84911
0.84853
အမြတ်
0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1514623185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၂၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၁၀:၄၃
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၇:၁၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.25481
1.25452
အမြတ်
0.00 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1514494677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၁၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25481
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25452
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၂၄:၁၂
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၅၄
ရောင်းချမှု
0.16
1.39004
1.38878
အမြတ်
0.18 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1514491093
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၂၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39004
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.38878
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၂၆
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၀၉
ရောင်းချမှု
0.1
0.90491
0.90289
အမြတ်
0.21 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1514096886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90491
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.90289
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၅၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.13
80.722
80.658
အမြတ်
0.06 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1513825953
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
80.722
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
80.658
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၅၄:၂၄
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
87.985
88.042
အမြတ်
0.04 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1513589603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၅၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
87.985
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
88.042
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၂၉
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၀၃
ရောင်းချမှု
0.1
25.021
24.734
အမြတ်
1.43 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#1513419420
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
24.734
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၁၅:၁၅
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၀၁
ရောင်းချမှု
0.1
0.73271
0.73209
အမြတ်
0.06 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1513096299
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၁၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73271
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.73209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၂:၂၇
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.14
0.86292
0.86316
အမြတ်
-0.34 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1509571954
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86292
လဲလှယ်ခြင်း
-0.38 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
0.86316
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.34 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၃၂
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.13
1.08379
1.08374
အမြတ်
0.00 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1512843087
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08379
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.08374
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၅:၀၈
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၁၉
ရောင်းချမှု
0.14
119.522
119.064
အမြတ်
0.62 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1510632931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.522
လဲလှယ်ခြင်း
0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
119.064
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.62 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၂၇
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.37782
1.37566
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1512932837
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37782
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.37566
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၀၁
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37769
1.37798
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1512931737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37769
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37798
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၀၉:၂၉
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.25167
1.25502
အမြတ်
0.33 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1512716146
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၀၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25167
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.25502
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၉:၂၂
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၄၈
ရောင်းချမှု
0.15
1.26446
1.26368
အမြတ်
-0.40 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1509571892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26446
လဲလှယ်ခြင်း
-0.53 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.26368
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.40 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၄၇
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
110.532
110.008
အမြတ်
0.04 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1512071350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.532
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
110.008
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၁၉
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၆:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
131.553
131.319
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1511829887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.319
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၇:၅၁
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.18436
1.1823
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1511665919
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1823
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၀၈
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၅၉:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.18801
1.18588
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1511500283
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၅၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18588
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၉:၃၂
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၅:၅၅
ရောင်းချမှု
0.12
1.38154
1.38015
အမြတ်
0.12 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1510629479
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38154
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.38015
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၁၁:၂၄
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၄:၅၈
ရောင်းချမှု
0.12
120.128
119.889
အမြတ်
0.26 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1510471389
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၁၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
119.889
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၇:၂၅
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၀၆:၁၅
ရောင်းချမှု
0.14
1.4003
1.39912
အမြတ်
0.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1510254379
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4003
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၀၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.39912
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD