၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၆:၄၂
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၃၄:၃၄
ရောင်းချမှု
0.3
1.26774
1.26428
အမြတ်
1.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1466264942
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26774
လဲလှယ်ခြင်း
0.03 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၃၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.26428
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.06 USD
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၂၃:၃၅
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၃၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.3
1.13106
1.12959
အမြတ်
0.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1466289292
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၂၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13106
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၃၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.12959
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၂၂:၃၅:၅၅
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၂၀:၄၉
ရောင်းချမှု
0.3
108.534
108.285
အမြတ်
0.68 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1466298395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၂၂:၃၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.534
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၂၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
108.285
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၅၆:၅၈
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၅၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.1
108.481
108.457
အမြတ်
0.02 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1466289423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၅၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.481
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၅၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
108.457
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၅၆:၁၈
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၅၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.98974
0.99149
အမြတ်
0.18 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1466289420
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၅၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98974
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၅၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.99149
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၅၆:၃၇
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၁၃:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.26916
1.27168
အမြတ်
0.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1466289422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၅၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၁၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.27168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၅၁:၃၆
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၁၃:၁၂
ရောင်းချမှု
0.1
0.69635
0.69582
အမြတ်
0.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1466262203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၅၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69635
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၁၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.69582
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၂၀:၄၂
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.3
0.69844
0.69669
အမြတ်
0.52 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1466271398
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၂၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69844
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
0.69669
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.52 USD
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၄၁:၃၁
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.99278
0.9937
အမြတ်
0.10 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1466243954
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၄၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99278
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.9937
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၃၉:၂၉
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၅၀:၀၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.12396
1.12255
အမြတ်
0.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1466243945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၃၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၅၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.12255
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၅၅
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၅၁:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.99158
0.99411
အမြတ်
0.26 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1466252486
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99158
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၅၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.99411
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၃၇
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၅၁:၀၇
ရောင်းချမှု
0.1
0.70024
0.697
အမြတ်
0.32 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1466252534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70024
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၅၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.697
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၅၁
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.66449
0.66562
အမြတ်
0.15 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1466054543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66449
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.66562
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၄၈:၀၅
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
136.923
137.103
အမြတ်
0.17 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1466243963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၄၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.923
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
137.103
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၅၉:၁၉
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၃၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26295
1.26514
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1466211373
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၅၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26295
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၃၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26514
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၁၄:၀၅
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၀၂:၁၆:၄၀
ရောင်းချမှု
0.3
1.26527
1.26355
အမြတ်
0.50 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1466228835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၁၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26527
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၀၂:၁၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.26355
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၀၂.၁၁.၂၀၁၈ ၀၈:၅၃:၃၀
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၂၉:၃၅
ရောင်းချမှု
0.3
1.30545
1.35549
အမြတ်
-11.99 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1464779943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၁၈ ၀၈:၅၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30545
လဲလှယ်ခြင်း
-0.91 USD
စုစုပေါင်း
-11.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၂၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.35549
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.99 USD
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၁၇
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၂၇
ရောင်းချမှု
0.1
109.672
108.842
အမြတ်
0.76 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1466211367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.672
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၁၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
108.842
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၅၄:၀၅
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.1
108.512
108.264
အမြတ်
0.25 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1466142402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၅၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.512
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
108.264
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၄၃:၅၄
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၂၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.3
1.00702
1.00553
အမြတ်
0.42 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1466215495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၄၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00702
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၂၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.00553
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၄၂:၀၀
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
71.5
71.375
အမြတ်
0.01 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#1466211776
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၄၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
71.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
71.375
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၂၉
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၅၈:၃၉
ရောင်းချမှု
0.3
1.26634
1.26304
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1466198981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26634
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၅၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.26304
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၁၀:၄၅
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၅၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
109.546
109.675
အမြတ်
0.12 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1466192962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၁၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.546
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၅၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.675
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၁၃
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၁:၁၁:၂၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.26597
1.26304
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1466198887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26597
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၁:၁၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.26304
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၄၄:၀၁
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၀၆
ရောင်းချမှု
0.31
1.26322
1.26256
အမြတ်
0.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1465221042
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၄၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26322
လဲလှယ်ခြင်း
0.47 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
ပြင်ပ
1.26256
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၄၉:၀၈
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၄၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.11471
1.11303
အမြတ်
0.17 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1466205572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၄၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.11303
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၂၁:၃၉
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၀၆:၂၃
ရောင်းချမှု
0.3
1.11896
1.11655
အမြတ်
0.73 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1466192832
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၂၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11896
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၀၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.11655
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၁၃
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၀၅:၂၄
ရောင်းချမှု
0.3
109.496
109.391
အမြတ်
0.28 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1466198979
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.496
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၀၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
109.391
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၄:၁၈
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၅၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.11779
1.11671
အမြတ်
0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1466181587
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11779
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.11671
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၂၃:၃၁
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၃၄:၃၅
ရောင်းချမှု
0.3
109.519
109.494
အမြတ်
0.06 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1466192835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၂၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.519
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၃၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
109.494
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၀၁:၀၂
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၄၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
75.759
75.785
အမြတ်
0.03 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1466192952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၀၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၄၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
75.785
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၁၁
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၄၈:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.00187
1.00211
အမြတ်
0.02 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1466187139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.00187
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၄၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.00211
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၁၀
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.26766
1.26933
အမြတ်
0.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1466173317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26766
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.26933
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၂၉
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၁:၀၃:၄၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.34787
1.34749
အမြတ်
0.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1466181664
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၀၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34787
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၁:၀၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.34749
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၃၃:၄၇
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၅၂:၁၈
ရောင်းချမှု
0.1
109.878
109.605
အမြတ်
0.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1466154416
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၃၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.878
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၅၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၅၄:၃၉
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၃၉:၂၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.00664
1.00361
အမြတ်
0.23 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1466130880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၅၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.00664
လဲလှယ်ခြင်း
-0.07 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၃၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.00361
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၃၉:၄၅
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၂၃
ရောင်းချမှု
0.1
110.418
110.06
အမြတ်
0.32 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1466169197
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၃၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.418
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
110.06
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၄၀:၃၂
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၁၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.11536
1.1139
အမြတ်
0.15 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1466169202
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၄၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11536
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.1139
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၄၂:၄၆
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.1
71.707
71.477
အမြတ်
0.20 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#1466169212
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၄၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
71.707
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
71.477
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၁၉
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၅၁:၂၄
ရောင်းချမှု
0.1
1.26712
1.26631
အမြတ်
0.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1466169737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၅၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.26631
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၃၇:၅၀
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
140.73
140.93
အမြတ်
0.19 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1466142732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၃၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
140.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
140.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၈ ၂၁:၂၈:၃၄
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၀၆:၅၆
ရောင်းချမှု
0.2
0.65221
0.65081
အမြတ်
-0.53 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1464766544
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၈ ၂၁:၂၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65221
လဲလှယ်ခြင်း
-0.81 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၀၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.65081
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.53 USD
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၂၁
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၀၆:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.27264
1.26924
အမြတ်
-0.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1466160400
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၃၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27264
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၀၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.26924
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.34 USD
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၃၉:၁၄
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၁၃:၄၉
ရောင်းချမှု
0.1
71.852
71.698
အမြတ်
0.14 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#1466160401
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၃၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
71.852
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၁၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
71.698
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၃၄:၃၁
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၃၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.00838
1.00965
အမြတ်
0.13 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1466160392
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၃၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.00838
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၃၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.00965
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၃၁
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၂၁:၄၆
ရောင်းချမှု
0.1
0.69109
0.6881
အမြတ်
0.30 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1466160408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69109
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၂၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.6881
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၅၅:၁၉
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၂၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.27229
1.27221
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1466154239
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၅၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27229
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.27221
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၃၅:၃၄
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၂၆:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.01027
1.01118
အမြတ်
0.09 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1466154420
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၃၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.01027
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၂၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.01118
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၃၄:၄၆
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၃၂:၅၅
ရောင်းချမှု
0.1
109.836
109.682
အမြတ်
0.14 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1466148434
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၃၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.836
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၃၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.682
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၄၁:၁၂
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၃၁:၁၂
ရောင်းချမှု
0.1
0.69162
0.68887
အမြတ်
0.27 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1466143804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၄၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69162
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၃၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.68887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.27 USD