၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၁၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၃၁
ရောင်းချမှု
0.13
1.41057
1.40995
အမြတ်
0.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1509860769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.40995
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၄၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.14
1.21673
1.21703
အမြတ်
0.03 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1509861168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21673
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.21703
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၃၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၂၀
ရောင်းချမှု
0.11
1.21549
1.20993
အမြတ်
0.61 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509308403
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21549
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.20993
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.61 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၃၈
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၂၅
ရောင်းချမှု
0.11
1.21969
1.21834
အမြတ်
0.15 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509368448
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21969
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.21834
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၈:၀၈
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၂:၃၃
ရောင်းချမှု
0.12
0.89557
0.89464
အမြတ်
0.10 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1509572535
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89557
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
0.89464
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၁၉
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၇:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.12
1.41166
1.41669
အမြတ်
0.58 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1509572423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41166
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.41669
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၂၁:၅၇
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၂၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.11
1.41789
1.41203
အမြတ်
0.64 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1509369655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၂၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41789
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၂၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.41203
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.64 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၈:၁၆
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21648
1.21969
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1509224128
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21648
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21969
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၁၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၇:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.26823
1.2741
အမြတ်
-0.10 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1505931004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26823
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2741
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၀၈:၁၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၇:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.38923
1.41644
အမြတ်
-0.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1505930848
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၀၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38923
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41644
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.29 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၄၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
117.856
121.81
အမြတ်
-0.36 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1504531365
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.856
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
121.81
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.36 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၂၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.77642
0.77395
အမြတ်
-0.05 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1508817965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77642
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.77395
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၃၉
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၉:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.09564
1.09409
အမြတ်
0.02 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1509151832
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09409
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၄၄:၀၃
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၇:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.77597
0.77619
အမြတ်
-0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1505787791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၄၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77597
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77619
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၂၅
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
132.611
132.7
အမြတ်
0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1507890631
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.611
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
132.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၅၅:၂၃
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.39106
1.38976
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1505784937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၅၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39106
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၄၂
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
130.409
131.557
အမြတ်
0.09 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504024900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.409
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.557
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD