၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၄၇:၁၄
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.88748
0.88555
အမြတ်
0.02 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1490145815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၄၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88748
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88555
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၁၂
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36225
1.36562
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1491130685
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36225
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36562
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၂၂
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၀၃:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.36178
1.36284
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1491157375
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၀၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.36284
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၄၈
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.35368
1.36229
အမြတ်
-0.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1490958345
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35368
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36229
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၃၃:၁၈
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၂၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
106.018
103.747
အမြတ်
-2.35 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1481748597
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၃၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.018
လဲလှယ်ခြင်း
-0.16 USD
စုစုပေါင်း
-2.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၂၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
103.747
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.35 USD
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၂၈:၀၆
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၂၈:၂၃
ရောင်းချမှု
0.15
1.34379
1.35797
အမြတ်
-2.17 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1488131688
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၂၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34379
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
-2.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၂၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.35797
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.17 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၅၃
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၂၈:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.13
104.567
103.755
အမြတ်
-1.16 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1485192532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.567
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 USD
စုစုပေါင်း
-1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
103.755
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.16 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၄၆
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၂၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.13
114.336
116.427
အမြတ်
-2.60 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1485118988
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
114.336
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 USD
စုစုပေါင်း
-2.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၂၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
116.427
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.60 USD
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၈:၃၆
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၂၇:၄၃
ရောင်းချမှု
0.15
1.19336
1.21088
အမြတ်
-3.23 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1488181731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19336
လဲလှယ်ခြင်း
-0.28 USD
စုစုပေါင်း
-2.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၅:၂၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.21088
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.23 USD
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၄၆:၅၇
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36424
1.36715
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1490145718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၄၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36424
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36715
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၃
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.36765
1.36798
အမြတ်
-0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1488591132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36765
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.36798
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၁၃
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.05
126.687
126.584
အမြတ်
0.05 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1489896912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
126.687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.584
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၄၀:၀၄
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
127.384
126.69
အမြတ်
-0.07 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1489415229
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
127.384
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
126.69
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၄၂
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၄၈:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
127.391
127.277
အမြတ်
0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1489358788
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
127.391
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၄၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
127.277
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၀၈:၁၃
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၄၈:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
117.309
117.257
အမြတ်
0.01 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1489358612
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၀၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၄၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
117.257
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၃၅
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၅၈:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.3607
1.35697
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1488910288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၅၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35697
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၁၇
၀၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.87883
0.87903
အမြတ်
0.00 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1488883609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87903
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၄၅
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၃၉:၂၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.28426
1.3623
အမြတ်
-4.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1481356352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28426
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-3.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၃၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.02 USD
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၀၄
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၃၉
ရောင်းချမှု
0.15
1.36255
1.35549
အမြတ်
1.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1488636391
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36255
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.35549
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.06 USD
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၄၄
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၀၂:၄၆
ရောင်းချမှု
0.15
1.36764
1.37031
အမြတ်
-0.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1488591296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36764
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၀၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.37031
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.40 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၈:၀၀
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3612
1.36491
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1487364766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3612
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36491
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၅၆:၀၂
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၃၅
ရောင်းချမှု
0.15
0.90162
0.89846
အမြတ်
0.61 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1487909947
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၅၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90162
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.89846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.61 USD
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၄၆:၁၅
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.15
140.391
140.802
အမြတ်
0.55 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1488001980
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၄၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
140.391
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
140.802
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.55 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၂၈
၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၃၂
ရောင်းချမှု
0.13
0.88391
0.88389
အမြတ်
-0.08 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1487294938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88391
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
0.88389
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၇:၀၉
၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၂:၄၀
ရောင်းချမှု
0.15
0.88415
0.88252
အမြတ်
0.27 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1488251587
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88415
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.88252
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၂၇:၂၂
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၂၇:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.34394
1.34369
အမြတ်
-0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1488131674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၂၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34394
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၂၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.34369
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၀၇
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၄၃
ရောင်းချမှု
0.15
1.34526
1.3455
အမြတ်
-0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1488122428
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34526
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.3455
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၈:၂၇
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.15
0.90334
0.90796
အမြတ်
0.93 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1488054522
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၃၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90334
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.90796
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.93 USD
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၉:၅၆
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.19336
1.20148
အမြတ်
1.37 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1487647199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19336
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
1.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.20148
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.37 USD
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၃၆
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.15
139.284
140.007
အမြတ်
1.03 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1487644679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.284
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
140.007
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.03 USD
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၉:၁၃
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.16
0.88728
0.88848
အမြတ်
0.22 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1487238760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88728
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
0.88848
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၁၃:၀၇
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.12
1.21837
1.21766
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1487510957
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၁၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21837
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.21766
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၂၀
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၄၃
ရောင်းချမှု
0.16
1.18135
1.17505
အမြတ်
1.03 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1487019245
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18135
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.17505
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.03 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၂၃
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၄၈:၂၂
ဝယ်ယူမှု
1
1.22715
1.21883
အမြတ်
-8.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1487364693
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22715
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-8.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၄၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.21883
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.44 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၁၃
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၀၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.16
1.27241
1.27145
အမြတ်
0.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1486793181
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27241
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၀၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.27145
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၅၉
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၆:၁၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.16
1.34251
1.35256
အမြတ်
1.56 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1486961937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34251
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
1.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၆:၁၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.35256
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.56 USD
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၄၁:၀၃
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၅၄
ရောင်းချမှု
0.13
103.632
103.364
အမြတ်
0.32 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1487239232
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၄၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
103.632
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
103.364
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၀၅
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၂:၄၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.27585
1.34692
အမြတ်
-7.33 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1480948711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27585
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-7.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.34692
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.33 USD
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၁:၅၃
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.16
0.91203
0.91301
အမြတ်
0.20 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1487019445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91203
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
0.91301
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၅၆
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၈:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.16
1.21513
1.21606
အမြတ်
0.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1487019433
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21513
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.21606
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၂၇:၂၃
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၁၉
ရောင်းချမှု
0.16
103.928
103.738
အမြတ်
0.29 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1486813490
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၂၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
103.928
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
103.738
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၁၆
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၂၁
ရောင်းချမှု
0.16
1.17812
1.17074
အမြတ်
1.31 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1486793595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17812
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.17074
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.31 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၉:၀၂
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၂၆:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.16
104.593
103.927
အမြတ်
-1.09 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1485069383
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.593
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
-1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၂၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
103.927
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.09 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၄၄:၄၃
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၇:၄၃
ရောင်းချမှု
0.16
0.88933
0.88769
အမြတ်
0.30 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1486673874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၄၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88933
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
0.88769
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၇:၀၆
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.16
1.18684
1.18488
အမြတ်
0.29 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1486552133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18684
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.18488
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၄၁:၃၁
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၃၃
ရောင်းချမှု
0.16
1.18819
1.18282
အမြတ်
0.97 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1486673855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၄၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18819
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.18282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.97 USD
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၄:၀၀
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၄၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.16
1.0761
1.07516
အမြတ်
0.14 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1486552094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0761
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၄၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.07516
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၄၃
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၄၅:၁၂
ရောင်းချမှု
0.16
1.33638
1.3371
အမြတ်
-0.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1486549510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33638
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၄၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.3371
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၂၆
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.16
1.33431
1.33106
အမြတ်
0.51 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1486440599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33431
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.33106
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.51 USD
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၂၅
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၅၂
ရောင်းချမှု
1
1.18659
1.18413
အမြတ်
2.67 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1486439135
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18659
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
2.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18413
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.67 USD