၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၀၉
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၀၃
ရောင်းချမှု
0.13
74.494
74.475
အမြတ်
0.02 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1482797310
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
74.494
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
74.475
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၁၁
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၁၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.13
1.30546
1.30359
အမြတ်
0.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1482797456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30546
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၁၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.30359
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၂၉
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၁၈:၂၁
ရောင်းချမှု
0.13
123.409
123.018
အမြတ်
0.49 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1482797425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၁၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
123.409
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၁၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
123.018
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၀:၅၃
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၀၄:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.13
74.717
74.504
အမြတ်
-0.27 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1482725463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၀၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
74.504
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.27 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၂:၄၆
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.13
115.521
115.057
အမြတ်
0.58 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1482725482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
115.521
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
115.057
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၇:၀၃
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၁၄
ရောင်းချမှု
0.13
1.18145
1.18066
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482725655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.18066
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၃၉:၅၀
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
115.74
115.591
အမြတ်
0.01 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1482641969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၃၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
115.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
115.591
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၂:၄၂
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.30283
1.30246
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1482639406
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30283
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30246
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၃၁
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၄၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1845
1.18596
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1482639373
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၄၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18596
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၂
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၀:၂၇
ရောင်းချမှု
1
1.29001
1.28948
အမြတ်
0.51 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1482140981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29001
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.28948
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.51 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၃၂:၀၈
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၃၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.1
1.29337
1.29108
အမြတ်
0.21 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1481748557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၃၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29337
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၃၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.29108
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၁၆:၄၉
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၁၇
ရောင်းချမှု
0.1
0.71179
0.70708
အမြတ်
0.44 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1481587393
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၁၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71179
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.70708
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.44 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၃၂:၀၁
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၀၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.3268
1.32411
အမြတ်
0.19 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1481676772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၃၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3268
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.32411
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၄၀:၁၁
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
105.744
106.013
အမြတ်
0.25 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1481499742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၄၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.744
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
106.013
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၅၂:၄၀
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၃၉:၃၃
ရောင်းချမှု
0.05
105.34
105.743
အမြတ်
-0.21 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1481006233
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၅၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.34
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
105.743
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၂၈:၅၅
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.32793
1.32779
အမြတ်
0.00 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1481339125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၂၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32793
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.32779
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၃၁:၀၃
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၅၆:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3281
1.3297
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1481339187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၃၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3281
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၅၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3297
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၅၅:၀၄
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.70406
0.71279
အမြတ်
-0.09 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1480852951
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၅၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70406
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.71279
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၅၉:၁၇
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
135.377
135.694
အမြတ်
0.03 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1481030881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၅၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
135.694
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၅၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.27337
1.27247
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1480734104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27337
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27247
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၃၉
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
114.123
114.117
အမြတ်
0.00 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1480734225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
114.123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
114.117
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၂၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.05
0.71668
0.71324
အမြတ်
0.17 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1480733466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.71324
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၅၀:၁၅
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
104.497
104.968
အမြတ်
-0.04 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1480648852
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၅၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.497
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၀၅
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၇:၅၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.27911
1.27346
အမြတ်
0.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1480625061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27346
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၄၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၈:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.28422
1.27899
အမြတ်
0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1480564684
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28422
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27899
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၃၅:၂၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၃၇:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.29226
1.29355
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1480478834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၃၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29226
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၂:၃၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29355
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၅၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.41926
1.31818
အမြတ်
-0.80 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1471520228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41926
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
-0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31818
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.80 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၈ ၁၄:၄၀:၄၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
129.808
123.412
အမြတ်
-0.78 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1464701586
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၈ ၁၄:၄၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.808
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
-0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
123.412
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.78 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၀၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.14
1.32371
1.31811
အမြတ်
-0.66 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1478458763
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32371
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
-0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.31811
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.66 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၂၈
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၅၇
ရောင်းချမှု
0.07
1.06918
1.07499
အမြတ်
-0.67 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1475938102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၂၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06918
လဲလှယ်ခြင်း
-0.22 USD
စုစုပေါင်း
-0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.07499
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.67 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၅၃:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၅၂
ရောင်းချမှု
0.15
115.088
114.859
အမြတ်
0.33 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1480253560
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၅၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
115.088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
114.859
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၂၄:၀၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၄၇
ရောင်းချမှု
0.18
104.995
104.541
အမြတ်
0.20 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1477198161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.995
လဲလှယ်ခြင်း
-0.59 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
104.541
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၀:၃၆
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၅၂:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
115.865
115.126
အမြတ်
0.07 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1478238535
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
115.865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၅၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
115.126
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၇:၃၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၁၃
ရောင်းချမှု
0.15
105.43
104.923
အမြတ်
0.72 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1480063696
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.43
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
104.923
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.72 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၉:၂၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၀၈
ရောင်းချမှု
0.15
1.18485
1.18338
အမြတ်
0.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1480063771
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18485
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.18338
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၇:၀၆
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၄:၃၀
ရောင်းချမှု
0.15
116.373
116.135
အမြတ်
0.34 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1479948021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
116.373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
116.135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.34 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၇:၂၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၄:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.31808
1.31883
အမြတ်
0.08 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1479948041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31808
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၀၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.31883
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၀၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၅၇
ရောင်းချမှု
0.15
0.72636
0.73285
အမြတ်
-0.98 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1479845054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72636
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.73285
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.98 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၂၈
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၅၂:၃၅
ရောင်းချမှု
0.11
105.938
105.693
အမြတ်
0.11 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1478458793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.938
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၅၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
105.693
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၁၄:၅၆
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၉:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.31941
1.32003
အမြတ်
0.07 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1479748312
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31941
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.32003
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၉:၂၀
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.15
0.72741
0.72774
အမြတ်
0.03 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1479607150
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72741
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.72774
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၁၀
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၁၁
ရောင်းချမှု
0.15
1.31566
1.3141
အမြတ်
0.16 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1479605987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31566
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.3141
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၁:၀၀
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.30342
1.29996
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1477912505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30342
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.29996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၄:၃၄
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၄၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.30342
1.29996
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1477912526
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30342
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.29996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၅:၁၆
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၃၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.30342
1.29998
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1477912541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30342
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.29998
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၆:၁၁
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.30345
1.29983
အမြတ်
0.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1477912546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30345
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.29983
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၂:၀၂
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၄၄
ရောင်းချမှု
0.1
1.30346
1.30013
အမြတ်
0.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1477912510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30346
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.30013
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၀၀
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.1
1.30349
1.30007
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1477912513
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30349
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.30007
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၇:၁၈
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.1
1.3035
1.29992
အမြတ်
0.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1477912557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3035
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၃၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.29992
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၅၀:၄၃
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၅၈
ရောင်းချမှု
0.15
1.18149
1.17973
အမြတ်
0.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1479335616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၅၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18149
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.17973
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.27 USD