၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၅၀
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၂၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.40115
1.39444
အမြတ်
0.67 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1500337222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40115
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.39444
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.67 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၄၆
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1772
1776.9
အမြတ်
0.49 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1500118992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1772
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1776.9
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၃:၅၈
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21699
1.22302
အမြတ်
0.57 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1499741332
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21699
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.22302
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.57 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၃:၃၀
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.40858
1.41025
အမြတ်
0.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1499741323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40858
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.41025
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၂၄
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၂၉:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89897
0.90378
အမြတ်
0.05 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1498962706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89897
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၂၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90378
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၂၆
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၁၈
ရောင်းချမှု
0.1
0.86504
0.86483
အမြတ်
0.02 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1499297518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86504
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.86483
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၁၁:၀၆
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၅၃:၁၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.20529
1.20446
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1496353273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၁၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၅၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.20446
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၃၅
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89253
0.8943
အမြတ်
0.02 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1497574278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89253
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8943
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၅၄:၁၅
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၂၃:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.87583
0.87569
အမြတ်
0.00 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1497116452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၅၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87583
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၂၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87569
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၀၈:၃၆
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၁၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21079
1.21194
အမြတ်
0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1496745382
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၀၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21079
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၁၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21194
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၀၉:၁၁
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၁၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.1
0.89248
0.89141
အမြတ်
0.11 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1496745543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၀၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89248
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.89141
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၄၂:၁၈
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၂၃:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.37427
1.37751
အမြတ်
0.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1496344628
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၄၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37427
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၂၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.37751
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၅:၅၃
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20495
1.2052
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1494881097
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20495
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2052
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၅၀:၅၂
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၁၅:၁၇
ရောင်းချမှု
0.1
0.88055
0.87457
အမြတ်
0.80 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1494814076
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၅၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88055
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၁၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.87457
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၇:၅၇
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၁၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.20208
1.20184
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1494813969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20208
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၁၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.20184
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၃၅
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.20838
1.20683
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1494253465
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20838
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20683
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၄:၃၆
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.89673
0.89691
အမြတ်
0.02 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1494398421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89673
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.89691
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၄၈
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၄:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.89505
0.89672
အမြတ်
-0.02 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1494292201
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89505
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89672
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၃၇:၂၉
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.36972
1.36759
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1493966243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၃၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36759
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၀၆:၅၀
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.88326
0.88229
အမြတ်
0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1492923210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၀၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88326
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88229
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD