၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၃:၂၇
၂၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၁၁:၃၂
ရောင်းချမှု
0.05
113.626
113.544
အမြတ်
0.03 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1520057366
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.626
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၁၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
113.544
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၂၆
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၀၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.06644
1.06431
အမြတ်
0.11 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1520126730
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06644
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.06431
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၁:၁၁
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၀:၂၅
ရောင်းချမှု
0.05
0.84313
0.84298
အမြတ်
0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1520057331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84313
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.84298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၂၇
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၈:၃၈
ရောင်းချမှု
1
0.91666
0.91641
အမြတ်
0.22 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1519964714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91666
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.91641
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၉:၅၆
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.91834
0.91709
အမြတ်
0.01 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1519915042
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91709
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၇:၂၈
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၂၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37971
1.3823
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519795775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37971
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၂၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3823
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၄:၁၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၂၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.1636
1.16256
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1519795879
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1636
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16256
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၄၂
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၄၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
1
1.23872
1.23901
အမြတ်
0.23 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519635603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23872
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၄၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.23901
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၅၇:၂၆
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၇:၃၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.24371
1.23903
အမြတ်
0.19 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1519481496
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၅၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24371
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.23903
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၅၄:၂၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၃၉:၅၃
ရောင်းချမှု
0.05
113.369
113.233
အမြတ်
0.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519481382
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၅၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.369
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၃၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
113.233
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၁၆
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၃၀:၃၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.36071
1.35892
အမြတ်
0.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1519308239
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36071
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၃၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.35892
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၅၆
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၄၆:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
112.053
112.154
အမြတ်
0.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1519202039
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
112.053
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၄၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
112.154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၅၅
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
152.048
152.067
အမြတ်
0.00 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1518991058
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
152.048
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
152.067
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၅၇
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၃:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.15919
1.15668
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1518908033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15919
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၃၅
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.36
1.35678
အမြတ်
0.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1518991404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.35678
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၅၀
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
151.2
151.556
အမြတ်
0.03 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1518908574
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
151.556
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၄၅
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.72597
0.7256
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1518759969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72597
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7256
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၃၄:၄၅
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၄:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.72857
0.72536
အမြတ်
-0.16 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1518879908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၃၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72857
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.72536
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၂:၁၃
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၄၂
ရောင်းချမှု
0.05
119.181
119.169
အမြတ်
0.01 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1518738972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.181
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
119.169
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၀၇
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
119.713
119.632
အမြတ်
0.01 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1518608289
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.713
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
119.632
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၆:၄၄
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
111.533
111.562
အမြတ်
0.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1518512877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
111.533
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
111.562
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၀၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26447
1.2652
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1518367492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2652
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၅၆
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၄၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.08406
1.08275
အမြတ်
0.07 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1518355305
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08406
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08275
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၂၈
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၇:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.2684
1.26516
အမြတ်
0.03 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1518168485
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2684
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26516
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၃၆
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
129.514
129.595
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1518167342
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.514
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
129.595
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၇:၃၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26212
1.2622
အမြတ်
0.00 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1517918045
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2622
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၃၇
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.85852
0.85911
အမြတ်
0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1517876487
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85852
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85911
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၃၈
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၅:၃၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.26921
1.26618
အမြတ်
0.16 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1517778119
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26921
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.26618
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၆:၀၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.27499
1.27953
အမြတ်
0.18 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1517677141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27499
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27953
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၀၉
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၃၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.37817
1.37512
အမြတ်
0.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1517622835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37817
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.37512
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၄၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
118.582
118.601
အမြတ်
0.00 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1517599421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
118.582
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
118.601
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၉:၃၉
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၁၂:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.27744
1.27808
အမြတ်
0.03 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1517570184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27744
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၁၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၆:၄၁
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.05
0.85285
0.85198
အမြတ်
0.06 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1517083205
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85285
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.85198
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၃၅
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.27221
1.27219
အမြတ်
0.00 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1517082961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27219
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၈:၀၄
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
151.92
152.044
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1516888571
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
152.044
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၃:၁၆
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၃၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.66047
1.65842
အမြတ်
0.15 USD
EURNZD
စာချုပ်
#1516659724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.66047
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.65842
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၈:၂၂
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၉:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26757
1.26859
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1516888577
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26757
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26859
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၁:၁၀
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၁၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.08579
1.08577
အမြတ်
0.00 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1516673378
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.08577
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၉:၀၇
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25362
1.256
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1516673346
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.256
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၂၃:၅၄
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
109.859
110.014
အမြတ်
0.11 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1515720310
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၂၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.859
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
110.014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၁၃:၄၈
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.2594
1.25439
အမြတ်
0.37 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1515903907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၁၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2594
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.25439
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၀၃:၅၄
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
87.098
87.7
အမြတ်
0.05 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1515903796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၀၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
87.098
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
87.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၂၅:၄၈
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၅၀:၂၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.365
1.36245
အမြတ်
0.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1515633410
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၂၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.365
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၅၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.36245
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၅၇:၂၂
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
79.465
79.424
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1515404289
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၅၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.424
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၀၆:၁၀
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72539
0.72641
အမြတ်
0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1515405156
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၀၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72641
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၄၂:၀၀
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၅၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.1
0.69169
0.69124
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1513239852
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၄၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69169
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၅၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.69124
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၈:၃၇
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.13
128.64
128.528
အမြတ်
0.13 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1515239399
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
128.528
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၈:၁၆
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၉:၃၁
ရောင်းချမှု
0.13
1.38394
1.38204
အမြတ်
0.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1515239395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38394
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.38204
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၅၄
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.07997
1.07454
အမြတ်
0.06 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1514821189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07997
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၀၀
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.16
151.773
151.204
အမြတ်
0.73 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1514267528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
151.773
လဲလှယ်ခြင်း
-0.10 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
151.204
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD