၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၅၅:၂၃
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.39106
1.38976
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1505784937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၅၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39106
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၄၂
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
130.409
131.557
အမြတ်
0.09 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1504024900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.409
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.557
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၃၁
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၄၆:၀၅
ရောင်းချမှု
1
149.819
149.775
အမြတ်
0.36 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1504600723
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
149.819
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၄၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
149.775
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၂၇
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
118.251
118.146
အမြတ်
0.01 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1504425124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
118.251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
118.146
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၇:၄၆
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၅၈:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
150.835
150.933
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1504017004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
150.835
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၅၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
150.933
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၄၁
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.28663
1.28357
အမြတ်
0.03 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1503893427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28357
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၂၄
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25131
1.25655
အမြတ်
0.04 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1503770543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25131
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25655
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၂၂
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38991
1.39004
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1503767708
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38991
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39004
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၇
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.30182
1.30325
အမြတ်
-0.02 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1503692157
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၄၈:၂၀
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၈
ရောင်းချမှု
1
1.36855
1.39035
အမြတ်
-22.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1503027313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၄၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36855
လဲလှယ်ခြင်း
-0.49 USD
စုစုပေါင်း
-21.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.39035
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-22.29 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၁၄:၄၄
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၂၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.6535
1.67695
အမြတ်
-1.64 USD
EURNZD
စာချုပ်
#1500319950
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၁၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6535
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
-1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.67695
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.64 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၂၇
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
84.614
88.121
အမြတ်
-0.32 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1500998865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
84.614
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
88.121
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.32 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၅
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.39592
1.38202
အမြတ်
-0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1502407566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39592
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38202
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၁၅
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၈
ရောင်းချမှု
1.11
0.93892
0.93804
အမြတ်
0.98 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1503210662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93892
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.11
ပြင်ပ
0.93804
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.98 USD
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၁၂
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၅၈
ရောင်းချမှု
1
0.92349
0.94012
အမြတ်
-18.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1502785437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92349
လဲလှယ်ခြင်း
-0.34 USD
စုစုပေါင်း
-17.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.94012
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18.03 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၂၇:၀၂
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၅၆:၀၉
ရောင်းချမှု
0.31
0.86248
0.8622
အမြတ်
0.12 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1503038859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၂၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86248
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၅၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
ပြင်ပ
0.8622
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၀၀
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၄၇:၀၃
ရောင်းချမှု
0.12
1.383
1.36939
အမြတ်
1.55 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1501538890
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.383
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
1.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၄၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.36939
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.55 USD
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၅၃
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၄၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.11
0.71237
0.69658
အမြတ်
1.70 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1501538831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71237
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
1.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၄၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.69658
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.70 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၄၉
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.1907
1.19248
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1502652048
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1907
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.19248
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၆
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
125.845
129.773
အမြတ်
-0.36 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1491667276
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
125.845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.773
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.36 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၈
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၅:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.77471
0.78024
အမြတ်
0.27 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1502265380
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.78024
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.27 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၅၅
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၂၁:၀၅
ရောင်းချမှု
1
0.8547
0.85683
အမြတ်
-3.05 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1501613622
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8547
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
-2.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၂၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.85683
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.05 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၅၉
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၃၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.38567
1.38325
အမြတ်
0.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1502186618
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.38325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၅.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၄၄
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၂၄
ရောင်းချမှု
0.2
0.96664
0.96439
အမြတ်
0.36 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#1502159591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.96664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.96439
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၀.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၀၅
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၅၁
ဝယ်ယူမှု
1
1.29603
1.2846
အမြတ်
-12.43 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1501818413
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29603
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
-12.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.2846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.43 USD
၁၅.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၂၈:၁၄
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၂၄:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.38862
1.38941
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1502159916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၂၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38862
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၂၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38941
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၅.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၄၉
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၂၄:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.2
130.207
130.229
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1502159531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.207
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၂၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
130.229
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၁၂:၃၅
၁၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
84.477
84.437
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1501926516
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၁၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
84.477
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
84.437
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၀:၄၀:၅၇
၁၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၁:၀၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.2
84.476
84.521
အမြတ်
0.08 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1501926449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၀:၄၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
84.476
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၁:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
84.521
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၅၃
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
129.73
129.747
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1501866162
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
129.747
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၅၃
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၀၅:၁၆
ရောင်းချမှု
0.12
0.8567
0.85604
အမြတ်
0.10 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1501611906
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8567
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၀၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
0.85604
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၄၀
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၁၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.29211
1.29333
အမြတ်
0.14 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1501538816
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29211
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.29333
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၅၈
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၁၈
ရောင်းချမှု
0.1
128.988
128.938
အမြတ်
0.05 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1501449609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.988
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
128.938
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၄၃
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.28796
1.28842
အမြတ်
0.05 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1501449582
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28796
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.28842
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၃၆
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၃၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
85.372
85.536
အမြတ်
0.15 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1501351785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
85.372
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၃၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
85.536
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၀၇
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၃၀
ရောင်းချမှု
1
1.514
1.5107
အမြတ်
2.60 USD
EURCAD
စာချုပ်
#1501352399
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.514
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.5107
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.60 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၂၂:၄၂
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၃၄
ဝယ်ယူမှု
1
1.10929
1.10984
အမြတ်
0.55 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1501131877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၂၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10929
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.10984
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.55 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၃၃
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10548
1.1086
အမြတ်
0.03 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1500998883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10548
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1086
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၄၈
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၃၀
ရောင်းချမှု
0.1
0.9867
0.98502
အမြတ်
0.13 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#1500998960
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9867
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.98502
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၂၁:၀၂
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27753
1.28114
အမြတ်
0.04 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1500998887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၂၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27753
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28114
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၂၃:၃၉
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၅၃:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
129.011
129.064
အမြတ်
0.04 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1500998929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၂၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.011
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၅၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
129.064
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၄၇:၅၃
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
84.472
84.592
အမြတ်
0.01 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1500830132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၄၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
84.472
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
84.592
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၀၅
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.10283
1.10408
အမြတ်
0.14 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1500829896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10283
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.10408
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၄၃:၃၇
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.27467
1.27663
အမြတ်
0.21 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1500829966
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၄၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27467
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.27663
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၂၁:၂၂
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၅၁:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.40151
1.38725
အမြတ်
-1.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1500340755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၂၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40151
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-1.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၅၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.38725
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.44 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၄၆:၁၇
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၅၁:၀၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.39206
1.38743
အမြတ်
0.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1500829385
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၄၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39206
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၅၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.38743
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၅၀
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၂၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.40115
1.39444
အမြတ်
0.67 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1500337222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40115
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.39444
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.67 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၄၆
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1772
1776.9
အမြတ်
0.49 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1500118992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1772
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1776.9
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၃:၅၈
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21699
1.22302
အမြတ်
0.57 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1499741332
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21699
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.22302
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.57 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၃:၃၀
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.40858
1.41025
အမြတ်
0.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1499741323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40858
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.41025
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD