၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၃၂
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၅၉:၅၄
ရောင်းချမှု
0.16
1.10916
1.10778
အမြတ်
0.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1466820439
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၅၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.10778
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၅၂:၅၁
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၁၇
ရောင်းချမှု
0.16
108.807
108.501
အမြတ်
0.47 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1466795291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၅၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.807
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
108.501
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.47 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၁၄:၄၂
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၀၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.16
1.20653
1.20853
အမြတ်
0.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1466785617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၁၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20653
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.20853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၀:၅၅
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.16
1.11888
1.11727
အမြတ်
0.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1466778618
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11888
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.11727
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၁:၁၉
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.16
0.97232
0.97602
အမြတ်
0.61 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1466778620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
0.97602
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.61 USD
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၀၈:၅၁
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၂၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.16
1.20777
1.2085
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1466776621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၀၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20777
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၂၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.2085
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၅၂:၁၉
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၄၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.12129
1.12163
အမြတ်
0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1466768115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၅၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12129
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၄၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.12163
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၄၈:၃၈
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.5
0.67978
0.67783
အမြတ်
0.97 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1466768378
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၄၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67978
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.67783
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.97 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၃၉
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၀:၁၄
ရောင်းချမှု
0.1
108.793
108.498
အမြတ်
0.28 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1466761864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.793
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
108.498
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၄၀
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၄၅
ရောင်းချမှု
0.13
1.21199
1.20683
အမြတ်
0.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1466718530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21199
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.20683
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၅၇:၅၆
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၀၁:၄၆
ရောင်းချမှု
0.1
106.101
105.91
အမြတ်
0.18 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1466761853
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၅၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
105.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၁၃
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၅၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.5
1.21479
1.21429
အမြတ်
0.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1466732450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21479
လဲလှယ်ခြင်း
0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၅၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.21429
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၄၇:၂၁
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၅၅:၃၅
ရောင်းချမှု
0.5
0.97477
0.974
အမြတ်
0.36 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1466761821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၄၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97477
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၅၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.974
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၄၃:၀၅
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၁၅:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.6764
0.67741
အမြတ်
0.10 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1466752940
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၄၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6764
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၁၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.67741
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၀.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၄၂:၃၉
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၄၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.1
0.97313
0.97109
အမြတ်
-1.20 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1465260518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၄၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97313
လဲလှယ်ခြင်း
-1.41 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.97109
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.20 USD
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၃၁:၂၄
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၄၉:၁၉
ရောင်းချမှု
0.5
1.1865
1.18012
အမြတ်
3.26 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1466743615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၃၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1865
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
3.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၄၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.18012
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.26 USD
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၂၉:၁၃
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၂၂:၀၈
ရောင်းချမှု
0.1
80.118
79.645
အမြတ်
0.45 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1466743598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၂၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
80.118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၂၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
79.645
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၃၄:၄၉
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၂၁:၂၁
ရောင်းချမှု
0.5
71.904
70.951
အမြတ်
4.48 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1466743624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၃၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
71.904
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
4.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၂၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
70.951
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.48 USD
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၅:၁၇
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၈:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.09211
1.09413
အမြတ်
1.03 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1466737768
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09211
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.09413
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.03 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၁၁:၃၇
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၂၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21491
1.21844
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1466732470
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၁၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21491
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၂၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21844
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၅၇:၄၇
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၅၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.13
0.65453
0.65599
အမြတ်
0.19 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1466718774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၅၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65453
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၅၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
0.65599
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၃၆:၀၃
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၃၀
ရောင်းချမှု
0.13
1.32206
1.31957
အမြတ်
0.24 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1466708838
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32206
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.31957
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၃၃:၀၂
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၅၂:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.13
0.91326
0.91514
အမြတ်
0.29 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1466708834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၃၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91326
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၅၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
0.91514
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၉:၀၆
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၄၅:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.21594
1.21453
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1466695688
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၄၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21453
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၀၉:၄၁
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၇:၃၇
ရောင်းချမှု
0.5
1.21949
1.2162
အမြတ်
1.65 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1466693630
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၀၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.2162
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.65 USD
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၄၂:၄၇
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၀၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.5
109.658
109.545
အမြတ်
0.53 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1466685497
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၄၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.658
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၀၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
109.545
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၁၀:၃၃
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၄၁:၅၅
ရောင်းချမှု
0.3
0.68703
0.68513
အမြတ်
0.36 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1466349055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၁၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68703
လဲလှယ်ခြင်း
-0.21 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၄၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
0.68513
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၄၃:၀၅
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၃၉:၁၇
ရောင်းချမှု
0.5
1.11392
1.10919
အမြတ်
2.38 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1466676337
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၄၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11392
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 USD
စုစုပေါင်း
2.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၃၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.10919
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.38 USD
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၃၉:၃၆
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၃၈
ရောင်းချမှု
0.5
1.10499
1.10224
အမြတ်
1.37 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1466676336
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၃၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10499
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၃၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.10224
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.37 USD
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၄၈:၂၈
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၀၉
ရောင်းချမှု
0.5
1.22983
1.22833
အမြတ်
0.73 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1466665505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၄၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22983
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.22833
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၃၅
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၅၂:၁၉
ရောင်းချမှု
0.1
0.69196
0.69105
အမြတ်
0.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1466382236
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69196
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၅၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.69105
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၂၅:၀၆
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၅၂:၁၀
ရောင်းချမှု
0.5
1.11447
1.1129
အမြတ်
0.79 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1466656383
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၂၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11447
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၅၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.1129
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၁၇:၂၁
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၃၂
ရောင်းချမှု
0.5
1.24559
1.24485
အမြတ်
0.38 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1466656368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၁၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24559
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၄၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.24485
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.38 USD
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၃၅:၁၇
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၄၄:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.31422
1.31529
အမြတ်
0.42 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1466640439
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၃၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31422
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၄၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.31529
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၂၃
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၅၁:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.5
108.126
108.563
အမြတ်
2.03 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1466640473
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၄၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.126
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 USD
စုစုပေါင်း
2.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၅၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
108.563
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.03 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၂၈:၂၄
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.3
134.764
134.82
အမြတ်
0.16 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1466630416
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၂၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.764
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
134.82
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၃၉:၅၃
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၈:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.12
1.227
1.22996
အမြတ်
0.36 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1466630434
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၃၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.227
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.22996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၁၂:၀၅
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၁၇:၂၃
ရောင်းချမှု
0.3
1.11815
1.11513
အမြတ်
1.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1466343023
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၁၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11815
လဲလှယ်ခြင်း
0.19 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၁၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.11513
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.10 USD
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၁၂:၂၁
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.3
0.98368
0.98501
အမြတ်
0.41 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1466621918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၁၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98368
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
0.98501
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၅၁:၄၀
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.1
1.2505
1.24654
အမြတ်
0.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1466614091
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2505
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၁၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.24654
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၃၀:၅၈
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၂၇:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.3
107.747
107.96
အမြတ်
0.60 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1466611456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.747
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၂၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
107.96
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၂၃:၀၈
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.2515
1.24999
အမြတ်
0.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1466608174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၂၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2515
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.24999
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၀၃
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၁၉:၀၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.10582
1.10336
အမြတ်
0.25 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1466605886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10582
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၁၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.10336
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၄၂:၀၆
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၅၆:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
107.537
107.63
အမြတ်
0.09 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1466599360
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
107.537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၅၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
107.63
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၂၃
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၂၂:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.98133
0.98253
အမြတ်
0.12 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1466600922
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98133
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၂၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.98253
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၅:၅၆
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၀၀:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
0.98492
0.98335
အမြတ်
0.16 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1466592085
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.98492
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.98335
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၂၁:၃၄
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၁၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.2
109.416
109.346
အမြတ်
0.16 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1466500987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၂၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.416
လဲလှယ်ခြင်း
0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၁၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
109.346
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၃၂:၃၁
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၂၃:၃၉:၁၅
ရောင်းချမှု
0.4
108.079
108.017
အမြတ်
0.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1466586041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀:၃၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၂၃:၃၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
108.017
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၃၄:၂၄
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၃၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.12537
1.12209
အမြတ်
0.33 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1466552528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၃၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12537
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.12209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၁၇:၅၇
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၅၈
ရောင်းချမှု
0.4
1.12575
1.12439
အမြတ်
0.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1466566073
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၁၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12575
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
1.12439
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.55 USD