၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၄၉:၁၁
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.13
139.713
140.245
အမြတ်
0.66 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1486204638
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၄၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.713
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
140.245
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.66 USD
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၃:၄၁
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၂၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.21229
1.21427
အမြတ်
0.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1486105282
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21229
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၂၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.21427
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၁၂
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.11
1.0831
1.0827
အမြတ်
0.05 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1486105290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0831
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.0827
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၁၁
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၂၁
ရောင်းချမှု
1
104.351
104.131
အမြတ်
1.91 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1485927089
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.351
လဲလှယ်ခြင်း
-0.20 USD
စုစုပေါင်း
2.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
104.131
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.91 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၀:၂၉
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၄၄
ရောင်းချမှု
0.17
104.397
104.284
အမြတ်
0.15 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1485772682
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.397
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
104.284
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၉:၃၁
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.11
139.97
139.575
အမြတ်
0.41 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1485933311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
139.97
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
139.575
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၂၉
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.11
139.609
139.982
အမြတ်
0.35 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1485192528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.609
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
139.982
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၁၀
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၅၃:၅၃
ရောင်းချမှု
0.17
139.232
139.163
အမြတ်
0.10 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1485723511
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၄၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
139.232
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၅၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
139.163
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၁၃
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၈:၃၉
ရောင်းချမှု
0.1
0.90445
0.90385
အမြတ်
0.06 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1485544453
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90445
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.90385
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၀၁
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.1
104.049
103.885
အမြတ်
0.15 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1485544444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.049
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
103.885
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၃:၁၂
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၃၃:၄၈
ရောင်းချမှု
1
0.90627
0.90587
အမြတ်
0.38 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1485435464
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90627
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၃၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.90587
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.38 USD
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၁၆:၂၁
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၃၃:၃၉
ရောင်းချမှု
1
104.233
103.992
အမြတ်
2.27 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1485435742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၁၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.233
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
2.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၃၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
103.992
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.27 USD
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၅၇
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၆:၅၉
ရောင်းချမှု
0.16
139.035
139.347
အမြတ်
-0.48 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1485062860
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
139.035
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
139.347
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.48 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၇:၅၅
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၉:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.16
114.655
114.683
အမြတ်
0.03 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1485069276
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
114.655
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
114.683
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၄:၅၉
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.13
76.879
76.941
အမြတ်
0.07 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1483883485
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
76.879
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
76.941
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၄၇:၁၆
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.14
0.73519
0.73647
အမြတ်
0.17 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1485192552
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၄၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73519
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
0.73647
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၁၅:၃၂
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၆:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.13
139.505
139.608
အမြတ်
0.06 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1484126490
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၁၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.505
လဲလှယ်ခြင်း
-0.07 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
139.608
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၂၉
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၉:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
76.516
76.695
အမြတ်
0.03 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1484450109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
76.516
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
76.695
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၀၉
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၆:၄၅
ရောင်းချမှု
1
113.906
114.661
အမြတ်
-7.21 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1484900927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.906
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
114.661
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.21 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၃၂:၃၇
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၆:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.13
139.266
139.359
အမြတ်
0.12 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1485062223
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၀:၃၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.266
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
139.359
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၂၀:၁၂
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.18778
1.18945
အမြတ်
0.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1484806912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၂၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18778
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.18945
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၂၂:၀၃
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၂၁:၄၄
ရောင်းချမှု
0.15
0.91052
0.90994
အမြတ်
0.08 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1484807006
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၂၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91052
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၂၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.90994
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၀၁
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.13
0.89284
0.89266
အမြတ်
0.02 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1484666534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89284
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
0.89266
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၂၀:၄၂
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၈:၃၀
ရောင်းချမှု
0.14
75.693
75.888
အမြတ်
-0.27 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1484806928
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၂၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
75.693
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
75.888
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.27 USD
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၁၉:၅၀
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၂၄
ရောင်းချမှု
0.11
123.281
123.133
အမြတ်
0.16 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1484806829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၁၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
123.281
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
123.133
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၃၅
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.14
114.028
113.878
အမြတ်
0.20 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1484666572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
114.028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
113.878
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၂၀
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၃၃
ရောင်းချမှု
0.11
123.174
122.943
အမြတ်
0.24 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1484666515
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
123.174
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
122.943
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၀၁
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၁၃
ရောင်းချမှု
0.14
137.877
137.448
အမြတ်
0.55 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1484667350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
137.877
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
137.448
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.55 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၁၄
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7302
0.73224
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1484560566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7302
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73224
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၅၇
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၁၁
ရောင်းချမှု
0.04
0.8954
0.89454
အမြတ်
0.04 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1484560743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.89454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၁၀
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၉:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.18672
1.18745
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1484560740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18672
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.18745
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၀၀
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၄:၄၈
ရောင်းချမှု
0.13
114.478
114.221
အမြတ်
0.32 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1484315358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
114.478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
114.221
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၄၈
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.31982
1.32246
အမြတ်
0.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1484450118
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31982
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.32246
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၀၈
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.04
104.551
104.288
အမြတ်
0.10 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1484450132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
104.288
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၁:၅၇
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၃:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.13
0.73161
0.73199
အမြတ်
0.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1484450053
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73161
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
0.73199
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၃:၂၉
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၃:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.13
0.68945
0.69077
အမြတ်
0.17 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#1484450091
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68945
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
0.69077
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၄၀
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၃:၃၂
ရောင်းချမှု
0.13
0.89739
0.89678
အမြတ်
0.10 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1484450077
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89739
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
0.89678
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၁၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၄၀
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၃:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.20364
1.20642
အမြတ်
0.39 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1484316496
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.20642
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.39 USD
၁၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၇:၃၄
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၁၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.13
0.72378
0.73149
အမြတ်
-1.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1484243922
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72378
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၁၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
0.73149
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.01 USD
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၅၀:၅၁
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၂၆:၁၂
ရောင်းချမှု
0.13
1.31676
1.31145
အမြတ်
0.66 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1483883961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၅၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31676
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၂၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.31145
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.66 USD
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၀၁
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.21364
1.21591
အမြတ်
0.32 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1484024359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.21591
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၆:၅၅
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.13
139.539
139.614
အမြတ်
0.09 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1484024262
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၅၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
139.614
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၅:၁၂
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.08064
1.08113
အမြတ်
0.07 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1483883615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08064
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.08113
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၅:၄၂
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.13
0.91361
0.91615
အမြတ်
0.36 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1483883628
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91361
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
0.91615
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၈:၁၃
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.13
138.803
139.524
အမြတ်
0.88 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1483883779
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
138.803
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
139.524
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၂၁
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.13
1.0677
1.08055
အမြတ်
-1.83 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1483687213
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0677
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.08055
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.83 USD
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၀၇
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.13
104.486
104.896
အမြတ်
0.50 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1483441468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.486
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
104.896
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၃:၁၆
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၃၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.13
0.72803
0.7286
အမြတ်
0.06 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1483575494
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72803
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၅:၃၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
0.7286
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၁၄
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.31454
1.31522
အမြတ်
0.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1483575807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31454
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.31522
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၅၇
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.30731
1.31287
အမြတ်
0.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1481880815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30731
လဲလှယ်ခြင်း
-0.21 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.31287
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD