၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၄၀
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၃၆:၂၅
ရောင်းချမှု
0.5000
70.174
69.783
အမြတ်
0.89 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#1468995272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
70.174
လဲလှယ်ခြင်း
-0.88 USD
စုစုပေါင်း
1.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၃၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5000
ပြင်ပ
69.783
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.89 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၃၄
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၂၇
ရောင်းချမှု
1.0500
1.26354
1.2629
အမြတ်
-0.81 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1469113831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26354
လဲလှယ်ခြင်း
-1.50 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.0500
ပြင်ပ
1.2629
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.81 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၃:၄၂
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၁၄:၂၂
ရောင်းချမှု
0.1500
1.32257
1.32186
အမြတ်
0.07 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1469228467
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32257
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၁၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1500
ပြင်ပ
1.32186
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၁:၃၅
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.5300
1.29173
1.28659
အမြတ်
2.67 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1469094634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29173
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
2.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5300
ပြင်ပ
1.28659
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.67 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၀:၁၃
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.1600
144.013
144.472
အမြတ်
0.65 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1469228605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
144.013
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1600
ပြင်ပ
144.472
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.65 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၀:၄၃
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.1600
84.334
84.479
အမြတ်
0.22 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1469228452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
84.334
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1600
ပြင်ပ
84.479
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၂၉
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.1500
1.29947
1.29204
အမြတ်
1.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1469205587
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1500
ပြင်ပ
1.29204
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.11 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၇:၄၀
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.1000
110.161
110.827
အမြတ်
0.68 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1468721605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.161
လဲလှယ်ခြင်း
0.08 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
110.827
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၉:၂၆
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.1600
83.094
83.538
အမြတ်
0.65 USD
CADJPY
စာချုပ်
#1469185932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
83.094
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1600
ပြင်ပ
83.538
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.65 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၃၆
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၀၁:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.1400
109.89
110.058
အမြတ်
0.22 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1469205579
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၀၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1400
ပြင်ပ
110.058
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၃:၂၂
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၉:၅၆
ရောင်းချမှု
1.0000
0.66855
0.6697
အမြတ်
-1.17 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1469205610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66855
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.0000
ပြင်ပ
0.6697
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.17 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၈:၃၆
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၄
ရောင်းချမှု
0.1400
1.3
1.29953
အမြတ်
0.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1469185968
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1400
ပြင်ပ
1.29953
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၄:၀၆
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.1500
1.32347
1.32479
အမြတ်
0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1469185940
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1500
ပြင်ပ
1.32479
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၅၀:၄၉
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၃၇:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.1400
1.06418
1.06453
အမြတ်
0.05 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1469173147
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၅၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06418
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၃၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1400
ပြင်ပ
1.06453
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၂၅:၁၇
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၆:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.1600
0.97966
0.98112
အမြတ်
0.24 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1469163058
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၂၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97966
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1600
ပြင်ပ
0.98112
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၃:၄၀
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.5300
1.30433
1.30355
အမြတ်
0.41 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1469162942
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30433
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5300
ပြင်ပ
1.30355
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၉:၃၀
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.1600
112.074
112.051
အမြတ်
0.03 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1469163035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
112.074
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1600
ပြင်ပ
112.051
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၄၉
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.5500
112.271
112.21
အမြတ်
0.27 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1469094636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
112.271
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5500
ပြင်ပ
112.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.27 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၂၈:၀၈
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၃၆
ရောင်းချမှု
0.1100
1.08701
1.08495
အမြတ်
0.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1469136578
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၂၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08701
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1100
ပြင်ပ
1.08495
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၄:၄၃
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.1100
0.97826
0.97865
အမြတ်
0.06 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1469136597
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၃၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97826
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1100
ပြင်ပ
0.97865
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၃၁:၅၇
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.1400
1.29586
1.29722
အမြတ်
0.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1469137003
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၃၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29586
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1400
ပြင်ပ
1.29722
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၃၅
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၂၆:၄၆
ရောင်းချမှု
0.1500
1.26738
1.26654
အမြတ်
0.08 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1469137045
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26738
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၂၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1500
ပြင်ပ
1.26654
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၉:၃၅
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၀၃:၂၂
ရောင်းချမှု
0.5300
74.159
73.817
အမြတ်
1.50 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1469137100
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
74.159
လဲလှယ်ခြင်း
-0.15 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၀၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5300
ပြင်ပ
73.817
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.50 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၄၆
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၀၃:၅၂
ရောင်းချမှု
0.1300
1.09165
1.09134
အမြတ်
0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1469118053
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09165
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၀၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1300
ပြင်ပ
1.09134
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၈:၁၅
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၂၈:၂၅
ရောင်းချမှု
1.0500
70.233
70.948
အမြတ်
-6.91 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#1469113835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
70.233
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
-6.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၂၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.0500
ပြင်ပ
70.948
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.91 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၄၉
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၂၆:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.1500
0.66797
0.67008
အမြတ်
0.31 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1469094665
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66797
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၂၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1500
ပြင်ပ
0.67008
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၁၀:၁၀
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၁၀
ရောင်းချမှု
0.5100
1.07035
1.06762
အမြတ်
1.39 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1469058615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၁၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07035
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
1.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5100
ပြင်ပ
1.06762
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.39 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၁၂:၀၆
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၃:၂၉
ရောင်းချမှု
0.1200
1.10027
1.09487
အမြတ်
0.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1468921415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၁၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10027
လဲလှယ်ခြင်း
0.05 USD
စုစုပေါင်း
0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1200
ပြင်ပ
1.09487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.70 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၅:၅၈
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၂၀
ရောင်းချမှု
0.5200
1.09783
1.0957
အမြတ်
1.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1469058579
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09783
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5200
ပြင်ပ
1.0957
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.13 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၇:၅၁
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၀၉:၂၄
ရောင်းချမှု
0.5500
1.07046
1.07033
အမြတ်
0.00 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1469039996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07046
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၀၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5500
ပြင်ပ
1.07033
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၂၀
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၃:၂၃
ရောင်းချမှု
0.5500
1.29673
1.29337
အမြတ်
1.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1469048977
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29673
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5500
ပြင်ပ
1.29337
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.85 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၅:၂၈
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၀၅
ရောင်းချမှု
0.5500
1.26536
1.26504
အမြတ်
0.00 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#1469039859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26536
လဲလှယ်ခြင်း
-0.18 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5500
ပြင်ပ
1.26504
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၃၉:၀၄
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၃:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.5000
0.96993
0.97225
အမြတ်
1.27 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1468945679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၃၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.96993
လဲလှယ်ခြင်း
0.07 USD
စုစုပေါင်း
1.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5000
ပြင်ပ
0.97225
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.27 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၀၂
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.5000
0.96981
0.9722
အမြတ်
1.25 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1469016812
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.96981
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 USD
စုစုပေါင်း
1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5000
ပြင်ပ
0.9722
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.25 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၁၀
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.5000
1.10612
1.10364
အမြတ်
1.28 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1468995258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10612
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 USD
စုစုပေါင်း
1.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5000
ပြင်ပ
1.10364
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.28 USD
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၃၇:၅၉
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.5000
1.07008
1.07068
အမြတ်
0.28 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1468945670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၃၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07008
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5000
ပြင်ပ
1.07068
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၅၄
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၅၃:၃၄
ရောင်းချမှု
1.0000
0.6692
0.66879
အမြတ်
0.41 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1468968401
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6692
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၅၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.0000
ပြင်ပ
0.66879
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၂၉:၁၇
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.5000
0.9682
0.96745
အမြတ်
-0.38 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1468820122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၂၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9682
လဲလှယ်ခြင်း
-0.77 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5000
ပြင်ပ
0.96745
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.38 USD
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၄၉
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၁၉
ရောင်းချမှု
0.5000
0.97325
0.96954
အမြတ်
1.64 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1468899405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97325
လဲလှယ်ခြင်း
-0.28 USD
စုစုပေါင်း
1.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5000
ပြင်ပ
0.96954
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.64 USD
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၅:၅၁
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၀၄
ရောင်းချမှု
0.5000
1.90828
2.02002
အမြတ်
-34.87 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#1466983611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၅၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.90828
လဲလှယ်ခြင်း
1.40 USD
စုစုပေါင်း
-36.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5000
ပြင်ပ
2.02002
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-34.87 USD
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၃:၀၃
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၀၁
ရောင်းချမှု
0.1300
1.07111
1.06978
အမြတ်
0.18 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1468924268
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07111
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1300
ပြင်ပ
1.06978
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၁၂:၅၅
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၅၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.1300
109.052
108.964
အမြတ်
0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1468921417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.052
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1300
ပြင်ပ
108.964
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၈:၁၀
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၅၇
ရောင်းချမှု
0.1000
1.10126
1.10039
အမြတ်
0.33 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1467981136
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10126
လဲလှယ်ခြင်း
0.25 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1000
ပြင်ပ
1.10039
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၅၇:၀၇
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၃၈:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.1300
1.07202
1.07274
အမြတ်
0.09 USD
EURCHF
စာချုပ်
#1468842934
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၅၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07202
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၃၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1300
ပြင်ပ
1.07274
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၁၂
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၁၈
ရောင်းချမှု
0.1500
1.30506
1.30097
အမြတ်
0.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1468795471
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၄၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30506
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1500
ပြင်ပ
1.30097
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၅၆:၂၇
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၅၃
ရောင်းချမှု
0.5000
0.67654
0.67588
အမြတ်
-0.10 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1468037702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၅၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67654
လဲလှယ်ခြင်း
-0.43 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5000
ပြင်ပ
0.67588
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၀၁
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၄၈
ရောင်းချမှု
0.5000
0.97066
0.9689
အမြတ်
0.84 USD
USDCHF
စာချုပ်
#1468858817
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.97066
လဲလှယ်ခြင်း
-0.07 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5000
ပြင်ပ
0.9689
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.84 USD
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၁၅:၄၇
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၉:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.0100
1.31603
1.31853
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1468371956
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၂၂:၁၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31603
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0100
ပြင်ပ
1.31853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၃:၀၀
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၀၆:၀၁
ရောင်းချမှု
0.1300
109.189
108.977
အမြတ်
0.04 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1468574553
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.189
လဲလှယ်ခြင်း
-0.21 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1300
ပြင်ပ
108.977
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၂၅:၄၂
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၄:၀၈
ရောင်းချမှု
0.1500
0.68404
0.68215
အမြတ်
0.27 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1468820118
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၂၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68404
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1500
ပြင်ပ
0.68215
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.27 USD