၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1763.55
1760
အမြတ်
3.35 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#30161646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1763.55
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1760
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.35 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၅၉
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၁:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1772.52
1776.24
အမြတ်
-3.92 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#30022243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1772.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1776.24
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.92 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၂
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1773.4
1775.9
အမြတ်
2.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#30029730
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1773.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1775.9
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.30 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၈
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၇:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1771.72
1776.7
အမြတ်
-5.18 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29901992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1771.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1776.7
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-5.18 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၅၈
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1768.14
1771.1
အမြတ်
2.76 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29893319
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1768.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1771.1
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.76 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1753.41
1756.4
အမြတ်
2.79 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29603279
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1753.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1756.4
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.79 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၁၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1760.01
1757
အမြတ်
2.81 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29596808
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1760.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1757
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.81 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1770.99
1758
အမြတ်
-13.19 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29490077
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1770.99
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1758
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-13.19 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၉
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1762.3
1759.31
အမြတ်
2.79 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29503458
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1762.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1759.31
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.79 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၃
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1796.91
1786.93
အမြတ်
-10.18 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28667441
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1796.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1786.93
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-10.18 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၂၉
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1791.6
1786.81
အမြတ်
-4.99 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28673626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1791.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1786.81
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.99 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၂၅
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1793.69
1786.87
အမြတ်
-7.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28672982
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1793.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1786.87
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-7.02 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၉
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1788.63
1787.03
အမြတ်
-1.80 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28674315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1788.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1787.03
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.80 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၂၆
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1814.44
1811.5
အမြတ်
2.74 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28555299
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1814.44
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1811.5
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.74 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၀၁
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1812.2
1812
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28554089
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1812.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1812
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၇
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1808.9
1812
အမြတ်
-3.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28550781
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1808.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1812
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.30 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၀၁
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1810.7
1813.3
အမြတ်
2.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28169661
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1810.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1813.3
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.40 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၅၁
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1812.7
1813.3
အမြတ်
0.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28146141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1812.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1813.3
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.40 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၅၆
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1815.77
1813.3
အမြတ်
-2.67 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28145735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1815.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1813.3
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.67 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၄၅
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1813.8
1813.6
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28006854
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1813.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1813.6
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၄:၁၇
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1817.56
1813.5
အမြတ်
3.86 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28038591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1817.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1813.5
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.86 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၅၈
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1810.81
1813.23
အမြတ်
-2.62 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28006325
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1810.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1813.23
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.62 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၈
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1815.8
1813.8
အမြတ်
1.80 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28006874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1815.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1813.8
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.80 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၅၈
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1815.06
1813.07
အမြတ်
1.79 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#27852738
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1815.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1813.07
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.79 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၄၇
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1815.3
1816.8
အမြတ်
1.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#27724986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1815.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1816.8
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.30 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၁၅
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၅၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.38232
1.38401
အမြတ်
-8.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#21763469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38401
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-8.95 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၇:၅၈
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၄၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.38564
1.38751
အမြတ်
-9.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#21578521
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38751
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-9.85 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၃
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၇:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.38545
1.38606
အမြတ်
2.55 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#21418409
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38545
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38606
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.55 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၅
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.3741
1.37475
အမြတ်
2.75 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#21259526
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.37475
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.75 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၂၃
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.38386
1.38294
အမြတ်
4.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#20975764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38386
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38294
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.10 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၀
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၄၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.38537
1.38475
အမြတ်
2.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#20445509
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38475
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.60 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၃၉
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.39133
1.3922
အမြတ်
3.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#20249738
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39133
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3922
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.85 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၅၉:၅၇
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.39071
1.39014
အမြတ်
2.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#19910404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39071
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.39014
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.35 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၁
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၃၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.39624
1.3952
အမြတ်
4.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#19755950
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39624
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3952
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.70 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၈
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.39811
1.3991
အမြတ်
4.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#19634427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39811
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3991
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.45 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၁၃
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.38957
1.3902
အမြတ်
-3.65 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#19479849
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38957
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3902
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-3.65 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၁၈
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၆:၁၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.38802
1.38999
အမြတ်
-10.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#19476858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38999
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-10.35 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၅၉:၅၆
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၆:၁၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.38712
1.38999
အမြတ်
-14.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#19469724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38999
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-14.85 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၄၅
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.38772
1.3878
အမြတ်
-0.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#19372062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38772
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3878
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၀၄
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.38692
1.3876
အမြတ်
2.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#19378369
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38692
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3876
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.90 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၃
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.3834
1.38165
အမြတ်
-9.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#19260929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38165
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-9.25 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၁၅
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.38215
1.38166
အမြတ်
-2.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#19261942
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38166
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-2.95 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၄၂
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၅၄:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.41047
1.411
အမြတ်
2.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#18812311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41047
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၅၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.411
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.15 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၅၉:၅၉
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.40753
1.4085
အမြတ်
4.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#18492120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40753
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.4085
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.35 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၅၇
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.41062
1.4101
အမြတ်
2.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#18257669
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41062
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.4101
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.10 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၅၉
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၀၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.40964
1.40961
အမြတ်
-0.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17726167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40964
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.40961
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၅၉
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၃၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.41732
1.41658
အမြတ်
3.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17506403
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.41658
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.20 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၂
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၂၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.41362
1.41414
အမြတ်
-3.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17355728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.41414
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-3.10 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၀
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.41496
1.41574
အမြတ်
3.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17186666
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41496
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.41574
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.40 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.41275
1.41288
အမြတ်
0.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#16977369
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41275
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.41288
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.15 USD