၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၃၈
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.36504
1.3671
အမြတ်
-4.21 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80810326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36504
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
-4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3671
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.21 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၂
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.36171
1.3671
အမြတ်
-5.56 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80791123
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36171
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
-5.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3671
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.56 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၅၂
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.37178
1.36711
အမြတ်
13.88 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80835253
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37178
လဲလှယ်ခြင်း
-0.13 USD
စုစုပေါင်း
14.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.36711
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.88 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၀၇
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.36843
1.36709
အမြတ်
2.59 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80830906
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36843
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
2.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36709
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.59 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37375
1.37456
အမြတ်
0.81 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80848592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37375
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37456
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၀၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37202
1.37288
အမြတ်
0.86 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80835299
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37288
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37077
1.37158
အမြတ်
0.81 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80833706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37077
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37158
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36961
1.37047
အမြတ်
0.86 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80833040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36961
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37047
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3705
1.37013
အမြတ်
-0.74 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80832920
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3705
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37013
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.74 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၄၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37414
1.37025
အမြတ်
-8.34 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80572585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37414
လဲလှယ်ခြင်း
-0.56 USD
စုစုပေါင်း
-7.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37025
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.34 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၂၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.37085
1.37015
အမြတ်
-2.95 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80596152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37085
လဲလှယ်ခြင်း
-0.85 USD
စုစုပေါင်း
-2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37015
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.95 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၅၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.36753
1.37016
အမြတ်
9.38 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80611608
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36753
လဲလှယ်ခြင်း
-1.14 USD
စုစုပေါင်း
10.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.37016
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.38 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၅၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၉:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37749
1.37033
အမြတ်
-14.88 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80558634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37749
လဲလှယ်ခြင်း
-0.56 USD
စုစုပေါင်း
-14.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37033
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.88 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.36422
1.37026
အမြတ်
23.48 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80741302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36422
လဲလှယ်ခြင်း
-0.68 USD
စုစုပေါင်း
24.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.37026
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
23.48 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၅:၀၀
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၈:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.36283
1.36203
အမြတ်
0.80 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80789972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36283
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36203
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၀:၀၁
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.36143
1.3629
အမြတ်
-1.47 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80784539
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36143
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3629
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.47 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၂၁:၃၁
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.36479
1.36286
အမြတ်
3.86 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80788886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၂၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36286
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.86 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၀၂
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၇:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.36285
1.36203
အမြတ်
0.82 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80783401
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36285
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36203
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.82 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၀၀
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.36476
1.36395
အမြတ်
0.81 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80781821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36476
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36395
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၀၀
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၇:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.36663
1.36584
အမြတ်
0.79 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80775999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36584
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၁
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.36251
1.36503
အမြတ်
-2.52 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80755879
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36503
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.52 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၇:၄၅
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.36582
1.36469
အမြတ်
2.26 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80766939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36582
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36469
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.26 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၂
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.36359
1.36278
အမြတ်
0.81 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80742177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36359
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36278
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၁
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.36463
1.36378
အမြတ်
0.81 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80703813
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36463
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36378
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.36602
1.36519
အမြတ်
0.83 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80698180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36602
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၀၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.36479
1.36624
အမြတ်
-1.49 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80650577
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36479
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
-1.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36624
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.49 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၅၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.36809
1.36617
အမြတ်
3.84 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80676730
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36809
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36617
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.84 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၅:၁၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38081
1.36849
အမြတ်
-12.38 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80528148
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38081
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
-12.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36849
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.38 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၃၇
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.36425
1.36842
အမြတ်
20.57 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80652633
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36425
လဲလှယ်ခြင်း
-0.28 USD
စုစုပေါင်း
20.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.36842
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.57 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၆
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၅:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.36618
1.36539
အမြတ်
0.79 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80642904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36618
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36539
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၁၁
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၁၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.36821
1.36625
အမြတ်
3.92 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80640010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36821
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36625
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.92 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၁
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.36487
1.36624
အမြတ်
-1.37 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80634417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36487
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36624
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.37 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၀၂
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.36609
1.36529
အမြတ်
0.80 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80630047
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36609
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36529
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၀
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.36708
1.36628
အမြတ်
0.80 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80629188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36708
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36628
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၀
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.36634
1.36778
အမြတ်
-1.44 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80616679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36634
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36778
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.44 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၅၆
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.36966
1.36775
အမြတ်
3.82 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80625216
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36966
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36775
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.82 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၀
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.36745
1.36666
အမြတ်
0.79 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80611787
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36666
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၁
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.3689
1.3681
အမြတ်
0.80 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80610238
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3689
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3681
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၀၁
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၇:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.37025
1.36944
အမြတ်
0.81 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80596650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37025
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36944
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၁၇
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.37152
1.37072
အမြတ်
0.80 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80593799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37152
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37072
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၅:၀၀
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၂:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.37268
1.37185
အမြတ်
0.83 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80574615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37268
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37185
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.37375
1.37291
အမြတ်
0.84 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80572830
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37375
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37291
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.84 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.37454
1.37375
အမြတ်
0.79 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80566007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37454
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37375
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.37523
1.37445
အမြတ်
0.78 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80563303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37523
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37445
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.37627
1.37544
အမြတ်
0.83 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80560965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37627
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37544
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37734
1.37651
အမြတ်
0.83 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80558910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37734
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37651
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.37812
1.37729
အမြတ်
0.83 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80543063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37812
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37729
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.37716
1.37862
အမြတ်
-1.46 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80500082
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37716
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37862
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.46 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၄၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.3805
1.3786
အမြတ်
3.80 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80527560
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.80 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၃၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38058
1.38072
အမြတ်
0.28 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80491119
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38058
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38072
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD