၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၃၂
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၄၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.37062
1.36711
အမြတ်
35.10 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80887177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37062
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.36711
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
35.10 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၂၁
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.88043
1.88336
အမြတ်
-6.41 USD
GBPAUDm
စာချုပ်
#80878183
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.88043
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.88336
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.41 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၄၂
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၃၈
ရောင်းချမှု
0.1
1749.87
1751
အမြတ်
-11.30 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80862368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1749.87
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1751
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.30 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၄၉
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1748.6
1782.96
အမြတ်
-34.36 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80596737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1748.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-34.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1782.96
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-34.36 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၈:၂၁
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.02
1777.15
1782.87
အမြတ်
-11.44 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80731572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1777.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1782.87
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.44 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၃၈
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1765.54
1759.9
အမြတ်
-28.20 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80660902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1765.54
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-28.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1759.9
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-28.20 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၅၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1753.64
1765.58
အမြတ်
-11.94 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80616800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1753.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1765.58
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.94 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၂၄
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
1766.42
1765.56
အမြတ်
1.72 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80645818
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1766.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1765.56
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.72 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၁၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
128.738
128.369
အမြတ်
6.75 USD
EURJPYm
စာချုပ်
#80596606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
128.369
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.75 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၄၂
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.38001
1.37286
အမြတ်
14.30 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80530944
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38001
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37286
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.30 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၃၈
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၅၂
ရောင်းချမှု
0.02
1765.59
1761.45
အမြတ်
8.28 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80543798
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1765.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1761.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.28 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၅၉
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.09056
1.09274
အမြတ်
-4.70 USD
EURCHFm
စာချုပ်
#80521263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09274
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.70 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၃၉
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1802.95
1763.31
အမြတ်
-39.64 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80513830
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1802.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-39.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1763.31
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-39.64 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၃၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1756.41
1763.12
အမြတ်
33.55 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80513844
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1756.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1763.12
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
33.55 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၃၉
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1802.95
1756.06
အမြတ်
-46.89 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80388934
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1802.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-46.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1756.06
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-46.89 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၃
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
1778.31
1756.6
အမြတ်
43.42 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80474185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1778.31
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
43.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1756.6
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
43.42 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၅၆
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.85336
0.84994
အမြတ်
-4.73 USD
EURGBPm
စာချုပ်
#80322520
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85336
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.84994
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.73 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၉:၀၇
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.02
1788.77
1783.76
အမြတ်
10.02 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80456459
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1788.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1783.76
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.02 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၂၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၆:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
1796.85
1792.22
အမြတ်
9.26 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80401719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1796.85
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1792.22
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.26 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၂၈
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1799.07
1800.69
အမြတ်
-1.62 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80359501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1799.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1800.69
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.62 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၃၅
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1802.33
1802.99
အမြတ်
0.66 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80359596
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1802.33
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1802.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.66 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၂၅
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1790.27
1798.38
အမြတ်
8.11 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80346233
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1790.27
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1798.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.11 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၄၇
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
78.259
78.475
အမြတ်
-3.92 USD
NZDJPYm
စာချုပ်
#80322178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
78.259
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
78.475
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.92 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၀၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.38361
1.38635
အမြတ်
-5.48 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80303742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38361
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38635
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.48 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၃၅
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.38214
1.38473
အမြတ်
-5.18 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80131476
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38214
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38473
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.18 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၂၉
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.38737
1.38456
အမြတ်
8.43 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80191579
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38456
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.43 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၂၄:၅၉
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.66058
1.65688
အမြတ်
-5.26 USD
EURNZDm
စာချုပ်
#80252376
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၂၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.66058
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.65688
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.26 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၂၇
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၈:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.90008
0.90224
အမြတ်
-3.41 USD
NZDCADm
စာချုပ်
#80211375
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90008
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90224
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.41 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၀၅
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1794.03
1797.4
အမြတ်
10.11 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80202490
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1794.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1797.4
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.11 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၅၅
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1802.46
1797.38
အမြတ်
-10.16 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80188545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1802.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1797.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.16 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၀၄
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.38364
1.38084
အမြတ်
-8.40 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#79990091
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38084
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.40 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၄၇
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37807
1.38084
အမြတ်
2.77 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80024021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37807
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38084
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.77 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၄၅
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1819.83
1793.77
အမြတ်
-78.18 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79990063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1819.83
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-78.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1793.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-78.18 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၃၂
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1814.81
1793.8
အမြတ်
-63.03 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79999622
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1814.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-63.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1793.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-63.03 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၂၄
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1809.56
1793.87
အမြတ်
-47.07 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80018029
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1809.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-47.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1793.87
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-47.07 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၂၀
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1801.57
1793.76
အမြတ်
-15.62 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80021492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1801.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1793.76
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.62 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၅၀
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1787.36
1793.72
အမြတ်
6.36 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80084228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1787.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1793.72
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.36 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၂၂
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.04
1783.94
1794.22
အမြတ်
-41.12 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80025646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1783.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-41.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1794.22
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-41.12 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၁၄:၀၅
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၂၉
ရောင်းချမှု
0.05
1787.88
1794.15
အမြတ်
-31.35 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80113698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၁၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1787.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-31.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1794.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-31.35 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၄၀
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၀၆
ရောင်းချမှု
0.03
1793.59
1794.03
အမြတ်
-1.32 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80125717
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1793.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1794.03
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.32 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၃၅
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၅၆
ရောင်းချမှု
0.05
1792.43
1791.67
အမြတ်
3.80 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80091049
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1791.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.80 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၃၆
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.89979
0.90175
အမြတ်
3.08 USD
NZDCADm
စာချုပ်
#80084078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89979
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90175
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.08 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၁၀
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၅၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.37629
1.37349
အမြတ်
8.40 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80023984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37629
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.40 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၁၁
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၁၈
ရောင်းချမှု
0.05
1791.42
1786.04
အမြတ်
26.90 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80022682
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1791.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1786.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
26.90 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၅၉
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.02
1797.3
1787.66
အမြတ်
19.28 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80025469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1797.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1787.66
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
19.28 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၅၉
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1789
1789.03
အမြတ်
0.12 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80083429
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1789
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1789.03
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၅၉
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၅၈
ရောင်းချမှု
0.03
1797.3
1794.98
အမြတ်
6.96 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80021887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1797.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1794.98
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.96 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၂၉
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၁၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.37927
1.37797
အမြတ်
3.90 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80019697
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37927
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37797
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.90 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၅၆
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၃၁
ရောင်းချမှု
0.05
1799.92
1799.4
အမြတ်
2.60 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80020106
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1799.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1799.4
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.60 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၁၇
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.03
1803.9
1801.62
အမြတ်
6.84 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80018138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1803.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1801.62
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.84 USD