၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၃၅
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
130.118
130.318
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#38451165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.318
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၄
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.6027
1.6023
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38468538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6027
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.6023
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၂၇
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
129.888
130.088
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#38439904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.888
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.088
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၂
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.60401
1.60361
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38442545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.60401
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.60361
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၅၇
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
129.701
129.861
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#38431416
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.701
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
129.861
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၀၆
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
130.005
129.861
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#38114717
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.005
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.861
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၃၉
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
129.61
129.753
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#37994629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.753
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၃၅
ရောင်းချမှု
0.02
129.913
129.753
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#38103121
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.913
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
129.753
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၃
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.60457
1.60497
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38420711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.60457
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.60497
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၄
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.60385
1.60425
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38393867
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.60385
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.60425
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၂
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.60296
1.60336
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38380480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.60296
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.60336
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၁
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.60298
1.60335
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38373278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.60298
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.60335
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၀၀
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.60292
1.60335
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38368865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.60292
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.60335
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၂
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၅:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.60173
1.60213
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38363198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.60173
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.60213
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၁
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၅၄:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.60117
1.60157
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38357036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.60117
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၅၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.60157
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၂
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.60022
1.60062
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38345536
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.60022
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.60062
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၁
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.59816
1.59881
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38244820
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.59816
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.59881
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၀၁
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.59866
1.59881
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38241463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.59866
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.59881
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၃
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၅၁:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.5972
1.59796
အမြတ်
0.01 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38234035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.5972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၅၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.59796
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၅၁:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.59828
1.59796
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38226050
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.59828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၅၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.59796
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၀
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.59604
1.59644
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38211415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.59604
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.59644
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၁၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.59509
1.59549
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38193512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.59509
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.59549
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.59451
1.5942
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38158706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.59451
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.5942
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.59468
1.5942
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38173796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.59468
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.5942
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၁၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.59699
1.59522
အမြတ်
0.03 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38087575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.59699
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.59522
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၀
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.59468
1.59522
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38056566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.59468
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.59522
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၀၀:၂၃
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.5938
1.59522
အမြတ်
-0.01 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38054785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၀၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.5938
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.59522
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၂၂
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
129.778
129.978
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#38069868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.978
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၂၈
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
129.821
129.751
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#37981427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.821
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
129.751
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၂၄
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
130.123
129.751
အမြတ်
-0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#37921340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.751
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၄၀
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
129.521
129.751
အမြတ်
0.08 USD
EURJPY
စာချုပ်
#38009912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.521
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
129.751
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၀
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၅၈:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.59387
1.59359
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38045699
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.59387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၅၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.59359
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၁၉:၅၈
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၅၈:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.5941
1.59359
အမြတ်
0.00 USD
EURAUD
စာချုပ်
#38043370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၁၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.5941
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၅၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.59359
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၆:၃၇
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၀၈:၀၁
ကူးယူခြင်း
163.8%
-46.72%
အမြတ်
-18.08 USD
Nobita88
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၆:၃၇
အဝင်အမှတ်
163.8%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၀၈:၀၁
ပြင်ပ
-46.72%
အမြတ်
-18.08 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၃၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37205
1.37395
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#37824562
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37205
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37395
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၃၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.37179
1.3742
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#37824565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3742
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၄၃:၅၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၄
ရောင်းချမှု
0.04
1.37627
1.3742
အမြတ်
0.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#37850486
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၄၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37627
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.3742
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၅၉:၀၄
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.37479
1.3742
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#37842350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၅၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.3742
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၀၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.37332
1.3742
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#37827516
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37332
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3742
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.3778
1.3742
အမြတ်
0.18 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#37898547
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3742
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၅
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
129.834
129.636
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#37972907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.636
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၂၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.02
129.031
129.861
အမြတ်
-0.15 USD
EURJPY
စာချုပ်
#37398593
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.031
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
129.861
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၀၈
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.23
130.231
129.861
အမြတ်
0.77 USD
EURJPY
စာချုပ်
#37925408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.231
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
129.861
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၄၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.13
129.927
129.861
အမြတ်
0.08 USD
EURJPY
စာချုပ်
#37656791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.927
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
129.861
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၃၇
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
128.729
129.861
အမြတ်
-0.10 USD
EURJPY
စာချုပ်
#37362143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.729
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.861
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၂၅
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.04
129.332
129.861
အမြတ်
-0.19 USD
EURJPY
စာချုပ်
#37424631
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.332
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
129.861
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.19 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၃၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.07
129.628
129.861
အမြတ်
-0.15 USD
EURJPY
စာချုပ်
#37572472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.628
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
129.861
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၀၃
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
129.948
130.098
အမြတ်
0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#37880074
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.948
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.098
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၄၅
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
130.248
130.098
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#37865456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.248
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.098
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၈
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
130.023
130.222
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#37794484
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.023
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.222
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD