၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၂၇
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.24061
1.23564
အမြတ်
-16.35 USD
USDCADm
စာချုပ်
#81871359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24061
လဲလှယ်ခြင်း
-0.26 USD
စုစုပေါင်း
-16.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.23564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-16.35 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၀၃
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1797.49
1766.62
အမြတ်
-31.01 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81902951
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1797.49
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 USD
စုစုပေါင်း
-30.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1766.62
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-31.01 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၀၈
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1815.41
1766.62
အမြတ်
-51.66 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79995122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1815.41
လဲလှယ်ခြင်း
-2.87 USD
စုစုပေါင်း
-48.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1766.62
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-51.66 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၄၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.44648
1.43355
အမြတ်
-11.01 USD
EURCADm
စာချုပ်
#81608673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.44648
လဲလှယ်ခြင်း
-0.55 USD
စုစုပေါင်း
-10.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.43355
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.01 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၄၇
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.04
156.624
157.288
အမြတ်
-23.46 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#81934738
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
156.624
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-23.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
157.288
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-23.46 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၂၇
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1736.83
1767.01
အမြတ်
-30.64 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81205444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1736.83
လဲလှယ်ခြင်း
-0.46 USD
စုစုပေါင်း
-30.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1767.01
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-30.64 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၀၉
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.24249
1.23564
အမြတ်
-22.43 USD
USDCADm
စာချုပ်
#81868992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24249
လဲလှယ်ခြင်း
-0.26 USD
စုစုပေါင်း
-22.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.23564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-22.43 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၅၈
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.439
1.43355
အမြတ်
-18.18 USD
EURCADm
စာချုပ်
#81883336
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.439
လဲလှယ်ခြင်း
-0.54 USD
စုစုပေါင်း
-17.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.43355
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18.18 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၃၅:၅၈
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1795.9
1766.62
အမြတ်
-117.40 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81915015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၃၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1795.9
လဲလှယ်ခြင်း
-0.28 USD
စုစုပေါင်း
-117.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1766.62
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-117.40 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၄၄
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.44588
1.43355
အမြတ်
-10.53 USD
EURCADm
စာချုပ်
#81608839
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.44588
လဲလှယ်ခြင်း
-0.55 USD
စုစုပေါင်း
-9.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.43355
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.53 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၁၉
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.03
1728.4
1767.01
အမြတ်
-117.13 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81200986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1728.4
လဲလှယ်ခြင်း
-1.30 USD
စုစုပေါင်း
-115.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1767.01
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-117.13 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၁:၁၄
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.04
153.705
157.288
အမြတ်
-126.97 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#81658435
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.705
လဲလှယ်ခြင်း
-1.62 USD
စုစုပေါင်း
-125.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
157.288
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-126.97 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၀၄
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1784.04
1788.05
အမြတ်
-4.12 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81836112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1784.04
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
-4.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1788.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.12 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၁၉
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၂၇
ရောင်းချမှု
0.04
1792.59
1792.45
အမြတ်
0.45 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81870793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.59
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1792.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၅
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
154.859
155.409
အမြတ်
-4.84 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#81859700
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.859
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
155.409
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.84 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၄၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1814.52
1799.61
အမြတ်
-17.64 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79998010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1814.52
လဲလှယ်ခြင်း
-2.73 USD
စုစုပေါင်း
-14.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1799.61
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-17.64 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၁၅
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၅၇
ရောင်းချမှု
0.04
113.554
113.519
အမြတ်
1.23 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#81867504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.554
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
113.519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.23 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၁၅
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၃:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.24257
1.24271
အမြတ်
0.45 USD
USDCADm
စာချုပ်
#81865700
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24257
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.24271
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၇:၅၇
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16118
1.15934
အမြတ်
-2.48 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#81375307
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16118
လဲလှယ်ခြင်း
-0.64 USD
စုစုပေါင်း
-1.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15934
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.48 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၃၁:၃၉
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1788.62
1789.09
အမြတ်
0.47 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81863965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၃၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1788.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1789.09
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.47 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၃၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၃၁:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1788.12
1788.62
အမြတ်
-0.58 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81838924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1788.12
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
-0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၃၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1788.62
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.58 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၄၄
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1791.82
1792.35
အမြတ်
-0.61 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81840798
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1791.82
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
-0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1792.35
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.61 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၉
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၂၄:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1792.14
1792.28
အမြတ်
-0.22 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81845342
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.14
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၂၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1792.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.22 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၅၄
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1792.43
1792.15
အမြတ်
0.20 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81845404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.43
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1792.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၄၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1799.32
1791.88
အမြတ်
-9.40 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80423119
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1799.32
လဲလှယ်ခြင်း
-1.96 USD
စုစုပေါင်း
-7.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1791.88
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.40 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၅၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1784.98
1783.96
အမြတ်
1.02 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81836433
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1784.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1783.96
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.02 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၃၄:၂၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၁၂
ရောင်းချမှု
0.03
113.429
113.466
အမြတ်
-0.98 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#81790299
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၃၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.429
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
113.466
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.98 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၅၁
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1763.68
1781.82
အမြတ်
18.14 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81821280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1763.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1781.82
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.14 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၀၄
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
113.73
113.648
အမြတ်
0.72 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#81821343
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
113.648
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.72 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၃၂
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.04
113.717
113.644
အမြတ်
2.57 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#81821205
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
113.644
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.57 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၃၉
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၅၆
ရောင်းချမှု
0.03
113.744
113.714
အမြတ်
0.79 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#81821485
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.744
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
113.714
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၅၃
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.03
113.755
113.727
အမြတ်
0.74 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#81821543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.755
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
113.727
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.74 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၂၅
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1776.36
1774.8
အမြတ်
1.56 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81818004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1776.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1774.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.56 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၂၅
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.4381
1.43877
အမြတ်
0.54 USD
EURCADm
စာချုပ်
#81805663
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4381
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.43877
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.54 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1773.1
1766.99
အမြတ်
-6.32 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81615978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1773.1
လဲလှယ်ခြင်း
-0.21 USD
စုစုပေါင်း
-6.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1766.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.32 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၃၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၁၇
ရောင်းချမှု
0.03
113.394
113.372
အမြတ်
0.58 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#81786986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.394
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
113.372
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၄၄
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၁:၀၅
ရောင်းချမှု
0.03
153.989
154.173
အမြတ်
-5.03 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#81736732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.989
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
-4.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
154.173
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.03 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၅၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.43791
1.43859
အမြတ်
0.48 USD
EURCADm
စာချုပ်
#81771010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.43791
လဲလှယ်ခြင်း
-0.07 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.43859
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.48 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၀၆
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၄
ရောင်းချမှု
0.03
154.507
154.169
အမြတ်
8.76 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#81770035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.507
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
8.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
154.169
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.76 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၄၇
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၀၀
ရောင်းချမှု
0.03
154.158
154.248
အမြတ်
-2.38 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#81746451
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.158
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
154.248
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.38 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၄၁
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၅၉
ရောင်းချမှု
0.03
154.351
154.277
အမြတ်
1.95 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#81749616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.351
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
154.277
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.95 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၅၈
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.03
154.639
154.664
အမြတ်
-0.66 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#81753156
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.639
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
154.664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.66 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၁၃
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၅၆
ရောင်းချမှု
0.03
154.624
154.673
အမြတ်
-1.30 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#81753018
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.624
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
154.673
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.30 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၃၁
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.44163
1.44028
အမြတ်
-1.08 USD
EURCADm
စာချုပ်
#81736711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.44163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.44028
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.08 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၇:၀၆
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.44122
1.4394
အမြတ်
-1.46 USD
EURCADm
စာချုပ်
#81743602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.44122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4394
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.46 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၂၅
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၅၅
ရောင်းချမှု
0.03
154.657
154.636
အမြတ်
0.55 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#81752021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.657
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
154.636
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.55 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၈:၅၅
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.43864
1.43949
အမြတ်
2.04 USD
EURCADm
စာချုပ်
#81749507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.43864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.43949
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.04 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၂:၁၂
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၄၃
ရောင်းချမှု
0.03
154.186
154.157
အမြတ်
0.77 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#81740946
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
154.157
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၁၉
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1761.76
1758.86
အမြတ်
2.90 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81729120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1761.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1758.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.90 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၅၄:၃၄
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.44316
1.4436
အမြတ်
1.41 USD
EURCADm
စာချုပ်
#81726550
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၅၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.44316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.4436
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.41 USD