၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၇
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၁၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
1.89
1.69451
1.70006
အမြတ်
8.43 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#46652508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.69451
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.89
ပြင်ပ
1.70006
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.43 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၁၃
ဝယ်ယူမှု
3.68
1.27579
1.27927
အမြတ်
10.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#45094718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.68
ပြင်ပ
1.27927
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.01 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
3.23
0.92831
0.9243
အမြတ်
-14.01 USD
USDCHF
စာချုပ်
#45050198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92831
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.23
ပြင်ပ
0.9243
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၁၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၁၃
ဝယ်ယူမှု
6.15
1.03005
1.0327
အမြတ်
11.54 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#44723284
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03005
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6.15
ပြင်ပ
1.0327
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.54 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၇
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၄၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
6.9
1.03234
1.02805
အမြတ်
-21.12 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#44580231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03234
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-21.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၄၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6.9
ပြင်ပ
1.02805
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-21.12 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၂၄
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၇:၄၇
ရောင်းချမှု
5.47
0.90056
0.90375
အမြတ်
-13.74 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#44247645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.47
ပြင်ပ
0.90375
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-13.74 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၈
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၂၀
ရောင်းချမှု
7
0.9013
0.90358
အမြတ်
-12.54 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#44126793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7
ပြင်ပ
0.90358
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.54 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၂၁
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၄၃:၅၅
ဝယ်ယူမှု
4.76
78.22
78.412
အမြတ်
8.29 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#43903944
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
78.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၄၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.76
ပြင်ပ
78.412
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.29 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၂၆
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၄၇
ဝယ်ယူမှု
4.9
0.65139
0.65295
အမြတ်
8.31 USD
NZDCHF
စာချုပ်
#43904029
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.9
ပြင်ပ
0.65295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.31 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၂၃
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၈
ဝယ်ယူမှု
5.16
0.71197
0.70954
အမြတ်
-12.54 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#43903973
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71197
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.16
ပြင်ပ
0.70954
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.54 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၁၈
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၁၁
ရောင်းချမှု
2.8
1.94269
1.93852
အမြတ်
8.32 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#43903912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94269
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.8
ပြင်ပ
1.93852
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.32 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၂၅
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၆:၂၅
ဝယ်ယူမှု
6.14
0.89309
0.89479
အမြတ်
8.31 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#43904002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6.14
ပြင်ပ
0.89479
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.31 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၃၆
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
78.448
78.193
အမြတ်
-0.02 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#43822155
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
78.448
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
78.193
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၃၉
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၆:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.71427
0.7122
အမြတ်
-0.02 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#43822179
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71427
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7122
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၄၂
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၂:၂၂
ဝယ်ယူမှု
6.38
0.65259
0.6508
အမြတ်
-12.50 USD
NZDCHF
စာချုပ်
#43891595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65259
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6.38
ပြင်ပ
0.6508
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.50 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၄၁
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89551
0.89322
အမြတ်
-0.02 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#43822203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89322
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၃၉
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၅၆
ဝယ်ယူမှု
5.71
0.68055
0.68188
အမြတ်
8.31 USD
AUDCHF
စာချုပ်
#43870338
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.71
ပြင်ပ
0.68188
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.31 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၁၂
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7436
0.74458
အမြတ်
0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#43819805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.74458
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၅၃
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.71432
0.71415
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#43822553
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71432
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.71415
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၅၀
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
78.453
78.416
အမြတ်
0.00 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#43822529
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
78.453
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
78.416
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၅၇
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.8956
0.89504
အမြတ်
0.00 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#43822579
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8956
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89504
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၄
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.39
1.37479
1.37543
အမြတ်
0.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43171600
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.39
ပြင်ပ
1.37543
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၄
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.35
1.37747
1.37541
အမြတ်
-0.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43157655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37747
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
1.37541
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.72 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၂
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၃၉
ရောင်းချမှု
1.11
1.37638
1.37562
အမြတ်
0.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43150701
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37638
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.11
ပြင်ပ
1.37562
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.84 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၄
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.23
1.37448
1.37538
အမြတ်
0.21 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43133103
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37448
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
1.37538
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၃
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၃၅
ရောင်းချမှု
0.85
1.37424
1.3756
အမြတ်
-1.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43132933
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37424
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.85
ပြင်ပ
1.3756
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.16 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၀
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၃၃
ရောင်းချမှု
0.66
1.37179
1.37561
အမြတ်
-2.52 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43082391
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
1.37561
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.52 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၁
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၃၁
ရောင်းချမှု
0.51
1.36998
1.37561
အမြတ်
-2.87 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43066827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36998
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
ပြင်ပ
1.37561
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.87 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၅
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၂၄
ရောင်းချမှု
0.52
1.3682
1.37561
အမြတ်
-3.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43053546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.52
ပြင်ပ
1.37561
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.85 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၀၄
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.35
1.37032
1.37561
အမြတ်
-1.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43021199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37032
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
1.37561
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.85 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၂
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၂၁
ရောင်းချမှု
0.23
1.37246
1.37561
အမြတ်
-0.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#42988075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37246
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
1.37561
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.72 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၄
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.7
1.88553
1.88406
အမြတ်
-0.75 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#43168961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.88553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.7
ပြင်ပ
1.88406
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.75 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၂
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.54
1.88811
1.88407
အမြတ်
-1.59 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#43157366
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.88811
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.54
ပြင်ပ
1.88407
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.59 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၀၂
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.42
1.89077
1.88396
အမြတ်
-2.09 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#43070384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.89077
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.42
ပြင်ပ
1.88396
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.09 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၂
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.32
1.89348
1.88394
အမြတ်
-2.23 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#43053194
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.89348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
ပြင်ပ
1.88394
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.23 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၀၄
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၅
ရောင်းချမှု
16.38
1.89321
1.88458
အမြတ်
103.20 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#42735673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89321
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
103.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
16.38
ပြင်ပ
1.88458
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
103.20 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၁၅:၅၀
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၃
ရောင်းချမှု
17.4
1.91098
1.88459
အမြတ်
335.23 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#42291520
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၁၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.91098
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
335.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
17.4
ပြင်ပ
1.88459
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
335.23 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၁
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
12.99
1.88425
1.88462
အမြတ်
-3.51 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#40821946
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.88425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
12.99
ပြင်ပ
1.88462
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.51 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၁
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၀
ရောင်းချမှု
9.99
1.88126
1.88461
အမြတ်
-24.43 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#38850664
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.88126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
9.99
ပြင်ပ
1.88461
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-24.43 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၁၁
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၉
ရောင်းချမှု
7.69
1.87799
1.8846
အမြတ်
-37.11 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#38823650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.87799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-37.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7.69
ပြင်ပ
1.8846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-37.11 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၃၅:၀၀
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၈
ရောင်းချမှု
5.91
1.87507
1.8846
အမြတ်
-41.12 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#38625651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.87507
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-41.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.91
ပြင်ပ
1.8846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-41.12 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၂
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၆
ရောင်းချမှု
4.55
1.87245
1.8846
အမြတ်
-40.36 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#38394906
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.87245
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-40.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.55
ပြင်ပ
1.8846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-40.36 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၅:၀၀
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၄
ရောင်းချမှု
3.5
1.86912
1.88456
အမြတ်
-39.45 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#38344653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.86912
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-39.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.5
ပြင်ပ
1.88456
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-39.45 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၁
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၃
ရောင်းချမှု
2.69
1.8655
1.88455
အမြတ်
-37.41 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#36972745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.8655
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-37.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.69
ပြင်ပ
1.88455
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-37.41 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၀၄
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၁
ရောင်းချမှု
1.95
1.86162
1.88456
အမြတ်
-32.66 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#36016832
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.86162
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-32.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.95
ပြင်ပ
1.88456
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-32.66 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၀၀
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၅၉
ရောင်းချမှု
1.5
1.85763
1.88453
အမြတ်
-29.46 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#35131469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.85763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-29.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
1.88453
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-29.46 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၁
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၅၈
ရောင်းချမှု
1.15
1.85343
1.88452
အမြတ်
-26.10 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#34869849
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.85343
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-26.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.15
ပြင်ပ
1.88452
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-26.10 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၀၀
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.86
1.84918
1.8845
အမြတ်
-22.18 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#34822557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.84918
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-22.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.86
ပြင်ပ
1.8845
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-22.18 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၂၅:၀၀
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၅၆
ရောင်းချမှု
0.66
1.84547
1.88451
အမြတ်
-18.81 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#34758005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.84547
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
1.88451
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18.81 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၅
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၅၅
ရောင်းချမှု
0.51
1.84142
1.88451
အမြတ်
-16.05 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#34656307
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.84142
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
ပြင်ပ
1.88451
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-16.05 USD