၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၄၉
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.3
1769.79
1772.3
အမြတ်
75.30 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81953675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1769.79
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
75.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1772.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
75.30 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၃၅
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၃၈
ရောင်းချမှု
0.2
1799.86
1770.48
အမြတ်
587.60 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81888381
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1799.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
587.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1770.48
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
587.60 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၃၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.15818
1.16089
အမြတ်
81.30 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#81223087
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15818
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
81.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.16089
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
81.30 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၅၈
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၂၃
ရောင်းချမှု
0.2
1771.63
1767.39
အမြတ်
84.80 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81819654
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1771.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
84.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1767.39
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
84.80 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၃၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၁၉
ရောင်းချမှု
0.2
1772.1
1767.21
အမြတ်
97.80 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81819568
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1772.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
97.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1767.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
97.80 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၂၉
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.2
1769.88
1772.21
အမြတ်
46.60 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80486712
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1769.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1772.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
46.60 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၃၇
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.92847
0.93023
အမြတ်
37.84 USD
USDCHFm
စာချုပ်
#81662018
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92847
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.93023
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
37.84 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၈:၀၂
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၃၁
ရောင်းချမှု
0.2
1.36425
1.36363
အမြတ်
12.40 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81658274
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.36363
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.40 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၁
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.2
1.36709
1.36375
အမြတ်
66.80 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81667566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36709
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
66.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.36375
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
66.80 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၀၂
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.2
1753.89
1771.43
အမြတ်
350.80 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80846980
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1753.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
350.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1771.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
350.80 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၃၆
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.3
1726.62
1771.18
အမြတ်
1 336.80 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81147714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1726.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 336.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1771.18
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 336.80 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၁၆
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.96471
1.96837
အမြတ်
50.68 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#79599205
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.96471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
50.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.96837
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
50.68 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၄၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.95289
1.95955
အမြတ်
92.92 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#79644051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.95289
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
92.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.95955
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
92.92 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၂၃
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၄၈
ရောင်းချမှု
0.2
151.474
151.008
အမြတ်
85.32 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#79644036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
151.474
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
85.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
151.008
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
85.32 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၉
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
44096
46498
အမြတ်
480.40 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#80287155
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
44096
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
480.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
46498
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
480.40 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၄၈
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.94259
1.94611
အမြတ်
50.02 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#79805339
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.94259
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
50.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.94611
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
50.02 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၂၃
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၅၈
ရောင်းချမှု
0.1
50655.93
50398.18
အမြတ်
25.78 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#79867220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
50655.93
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
50398.18
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
25.78 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၇:၀၃
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၅၃
ရောင်းချမှု
0.2
152.043
151.636
အမြတ်
74.01 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#79976035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.043
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
74.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
151.636
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
74.01 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၂၇
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၈
ရောင်းချမှု
0.1
1832.51
1828.14
အမြတ်
43.70 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79891480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1832.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
43.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1828.14
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
43.70 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၅၂
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.18385
1.18905
အမြတ်
104.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#78351850
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18385
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
104.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.18905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
104.00 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၂၂
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.37954
1.38556
အမြတ်
120.40 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#78961684
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
120.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.38556
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
120.40 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၅၄
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
1806.7
1811.78
အမြတ်
101.60 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79816270
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1806.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
101.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1811.78
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
101.60 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၃
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.37653
1.38133
အမြတ်
96.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#79681311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37653
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
96.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.38133
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
96.00 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၀၂
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1810.98
1816.14
အမြတ်
51.60 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79751232
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1810.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
51.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1816.14
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
51.60 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၃၆
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.18092
1.1846
အမြတ်
73.60 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#79681368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
73.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.1846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
73.60 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၅၈
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1805.41
1814.42
အမြတ်
90.10 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79683327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1805.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
90.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1814.42
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
90.10 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၂၄
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၈:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.2
1806.97
1814.37
အမြတ်
148.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79681348
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1806.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
148.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1814.37
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
148.00 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၂
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.2
1806.45
1813.31
အမြတ်
137.20 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79667965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1806.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
137.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1813.31
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
137.20 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၁၄
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.17873
1.18278
အမြတ်
121.50 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#78462718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17873
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
121.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.18278
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
121.50 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၁၆
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၂၁:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.2
1811.58
1813.91
အမြတ်
46.60 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#78297838
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1811.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၂၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1813.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
46.60 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၃
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၃၇
ရောင်းချမှု
0.2
1.89197
1.88451
အမြတ်
108.95 USD
GBPAUDm
စာချုပ်
#78987095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89197
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
108.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.88451
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
108.95 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၇
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.2
1802.06
1807.87
အမြတ်
116.20 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#78388471
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1802.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
116.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1807.87
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
116.20 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၅၂
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.17376
1.17904
အမြတ်
105.60 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#78987005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
105.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.17904
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
105.60 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၁၆
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၀၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.2
150.449
151.204
အမြတ်
137.21 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#79099580
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
150.449
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
137.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၀၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
151.204
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
137.21 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၃၀
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၂၇
ရောင်းချမှု
0.2
1.90053
1.89434
အမြတ်
89.71 USD
GBPAUDm
စာချုပ်
#79061231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.90053
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
89.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.89434
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
89.71 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၂၉
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၅၄:၂၁
ရောင်းချမှု
0.2
1.91097
1.90276
အမြတ်
118.51 USD
GBPAUDm
စာချုပ်
#79099510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.91097
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
118.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၅၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.90276
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
118.51 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၈:၂၄
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၅၄:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.17127
1.17435
အမြတ်
61.60 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#78987067
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
61.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၅၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.17435
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
61.60 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၄၀
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၅၄:၁၀
ရောင်းချမှု
0.2
1.63201
1.62774
အမြတ်
61.64 USD
EURAUDm
စာချုပ်
#79117856
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.63201
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
61.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၅၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.62774
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
61.64 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၅၈
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၅၄:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.71691
0.72148
အမြတ်
91.40 USD
AUDUSDm
စာချုပ်
#79099537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
91.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၅၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.72148
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
91.40 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၁၆
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.2
1780.72
1784.87
အမြတ်
83.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79099504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1780.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
83.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1784.87
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
83.00 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၁၃
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.25785
1.26175
အမြတ်
84.99 USD
GBPCHFm
စာချုပ်
#78961768
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
84.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.26175
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
84.99 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၃၉
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၀၆
ရောင်းချမှု
0.2
1.99579
1.99065
အမြတ်
71.24 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#78961709
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.99579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
71.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.99065
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
71.24 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၄၃
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.3
1778.71
1794.09
အမြတ်
461.40 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#78462633
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1778.71
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
461.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1794.09
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
461.40 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၁၆
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.2
1762.45
1774.84
အမြတ်
247.80 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#78483376
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1762.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
247.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1774.84
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
247.80 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၄၀:၃၃
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.2
1711.81
1731.14
အမြတ်
386.60 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#78518469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၄၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1711.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
386.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1731.14
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
386.60 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၆
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.90634
0.91015
အမြတ်
83.72 USD
USDCHFm
စာချုပ်
#78108862
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90634
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
83.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.91015
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
83.72 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၁၅
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
38955.6
40717.64
အမြတ်
88.10 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#78351813
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
38955.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
88.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
40717.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
88.10 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၀၇:၄၃
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.2
129.648
129.976
အမြတ်
59.77 USD
EURJPYm
စာချုပ်
#78127735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၀၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.648
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
59.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
129.976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
59.77 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၅၃
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.25915
1.26117
အမြတ်
44.57 USD
GBPCHFm
စာချုပ်
#78108842
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
44.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.26117
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
44.57 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၂၆
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၁၀
ရောင်းချမှု
0.2
1830.25
1822.97
အမြတ်
145.60 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#78284822
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1830.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
145.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1822.97
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
145.60 USD