၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၆:၃၃
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၁၂
ရောင်းချမှု
0.5
48048
47581
အမြတ်
233.50 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#80475680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
48048
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
233.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
47581
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
233.50 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၅
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1754.57
1756.26
အမြတ်
84.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80504261
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1754.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
84.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1756.26
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
84.50 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၅၇
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
1784.04
1774.44
အမြတ်
-480.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80465277
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1784.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-480.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1774.44
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-480.00 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၃၅
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
129.173
129.153
အမြတ်
-9.15 USD
EURJPYm
စာချုပ်
#80411697
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.173
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
129.153
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.15 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၉:၁၆
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၅၂
ရောင်းချမှု
0.5
1.87838
1.88886
အမြတ်
-384.35 USD
GBPAUDm
စာချုပ်
#80306013
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.87838
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-384.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.88886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-384.35 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၅၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၄၉
ရောင်းချမှု
0.5
1.60899
1.61106
အမြတ်
-75.92 USD
EURAUDm
စာချုပ်
#80311237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.60899
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-75.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.61106
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-75.92 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၂၄
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၄၆
ရောင်းချမှု
0.5
1.88346
1.88867
အမြတ်
-191.10 USD
GBPAUDm
စာချုပ်
#80311139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.88346
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-191.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.88867
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-191.10 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၀၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၄၄
ရောင်းချမှု
0.5
1.94423
1.94731
အမြတ်
-109.57 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#80306503
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-109.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.94731
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-109.57 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၆:၄၆
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.26806
1.2718
အမြတ်
203.67 USD
GBPCHFm
စာချုပ်
#80411944
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
203.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.2718
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
203.67 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၉:၅၄
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၃၇
ရောင်းချမှု
0.5
1.60281
1.61091
အမြတ်
-297.12 USD
EURAUDm
စာချုပ်
#80306078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.60281
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-297.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.61091
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-297.12 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၃၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
150.994
151.44
အမြတ်
203.97 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#80411483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
150.994
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
203.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
151.44
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
203.97 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၂၈
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.38249
1.38497
အမြတ်
124.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80411839
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
124.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.38497
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
124.00 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၁၈
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
129.175
129.147
အမြတ်
-12.82 USD
EURJPYm
စာချုပ်
#80411630
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
129.147
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.82 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၄:၄၅
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.5
1.65881
1.6573
အမြတ်
53.96 USD
EURNZDm
စာချုပ်
#80306436
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.65881
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
53.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.6573
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
53.96 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၂၈
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
1782.89
1798.75
အမြတ်
793.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80340766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1782.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
793.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1798.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
793.00 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၂:၃၃
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၄၀
ရောင်းချမှု
0.5
1.38414
1.38914
အမြတ်
-250.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80306302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38414
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-250.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.38914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-250.00 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၂:၁၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၂၂
ရောင်းချမှု
0.5
1.18085
1.18364
အမြတ်
-139.50 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#80306236
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18085
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-139.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.18364
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-139.50 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၉:၂၄
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၃:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
129.994
130.075
အမြတ်
36.81 USD
EURJPYm
စာချုပ်
#80306677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.994
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
36.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
130.075
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
36.81 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၉:၅၃
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
152.387
152.668
အမြတ်
127.70 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#80306740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
152.387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
127.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
152.668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
127.70 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၁၅
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၄၇
ရောင်းချမှု
0.5
1.27641
1.27954
အမြတ်
-169.74 USD
GBPCHFm
စာချုပ်
#80308021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27641
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-169.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.27954
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-169.74 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၅၆
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
129.719
129.751
အမြတ်
14.53 USD
EURJPYm
စာချုပ်
#80253244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
129.751
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.53 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၀၁
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.27124
1.27165
အမြတ်
22.27 USD
GBPCHFm
စာချုပ်
#80244528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.27165
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
22.27 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၁:၀၅
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.38349
1.38063
အမြတ်
-143.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80244874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38349
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-143.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.38063
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-143.00 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၄၆
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၁၃
ရောင်းချမှု
0.5
1.94665
1.94271
အမြတ်
140.05 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#80244288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
140.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.94271
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
140.05 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၅၂
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၇
ရောင်းချမှု
0.5
1.88003
1.87734
အမြတ်
98.95 USD
GBPAUDm
စာချုပ်
#80244132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.88003
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
98.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.87734
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
98.95 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၉:၀၂
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.18047
1.17829
အမြတ်
-109.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#80244734
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18047
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-109.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.17829
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-109.00 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၅၄
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၅၈
ရောင်းချမှု
0.5
1.60441
1.60224
အမြတ်
79.82 USD
EURAUDm
စာချုပ်
#80244215
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.60441
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
79.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.60224
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
79.82 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၅၉
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၂၆
ရောင်းချမှု
0.25
1.75499
1.7506
အမြတ်
86.55 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#80256662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.75499
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
86.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.7506
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
86.55 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၅၉
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၂၇
ရောင်းချမှု
0.25
1.75499
1.75074
အမြတ်
83.87 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#80244383
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.75499
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
83.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.75074
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
83.87 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၈:၁၂
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.5
1.8757
1.8754
အမြတ်
11.08 USD
GBPAUDm
စာချုပ်
#80177481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.8757
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.8754
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.08 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၂၃
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၈
ရောင်းချမှု
0.5
1.38367
1.38454
အမြတ်
-43.50 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80176672
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-43.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.38454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-43.50 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၈
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၅
ရောင်းချမှု
0.5
1.26846
1.26888
အမြတ်
-22.91 USD
GBPCHFm
စာချုပ်
#80176369
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26846
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-22.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.26888
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-22.91 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၃၁
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၂
ရောင်းချမှု
0.5
1.75146
1.75098
အမြတ်
18.98 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#80175989
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.75146
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.75098
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.98 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၂၅
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၃၉
ရောင်းချမှု
0.5
1.60479
1.60222
အမြတ်
94.92 USD
EURAUDm
စာချုပ်
#80176249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.60479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
94.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.60222
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
94.92 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၁၀
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၃:၃၅
ရောင်းချမှု
0.5
1.6651
1.66164
အမြတ်
123.22 USD
EURNZDm
စာချုပ်
#80176072
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6651
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
123.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.66164
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
123.22 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၁၆
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၃:၃၂
ရောင်းချမှု
0.5
1.94934
1.94498
အမြတ်
155.27 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#80176144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94934
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
155.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.94498
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
155.27 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၉:၀၁
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၂
ရောင်းချမှု
0.5
1.87153
1.87392
အမြတ်
-88.29 USD
GBPAUDm
စာချုပ်
#80115614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.87153
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-88.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.87392
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-88.29 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၉:၄၃
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၅၉
ရောင်းချမှု
0.5
1.94137
1.9427
အမြတ်
-47.40 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#80115729
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-47.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.9427
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-47.40 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၂:၀၆
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.5
1.2702
1.27219
အမြတ်
-108.25 USD
GBPCHFm
စာချုပ်
#80132231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2702
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-108.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.27219
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-108.25 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၂၀
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၃၉
ရောင်းချမှု
0.5
1794.94
1792.73
အမြတ်
110.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80132575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1794.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
110.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1792.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
110.50 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၀၀
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၃၆
ရောင်းချမှု
0.5
1.74965
1.75245
အမြတ်
-110.57 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#80115783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.74965
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-110.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.75245
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-110.57 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၁၅
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၃၂
ရောင်းချမှု
0.5
1.756
1.75251
အမြတ်
137.81 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#80129769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.756
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
137.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.75251
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
137.81 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၉:၂၆
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၄၈
ရောင်းချမှု
0.5
1.66717
1.66305
အမြတ်
146.59 USD
EURNZDm
စာချုပ်
#80115667
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.66717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
146.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.66305
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
146.59 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၄
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.37788
1.38209
အမြတ်
210.50 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80121158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37788
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
210.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.38209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
210.50 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၅၇
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၄၃
ရောင်းချမှု
0.5
1.27254
1.2687
အမြတ်
151.34 USD
USDCADm
စာချုပ်
#80120448
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27254
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
151.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.2687
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
151.34 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၀၉
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.5
1.74621
1.74419
အမြတ်
79.65 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#80061792
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.74621
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
79.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.74419
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
79.65 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၃:၄၆
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.5
1.74126
1.74773
အမြတ်
-254.60 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#80050347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.74126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-254.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.74773
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-254.60 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၃:၃၁
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၁၀
ရောင်းချမှု
0.25
1.3779
1.37545
အမြတ်
61.25 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80062323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3779
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
61.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.37545
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
61.25 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၅၇
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.93902
1.94175
အမြတ်
48.33 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#80062280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.93902
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
48.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.94175
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
48.33 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၄:၄၄
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၀၄
ရောင်းချမှု
0.25
1.26691
1.2646
အမြတ်
62.81 USD
GBPCHFm
စာချုပ်
#80062234
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.2646
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
62.81 USD