၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.162
1.16546
အမြတ်
22.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#30606989
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.162
လဲလှယ်ခြင်း
-11.20 USD
စုစုပေါင်း
34.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.16546
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
22.40 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.15697
1.16087
အမြတ်
36.88 USD
EURUSD
စာချုပ်
#30721358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15697
လဲလှယ်ခြင်း
-1.12 USD
စုစုပေါင်း
39.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.16087
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
36.88 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၆
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.15952
1.16087
အမြတ်
9.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#30626404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15952
လဲလှယ်ခြင်း
-2.80 USD
စုစုပေါင်း
13.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.16087
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
9.70 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၁
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.15708
1.15933
အမြတ်
21.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#30679707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15708
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.15933
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
21.50 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၂
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၉:၁၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.17447
1.17228
အမြတ်
20.88 USD
EURUSD
စာချုပ်
#30177668
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17447
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
21.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17228
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
20.88 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၁၁
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၉:၁၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.1722
1.1723
အမြတ်
-2.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#30140626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1722
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.1723
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-2.02 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၁
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၉:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.1721
1.17474
အမြတ်
24.28 USD
EURUSD
စာချုပ်
#29670800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1721
လဲလှယ်ခြင်း
-1.12 USD
စုစုပေါင်း
26.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17474
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
24.28 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၂၀
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၉:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.17417
1.17488
အမြတ်
4.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#29619921
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17417
လဲလှယ်ခြင်း
-1.68 USD
စုစုပေါင်း
7.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17488
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.42 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၆
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၈:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.17695
1.17515
အမြတ်
-21.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#29476104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17695
လဲလှယ်ခြင်း
-2.24 USD
စုစုပေါင်း
-18.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17515
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-21.24 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၇:၃၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.18237
1.18034
အမြတ်
19.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#29335081
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18237
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18034
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
19.30 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၈
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.18413
1.18163
အမြတ်
24.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#29230749
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18163
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
24.00 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.18105
1.18161
အမြတ်
-6.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#29147544
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18161
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-6.60 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၁၆
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.1776
1.18028
အမြတ်
25.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#29078966
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1776
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18028
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
25.80 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၁၆
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.17961
1.18028
အမြတ်
5.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#29032313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17961
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18028
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
5.70 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၃
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.18157
1.18028
အမြတ်
-14.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#28956676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18157
လဲလှယ်ခြင်း
-0.56 USD
စုစုပေါင်း
-12.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18028
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-14.46 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၂
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.18215
1.18418
အမြတ်
17.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#28636149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18215
လဲလှယ်ခြင်း
-2.24 USD
စုစုပေါင်း
20.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18418
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
17.06 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၃၀:၀၀
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.18415
1.18416
အမြတ်
-3.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#28593638
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18415
လဲလှယ်ခြင်း
-2.80 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18416
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-3.70 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၁
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၈:၂၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.18822
1.18622
အမြတ်
19.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#28472160
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18822
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18622
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
19.00 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၁
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၄၆:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.18607
1.18807
အမြတ်
18.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#28420067
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18607
လဲလှယ်ခြင်း
-0.56 USD
စုစုပေါင်း
20.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၄၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18807
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
18.44 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၇
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.18916
1.18635
အမြတ်
27.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#28293489
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18916
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
28.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18635
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
27.08 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၀
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.18709
1.18635
အမြတ်
6.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#28205855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18709
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
7.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18635
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.36 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၀၀
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၆
ရောင်းချမှု
0.1
1.18487
1.18635
အမြတ်
-15.89 USD
EURUSD
စာချုပ်
#28074271
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18487
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
-14.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18635
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-15.89 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၄
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.95105
0.93368
အမြတ်
-165.46 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#14327693
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95105
လဲလှယ်ခြင်း
-24.73 USD
စုစုပေါင်း
-138.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.93368
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-165.46 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.95365
0.93368
အမြတ်
-186.23 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#14294498
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95365
လဲလှယ်ခြင်း
-24.73 USD
စုစုပေါင်း
-159.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.93368
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-186.23 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၄
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.95565
0.93368
အမြတ်
-202.41 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#14242055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95565
လဲလှယ်ခြင်း
-24.93 USD
စုစုပေါင်း
-175.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.93368
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-202.41 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.95799
0.93368
အမြတ်
-221.10 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#14203925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95799
လဲလှယ်ခြင်း
-24.93 USD
စုစုပေါင်း
-194.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.93368
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-221.10 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၀
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.96009
0.93372
အမြတ်
-238.14 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#14048178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.96009
လဲလှယ်ခြင်း
-25.52 USD
စုစုပေါင်း
-210.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.93372
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-238.14 USD
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.96296
0.93373
အမြတ်
-261.18 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#14036864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.96296
လဲလှယ်ခြင်း
-25.72 USD
စုစုပေါင်း
-233.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.93373
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-261.18 USD
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၅
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.96491
0.93372
အမြတ်
-276.83 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#13959387
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.96491
လဲလှယ်ခြင်း
-25.72 USD
စုစုပေါင်း
-249.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.93372
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-276.83 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.96732
0.93374
အမြတ်
-296.11 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#13905565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.96732
လဲလှယ်ခြင်း
-25.92 USD
စုစုပေါင်း
-268.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.93374
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-296.11 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၀:၀၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၆:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.89425
0.89723
အမြတ်
1.62 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#14173861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89425
လဲလှယ်ခြင်း
-20.18 USD
စုစုပေါင်း
23.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.89723
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
1.62 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၀
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.89205
0.8954
အမြတ်
5.03 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#14208446
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89205
လဲလှယ်ခြင်း
-19.56 USD
စုစုပေါင်း
26.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.8954
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
5.03 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၂
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.8897
0.89271
အမြတ်
2.28 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#14245176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8897
လဲလှယ်ခြင်း
-19.56 USD
စုစုပေါင်း
23.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.89271
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
2.28 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၀
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.88767
0.89039
အမြတ်
0.76 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#14304102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88767
လဲလှယ်ခြင်း
-18.79 USD
စုစုပေါင်း
21.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.89039
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၇
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၀၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.18386
1.18186
အမြတ်
19.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#27878604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18386
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18186
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
19.00 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၀
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၂၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.18055
1.17853
အမြတ်
19.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#27691681
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17853
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
19.20 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၁
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၃၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.17483
1.17282
အမြတ်
19.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#27208857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17483
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
20.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17282
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
19.08 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၄
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.17346
1.17547
အမြတ်
19.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#27177714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17346
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17547
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
19.10 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၀၅
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.16753
1.16954
အမြတ်
19.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#26710557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16753
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.16954
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
19.10 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၁
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.16968
1.17407
အမြတ်
42.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#26657954
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
43.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17407
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
42.90 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.17173
1.17403
အမြတ်
21.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#26513695
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17173
လဲလှယ်ခြင်း
-0.56 USD
စုစုပေါင်း
23.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17403
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
21.44 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.17444
1.17402
အမြတ်
-5.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#26493386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17444
လဲလှယ်ခြင်း
-0.56 USD
စုစုပေါင်း
-4.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17402
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-5.76 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၀
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.17711
1.17344
အမြတ်
-38.82 USD
EURUSD
စာချုပ်
#26328532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17711
လဲလှယ်ခြင်း
-1.12 USD
စုစုပေါင်း
-36.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17344
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-38.82 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၀
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.1
1.17957
1.17757
အမြတ်
19.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#26197777
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17957
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
20.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17757
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
19.01 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၀
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.17146
1.17792
အမြတ်
60.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#25756098
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17146
လဲလှယ်ခြင်း
-2.80 USD
စုစုပေါင်း
64.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17792
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
60.80 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၀
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.17358
1.17791
အမြတ်
38.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#25652581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17358
လဲလှယ်ခြင်း
-3.36 USD
စုစုပေါင်း
43.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17791
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
38.94 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၅
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.1758
1.17792
အမြတ်
16.28 USD
EURUSD
စာချုပ်
#25444321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1758
လဲလှယ်ခြင်း
-3.92 USD
စုစုပေါင်း
21.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17792
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
16.28 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၄၂
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.178
1.17787
အမြတ်
-6.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#25404181
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.178
လဲလှယ်ခြင်း
-3.92 USD
စုစုပေါင်း
-1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17787
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-6.22 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၁
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.18215
1.17787
အမြတ်
-47.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#25311202
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18215
လဲလှယ်ခြင်း
-3.92 USD
စုစုပေါင်း
-42.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17787
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-47.72 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၂
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.18422
1.17787
အမြတ်
-70.66 USD
EURUSD
စာချုပ်
#25073431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18422
လဲလှယ်ခြင်း
-6.16 USD
စုစုပေါင်း
-63.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17787
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-70.66 USD