၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၂၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၁၆
ရောင်းချမှု
0.1
1.3798
1.37766
အမြတ်
21.40 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80119174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3798
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.37766
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.40 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၃၇
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၀၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.38049
1.37948
အမြတ်
5.05 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80127360
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38049
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.37948
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.05 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၀၂
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.38172
1.38164
အမြတ်
-0.40 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80468014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38164
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.40 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၀၅
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1779.95
1774.44
အမြတ်
-27.55 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80479384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1779.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1774.44
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-27.55 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၂၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.38226
1.38274
အမြတ်
-2.40 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80405057
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38226
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38274
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.40 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၂၇
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.26343
1.26417
အမြတ်
2.93 USD
USDCADm
စာချုပ်
#80466355
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26343
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.26417
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.93 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၅၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.38155
1.38315
အမြတ်
4.80 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80463991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38155
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38315
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.80 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၃၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.38258
1.38421
အမြတ်
8.15 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80412685
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38258
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38421
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.15 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၉:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.38176
1.38233
အမြတ်
5.70 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80410292
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38176
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.38233
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.70 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၀၆
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.38245
1.3815
အမြတ်
-19.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80391831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38245
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.3815
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-19.00 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၂၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.38226
1.38267
အမြတ်
-2.05 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80404661
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38226
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38267
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.05 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၀:၄၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၀၄
ရောင်းချမှု
0.1
1.94871
1.9481
အမြတ်
4.33 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#80394640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94871
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.9481
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.33 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၀၈
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၃၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.95016
1.94951
အမြတ်
4.61 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#80393823
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.95016
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.94951
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.61 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၂၀:၀၅
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.3808
1.3813
အမြတ်
2.50 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80373522
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၂၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3808
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3813
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.50 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၅၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၁:၃၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.95
1.94896
အမြတ်
7.36 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#80382406
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.94896
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.36 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၂၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.73092
0.73021
အမြတ်
-3.55 USD
AUDUSDm
စာချုပ်
#80383897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.73021
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.55 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၀၇
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.73131
0.73021
အမြတ်
-5.50 USD
AUDUSDm
စာချုပ်
#80382987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73131
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.73021
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.50 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၄:၁၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၅၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.94643
1.94835
အမြတ်
-6.80 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#80382277
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94643
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.94835
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.80 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၂:၀၅
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.94702
1.94834
အမြတ်
-4.68 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#80382159
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94702
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.94834
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.68 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၉:၀၃
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၂:၅၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.3822
1.3807
အမြတ်
7.50 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80253715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3822
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3807
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.50 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၂၈
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၆:၀၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.38448
1.38413
အမြတ်
1.75 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80364850
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38448
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38413
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.75 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၁၄
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၂၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.3862
1.38479
အမြတ်
7.05 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80292294
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3862
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38479
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.05 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၃၅
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.3848
1.38546
အမြတ်
3.30 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80337014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3848
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38546
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.30 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၅၈
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.3895
1.38603
အမြတ်
34.70 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80189559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.38603
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
34.70 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၃၇
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.39097
1.38904
အမြတ်
-19.30 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80353091
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39097
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.38904
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-19.30 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၃၇
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.39097
1.39009
အမြတ်
-8.80 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80350514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39097
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.39009
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.80 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၄၆
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.39093
1.39036
အမြတ်
-11.40 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80350537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39093
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.39036
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.40 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၅၈:၁၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.38803
1.39037
အမြတ်
9.36 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#78706615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၅၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38803
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.39037
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.36 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၅၈:၁၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.38803
1.39036
အမြတ်
9.32 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#78706175
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၅၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38803
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.39036
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.32 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၂၈
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.38798
1.38919
အမြတ်
6.05 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80192138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38798
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38919
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.05 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၂၅
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.38902
1.38928
အမြတ်
1.82 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#78397968
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38902
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.38928
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.82 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၁၃:၁၅
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.38806
1.3894
အမြတ်
6.70 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#79896194
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၁၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3894
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.70 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၃၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38584
1.38957
အမြတ်
7.46 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80341053
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38584
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38957
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.46 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၇:၄၆
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.38615
1.38954
အမြတ်
10.17 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80337159
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38615
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38954
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.17 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၂၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.38605
1.38699
အမြတ်
4.70 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80319662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38605
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38699
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.70 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၅၂
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.38502
1.38631
အမြတ်
3.87 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80221231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38502
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38631
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.87 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၅၂
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38351
1.38487
အမြတ်
2.72 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80317239
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38351
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.72 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၀၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3837
1.38487
အမြတ်
2.34 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80220006
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3837
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.34 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၀၆
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38316
1.38461
အမြတ်
2.90 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80291048
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38461
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.90 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၀၈
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3832
1.38462
အမြတ်
2.84 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80243350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3832
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38462
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.84 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၆:၂၇
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၆:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38139
1.38285
အမြတ်
2.92 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80265342
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38285
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.92 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၄၂
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၅၈
ရောင်းချမှု
0.1
0.73447
0.73594
အမြတ်
-14.70 USD
AUDUSDm
စာချုပ်
#80259877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.73594
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.70 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၇
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.26915
1.26738
အမြတ်
-13.97 USD
USDCADm
စာချုပ်
#80259853
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.26738
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-13.97 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၅၅
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၂၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.38332
1.3824
အမြတ်
4.60 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80141182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38332
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.60 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၁
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၃:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.38586
1.38463
အမြတ်
6.15 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80189452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38463
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.15 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၁၉
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.38436
1.38497
အမြတ်
-1.22 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80219863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38497
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.22 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၁၁
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38553
1.38472
အမြတ်
-1.62 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80217291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38472
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.62 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၃၃
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38696
1.38438
အမြတ်
-5.16 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80211386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38696
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38438
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.16 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၈
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38468
1.38442
အမြတ်
-0.52 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80218802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38468
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38442
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.52 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၁
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38588
1.3853
အမြတ်
-1.16 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80215255
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.16 USD