၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၅၇
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1759.19
1754.14
အမြတ်
-15.15 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29600825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1759.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1754.14
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.15 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၂
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.21
1755.54
1750.26
အမြတ်
-110.88 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#29511071
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1755.54
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-110.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1750.26
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-110.88 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.61
23.162
22.967
အမြတ်
-594.75 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#29498301
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.162
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-594.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.61
ပြင်ပ
22.967
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-594.75 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၄:၁၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
1.01
23.838
23.244
အမြတ်
-2 999.70 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#28958036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.838
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2 999.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.01
ပြင်ပ
23.244
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2 999.70 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၃:၅၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
2.01
23.897
23.244
အမြတ်
-6 562.65 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#28946208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.897
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6 562.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
23.244
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6 562.65 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၂၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.51
23.66
23.244
အမြတ်
-1 060.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#29241273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 060.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
ပြင်ပ
23.244
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 060.80 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၄၃
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.51
23.687
23.81
အမြတ်
313.65 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#29227106
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
313.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
ပြင်ပ
23.81
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
313.65 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၁၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.51
23.567
23.613
အမြတ်
117.30 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#29202313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
117.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
ပြင်ပ
23.613
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
117.30 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၁၀
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၅၉
ရောင်းချမှု
2.01
1789.09
1788.66
အမြတ်
86.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28814637
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1789.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
86.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
1788.66
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
86.43 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၅:၂၀
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၂၉
ဝယ်ယူမှု
2.01
1792.71
1793.62
အမြတ်
182.91 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28946307
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1792.71
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
182.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
1793.62
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
182.91 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၅၆
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
1.01
23.84
23.86
အမြတ်
101.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#28947097
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.84
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
101.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.01
ပြင်ပ
23.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
101.00 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၃၁
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၂:၁၈
ရောင်းချမှု
1.01
1794.14
1792.05
အမြတ်
211.09 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28928630
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1794.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
211.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.01
ပြင်ပ
1792.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
211.09 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၁၈
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၄၂
ရောင်းချမှု
2.01
23.973
23.904
အမြတ်
693.45 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#28812952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
23.973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
693.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
23.904
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
693.45 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၃:၀၃
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
1.01
1797.67
1792.24
အမြတ်
548.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28826276
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1797.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
548.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.01
ပြင်ပ
1792.24
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
548.43 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၃၇
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၃၁
ရောင်းချမှု
1
24.086
23.982
အမြတ်
520.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#28766674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.086
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
520.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
23.982
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
520.00 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၂၅
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၂၈
ရောင်းချမှု
1.5
24.095
23.988
အမြတ်
802.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#28765683
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.095
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
802.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
23.988
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
802.50 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၃၀
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၂၄
ရောင်းချမှု
1.5
24.138
23.986
အမြတ်
1 140.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#28777464
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.138
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 140.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
23.986
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 140.00 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၂၄
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.5
24.301
24.093
အမြတ်
-520.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#28788094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.301
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-520.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
24.093
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-520.00 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၂၄
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
1
24.301
24.217
အမြတ်
-420.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#28666011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.301
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-420.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
24.217
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-420.00 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၄၃
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
1.01
24.267
24.271
အမြတ်
20.20 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#28666744
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.01
ပြင်ပ
24.271
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.20 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၀၁
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၃၄
ရောင်းချမှု
2.01
1.37708
1.37685
အမြတ်
46.23 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#28661396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37708
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
1.37685
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
46.23 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၀၂
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၂
ရောင်းချမှု
1.5
24.348
24.298
အမြတ်
375.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#28662789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
24.348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
375.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
24.298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
375.00 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၄၂
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၄၂
ဝယ်ယူမှု
1.5
24.343
24.347
အမြတ်
30.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#28659415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.343
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
24.347
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
30.00 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၅၂
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၂၁
ရောင်းချမှု
2.01
1.37709
1.37682
အမြတ်
54.27 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#28658002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37709
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
54.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
1.37682
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
54.27 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၀၂
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၄
ဝယ်ယူမှု
1
1814.66
1796.81
အမြတ်
-1 785.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28514576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1814.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 785.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1796.81
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 785.00 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၀၁
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၄
ဝယ်ယူမှု
1
1825.73
1796.81
အမြတ်
-2 892.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28468611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1825.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2 892.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1796.81
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2 892.00 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၄၄
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၄
ဝယ်ယူမှု
1
1806.06
1796.81
အမြတ်
-925.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28560217
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1806.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-925.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1796.81
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-925.00 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၁၉
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၄
ဝယ်ယူမှု
2
1824.33
1796.81
အမြတ်
-5 504.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28431010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1824.33
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5 504.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1796.81
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5 504.00 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၄၄
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၁၀
ဝယ်ယူမှု
1
1808.9
1810.12
အမြတ်
122.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28558607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1808.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
122.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1810.12
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
122.00 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၉
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၂၉
ဝယ်ယူမှု
1
1809.06
1810.92
အမြတ်
186.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28557790
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1809.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
186.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1810.92
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
186.00 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၀၉
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၁၆
ရောင်းချမှု
1.5
1813.53
1824.41
အမြတ်
-1 632.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28262449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1813.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 632.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
1824.41
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 632.00 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၁၆
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၈:၃၁
ရောင်းချမှု
1
1823.68
1823.43
အမြတ်
25.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28297735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1823.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1823.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
25.00 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၃၅
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၂:၂၉
ရောင်းချမှု
2.01
0.71276
0.71242
အမြတ်
68.34 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#28253230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71276
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
68.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
0.71242
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
68.34 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၅၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၀၇
ရောင်းချမှု
1
1812.65
1811.74
အမြတ်
91.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28252500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1812.65
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
91.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1811.74
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
91.00 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၃၉
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၂၅
ဝယ်ယူမှု
1
1811.32
1812.37
အမြတ်
105.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28249101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1811.32
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
105.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1812.37
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
105.00 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၄၇
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၄၆
ရောင်းချမှု
1.51
1813.02
1812.15
အမြတ်
131.37 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28243241
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1813.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
131.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.51
ပြင်ပ
1812.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
131.37 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၁၄
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၁၀:၃၇
ရောင်းချမှု
1.51
1813.68
1812.41
အမြတ်
191.77 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28220504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1813.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
191.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၁၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.51
ပြင်ပ
1812.41
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
191.77 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၂၈:၁၃
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၂၉
ဝယ်ယူမှု
2
1.38414
1.3844
အမြတ်
52.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#26381680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၂၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38414
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
52.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.3844
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
52.00 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၅၉
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၀၅
ဝယ်ယူမှု
1
1811.31
1813.14
အမြတ်
183.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28197975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1811.31
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
183.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1813.14
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
183.00 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၇:၅၄
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၄:၂၁
ဝယ်ယူမှု
1
1807.55
1808.62
အမြတ်
107.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28202187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1807.55
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
107.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1808.62
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
107.00 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၁၄
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၀၇
ရောင်းချမှု
2
1812.89
1811.19
အမြတ်
340.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28193588
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1812.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
340.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1811.19
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
340.00 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၀၃
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၅၅
ရောင်းချမှု
1.81
1813.29
1812.17
အမြတ်
202.72 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28191793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1813.29
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
202.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.81
ပြင်ပ
1812.17
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
202.72 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၁၀
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၄၈
ဝယ်ယူမှု
1.5
1806.56
1806.91
အမြတ်
52.50 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28187855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1806.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
52.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
1806.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
52.50 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၂၂
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၂၅
ဝယ်ယူမှု
1.01
1.38116
1.38155
အမြတ်
39.39 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#26427756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
39.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.01
ပြင်ပ
1.38155
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
39.39 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၀၀
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
1.51
1811.66
1812.69
အမြတ်
155.53 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28178606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1811.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
155.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.51
ပြင်ပ
1812.69
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
155.53 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၅
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၅၈
ဝယ်ယူမှု
1.51
1811.74
1813.03
အမြတ်
194.79 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28169298
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1811.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
194.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.51
ပြင်ပ
1813.03
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
194.79 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၀၉
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၅၆
ရောင်းချမှု
2.01
1814.39
1813.2
အမြတ်
239.19 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28135036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1814.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
239.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
1813.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
239.19 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၂၆
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၂၀
ရောင်းချမှု
3.01
1.3795
1.37918
အမြတ်
96.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#28150345
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
96.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.01
ပြင်ပ
1.37918
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
96.32 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၅၅
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
2.01
1.37751
1.37781
အမြတ်
60.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#28131636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37751
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
60.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
1.37781
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
60.30 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၄၁
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၀
ရောင်းချမှု
2.01
1814.32
1812.72
အမြတ်
321.60 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28125143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1814.32
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
321.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
1812.72
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
321.60 USD