၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37871
1.37854
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44827716
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37871
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37854
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၀၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.38019
1.37854
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44848697
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38019
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37854
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၅:၀၄
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37947
1.37854
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44831167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37854
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၆
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38264
1.38397
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44737994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38264
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38397
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38309
1.38397
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44736510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38397
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38109
1.38167
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44622720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38109
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38444
1.38167
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44707240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38444
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၂၃
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38745
1.38468
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44556125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38323
1.38468
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44585869
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38323
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38371
1.38468
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44585333
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38371
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.38247
1.38468
အမြတ်
0.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44587075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38247
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.37714
1.38048
အမြတ်
-0.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44117883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.06
1.38212
1.38048
အမြတ်
0.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44156440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.38048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၈:၃၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37551
1.38048
အမြတ်
-0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44088192
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၅၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.37615
1.38048
အမြတ်
-0.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44090608
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37615
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.04
1.37746
1.38048
အမြတ်
-0.12 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44130732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.38048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.09
1.38704
1.38048
အမြတ်
0.59 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44515996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
1.38048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.59 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၇:၄၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37596
1.38048
အမြတ်
-0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44089369
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37596
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၁၂
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38264
1.38374
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44436595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38264
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38374
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၀၀
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38358
1.38377
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44334201
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38358
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38377
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၀၀
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.38189
1.38377
အမြတ်
0.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44372875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38189
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.38377
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၀:၀၀
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38392
1.38377
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44333012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38392
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38377
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၅:၀၁
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.3821
1.38377
အမြတ်
0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44371218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3821
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38377
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၂
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38443
1.38377
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44330115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38377
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၅:၀၁
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38467
1.38577
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44216427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38467
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38577
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၂၆
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38177
1.38118
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43926551
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38177
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38118
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၅၆
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.37834
1.38118
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43984086
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.38118
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၂
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38326
1.38118
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43858774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38326
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38118
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၅၈
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.38154
1.38118
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43927218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38154
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38118
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၁၅:၁၉
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.37804
1.38118
အမြတ်
0.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44006995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၁၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37804
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.38118
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၀၄
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38834
1.38118
အမြတ်
-0.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43793765
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38118
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၁
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.37733
1.37623
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44058051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၄၈
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.37895
1.37785
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43990451
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37785
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၃၁
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38331
1.38221
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43867759
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38221
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၀၁
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၂
ရောင်းချမှု
0.04
1.38671
1.38303
အမြတ်
0.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43783926
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38671
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.38303
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၂
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.38171
1.38303
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43646427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38171
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38303
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၁၂
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.38361
1.38303
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43726600
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38361
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38303
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၀၁
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.37929
1.38303
အမြတ်
-0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43633317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38303
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၃၀:၀၄
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.38338
1.38303
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43681838
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38303
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၃
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38209
1.38331
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43722940
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38209
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38331
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၀၉
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38233
1.38331
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43722576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38331
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၀:၁၀
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37689
1.37879
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43586917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37689
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37879
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၄
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37849
1.37879
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43577735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37879
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၀၁
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.3759
1.37664
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43290478
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၂
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.37884
1.37664
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43409743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37884
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၃၅:၀၀
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.37738
1.37664
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43316551
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၀၄
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၃:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37574
1.37684
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43296753
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37684
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၅၀:၀၀
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37644
1.37704
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43196046
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37644
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37704
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၃
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37543
1.37704
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43239579
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37543
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37704
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၂၅:၀၁
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37681
1.3759
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43222931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37681
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3759
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD