၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၀၂:၄၁
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၅၄
ရောင်းချမှု
0.1
106.855
107.6
အမြတ်
-101.51 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#70411005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၀၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.855
လဲလှယ်ခြင်း
-32.27 USD
စုစုပေါင်း
-69.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
107.6
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-101.51 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၀:၁၆:၄၃
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၅၄
ရောင်းချမှု
0.2
106.674
107.6
အမြတ်
-236.67 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#70253283
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၀:၁၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.674
လဲလှယ်ခြင်း
-64.55 USD
စုစုပေါင်း
-172.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
107.6
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-236.67 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၁၉
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၅၄
ရောင်းချမှု
0.2
109.047
107.6
အမြတ်
250.65 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#72212061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.047
လဲလှယ်ခြင်း
-18.31 USD
စုစုပေါင်း
268.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
107.6
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
250.65 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၅:၂၀
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.37729
1.39009
အမြတ်
126.38 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#72507273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37729
လဲလှယ်ခြင်း
-1.62 USD
စုစုပေါင်း
128.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.39009
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
126.38 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၂၁:၀၀
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.39899
1.39009
အမြတ်
-249.46 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#72484076
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၂၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39899
လဲလှယ်ခြင်း
-71.46 USD
စုစုပေါင်း
-178.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.39009
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-249.46 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၃၁
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.38192
1.39009
အမြတ်
80.89 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#72604546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38192
လဲလှယ်ခြင်း
-0.81 USD
စုစုပေါင်း
81.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.39009
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
80.89 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၄၂
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၂၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.3
150.26
150.046
အမြတ်
58.95 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#72488439
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
150.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
58.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၂၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
150.046
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
58.95 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၂:၂၀
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၀၅
ရောင်းချမှု
0.3
150.899
150.245
အမြတ်
168.78 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#72167405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
150.899
လဲလှယ်ခြင်း
-11.23 USD
စုစုပေါင်း
180.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
150.245
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
168.78 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၅၁
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.3
150.145
150.245
အမြတ်
-33.96 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#72211867
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
150.145
လဲလှယ်ခြင်း
-6.43 USD
စုစုပေါင်း
-27.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
150.245
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-33.96 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၂၁:၀၀
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.39899
1.37828
အမြတ်
-238.77 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#72167370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၂၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39899
လဲလှယ်ခြင်း
-31.67 USD
စုစုပေါင်း
-207.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.37828
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-238.77 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၅၄
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၂၈
ရောင်းချမှု
0.3
108.487
108.987
အမြတ်
-177.54 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#71390295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.487
လဲလှယ်ခြင်း
-39.91 USD
စုစုပေါင်း
-137.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
108.987
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-177.54 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၁:၄၆
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၂၁
ရောင်းချမှု
0.3
109.752
108.976
အမြတ်
200.90 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#72167396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.752
လဲလှယ်ခြင်း
-12.73 USD
စုစုပေါင်း
213.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
108.976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
200.90 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၂:၀၃
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၅၂
ရောင်းချမှု
0.3
1.95815
1.93333
အမြတ်
524.63 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#72167402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.95815
လဲလှယ်ခြင်း
-5.46 USD
စုစုပေါင်း
530.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.93333
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
524.63 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၄၉
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၅၂
ရောင်းချမှု
0.3
1.95209
1.93333
အမြတ်
397.54 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#72212083
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.95209
လဲလှယ်ခြင်း
-3.12 USD
စုစုပေါင်း
400.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.93333
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
397.54 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၅၇:၀၁
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၅၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.91237
1.93333
အမြတ်
-321.05 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#70251191
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၅၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.91237
လဲလှယ်ခြင်း
-22.62 USD
စုစုပေါင်း
-298.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.93333
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-321.05 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၇:၁၄
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၅၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.92397
1.93333
အမြတ်
-155.35 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#70320943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.92397
လဲလှယ်ခြင်း
-22.08 USD
စုစုပေါင်း
-133.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.93333
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-155.35 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၀၁
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.2
1.91863
1.9585
အမြတ်
-576.70 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#70357504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.91863
လဲလှယ်ခြင်း
-16.83 USD
စုစုပေါင်း
-559.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.9585
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-576.70 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၃၅
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၅၆
ရောင်းချမှု
0.4
1.96048
1.95849
အမြတ်
41.35 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#71495097
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.96048
လဲလှယ်ခြင်း
-14.54 USD
စုစုပေါင်း
55.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
1.95849
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
41.35 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၃၅
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.4
1.96465
1.95846
အမြတ်
159.32 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#71499928
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.96465
လဲလှယ်ခြင်း
-14.54 USD
စုစုပေါင်း
173.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
1.95846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
159.32 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၄၆
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၃၉
ရောင်းချမှု
0.2
149.241
150.924
အမြတ်
-321.56 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#71499937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
149.241
လဲလှယ်ခြင်း
-14.92 USD
စုစုပေါင်း
-306.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
150.924
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-321.56 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၂၁:၀၀
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.38
1.39899
1.37464
အမြတ်
-1 024.03 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#70394254
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၂၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39899
လဲလှယ်ခြင်း
-98.73 USD
စုစုပေါင်း
-925.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
ပြင်ပ
1.37464
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 024.03 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၃၄
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.3
108.59
109.771
အမြတ်
-349.94 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#71422826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.59
လဲလှယ်ခြင်း
-27.18 USD
စုစုပေါင်း
-322.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
109.771
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-349.94 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၅၆
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၀၈
ရောင်းချမှု
0.5
110.594
109.776
အမြတ်
351.56 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#71858008
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.594
လဲလှယ်ခြင်း
-21.02 USD
စုစုပေါင်း
372.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
109.776
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
351.56 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၀၅:၁၂
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.3
152.622
150.916
အမြတ်
455.08 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#71858016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၀၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.622
လဲလှယ်ခြင်း
-11.13 USD
စုစုပေါင်း
466.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
150.916
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
455.08 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၂၁
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၈:၄၀
ရောင်းချမှု
0.5
153.151
150.917
အမြတ်
1 012.18 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#72013226
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.151
လဲလှယ်ခြင်း
-5.33 USD
စုစုပေါင်း
1 017.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
150.917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 012.18 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၄၇
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၇:၅၈
ရောင်းချမှု
0.68
1.38206
1.37482
အမြတ်
491.08 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#72085780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38206
လဲလှယ်ခြင်း
-1.24 USD
စုစုပေါင်း
492.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.68
ပြင်ပ
1.37482
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
491.08 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၀၈
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.3715
1.37698
အမြတ်
49.12 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#71495131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3715
လဲလှယ်ခြင်း
-5.68 USD
စုစုပေါင်း
54.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.37698
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
49.12 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၄
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၀၃
ရောင်းချမှု
0.68
1.38064
1.37148
အမြတ်
601.80 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#70458419
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38064
လဲလှယ်ခြင်း
-21.08 USD
စုစုပေါင်း
622.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.68
ပြင်ပ
1.37148
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
601.80 USD
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၃၂
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.4
1.94441
1.95587
အမြတ်
272.36 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#70541118
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.94441
လဲလှယ်ခြင်း
-50.16 USD
စုစုပေါင်း
322.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
1.95587
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
272.36 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၅၈
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.2
149.801
149.4
အမြတ်
55.57 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#70411017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
149.801
လဲလှယ်ခြင်း
-18.33 USD
စုစုပေါင်း
73.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
149.4
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
55.57 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၅၂
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၁၈
ရောင်းချမှု
2
149.387
149.399
အမြတ်
-194.48 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#70482141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
149.387
လဲလှယ်ခြင်း
-172.37 USD
စုစုပေါင်း
-22.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
149.399
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-194.48 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၁၁
၂၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၁၀
ရောင်းချမှု
0.1
150.738
150.431
အမြတ်
21.24 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#70632499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
150.738
လဲလှယ်ခြင်း
-7.01 USD
စုစုပေါင်း
28.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
150.431
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.24 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၅၀
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.388
1.38487
အမြတ်
30.03 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#70609432
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.388
လဲလှယ်ခြင်း
-1.27 USD
စုစုပေါင်း
31.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.38487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
30.03 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၃၉
၁၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07827
1.07483
အမြတ်
-2.51 USD
AUDNZDm
စာချုပ်
#70790104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07827
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
-2.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07483
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.51 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၃၃
၁၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.07409
1.07518
အမြတ်
-0.83 USD
AUDNZDm
စာချုပ်
#70729475
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07409
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
-0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07518
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.83 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၅၀:၄၄
၁၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.07559
1.07517
အမြတ်
0.26 USD
AUDNZDm
စာချုပ်
#70741090
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၅၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07559
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07517
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၄၂
၁၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.07709
1.07517
အမြတ်
1.34 USD
AUDNZDm
စာချုပ်
#70780693
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07709
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07517
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.34 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၃၂
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.1928
1.19895
အမြတ်
-6.15 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#70780232
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1928
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19895
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.15 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၂၇
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.19401
1.19895
အမြတ်
-4.94 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#70781506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19401
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19895
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.94 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၂
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.19522
1.19895
အမြတ်
-3.73 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#70782278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19522
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19895
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.73 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၁၀
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.19643
1.19895
အမြတ်
-2.52 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#70782822
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19643
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19895
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.52 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၃၂
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၀၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.19774
1.19895
အမြတ်
-2.42 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#70785995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19774
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.19895
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.42 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၂၁
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၆:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20805
1.19877
အမြတ်
-10.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#70316950
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20805
လဲလှယ်ခြင်း
-0.72 USD
စုစုပေါင်း
-9.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19877
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.00 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၂၉:၀၁
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၆:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20677
1.19877
အမြတ်
-8.72 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#70320740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၂၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20677
လဲလှယ်ခြင်း
-0.72 USD
စုစုပေါင်း
-8.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19877
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.72 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၁:၂၀:၂၈
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20546
1.19873
အမြတ်
-7.23 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#70327821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၁:၂၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20546
လဲလှယ်ခြင်း
-0.50 USD
စုစုပေါင်း
-6.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19873
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.23 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၀၈
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၆:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20442
1.19876
အမြတ်
-12.37 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#70356242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20442
လဲလှယ်ခြင်း
-1.05 USD
စုစုပေါင်း
-11.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.19876
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.37 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၁၆
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၆:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.20305
1.19876
အမြတ်
-14.42 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#70361168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20305
လဲလှယ်ခြင်း
-1.55 USD
စုစုပေါင်း
-12.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.19876
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.42 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၄၈
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၆:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.20183
1.19876
အမြတ်
-14.37 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#70395578
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20183
လဲလှယ်ခြင်း
-2.09 USD
စုစုပေါင်း
-12.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.19876
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.37 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၇:၄၀
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၆:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.20053
1.19877
အမြတ်
-11.39 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#70397646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20053
လဲလှယ်ခြင်း
-2.59 USD
စုစုပေါင်း
-8.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.19877
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.39 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၅၉:၀၈
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၆:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.19927
1.19877
အမြတ်
-5.09 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#70400904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၅၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19927
လဲလှယ်ခြင်း
-2.59 USD
စုစုပေါင်း
-2.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၂၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.19877
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.09 USD