၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၅၉
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၃၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.38578
1.38576
အမြတ်
-0.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#29195815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.38576
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-0.80 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၀၄
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၃၄
ရောင်းချမှု
0.1
1.27777
1.27699
အမြတ်
6.47 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#29196090
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27777
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.27699
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
6.47 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၁၄
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၉:၂၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.38209
1.38237
အမြတ်
-3.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#29043300
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38209
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.38237
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-3.80 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၀:၀၉
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၈:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.18351
1.18129
အမြတ်
-23.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#28910856
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18351
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-22.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18129
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-23.20 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၂၂:၅၇
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၈:၀၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.75075
1.75392
အမြတ်
-27.00 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#28855151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၂၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.75075
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-25.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.75392
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-27.00 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၂၆
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၆:၅၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.87604
1.88127
အမြတ်
-40.47 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#28873440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.87604
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-38.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.88127
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-40.47 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၆:၁၉
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၆:၄၄
ရောင်းချမှု
0.1
1.87479
1.88123
အမြတ်
-49.36 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#28857641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.87479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-47.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.88123
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-49.36 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၃:၄၇
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၇:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.18337
1.18344
အမြတ်
-0.86 USD
EURUSD
စာချုပ်
#28776224
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18337
လဲလှယ်ခြင်း
-0.56 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18344
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-0.86 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၁၉
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၁၉
ရောင်းချမှု
0.1
151.727
151.679
အမြတ်
2.35 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#28626318
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
151.727
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
151.679
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
2.35 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၅၁
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၁၉
ရောင်းချမှု
0.2
0.72855
0.72566
အမြတ်
57.69 USD
CADCHF
စာချုပ်
#28495482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72855
လဲလှယ်ခြင်း
-0.98 USD
စုစုပေါင်း
62.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.72566
ကော်မရှင်ခ
-4.00 USD
အမြတ်
57.69 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၈:၁၆
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.60416
1.60108
အမြတ်
-24.74 USD
EURAUD
စာချုပ်
#28615888
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.60416
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-22.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.60108
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-24.74 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၀၆
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1811.93
1796.72
အမြတ်
-154.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#28544048
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1811.93
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-152.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1796.72
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-154.10 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၃
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.60436
1.60444
အမြတ်
-1.41 USD
EURAUD
စာချုပ်
#28540868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.60436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.60444
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-1.41 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၃၀
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၂၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.26129
1.25526
အမြတ်
-50.58 USD
USDCAD
စာချုပ်
#27786063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26129
လဲလှယ်ခြင်း
-1.54 USD
စုစုပေါင်း
-48.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၂၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.25526
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-50.58 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၄၈:၁၂
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၂၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.26108
1.25526
အမြတ်
-97.82 USD
USDCAD
စာချုပ်
#27788489
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၄၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26108
လဲလှယ်ခြင်း
-3.09 USD
စုစုပေါင်း
-92.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၂၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.25526
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-97.82 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၄၆
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၁:၄၄
ရောင်းချမှု
0.1
151.174
151.526
အမြတ်
-36.40 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#27891747
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
151.174
လဲလှယ်ခြင်း
-2.40 USD
စုစုပေါင်း
-32.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
151.526
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-36.40 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၈:၂၅
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၃၆:၃၆
ရောင်းချမှု
0.1
1.1797
1.18154
အမြတ်
-19.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#27779531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1797
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-18.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18154
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-19.42 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၄:၁၄
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၀၆:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.26295
1.26833
အမြတ်
80.99 USD
USDCAD
စာချုပ်
#27347626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26295
လဲလှယ်ခြင်း
-1.85 USD
စုစုပေါင်း
84.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၀၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.26833
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
80.99 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၁၆
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၀၆:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.6914
1.69091
အမြတ်
-5.40 USD
EURNZD
စာချုပ်
#27409531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.6914
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၀၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.69091
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-5.40 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၃၆
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၀၅:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.85638
0.85801
အမြတ်
20.33 USD
EURGBP
စာချုပ်
#27427763
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85638
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၀၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.85801
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
20.33 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၃၂
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၃၉
ရောင်းချမှု
0.1
0.7258
0.72578
အမြတ်
-0.80 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#27464538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7258
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.72578
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-0.80 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၀၈
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.37234
1.37593
အမြတ်
-37.33 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#27198641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37234
လဲလှယ်ခြင်း
-0.43 USD
စုစုပေါင်း
-35.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.37593
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-37.33 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၂၇
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.37097
1.37593
အမြတ်
-51.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#27180956
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37097
လဲလှယ်ခြင်း
-0.43 USD
စုစုပေါင်း
-49.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.37593
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-51.03 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၂၈
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၅၄:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.85583
0.8553
အမြတ်
-9.97 USD
EURGBP
စာချုပ်
#27178003
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85583
လဲလှယ်ခြင်း
-0.68 USD
စုစုပေါင်း
-7.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၅၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.8553
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-9.97 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၄၀
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1796.7
1783.68
အမြတ်
-132.20 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#27325031
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1796.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-130.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1783.68
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-132.20 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၅၈
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1795.47
1790.59
အမြတ်
-50.80 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#27297570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1795.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-48.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1790.59
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-50.80 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၃၀
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၂၄
ရောင်းချမှု
0.1
128.756
128.767
အမြတ်
-3.00 USD
EURJPY
စာချုပ်
#27173184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.756
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
128.767
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-3.00 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၂၉
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၇:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.0463
1.04559
အမြတ်
-6.91 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#27141643
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.04559
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-6.91 USD
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၃၉
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၁၁:၂၅
ရောင်းချမှု
0.1
109.931
109.759
အမြတ်
14.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#27029867
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.931
လဲလှယ်ခြင်း
-0.44 USD
စုစုပေါင်း
15.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၁၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
109.759
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
14.23 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၄၄
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.04485
1.04533
အမြတ်
1.10 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#26907687
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04485
လဲလှယ်ခြင်း
-0.21 USD
စုစုပေါင်း
3.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.04533
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
1.10 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၄၈
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၈:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.68324
0.68881
အမြတ်
54.38 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#26938786
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68324
လဲလှယ်ခြင်း
-0.32 USD
စုစုပေါင်း
55.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.68881
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
54.38 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၁၆
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၀၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.70631
1.711
အမြတ်
-34.02 USD
EURNZD
စာချုပ်
#26719235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.70631
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-32.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.711
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-34.02 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၉:၅၈
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
87.016
86.309
အမြတ်
-66.85 USD
CADJPY
စာချုပ်
#26659160
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
87.016
လဲလှယ်ခြင်း
-0.50 USD
စုစုပေါင်း
-64.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
86.309
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-66.85 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၁၅
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.61464
1.6275
အမြတ်
-94.33 USD
EURAUD
စာချုပ်
#26502480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.61464
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
-92.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.6275
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-94.33 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၇
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
75.743
75.15
အမြတ်
-56.51 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#26504174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.743
လဲလှယ်ခြင်း
-0.55 USD
စုစုပေါင်း
-53.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
75.15
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-56.51 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၉:၂၁
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
79.537
79.029
အမြတ်
-48.62 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#26615247
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.537
လဲလှယ်ခြင်း
-0.45 USD
စုစုပေါင်း
-46.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
79.029
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-48.62 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၄၄
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.452
110.071
အမြတ်
10.86 USD
USDJPY
စာချုပ်
#26511899
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.452
လဲလှယ်ခြင်း
-0.19 USD
စုစုပေါင်း
11.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
110.071
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
10.86 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၄၄
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.08
109.452
109.589
အမြတ်
9.20 USD
USDJPY
စာချုပ်
#26503037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.452
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
109.589
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
9.20 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၁၀
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.73394
0.72745
အမြတ်
-66.36 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#26354449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73394
လဲလှယ်ခြင်း
-0.46 USD
စုစုပေါင်း
-64.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.72745
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-66.36 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၃၈:၄၃
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.1774
1.17467
အမြတ်
-28.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#26466163
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၃၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1774
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17467
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-28.30 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၄၈
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၂:၅၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.60653
1.61014
အမြတ်
-28.40 USD
EURAUD
စာချုပ်
#26322100
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.60653
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-26.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.61014
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-28.40 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၂၄
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.91545
0.91416
အမြတ်
-15.11 USD
USDCHF
စာချုပ်
#26283418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91545
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.91416
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-15.11 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၀၅:၄၇
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.73416
0.73793
အမြတ်
36.24 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#26057907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၀၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73416
လဲလှယ်ခြင်း
-0.46 USD
စုစုပေါင်း
37.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.73793
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
36.24 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၁၁
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၂၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.59403
1.60098
အမြတ်
-53.05 USD
EURAUD
စာချုပ်
#25995754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.59403
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-51.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.60098
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-53.05 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၄၁
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၂၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.59481
1.60085
အမြတ်
-46.36 USD
EURAUD
စာချုပ်
#25998352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.59481
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-44.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.60085
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-46.36 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၁၂:၂၄
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၇:၀၇
ရောင်းချမှု
0.1
1751.83
1760.94
အမြတ်
-93.20 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#26070544
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၁၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1751.83
လဲလှယ်ခြင်း
-0.10 USD
စုစုပေါင်း
-91.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1760.94
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-93.20 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၅၄
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၇:၀၅
ရောင်းချမှု
0.1
1757.69
1761.16
အမြတ်
-36.70 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#26141819
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1757.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-34.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1761.16
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-36.70 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၂၁
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
110.453
110.285
အမြတ်
-16.46 USD
USDJPY
စာချုပ်
#25979792
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.453
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-15.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
110.285
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-16.46 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၅၄
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၇
ရောင်းချမှု
0.1
153.003
152.986
အမြတ်
-0.46 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#26006200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.003
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
152.986
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-0.46 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၃၆
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.88314
1.88252
အမြတ်
2.57 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#25994324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.88314
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.88252
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
2.57 USD