၂၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၃၄
၂၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၃၀:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
48378.96
49071.76
အမြတ်
-7.03 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#162737161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
48378.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
49071.76
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-7.03 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၅၇:၅၂
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၀၂
ရောင်းချမှု
1
1799.74
1803.43
အမြတ်
-391.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#162702697
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၅၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1799.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-369.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1803.43
ကော်မရှင်ခ
-22.00 USD
အမြတ်
-391.00 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၀၁
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၀၄:၅၉
ရောင်းချမှု
1
1.17464
1.17605
အမြတ်
-161.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#162698504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-141.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၀၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.17605
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-161.00 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၂၉
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၀၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.15
46849.05
47527.71
အမြတ်
-103.30 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#162696826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
46849.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-101.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၀၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
47527.71
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
-103.30 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၄၃
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၅၈
ရောင်းချမှု
0.2
1782.78
1792.94
အမြတ်
-207.60 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#162679313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1782.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-203.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1792.94
ကော်မရှင်ခ
-4.40 USD
အမြတ်
-207.60 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၀၉
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၅၈
ရောင်းချမှု
0.2
1781.6
1792.94
အမြတ်
-231.20 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#162679245
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1781.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-226.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1792.94
ကော်မရှင်ခ
-4.40 USD
အမြတ်
-231.20 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၄၈
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၅၈
ရောင်းချမှု
0.1
1783.61
1792.94
အမြတ်
-95.50 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#162679799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1783.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-93.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1792.94
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
-95.50 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၃
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.5
110.031
110.159
အမြတ်
-68.10 USD
USDJPY
စာချုပ်
#162678291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.031
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-58.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
110.159
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-68.10 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၂၅
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၂၁
ရောင်းချမှု
0.1
1793.3
1789.34
အမြတ်
37.09 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#162631307
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1793.3
လဲလှယ်ခြင်း
-0.31 USD
စုစုပေါင်း
39.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1789.34
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
37.09 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၄၇
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၁၁
ရောင်းချမှု
0.1
46828.43
47258.5
အမြတ်
-44.01 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#162677083
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
46828.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-43.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
47258.5
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-44.01 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၅၂
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၅၄
ရောင်းချမှု
0.5
0.85665
0.85699
အမြတ်
-34.35 USD
EURGBP
စာချုပ်
#162676395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-23.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.85699
ကော်မရှင်ခ
-11.00 USD
အမြတ်
-34.35 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၂:၀၆
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၃၅
ရောင်းချမှု
0.5
0.85552
0.85744
အမြတ်
-147.03 USD
EURGBP
စာချုပ်
#162624527
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85552
လဲလှယ်ခြင်း
-4.19 USD
စုစုပေါင်း
-131.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.85744
ကော်မရှင်ခ
-11.00 USD
အမြတ်
-147.03 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၁၂
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၅၃:၅၂
ရောင်းချမှု
0.15
48761.2
47090.1
အမြတ်
249.17 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#162660922
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
48761.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
250.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၅၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
47090.1
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
249.17 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၅၃:၄၃
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၀၅
ရောင်းချမှု
0.2
48219.19
48830.32
အမြတ်
-124.23 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#162625937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၅၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
48219.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-122.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
48830.32
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-124.23 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၁၃
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၄၈
ရောင်းချမှု
0.8
0.9123
0.91384
အမြတ်
-150.82 USD
USDCHF
စာချုပ်
#162597718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-134.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.8
ပြင်ပ
0.91384
ကော်မရှင်ခ
-16.00 USD
အမြတ်
-150.82 USD
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၅၄
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၂၅
ရောင်းချမှု
1
0.85702
0.85571
အမြတ်
154.91 USD
EURGBP
စာချုပ်
#162571164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85702
လဲလှယ်ခြင်း
-2.78 USD
စုစုပေါင်း
179.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.85571
ကော်မရှင်ခ
-22.00 USD
အမြတ်
154.91 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၁၅
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၀၁:၃၃
ရောင်းချမှု
1
1.291
1.28213
အမြတ်
669.32 USD
USDCAD
စာချုပ်
#162524801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.291
လဲလှယ်ခြင်း
-2.50 USD
စုစုပေါင်း
691.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၀၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.28213
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
669.32 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၁၀:၁၉
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၀၁
ရောင်းချမှု
0.8
109.733
109.693
အမြတ်
13.17 USD
USDJPY
စာချုပ်
#162511171
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.8
ပြင်ပ
109.693
ကော်မရှင်ခ
-16.00 USD
အမြတ်
13.17 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၃၈
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၁၁
ရောင်းချမှု
0.1
1790
1782.91
အမြတ်
68.19 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#162417257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1790
လဲလှယ်ခြင်း
-0.51 USD
စုစုပေါင်း
70.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1782.91
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
68.19 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၅၆
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.5
1787.31
1782.85
အမြတ်
209.39 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#162417115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1787.31
လဲလှယ်ခြင်း
-2.61 USD
စုစုပေါင်း
223.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1782.85
ကော်မရှင်ခ
-11.00 USD
အမြတ်
209.39 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၁
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၀၅
ရောင်းချမှု
1
1.25255
1.25366
အမြတ်
-111.10 USD
USDCAD
စာချုပ်
#162330547
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25255
လဲလှယ်ခြင်း
-2.56 USD
စုစုပေါင်း
-88.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.25366
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-111.10 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၅၈
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၀၂
ရောင်းချမှု
1.5
0.92222
0.92337
အမြတ်
-216.82 USD
USDCHF
စာချုပ်
#162284479
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92222
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-186.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.92337
ကော်မရှင်ခ
-30.00 USD
အမြတ်
-216.82 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၁၆:၄၃
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၂:၂၆
ရောင်းချမှု
0.5
0.92202
0.92256
အမြတ်
-47.80 USD
USDCHF
စာချုပ်
#162259997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၁၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92202
လဲလှယ်ခြင်း
-8.53 USD
စုစုပေါင်း
-29.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.92256
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-47.80 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၇:၅၇
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၂:၂၆
ရောင်းချမှု
0.5
0.92153
0.92256
အမြတ်
-74.35 USD
USDCHF
စာချုပ်
#162259990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92153
လဲလှယ်ခြင်း
-8.53 USD
စုစုပေါင်း
-55.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.92256
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-74.35 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၄၈
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1815.99
1829.85
အမြတ်
68.20 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#162033054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1815.99
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
69.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1829.85
ကော်မရှင်ခ
-1.10 USD
အမြတ်
68.20 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၅၂
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
31376.26
38189
အမြတ်
-71.43 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#161589137
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
31376.26
လဲလှယ်ခြင်း
-3.20 USD
စုစုပေါင်း
-68.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
38189
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-71.43 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၅၈
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
31376.26
38171.68
အမြတ်
-71.25 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#161589144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
31376.26
လဲလှယ်ခြင်း
-3.20 USD
စုစုပေါင်း
-67.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
38171.68
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-71.25 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၀၀
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
31376.26
38171.68
အမြတ်
-71.25 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#161589148
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
31376.26
လဲလှယ်ခြင်း
-3.20 USD
စုစုပေါင်း
-67.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
38171.68
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-71.25 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၅၇:၅၃
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၁၆
ရောင်းချမှု
0.05
38069.1
38152.85
အမြတ်
-4.69 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#162016869
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၅၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
38069.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
38152.85
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-4.69 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၅၉
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၀၈
ရောင်းချမှု
0.1
39908.97
38127.72
အမြတ်
172.57 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#161946561
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
39908.97
လဲလှယ်ခြင်း
-4.56 USD
စုစုပေါင်း
178.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
38127.72
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
172.57 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၃၀
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
41146.02
39896.23
အမြတ်
-38.48 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#161830866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
41146.02
လဲလှယ်ခြင်း
-0.69 USD
စုစုပေါင်း
-37.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
39896.23
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-38.48 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၀၉
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၃၀
ရောင်းချမှု
0.1
39592.76
41146.02
အမြတ်
-165.45 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#161830849
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
39592.76
လဲလှယ်ခြင်း
-9.12 USD
စုစုပေါင်း
-155.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
41146.02
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-165.45 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၃၃
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၃၀
ရောင်းချမှု
0.03
39679.89
41146.02
အမြတ်
-47.01 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#161810083
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
39679.89
လဲလှယ်ခြင်း
-2.73 USD
စုစုပေါင်း
-43.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
41146.02
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-47.01 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၄၁
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
37561
39708.63
အမြတ်
-43.61 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#161756838
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
37561
လဲလှယ်ခြင်း
-0.46 USD
စုစုပေါင်း
-42.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
39708.63
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-43.61 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၄၀
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
38411.44
39637.26
အမြတ်
59.63 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#161788806
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
38411.44
လဲလှယ်ခြင်း
-1.16 USD
စုစုပေါင်း
61.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
39637.26
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
59.63 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၂:၂၉
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
32122.22
36777.04
အမြတ်
-48.02 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#161608525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
32122.22
လဲလှယ်ခြင်း
-1.37 USD
စုစုပေါင်း
-46.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
36777.04
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-48.02 USD
၂၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၀၈
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
34812.06
36701.15
အမြတ်
18.56 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#161703178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
34812.06
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
18.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
36701.15
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
18.56 USD
၂၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၀၅
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
34801.76
36713.31
အမြတ်
18.79 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#161703176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
34801.76
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
19.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
36713.31
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
18.79 USD
၂၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၀၂
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
34812.1
36734.46
အမြတ်
18.89 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#161703175
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
34812.1
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
19.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
36734.46
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
18.89 USD
၂၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၅၈
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
34800.24
36742.44
အမြတ်
19.09 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#161703174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
34800.24
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
19.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
36742.44
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
19.09 USD
၂၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၁၇
၂၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
33973.97
33879.04
အမြတ်
-1.05 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#161701010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
33973.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
33879.04
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.05 USD
၂၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၁၁
၂၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
33973.97
33878.57
အမြတ်
-1.05 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#161701009
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
33973.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
33878.57
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.05 USD
၂၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၀၇
၂၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
33973.97
33861.43
အမြတ်
-1.23 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#161701008
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
33973.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
33861.43
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.23 USD
၂၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၀၄
၂၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
33973.97
33861.43
အမြတ်
-1.23 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#161701007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
33973.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
33861.43
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.23 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၃၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၃၄
ရောင်းချမှု
0.1
129.959
130.029
အမြတ်
-8.54 USD
EURJPY
စာချုပ်
#161692174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
130.029
ကော်မရှင်ခ
-2.20 USD
အမြတ်
-8.54 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၂၇
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၂၇
ရောင်းချမှု
0.1
0.6979
0.69914
အမြတ်
-14.40 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#161681613
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6979
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.69914
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-14.40 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၂၉
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၂၇
ရောင်းချမှု
0.1
0.69607
0.69914
အမြတ်
-32.86 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#161644465
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69607
လဲလှယ်ခြင်း
-0.16 USD
စုစုပေါင်း
-30.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.69914
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-32.86 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၂၈
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၃၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.37644
1.37615
အမြတ်
0.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#161636222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37644
လဲလှယ်ခြင်း
-0.43 USD
စုစုပေါင်း
2.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.37615
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
0.47 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၄၂
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၀၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.17746
1.17728
အမြတ်
-0.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#161676476
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17728
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-0.20 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၄၄
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1805
1795
အမြတ်
9.78 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#161676220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1795
ကော်မရှင်ခ
-0.22 USD
အမြတ်
9.78 USD