၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၃၇
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
37732.46
37769.39
အမြတ်
-1.11 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#74699076
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
37732.46
လဲလှယ်ခြင်း
-1.85 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
37769.39
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.11 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၀၇
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1878.44
1857.49
အမြတ်
-42.04 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74763212
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1878.44
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 USD
စုစုပေါင်း
-41.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1857.49
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-42.04 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၀၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1875
1857.49
အမြတ်
-175.80 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74757424
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1875
လဲလှယ်ခြင်း
-0.70 USD
စုစုပေါင်း
-175.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1857.49
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-175.80 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၁:၃၁
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၄၅
ရောင်းချမှု
0.1
155.624
155.413
အမြတ်
19.16 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#74743516
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.624
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
155.413
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
19.16 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၅၀
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.1
1.41794
1.41476
အမြတ်
31.80 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#74743460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.41476
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
31.80 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၅၁
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
1853.41
1908.7
အမြတ်
-111.40 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73909523
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1853.41
လဲလှယ်ခြင်း
-0.82 USD
စုစုပေါင်း
-110.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1908.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-111.40 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၀၆
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1916.51
1908.46
အမြတ်
-40.60 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74682021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1916.51
လဲလှယ်ခြင်း
-0.35 USD
စုစုပေါင်း
-40.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1908.46
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-40.60 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၅၄
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.39762
1.41642
အမြတ်
-192.35 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#73546819
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39762
လဲလှယ်ခြင်း
-4.35 USD
စုစုပေါင်း
-188.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.41642
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-192.35 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၁၃
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.97
1903.89
1908.7
အမြတ်
-466.57 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74698605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1903.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-466.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.97
ပြင်ပ
1908.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-466.57 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၁၅
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.40989
1.41642
အမြတ်
-66.02 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#74403466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40989
လဲလှယ်ခြင်း
-0.72 USD
စုစုပေါင်း
-65.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.41642
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-66.02 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၀၅
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
1853.25
1908.7
အမြတ်
-111.72 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73909218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1853.25
လဲလှယ်ခြင်း
-0.82 USD
စုစုပေါင်း
-110.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1908.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-111.72 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၃၇
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1911.2
1908.46
အမြတ်
-28.10 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74607044
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1911.2
လဲလှယ်ခြင်း
-0.70 USD
စုစုပေါင်း
-27.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1908.46
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-28.10 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၄၄
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.38757
1.41642
အမြတ်
-293.76 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#73350272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38757
လဲလှယ်ခြင်း
-5.26 USD
စုစုပေါင်း
-288.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.41642
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-293.76 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၈:၁၇
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.4059
1.41642
အမြတ်
-54.13 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#73852425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4059
လဲလှယ်ခြင်း
-1.53 USD
စုစုပေါင်း
-52.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.41642
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-54.13 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၃၉
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ရောင်းချမှု
1
1900
1908.7
အမြတ်
-870.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74682152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1900
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-870.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1908.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-870.00 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၁၃
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.03
1903.89
1907.85
အမြတ်
-11.88 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74692037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1903.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1907.85
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.88 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၁၅
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
1903.57
1903.62
အမြတ်
-0.41 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74643264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1903.57
လဲလှယ်ခြင်း
-1.41 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1903.62
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.41 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၀၃
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၅၀
ဝယ်ယူမှု
1
1.41389
1.41553
အမြတ်
164.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#74682612
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41389
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
164.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.41553
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
164.00 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၄၂
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၀၂
ဝယ်ယူမှု
1
1.4139
1.4152
အမြတ်
130.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#74682590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
130.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.4152
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
130.00 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၁၁
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၁၁
ဝယ်ယူမှု
1
1.41381
1.4143
အမြတ်
49.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#74682622
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41381
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.4143
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
49.00 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၂၅:၁၈
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၄၄
ရောင်းချမှု
0.02
1871.22
1895.79
အမြတ်
-49.65 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74143567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၂၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1871.22
လဲလှယ်ခြင်း
-0.51 USD
စုစုပေါင်း
-49.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1895.79
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-49.65 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၀၆
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1916.51
1896.69
အမြတ်
-99.45 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74600327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1916.51
လဲလှယ်ခြင်း
-0.35 USD
စုစုပေါင်း
-99.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1896.69
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-99.45 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၂၄:၀၈
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၆:၅၄
ရောင်းချမှု
1
1898.28
1896.77
အမြတ်
151.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74656159
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၂၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1898.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
151.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1896.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
151.00 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၀၅
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.41547
1.41377
အမြတ်
-170.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#74668877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41547
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-170.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.41377
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-170.00 USD
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၁၁
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၁၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.1
1.41654
1.41628
အမြတ်
2.24 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#74558216
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41654
လဲလှယ်ခြင်း
-0.36 USD
စုစုပေါင်း
2.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.41628
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.24 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၁၅
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.3
1903.57
1896.89
အမြတ်
-200.40 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74641982
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1903.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-200.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1896.89
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-200.40 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၂၆
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၃၆
ဝယ်ယူမှု
1
1894.43
1896.83
အမြတ်
240.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74642678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1894.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
240.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1896.83
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
240.00 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၁၂
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
1
1893.82
1893.97
အမြတ်
15.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74642007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1893.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1893.97
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.00 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၁၅
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1903.57
1893.67
အမြတ်
-495.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74635467
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1903.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-495.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1893.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-495.00 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၅၆
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၃၇
ရောင်းချမှု
2
1895.88
1893.96
အမြတ်
384.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74637864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1895.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
384.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1893.96
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
384.00 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၅၇:၄၄
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.38204
1.41909
အမြတ်
-75.66 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#74630528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၅၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38204
လဲလှယ်ခြင်း
-1.56 USD
စုစုပေါင်း
-74.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41909
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-75.66 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၁၈
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
1
1903.18
1904
အမြတ်
82.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74633988
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1903.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
82.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1904
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
82.00 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၅၇:၄၄
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.38204
1.41876
အမြတ်
-37.50 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#74629543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၅၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38204
လဲလှယ်ခြင်း
-0.78 USD
စုစုပေါင်း
-36.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41876
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-37.50 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၂၄
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၂၀
ရောင်းချမှု
1
1907.71
1907.3
အမြတ်
41.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74630352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1907.71
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
41.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1907.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
41.00 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၅၇:၄၄
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၁၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.38204
1.41811
အမြတ်
-110.55 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#74606992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၅၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38204
လဲလှယ်ခြင်း
-2.34 USD
စုစုပေါင်း
-108.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.41811
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-110.55 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၄၆
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၃၉
ရောင်းချမှု
1
1908.6
1907.62
အမြတ်
98.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74624184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1908.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
98.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1907.62
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
98.00 USD
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၀၂
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၄၆
ရောင်းချမှု
0.1
155.43
155.5
အမြတ်
-6.92 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#74558210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.43
လဲလှယ်ခြင်း
-0.53 USD
စုစုပေါင်း
-6.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
155.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.92 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၅၇:၄၄
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.04
1.38204
1.42072
အမြတ်
-157.84 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#72628944
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၅၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38204
လဲလှယ်ခြင်း
-3.12 USD
စုစုပေါင်း
-154.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.42072
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-157.84 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၃၄
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၈
ရောင်းချမှု
0.04
1.38051
1.42087
အမြတ်
-164.61 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#74552238
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38051
လဲလှယ်ခြင်း
-3.17 USD
စုစုပေါင်း
-161.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.42087
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-164.61 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၃
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1810.39
1910.98
အမြတ်
-101.21 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74552208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1810.39
လဲလှယ်ခြင်း
-0.62 USD
စုစုပေါင်း
-100.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1910.98
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-101.21 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၄၄
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၄၄
ရောင်းချမှု
1
1914.78
1910.64
အမြတ်
414.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74601363
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1914.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
414.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1910.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
414.00 USD
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၁၂
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၀၀:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1905.56
1907
အမြတ်
13.70 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74565740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1905.56
လဲလှယ်ခြင်း
-0.70 USD
စုစုပေါင်း
14.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1907
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.70 USD
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၄၉
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၂၀
ရောင်းချမှု
0.1
1905.78
1905.6
အမြတ်
1.80 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74557808
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1905.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1905.6
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၄၈
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
35371.86
35700
အမြတ်
32.81 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#74553505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
35371.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
35700
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
32.81 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၃၄
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38051
1.418
အမြတ်
-38.26 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#72596425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38051
လဲလှယ်ခြင်း
-0.77 USD
စုစုပေါင်း
-37.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.418
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-38.26 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၃
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1810.39
1904.07
အမြတ်
-94.27 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73478077
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1810.39
လဲလှယ်ခြင်း
-0.59 USD
စုစုပေါင်း
-93.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1904.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-94.27 USD
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၂၅:၄၇
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.1
1907.32
1903.98
အမြတ်
33.40 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74547354
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၂၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1907.32
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1903.98
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
33.40 USD
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၂၅:၂၉
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၃၆
ရောင်းချမှု
0.5
1.41937
1.41781
အမြတ်
78.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#74547351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၂၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41937
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
78.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.41781
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
78.00 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၁၄
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၂၅:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1903.06
1907.34
အမြတ်
15.72 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74340079
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1903.06
လဲလှယ်ခြင်း
-1.40 USD
စုစုပေါင်း
17.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၂၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1907.34
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.72 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၃၇
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1894.15
1897
အမြတ်
28.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#74513813
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1894.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1897
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
28.50 USD