၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.39401
1.37
အမြတ်
-196.73 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80838852
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39401
လဲလှယ်ခြင်း
-28.66 USD
စုစုပေါင်း
-168.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.37
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-196.73 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၀၂
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.36953
1.3696
အမြတ်
-1.87 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81030963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36953
လဲလှယ်ခြင်း
-2.01 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.87 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၀၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.37006
1.3696
အမြတ်
-9.53 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80894961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37006
လဲလှယ်ခြင်း
-6.77 USD
စုစုပေါင်း
-2.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.3696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.53 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၀၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.37504
1.3696
အမြတ်
-41.78 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80564259
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37504
လဲလှယ်ခြင်း
-9.14 USD
စုစုပေါင်း
-32.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.3696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-41.78 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၀၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.09
1.36497
1.3696
အမြတ်
32.52 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81045075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36497
လဲလှယ်ခြင်း
-9.15 USD
စုစုပေါင်း
41.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
1.3696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
32.52 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၆
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.38014
1.3696
အမြတ်
-48.56 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80493869
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38014
လဲလှယ်ခြင်း
-6.40 USD
စုစုပေါင်း
-42.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.3696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-48.56 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၀၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.12
1.3598
1.3696
အမြတ်
105.39 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81053510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3598
လဲလှယ်ခြင်း
-12.21 USD
စုစုပေါင်း
117.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.3696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
105.39 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၂
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၃၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.365
1.36463
အမြတ်
1.22 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81333390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.365
လဲလှယ်ခြင်း
-0.63 USD
စုစုပေါင်း
1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.36463
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.22 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၂၂
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.36331
1.36329
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81830923
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36329
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၂၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.36
1.36106
အမြတ်
3.18 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81806704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.36106
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.18 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၅၁
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.36
1.3593
အမြတ်
3.50 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81774920
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3593
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.50 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၁၄
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.3625
1.36355
အမြတ်
2.81 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81696164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3625
လဲလှယ်ခြင်း
-0.34 USD
စုစုပေါင်း
3.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.36355
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.81 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၅၉
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.36134
1.36036
အမြတ်
1.96 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81792557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36134
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36036
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.96 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၁၂
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၀၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.36
1.35977
အမြတ်
1.15 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81766792
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.35977
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.15 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၃၃
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.358
1.3599
အမြတ်
3.80 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81760267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.358
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3599
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.80 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၀၅
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.35747
1.35801
အမြတ်
-1.35 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81520762
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35747
လဲလှယ်ခြင်း
-0.27 USD
စုစုပေါင်း
-1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.35801
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.35 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၅၇
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၅၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.36
1.35798
အမြတ်
8.41 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81333374
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36
လဲလှယ်ခြင်း
-1.69 USD
စုစုပေါင်း
10.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.35798
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.41 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၃၆
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၄၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.362
1.361
အမြတ်
2.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81746562
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.361
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၀၄
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.36447
1.36453
အမြတ်
-2.03 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81045317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36447
လဲလှယ်ခြင်း
-2.21 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.36453
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.03 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၅:၅၀
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၅၆:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.36166
1.3619
အမြတ်
0.48 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81628208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၅၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3619
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.48 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၀၀
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၄၁:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.36187
1.36194
အမြတ်
0.14 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81627422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36187
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၄၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36194
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၃:၅၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.36157
1.36051
အမြတ်
2.12 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81440243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36157
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36051
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.12 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၃:၄၆
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.34529
1.36
အမြတ်
29.20 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81172122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34529
လဲလှယ်ခြင်း
-0.22 USD
စုစုပေါင်း
29.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
29.20 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38516
1.36
အမြတ်
-26.30 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81072917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38516
လဲလှယ်ခြင်း
-1.14 USD
စုစုပေါင်း
-25.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-26.30 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၀၅
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.353
1.35371
အမြတ်
0.97 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81098186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.353
လဲလှယ်ခြင်း
-0.45 USD
စုစုပေါင်း
1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.35371
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.97 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၂:၀၉
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.34287
1.34529
အမြတ်
-5.10 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81161640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34287
လဲလှယ်ခြင်း
-0.26 USD
စုစုပေါင်း
-4.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.34529
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.10 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၀:၅၂
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၄:၁၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.34198
1.34309
အမြတ်
-2.22 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81159779
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34198
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.34309
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.22 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၄၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၁၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.34379
1.34329
အမြတ်
5.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81153675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34379
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.34329
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.00 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၂၉
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.34351
1.34424
အမြတ်
-7.30 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81145675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34351
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.34424
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.30 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၃၉
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၁၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.34672
1.34421
အမြတ်
25.10 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81137094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34672
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.34421
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
25.10 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၄၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၁၀
ရောင်းချမှု
0.16
1.34872
1.34894
အမြတ်
-3.52 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81113938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34872
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.34894
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.52 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၆:၁၄
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.353
1.35389
အမြတ်
1.67 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81088270
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.353
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
1.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.35389
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.67 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၈:၁၆
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.353
1.35342
အမြတ်
0.84 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81086023
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.35342
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.84 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၃၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.35423
1.35458
အမြတ်
0.70 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81075305
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.35458
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.70 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၀၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38516
1.35465
အမြတ်
-62.61 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80361730
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38516
လဲလှယ်ခြင်း
-1.59 USD
စုစုပေါင်း
-61.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.35465
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-62.61 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၀၆
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.35319
1.35504
အမြတ်
-3.70 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81063084
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35319
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.35504
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.70 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၅၇
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၀၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.37089
1.35498
အမြတ်
31.73 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81000367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37089
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
31.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.35498
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
31.73 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၀၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.36072
1.35572
အမြတ်
10.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81051910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36072
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.35572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၀၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.36276
1.36066
အမြတ်
4.20 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81048326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36276
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36066
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.20 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၀၂
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၇:၅၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.366
1.36311
အမြတ်
5.78 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81044474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.366
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36311
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.78 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၀၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၃၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.36699
1.36615
အမြတ်
1.68 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81038987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36699
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36615
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.68 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၄၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.36786
1.36699
အမြတ်
1.74 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81033162
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36699
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.74 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.36673
1.36826
အမြတ်
-3.24 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80905030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36673
လဲလှယ်ခြင်း
-0.18 USD
စုစုပေါင်း
-3.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36826
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.24 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၀၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.37164
1.36826
အမြတ်
10.01 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80991803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37164
လဲလှယ်ခြင်း
-0.13 USD
စုစုပေါင်း
10.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.36826
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.01 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၀၂
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.3709
1.36936
အမြတ်
3.08 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81024676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3709
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36936
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.08 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၀၃
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.36964
1.37084
အမြတ်
2.40 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#81013426
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36964
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37084
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.40 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၄:၅၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.37101
1.36964
အမြတ်
2.65 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80992458
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37101
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
2.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36964
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.65 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၀၁
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37024
1.3714
အမြတ်
2.32 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80989291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37024
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3714
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.32 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၁
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၄၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.37108
1.37015
အမြတ်
1.86 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80984854
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37108
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37015
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.86 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၀၁
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.36918
1.37088
အမြတ်
3.40 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80981062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36918
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37088
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.40 USD