၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၁
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၁၂:၂၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.37357
1.3726
အမြတ်
1.85 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80850284
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37357
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
1.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၁၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3726
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.85 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၀၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37153
1.37358
အမြတ်
4.10 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80834438
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37153
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37358
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.10 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.09
1.36971
1.37129
အမြတ်
11.68 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80608775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36971
လဲလှယ်ခြင်း
-2.54 USD
စုစုပေါင်း
14.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
1.37129
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.68 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39401
1.3713
အမြတ်
-25.63 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80402640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39401
လဲလှယ်ခြင်း
-2.92 USD
စုစုပေါင်း
-22.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3713
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-25.63 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၈:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.39035
1.37115
အမြတ်
-39.63 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80348783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39035
လဲလှယ်ခြင်း
-1.23 USD
စုစုပေါင်း
-38.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37115
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-39.63 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၉:၀၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.12
1.36477
1.3712
အမြတ်
73.77 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80652312
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36477
လဲလှယ်ခြင်း
-3.39 USD
စုစုပေါင်း
77.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.3712
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
73.77 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၀၄
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.36984
1.37109
အမြတ်
5.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80833356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36984
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.37109
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.00 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.36795
1.37113
အမြတ်
8.69 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80611410
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36795
လဲလှယ်ခြင်း
-0.85 USD
စုစုပေါင်း
9.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37113
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.69 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၂၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.373
1.37118
အမြတ်
-4.20 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80592037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.373
လဲလှယ်ခြင်း
-0.56 USD
စုစုပေါင်း
-3.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37118
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.20 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.36995
1.37117
အမြတ်
4.88 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80833292
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.37117
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.88 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.36747
1.37116
အမြတ်
10.22 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80611650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36747
လဲလှယ်ခြင်း
-0.85 USD
စုစုပေါင်း
11.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37116
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.22 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၂:၀၄
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37282
1.37107
အမြတ်
-4.06 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80592190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37282
လဲလှယ်ခြင်း
-0.56 USD
စုစုပေါင်း
-3.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37107
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.06 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၄၅:၀၈
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၇:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.37423
1.37306
အမြတ်
2.34 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80588501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၄၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37306
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.34 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၂၇:၃၉
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၇:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.37503
1.37306
အမြတ်
3.94 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80588273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၂၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37503
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37306
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.94 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၀၄
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၄၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37364
1.37405
အမြတ်
0.71 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80574760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37364
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၄၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37405
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.71 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၅:၀၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၂၆:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37336
1.37431
အမြတ်
1.79 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80574075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37336
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37431
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.79 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၀၄
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၈:၂၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.37451
1.37362
အမြတ်
1.78 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80564971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37451
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37362
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.78 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.37529
1.37442
အမြတ်
1.74 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80565385
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37442
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.74 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၂၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.37633
1.37532
အမြတ်
2.02 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80560986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37633
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37532
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.02 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.37964
1.37464
အမြတ်
10.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80551600
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37964
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37464
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.00 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၆
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.3775
1.37663
အမြတ်
1.65 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80501349
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3775
လဲလှယ်ခြင်း
-0.09 USD
စုစုပေါင်း
1.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37663
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.65 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၈:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37835
1.37981
အမြတ်
2.92 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80544413
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37835
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37981
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.92 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.3799
1.37838
အမြတ်
3.04 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80529997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37838
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.04 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37907
1.38008
အမြတ်
1.91 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80495662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37907
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
2.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38008
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.91 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၄၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.37894
1.37786
အမြတ်
2.16 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80495614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37894
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.16 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.38329
1.37919
အမြတ်
8.20 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80485028
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38329
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37919
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.20 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၄၀:၁၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.38056
1.37919
အမြတ်
2.48 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80378104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၄၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38056
လဲလှယ်ခြင်း
-0.26 USD
စုစုပေါင်း
2.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37919
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.48 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38213
1.38328
အမြတ်
2.30 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80464613
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38213
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38328
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.30 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၇:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.38367
1.38205
အမြတ်
2.98 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80433814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38367
လဲလှယ်ခြင်း
-0.26 USD
စုစုပေါင်း
3.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38205
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.98 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38275
1.38355
အမြတ်
1.60 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80431158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38275
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38355
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.60 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၁၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.38443
1.383
အမြတ်
2.86 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80427055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.383
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.86 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3836
1.38434
အမြတ်
1.48 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80402735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3836
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38434
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.48 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39401
1.3834
အမြတ်
-12.97 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80401807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39401
လဲလှယ်ခြင်း
-2.36 USD
စုစုပေါင်း
-10.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3834
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.97 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၀၄
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38547
1.38328
အမြတ်
-4.49 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80362978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38547
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
-4.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38328
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.49 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၅:၀၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.38046
1.38328
အမြတ်
8.29 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80375870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38046
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
8.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38328
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.29 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39401
1.3835
အမြတ်
-12.87 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80401726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39401
လဲလှယ်ခြင်း
-2.36 USD
စုစုပေါင်း
-10.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3835
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.87 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39401
1.38354
အမြတ်
-12.83 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80292373
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39401
လဲလှယ်ခြင်း
-2.36 USD
စုစုပေါင်း
-10.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38354
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.83 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.38011
1.38346
အမြတ်
13.40 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80384207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38011
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.38346
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.40 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၃၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.04
1.38386
1.38142
အမြတ်
9.08 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80139658
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38386
လဲလှယ်ခြင်း
-0.68 USD
စုစုပေါင်း
9.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၃၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.38142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.08 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၃၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.06
1.38963
1.38142
အမြတ်
49.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80343330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38963
လဲလှယ်ခြင်း
-0.26 USD
စုစုပေါင်း
49.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၃၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.38142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
49.00 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၃၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.37341
1.38142
အမြတ်
-16.64 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80089204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37341
လဲလှယ်ခြင်း
-0.62 USD
စုစုပေါင်း
-16.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၃၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-16.64 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၃၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.37877
1.38142
အမြတ်
-8.47 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80123686
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37877
လဲလှယ်ခြင်း
-0.52 USD
စုစုပေါင်း
-7.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၃၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.47 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၀၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၃၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.38646
1.3855
အမြတ်
1.92 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80321510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38646
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.92 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၃
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38771
1.38929
အမြတ်
3.16 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80325068
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38771
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.16 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3836
1.38623
အမြတ်
5.15 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80299410
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3836
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
5.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.15 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၀၃
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38465
1.38625
အမြတ်
3.09 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80290823
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38465
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
3.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38625
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.09 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.38479
1.38346
အမြတ်
2.66 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80290311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38346
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.66 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၁
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39401
1.38474
အမြတ်
-11.52 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80129243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39401
လဲလှယ်ခြင်း
-2.25 USD
စုစုပေါင်း
-9.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38474
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.52 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၁
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38227
1.38432
အမြတ်
4.10 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80288141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38227
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38432
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.10 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.38353
1.38227
အမြတ်
2.52 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80277924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38227
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.52 USD