၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၂
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
111.286
111.756
အမြတ်
16.82 USD
USDJPY
စာချုပ်
#76109093
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
111.286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
111.756
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.82 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၁၇
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
110.896
111.262
အမြတ်
13.16 USD
USDJPY
စာချုပ်
#76270759
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
111.262
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.16 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၁
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
109.97
110.902
အမြတ်
33.62 USD
USDJPY
စာချုပ်
#76499621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
110.902
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
33.62 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၉:၂၄
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
110.506
110.903
အမြတ်
14.32 USD
USDJPY
စာချုပ်
#76391271
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.506
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
110.903
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.32 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၅၈
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၀၃
ကူးယူခြင်း
0.12%
-25.85%
အမြတ်
-281.96 USD
Daily Profits FX
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၅၈
အဝင်အမှတ်
0.12%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၀၃
ပြင်ပ
-25.85%
အမြတ်
-281.96 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၀၇:၄၈
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၁၁:၅၇
ရောင်းချမှု
0.04
1.17971
1.17065
အမြတ်
36.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#78850925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၀၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17971
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
36.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၁၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.17065
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
36.24 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၄၇
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၁၁:၅၇
ရောင်းချမှု
0.13
1.17401
1.17065
အမြတ်
43.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#71750449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17401
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
43.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၁၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.17065
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
43.68 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၂၂:၁၅
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.12
128.741
128.271
အမြတ်
51.48 USD
EURJPY
စာချုပ်
#71444546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၂၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
51.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
128.271
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
51.48 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၁၇
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.04
129.277
128.971
အမြတ်
11.19 USD
EURJPY
စာချုပ်
#78201837
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.277
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
128.971
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.19 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၄
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.04
129.675
128.971
အမြတ်
25.74 USD
EURJPY
စာချုပ်
#78299015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.675
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
128.971
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
25.74 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၂၀:၀၀
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၃:၄၆
ရောင်းချမှု
0.04
1.18265
1.17565
အမြတ်
28.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#77783220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.17565
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
28.00 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၂၆
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.04
1.17792
1.17554
အမြတ်
9.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#77276369
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.17554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.52 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၉
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၀:၁၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.04
1.18705
1.17674
အမြတ်
41.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#77932483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18705
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
41.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၀:၁၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.17674
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
41.24 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၂
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၁၆
ရောင်းချမှု
0.04
129.926
129.304
အမြတ်
22.83 USD
EURJPY
စာချုပ်
#77343026
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.926
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
129.304
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
22.83 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၁၀:၀၃
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၁၆
ရောင်းချမှု
0.04
129.377
129.304
အမြတ်
2.68 USD
EURJPY
စာချုပ်
#77275033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၁၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
129.304
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.68 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၀
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၁၅
ရောင်းချမှု
0.04
130.318
129.302
အမြတ်
37.30 USD
EURJPY
စာချုပ်
#77921616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.318
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
129.302
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
37.30 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၄၀:၀၀
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၁၉
ရောင်းချမှု
0.04
0.90837
0.90372
အမြတ်
20.58 USD
USDCHF
စာချုပ်
#75354774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90837
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.90372
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.58 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၀၁
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.04
0.91456
0.90364
အမြတ်
48.34 USD
USDCHF
စာချုပ်
#75401646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91456
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
48.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.90364
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
48.34 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၂၆
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၂၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.1779
1.17693
အမြတ်
2.91 USD
EURUSD
စာချုပ်
#71929141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1779
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17693
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.91 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၀၁
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၂၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.18675
1.17695
အမြတ်
29.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#72093352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18675
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17695
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
29.40 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၀
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၁၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.18269
1.17687
အမြတ်
17.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#72065866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18269
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17687
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.46 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၂၁
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၁၃
ရောင်းချမှု
0.14
129.134
128.942
အမြတ်
24.54 USD
EURJPY
စာချုပ်
#71694245
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.134
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
128.942
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
24.54 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၂
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၁၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.36822
1.36352
အမြတ်
14.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#72248829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36822
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.36352
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.10 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၀၀
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.04
1.37215
1.37025
အမြတ်
7.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77140783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.37025
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.60 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၀၄
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၃၃
ရောင်းချမှု
0.17
129.571
129.233
အမြတ်
52.33 USD
EURJPY
စာချုပ်
#71804341
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.571
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
52.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
129.233
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
52.33 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၄၃
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.2
129.957
129.23
အမြတ်
132.43 USD
EURJPY
စာချုပ်
#71847358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.957
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
132.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
129.23
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
132.43 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၄၁
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၃၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.37217
1.37156
အမြတ်
1.83 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#72413388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37217
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37156
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.83 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၅၆
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၃၆
ရောင်းချမှု
0.04
1.37612
1.37155
အမြတ်
18.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76531369
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37612
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.37155
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.28 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၂၉
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.04
1.38542
1.37621
အမြတ်
36.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76618027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38542
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
36.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.37621
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
36.84 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၀၀
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၃၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.25857
1.25836
အမြတ်
0.92 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#73529924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25857
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.25836
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.92 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၅၀
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.04
1.26288
1.25831
အမြတ်
20.00 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#76522392
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.25831
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.00 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၂၅:၀၀
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၅၂
ရောင်းချမှု
0.04
1.38364
1.37559
အမြတ်
32.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76224152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.37559
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
32.20 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၃၅
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၅၂
ရောင်းချမှု
0.04
1.37671
1.37559
အမြတ်
4.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76194137
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37671
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.37559
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.48 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၄
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၄၈
ရောင်းချမှု
0.04
1.26757
1.26342
အမြတ်
18.09 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#75070181
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26757
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26342
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.09 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၃:၂၉
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၄၈
ရောင်းချမှု
0.04
1.27156
1.2634
အမြတ်
35.58 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#75372997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27156
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.2634
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
35.58 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၁၄
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.04
1.26366
1.26334
အမြတ်
1.40 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#75000025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26366
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26334
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.40 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၁
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၄၅
ရောင်းချမှု
0.04
1.38015
1.3751
အမြတ်
20.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#72598243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38015
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.3751
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.20 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၀၈
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.37608
1.37456
အမြတ်
4.56 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#72435281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37608
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37456
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.56 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၄၆:၅၂
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
110.795
111.265
အမြတ်
16.90 USD
USDJPY
စာချုပ်
#75357642
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၄၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
111.265
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.90 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၂
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.27616
1.28247
အမြတ်
41.25 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#72165700
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27616
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
41.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.28247
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
41.25 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၁
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.28066
1.28251
အမြတ်
10.08 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#72145366
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28066
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.28251
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.08 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၀၃
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
110.267
110.363
အမြတ်
3.48 USD
USDJPY
စာချုပ်
#75427063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
110.363
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.48 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၆:၂၆
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
109.873
110.373
အမြတ်
18.12 USD
USDJPY
စာချုပ်
#75537629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.873
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
110.373
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.12 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၃၇:၅၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၀၃
ကူးယူခြင်း
2.74%
-72.66%
အမြတ်
-770.36 USD
Sure WIN
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၃၇:၅၁
အဝင်အမှတ်
2.74%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၀၃
ပြင်ပ
-72.66%
အမြတ်
-770.36 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၈:၂၄
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၄၆:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
110.302
110.772
အမြတ်
16.97 USD
USDJPY
စာချုပ်
#74778513
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.302
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၄၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
110.772
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.97 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၀၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
109.858
110.237
အမြတ်
13.75 USD
USDJPY
စာချုပ်
#75309398
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.858
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
110.237
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.75 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၃၈
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
132.734
133.511
အမြတ်
28.22 USD
EURJPY
စာချုပ်
#75142689
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.734
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
133.511
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
28.22 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၀:၂၇
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
133.122
133.516
အမြတ်
14.31 USD
EURJPY
စာချုပ်
#75080440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
133.516
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.31 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၀၁
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
109.809
109.983
အမြတ်
6.33 USD
USDJPY
စာချုပ်
#74819718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.809
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
109.983
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.33 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၃၄
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
109.415
109.983
အမြတ်
20.66 USD
USDJPY
စာချုပ်
#74874625
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.415
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
109.983
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.66 USD