၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၇
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၅၄
ရောင်းချမှု
0.02
1891.11
1890.99
အမြတ်
0.24 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#74998710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1891.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1890.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၄၀
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၂၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.21552
1.21398
အမြတ်
3.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74762576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21398
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.08 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၂၇:၅၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1907.64
1906.83
အမြတ်
0.81 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#74716196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၂၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1907.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1906.83
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၃၁
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၅၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.20434
1.20315
အမြတ်
0.99 USD
USDCAD
စာချုပ်
#74710308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၅၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20315
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.99 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၃
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.41402
1.41316
အမြတ်
0.86 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#74506002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41402
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41316
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၃၉
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.41615
1.41316
အမြတ်
2.99 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#74625043
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41615
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41316
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.99 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၁၅
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.21391
1.22
အမြတ်
-6.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74502453
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21391
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.09 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၀၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၂၅:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.21921
1.21867
အမြတ်
0.54 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74455447
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21921
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၂၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21867
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.54 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၈:၅၇
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၂၅:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.21892
1.21878
အမြတ်
0.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74454936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21892
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၂၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21878
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၀၃
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.21949
1.21903
အမြတ်
0.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74454074
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21903
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၂၀
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.89819
0.89924
အမြတ်
-1.17 USD
USDCHF
စာချုပ်
#74449927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89819
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89924
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.17 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၀၆:၃၄
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.89626
0.89929
အမြတ်
-3.37 USD
USDCHF
စာချုပ်
#74330939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၀၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89626
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.37 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၃၆
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.89413
0.89929
အမြတ်
-5.74 USD
USDCHF
စာချုပ်
#74291235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.74 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၄၂
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၅၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.89588
0.89929
အမြတ်
-7.58 USD
USDCHF
စာချုပ်
#74311695
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.58 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၂၃
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၄၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.89471
0.89928
အမြတ်
-10.16 USD
USDCHF
စာချုပ်
#74360952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89928
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.16 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၄၉
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.89467
0.89928
အမြတ်
-5.13 USD
USDCHF
စာချုပ်
#74360976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89467
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89928
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.13 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၂၈
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1909.08
1909.16
အမြတ်
0.08 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#74359315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1909.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1909.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၂၉
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1904.63
1908.63
အမြတ်
-4.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#74357898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1904.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1908.63
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.00 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၃၃
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၅၉:၄၀
ရောင်းချမှု
0.04
1880.96
1895.67
အမြတ်
-58.84 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#74314686
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1880.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-58.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၅၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1895.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-58.84 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၃၉
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၅၉:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1883.12
1895.67
အမြတ်
-25.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#74315868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1883.12
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-25.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၅၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1895.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-25.10 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၅
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1881.35
1882.62
အမြတ်
2.54 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#74312376
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1881.35
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1882.62
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.54 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၂၉
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၂၂
ရောင်းချမှု
0.02
1882.89
1881.19
အမြတ်
3.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#74310537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1882.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1881.19
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.40 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၀၀
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
1882.21
1881.87
အမြတ်
0.68 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#74307594
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1882.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1881.87
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၅၄
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.95789
1.95402
အမြတ်
2.81 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#74303841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.95789
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.95402
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.81 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၁၂
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၅၇
ရောင်းချမှု
0.04
1.95488
1.95412
အမြတ်
2.21 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#74306498
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.95488
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.95412
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.21 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၂၄
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
78.557
78.818
အမြတ်
2.39 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#74292553
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
78.557
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
78.818
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.39 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၁၁
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1881.23
1881.56
အမြတ်
1.32 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#74305698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1881.23
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1881.56
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.32 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၅၄
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1883.76
1880.16
အမြတ်
-14.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#74303033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1883.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1880.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.40 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၅၃
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.96322
1.9587
အမြတ်
-3.27 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#74290781
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.96322
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.9587
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.27 USD
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၁၉
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09528
1.09626
အမြတ်
1.09 USD
EURCHF
စာချုပ်
#74230459
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09528
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09626
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.09 USD
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၅၉
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09614
1.09618
အမြတ်
0.04 USD
EURCHF
စာချုပ်
#74231670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09614
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09618
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၄၃:၀၉
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
154.044
154.154
အမြတ်
1.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#74263926
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၄၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
154.044
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
154.154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.01 USD
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၄၀
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၄၅
ရောင်းချမှု
0.04
1882.39
1881.8
အမြတ်
2.36 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#74259921
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1882.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1881.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.36 USD
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၄၅
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၂၃:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.26719
1.26999
အမြတ်
-3.12 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#74241327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၂၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26999
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.12 USD
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၅၄
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
78.178
78.416
အမြတ်
2.19 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#74230225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
78.178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
78.416
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.19 USD
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၄၉
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
132.699
132.924
အမြတ်
2.07 USD
EURJPY
စာချုပ်
#74230378
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.699
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
132.924
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.07 USD
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၁၅
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
83.963
84.299
အမြတ်
-3.08 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#74233779
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
83.963
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
84.299
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.08 USD
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၄၅
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27224
1.2673
အမြတ်
-5.51 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#74230124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27224
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2673
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.51 USD
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၅၂
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
84.193
83.97
အမြတ်
-2.05 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#74230334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
84.193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
83.97
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.05 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၁၆
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.20664
1.20491
အမြတ်
-7.18 USD
USDCAD
စာချုပ်
#73990852
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.20491
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.18 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၄၉
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20528
1.20597
အမြတ်
1.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#73990278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20528
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20597
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.14 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၃၄
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၃၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.20137
1.2046
အမြတ်
-13.41 USD
USDCAD
စာချုပ်
#73968672
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.2046
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-13.41 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၂၉
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.20176
1.2046
အမြတ်
-2.36 USD
USDCAD
စာချုပ်
#73968525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20176
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2046
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.36 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၀၇
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
154.073
154.128
အမြတ်
0.51 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#73936033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
154.073
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
154.128
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.51 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၀၂
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.076
0.07566
အမြတ်
0.03 USD
ETHBTC
စာချုပ်
#73889271
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.07566
ကော်မရှင်ခ
-0.12 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၂၂
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၀၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.20544
1.21282
အမြတ်
-30.42 USD
USDCAD
စာချုပ်
#73735676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20544
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-30.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၀၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.21282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-30.42 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၉
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၅၀:၂၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.20501
1.21334
အမြတ်
-34.33 USD
USDCAD
စာချုပ်
#73735121
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20501
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-34.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၅၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.21334
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-34.33 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၂၉
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.20657
1.20519
အမြတ်
2.29 USD
USDCAD
စာချုပ်
#73730572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20657
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.29 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၀၈
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1827.3
1835.59
အမြတ်
-8.29 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#73680678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1827.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1835.59
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.29 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၃၉
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၂၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1818.56
1835.55
အမြတ်
-16.99 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#73673292
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1818.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၂၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1835.55
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-16.99 USD