၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၁၀
၂၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.03
0.92819
0.92639
အမြတ်
4.15 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#164804673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92819
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.92639
ကော်မရှင်ခ
-0.21 USD
အမြတ်
4.15 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၄၆
၂၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၃၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.69814
1.6979
အမြတ်
0.37 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#164809004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.69814
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.6979
ကော်မရှင်ခ
-0.21 USD
အမြတ်
0.37 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၇:၅၁
၂၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၁၅:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
0.88673
0.88637
အမြတ်
0.44 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164808422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88673
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၁၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.88637
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
0.44 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၃
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၁၅:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.85366
1.85234
အမြတ်
0.91 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164806141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.85366
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.85234
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
0.91 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၂၄:၀၅
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.9307
0.92514
အမြတ်
4.45 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#164771485
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၂၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9307
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92514
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
4.45 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၀၆
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.91944
0.9252
အမြတ်
-4.75 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#164526383
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91944
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9252
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-4.75 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၂၅:၄၈
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.93078
0.92517
အမြတ်
4.49 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#164771515
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၂၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93078
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92517
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
4.49 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၁:၃၉
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.91955
0.92518
အမြတ်
-4.64 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#164526427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92518
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-4.64 USD
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၁၆
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.8835
0.88256
အမြတ်
0.70 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164705303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8835
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88256
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
0.70 USD
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၂
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.88475
0.88273
အမြတ်
1.57 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164711731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88475
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88273
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.57 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၂၂:၂၅
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.92017
0.92626
အမြတ်
-5.01 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#164532107
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၂၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92017
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92626
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-5.01 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၄၄
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.93214
0.92626
အမြတ်
4.71 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#164772497
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93214
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92626
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
4.71 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၂၉:၂၂
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.70533
1.70532
အမြတ်
-0.18 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#164768789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၂၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.70533
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.70532
ကော်မရှင်ခ
-0.21 USD
အမြတ်
-0.18 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၆
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၃၄:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.85484
1.85489
အမြတ်
-0.03 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164763771
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.85484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၃၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.85489
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၂၁:၂၁
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၄၉:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.70454
1.7053
အမြတ်
1.63 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#164767997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၂၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.70454
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၄၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.7053
ကော်မရှင်ခ
-0.21 USD
အမြတ်
1.63 USD
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၄၇:၂၀
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.70514
1.7051
အမြတ်
-0.31 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#164726194
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၄၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.70514
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.7051
ကော်မရှင်ခ
-0.21 USD
အမြတ်
-0.31 USD
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၁၁:၀၆
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၂၅:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.85466
1.85476
အမြတ်
0.00 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164725572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၁၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.85466
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၂၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.85476
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၃:၅၈
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.85497
1.85472
အမြတ်
0.11 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164724834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.85497
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.85472
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၃၁
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.85496
1.8546
အမြတ်
0.19 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164723010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.85496
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.8546
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
0.19 USD
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၅၉
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88296
0.88475
အမြတ်
1.38 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164700746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88296
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88475
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.38 USD
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၁:၅၂
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88261
0.88351
အမြတ်
0.66 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164701026
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88261
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88351
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
0.66 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၉
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၁:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.8835
0.88262
အမြတ်
0.64 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164657295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8835
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88262
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
0.64 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၂:၀၉
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.88472
0.88296
အမြတ်
1.35 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164665600
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88472
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88296
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.35 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၃၄
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၂:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88297
0.88472
အမြတ်
1.34 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164651168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88297
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88472
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.34 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၄၂
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88257
0.88349
အမြတ်
0.68 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164651405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88257
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88349
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
0.68 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၈:၄၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.88227
0.88253
အမြတ်
-0.28 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164545995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88227
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88253
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-0.28 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၁၂
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.88409
0.88256
အမြတ်
1.17 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164553565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88409
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88256
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.17 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၁:၃၅
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.87789
0.88256
အမြတ်
-3.86 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164524958
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87789
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88256
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-3.86 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၄၉
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.88487
0.88255
အမြတ်
1.81 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164555138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88487
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88255
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.81 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၂၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.86732
0.88257
အမြတ်
-12.44 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164413809
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88257
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-12.44 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၁၃
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.88145
0.88255
အမြတ်
-0.96 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164544343
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88255
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-0.96 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၅၃
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.88315
0.88255
အမြတ်
0.41 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164550350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88315
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88255
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
0.41 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၄
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.88586
0.88254
အမြတ်
2.62 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164556497
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88254
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
2.62 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၁၃
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.88724
0.88254
အမြတ်
3.74 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164592553
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88254
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
3.74 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၆
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.88471
0.88297
အမြတ်
1.34 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164625529
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88297
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.34 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၄၃:၂၅
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.85796
1.85737
အမြတ်
0.36 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164632173
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၄၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.85796
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.85737
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၁၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.70627
1.70599
အမြတ်
0.47 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#164631247
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.70627
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၁၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.70599
ကော်မရှင်ခ
-0.21 USD
အမြတ်
0.47 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၁၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၂:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.85724
1.85788
အမြတ်
0.40 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164629334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.85724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.85788
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၄၈
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88301
0.88471
အမြတ်
1.31 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164623731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88301
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88471
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.31 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၄:၃၁
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.88266
0.88303
အမြတ်
-0.37 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164548250
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88266
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88303
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-0.37 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၁:၀၈
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.86758
0.88301
အမြတ်
-12.60 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164417957
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86758
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88301
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-12.60 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၀၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.88169
0.88304
အမြတ်
-1.16 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164544365
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88169
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88304
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-1.16 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၄၆
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.8783
0.88301
အမြတ်
-3.90 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164525883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88301
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-3.90 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၈
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.8876
0.88297
အမြတ်
3.69 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164594125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88297
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
3.69 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၅၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.88629
0.88297
အမြတ်
2.62 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164589600
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88629
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88297
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
2.62 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၅၆
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.88446
0.883
အမြတ်
1.12 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164553769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88446
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.883
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.12 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၁၆
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.88536
0.883
အမြတ်
1.85 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164556351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88536
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.883
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.85 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၅၄
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.88354
0.883
အမြတ်
0.37 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164553331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.883
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
0.37 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၄၉
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၆:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.70304
1.70327
အမြတ်
0.35 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#164601390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.70304
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.70327
ကော်မရှင်ခ
-0.21 USD
အမြတ်
0.35 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၁၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၅၃:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.85736
1.85724
အမြတ်
0.02 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164598904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.85736
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၅၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.85724
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
0.02 USD