၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၃၅
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37699
1.37899
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17511283
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37699
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37899
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၂၈:၂၄
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.37769
1.37563
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17452251
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၂၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37769
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37563
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၁၆
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.3742
1.37563
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17373016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37563
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၆
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.37931
1.37563
အမြတ်
0.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17472544
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37563
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၃၉:၂၂
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၀:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3755
1.3775
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17401313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၃၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3755
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3775
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၃:၄၀
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37278
1.37491
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17265181
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37278
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37491
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၁:၂၇
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37397
1.37491
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17252585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37397
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37491
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၄၄:၁၇
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37244
1.37491
အမြတ်
0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17274492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၄၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37491
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၃၆
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.07
1.37621
1.37345
အမြတ်
0.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17240773
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37621
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.37345
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၆
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.37171
1.37345
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17019963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37171
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37345
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၂
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.37468
1.37345
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17147749
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37468
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37345
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၅၀
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.37609
1.37345
အမြတ်
0.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17238503
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37609
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.37345
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၃၀:၀၁
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.37425
1.37345
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17146805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37345
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၃၆
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.37474
1.37345
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17196208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37474
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37345
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၄:၁၄
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37369
1.37605
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17169767
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37369
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၆:၃၆
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37441
1.37605
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17133042
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37441
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၁၇
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၄၇
ရောင်းချမှု
0.4
0.76258
0.76179
အမြတ်
0.32 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#17083721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76258
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
0.76179
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၃:၀၇
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.2
0.76167
0.76159
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#17132434
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76167
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.76159
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၆:၂၃
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37168
1.37368
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#16903667
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37368
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၃၅
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၉:၂၃
ရောင်းချမှု
0.2
0.7623
0.7613
အမြတ်
0.20 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16518145
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7623
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.7613
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၅
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.2
0.76209
0.76056
အမြတ်
0.31 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16564337
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76209
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.76056
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၄၉
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၇:၃၇
ရောင်းချမှု
0.1
0.76053
0.76046
အမြတ်
0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16793635
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76053
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.76046
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၅:၀၃
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.37098
1.36898
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#16950833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37098
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36898
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၈:၃၂
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၃၅
ရောင်းချမှု
0.5
0.76476
0.76261
အမြတ်
1.08 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16708371
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76476
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.76261
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.08 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၅၄:၃၀
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37127
1.37397
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#16752883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၅၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37397
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၄၃
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37266
1.37397
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#16744017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37266
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37397
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၀၆
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.37355
1.37155
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#16733397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37155
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၅၇
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၈:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.76348
0.76476
အမြတ်
0.13 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16033095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.76348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.76476
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၅၁
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.37672
1.37472
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#16618021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37672
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37472
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၉:၅၇
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.76104
0.76226
အမြတ်
0.06 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16510742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.76104
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.76226
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၁၇
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.37402
1.37301
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#16493077
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37402
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37301
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၁၉
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.37599
1.37301
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#16512723
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37301
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၃၉
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37443
1.37643
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#16503143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37643
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၁၆
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၅၃:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.4
0.76158
0.76201
အမြတ်
0.17 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16502445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.76158
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၅၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
0.76201
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၉:၅၇
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၅၃:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.35
0.76104
0.76204
အမြတ်
0.35 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16503892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.76104
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၅၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
0.76204
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၃၈:၅၈
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၅၃:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.4
0.76109
0.76204
အမြတ်
0.38 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16501416
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၃၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.76109
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၅၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
0.76204
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.38 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၁၂:၄၈
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၃၈:၅၁
ရောင်းချမှု
0.4
0.76059
0.76112
အမြတ်
-0.21 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16482104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၁၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76059
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၃၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
0.76112
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၂၉:၁၈
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၃၈:၄၇
ရောင်းချမှု
0.4
0.76086
0.76112
အမြတ်
-0.10 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16483171
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၂၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76086
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၃၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
0.76112
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၀၉:၁၃
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37376
1.3739
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#16488767
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၀၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၀၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3739
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၁
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၄၇
ရောင်းချမှု
0.07
0.76166
0.76132
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16359167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.76132
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၄၂
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.17
0.76205
0.76132
အမြတ်
0.12 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16354243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76205
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
0.76132
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၃၃
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.1
0.75973
0.76132
အမြတ်
-0.16 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#15858031
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.75973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.76132
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၀
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၃၈
ရောင်းချမှု
0.1
0.75995
0.76131
အမြတ်
-0.14 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#15857439
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.75995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.76131
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၁၄
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၃၅
ရောင်းချမှု
0.1
0.76061
0.7613
အမြတ်
-0.07 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16076326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76061
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.7613
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၄၇
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၃၁
ရောင်းချမှု
0.1
0.76087
0.76129
အမြတ်
-0.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16075636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76087
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.76129
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၅၆
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၂၉
ရောင်းချမှု
0.05
0.76144
0.7613
အမြတ်
0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16381906
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76144
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.7613
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၃၈
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၂၆
ရောင်းချမှု
0.03
0.76136
0.76129
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16382803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76136
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.76129
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၂၈
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၂၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.76125
0.76129
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16383812
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76125
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.76129
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၁၆
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.76227
0.76129
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16387645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76227
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.76129
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၄၇
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.76144
0.76126
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16391293
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76144
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.76126
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD