၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၅၈
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.41
0.77832
0.77798
အမြတ်
-0.14 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#18150507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77832
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
ပြင်ပ
0.77798
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၃၈
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.4
0.77633
0.77771
အမြတ်
0.55 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#17797626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77633
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
0.77771
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.55 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၄၀:၀၂
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.77806
0.77762
အမြတ်
-0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#13399761
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.77762
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၃
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.78008
0.77762
အမြတ်
-0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#13309306
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.78008
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77762
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၃၀:၀၃
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.77736
0.77762
အမြတ်
0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#13500220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77736
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.77762
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၀၂
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.07
0.77675
0.77762
အမြတ်
0.06 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#13504026
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77675
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.77762
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၂
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.77882
0.77762
အမြတ်
-0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#13398513
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77882
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.77762
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၁
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.78138
0.77762
အမြတ်
-0.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#13304676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.78138
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77762
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၃:၀၀
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37717
1.37808
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17834355
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၃၈
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.37612
1.37808
အမြတ်
0.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17845014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37612
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၄၅:၀၄
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37725
1.37808
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17831043
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၃၁
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37611
1.37808
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17840939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37611
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၅၃:၅၈
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.3756
1.37808
အမြတ်
0.12 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17849062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၅၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3756
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.37808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၄၅
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၀:၅၈
ရောင်းချမှု
0.4
0.77389
0.77331
အမြတ်
0.23 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#17797210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77389
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
0.77331
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၆:၀၆
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၅၅:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.37882
1.37682
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17812174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37882
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၅၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37682
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၀၁
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.25
0.7748
0.77386
အမြတ်
-0.24 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#13766051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
0.77386
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.24 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၃
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.11
0.77571
0.77383
အမြတ်
-0.21 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#13646803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77571
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.77383
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၀၂
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.17
0.77543
0.77385
အမြတ်
-0.27 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#13649189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77543
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
0.77385
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.27 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၆:၃၆:၃၆
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.4
0.77044
0.77392
အမြတ်
1.39 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#14109492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၆:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77044
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
0.77392
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.39 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၄၃
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.37964
1.37764
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17736659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37964
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37764
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၃၅
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37787
1.37987
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17729556
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37787
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37987
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၃၀:၀၃
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37767
1.37982
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17630649
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37767
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37982
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၁:၂၄
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37807
1.37982
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17625168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37807
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37982
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၄:၀၅
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37777
1.37982
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17654813
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37777
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37982
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၃၅
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37699
1.37899
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17511283
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37699
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37899
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၁၆
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.3742
1.37563
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17373016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37563
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၆
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.37931
1.37563
အမြတ်
0.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17472544
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37563
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၂၈:၂၄
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.37769
1.37563
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17452251
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၂၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37769
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37563
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၃၉:၂၂
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၀:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3755
1.3775
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17401313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၃၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3755
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3775
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၁:၂၇
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37397
1.37491
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17252585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37397
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37491
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၄၄:၁၇
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37244
1.37491
အမြတ်
0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17274492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၄၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37491
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၃:၄၀
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37278
1.37491
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17265181
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37278
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37491
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၃၀:၀၁
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.37425
1.37345
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17146805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37345
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၃၆
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.37474
1.37345
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17196208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37474
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37345
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၃၆
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.07
1.37621
1.37345
အမြတ်
0.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17240773
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37621
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.37345
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၆
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.37171
1.37345
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17019963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37171
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37345
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၂
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.37468
1.37345
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17147749
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37468
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37345
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၅၀
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.37609
1.37345
အမြတ်
0.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17238503
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37609
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.37345
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၄:၁၄
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37369
1.37605
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17169767
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37369
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၆:၃၆
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37441
1.37605
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#17133042
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37441
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၁၇
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၄၇
ရောင်းချမှု
0.4
0.76258
0.76179
အမြတ်
0.32 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#17083721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76258
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
0.76179
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၃:၀၇
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.2
0.76167
0.76159
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#17132434
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76167
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.76159
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၆:၂၃
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37168
1.37368
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#16903667
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37368
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၃၅
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၉:၂၃
ရောင်းချမှု
0.2
0.7623
0.7613
အမြတ်
0.20 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16518145
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7623
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.7613
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၅
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.2
0.76209
0.76056
အမြတ်
0.31 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16564337
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76209
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.76056
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၄၉
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၇:၃၇
ရောင်းချမှု
0.1
0.76053
0.76046
အမြတ်
0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16793635
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76053
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.76046
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၅:၀၃
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.37098
1.36898
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#16950833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37098
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36898
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၈:၃၂
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၃၅
ရောင်းချမှု
0.5
0.76476
0.76261
အမြတ်
1.08 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#16708371
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76476
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.76261
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.08 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၄၃
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37266
1.37397
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#16744017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37266
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37397
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၅၄:၃၀
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37127
1.37397
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#16752883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၅၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37397
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD