၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၂၄
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
1
152.029
151.45
အမြတ်
-525.69 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#79894779
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
152.029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-525.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
151.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-525.69 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၃၅
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
1
152.028
151.45
အမြတ်
-524.78 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#79894858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
152.028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-524.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
151.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-524.78 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၂၆
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
1
152.029
151.45
အမြတ်
-525.69 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#79894782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
152.029
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-525.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
151.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-525.69 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၅၆
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.2
150.894
152.145
အမြတ်
227.40 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#79508488
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
150.894
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
227.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
152.145
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
227.40 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၂၃
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၄၄
ဝယ်ယူမှု
1
151.027
152.146
အမြတ်
1 017.05 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#79504051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.027
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 017.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
152.146
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 017.05 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၀၇
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၄၄
ဝယ်ယူမှု
1
150.839
152.148
အမြတ်
1 189.72 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#79502094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
150.839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 189.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
152.148
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 189.72 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၂၆
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၂၉
ရောင်းချမှု
0.2
1791.87
1801.73
အမြတ်
-197.20 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79460457
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1791.87
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-197.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1801.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-197.20 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၅၇
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၂၉
ရောင်းချမှု
0.2
1792.94
1801.73
အမြတ်
-175.80 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79460201
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-175.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1801.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-175.80 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၆
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၅၁
ရောင်းချမှု
0.2
1786.53
1802.82
အမြတ်
-325.80 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79457123
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1786.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-325.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1802.82
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-325.80 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၂၃
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၂:၅၀
ရောင်းချမှု
0.2
1789.8
1802.48
အမြတ်
-253.60 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79459126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1789.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-253.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1802.48
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-253.60 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၃၂
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.2
1793.15
1802
အမြတ်
-177.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79460133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1793.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-177.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1802
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-177.00 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၄၂
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.2
1793.33
1802.03
အမြတ်
-174.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79460169
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1793.33
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-174.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1802.03
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-174.00 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၅၇
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.2
1785.99
1802
အမြတ်
-320.20 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79457132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1785.99
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-320.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1802
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-320.20 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၃၅
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.2
1793.19
1802.11
အမြတ်
-178.40 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79460152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1793.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-178.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1802.11
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-178.40 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၅၁
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.2
1792.93
1802
အမြတ်
-181.40 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79460185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.93
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-181.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1802
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-181.40 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၂၂
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.2
1788.05
1801.48
အမြတ်
-268.60 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79457393
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1788.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-268.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1801.48
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-268.60 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၂၈
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.17455
1.17521
အမြတ်
13.20 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#79295634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.17521
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.20 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၁၀
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.17388
1.1752
အမြတ်
26.40 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#79303187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17388
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.1752
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
26.40 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၅
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.17425
1.1752
အမြတ်
19.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#79296956
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.1752
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
19.00 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၄၃
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.17355
1.1752
အမြတ်
33.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#79304263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.1752
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
33.00 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၄၁
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.17325
1.17521
အမြတ်
39.20 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#79305406
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17325
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
39.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.17521
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
39.20 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၀၇
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.17309
1.17521
အမြတ်
42.40 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#79306249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
42.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.17521
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
42.40 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၃၂
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.17293
1.1752
အမြတ်
45.40 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#79306279
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17293
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
45.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.1752
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
45.40 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၅၅
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၁၉
ရောင်းချမှု
0.2
1.17238
1.17455
အမြတ်
-43.40 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#79030346
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17238
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-43.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.17455
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-43.40 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၂၄
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၁၈
ဝယ်ယူမှု
1
0.91726
0.91275
အမြတ်
-494.11 USD
USDCHFm
စာချုပ်
#79099913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91726
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-494.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.91275
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-494.11 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၁၄
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
1
0.91645
0.91275
အမြတ်
-405.37 USD
USDCHFm
စာချုပ်
#79102249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91645
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-405.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.91275
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-405.37 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၂၈
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၅၈
ဝယ်ယူမှု
1
0.91726
0.91272
အမြတ်
-497.41 USD
USDCHFm
စာချုပ်
#79099916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91726
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-497.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.91272
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-497.41 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၄၅
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၅၉:၀၇
ရောင်းချမှု
1
1.16943
1.17447
အမြတ်
-504.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#79104228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16943
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-504.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.17447
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-504.00 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၃၅
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.17765
1.17251
အမြတ်
-102.80 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#78905427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17765
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-102.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.17251
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-102.80 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၁၉
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.17726
1.17251
အမြတ်
-475.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#78909249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17726
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-475.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.17251
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-475.00 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၁:၅၈
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၂၅:၂၉
ဝယ်ယူမှု
1
1.38731
1.38166
အမြတ်
-565.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#78906372
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38731
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-565.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၂၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38166
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-565.00 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၉
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၂၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
1
1.38676
1.38166
အမြတ်
-510.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#78914652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-510.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၂၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38166
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-510.00 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၅၆
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၂၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
1
1.38668
1.38168
အမြတ်
-500.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#78914553
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-500.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၂၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-500.00 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၀၄
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၈
ရောင်းချမှု
1
1.17666
1.17723
အမြတ်
-57.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#78835259
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17666
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-57.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.17723
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-57.00 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၁၈
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၇
ရောင်းချမှု
1
1.17661
1.17723
အမြတ်
-62.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#78835283
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-62.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.17723
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-62.00 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၀၇
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၇
ရောင်းချမှု
1
1.179
1.17723
အမြတ်
177.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#78840379
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
177.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.17723
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
177.00 USD
၀၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၁၂
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
1
4.535
4.9254
အမြတ်
39.04 USD
EOSUSD
စာချုပ်
#78497861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4.535
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
39.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
4.9254
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
39.04 USD
၀၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၃၀
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
4
4.5397
4.9254
အမြတ်
154.28 USD
EOSUSD
စာချုပ်
#78497863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4.5397
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
154.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
4.9254
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
154.28 USD
၀၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၆:၅၇
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
5
4.5357
4.9255
အမြတ်
194.90 USD
EOSUSD
စာချုပ်
#78497877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4.5357
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
194.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
4.9255
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
194.90 USD
၀၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၂၇
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
8
4.536
4.9254
အမြတ်
311.52 USD
EOSUSD
စာချုပ်
#78497878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4.536
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
311.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
4.9254
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
311.52 USD
၀၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၅၄
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
8
4.5327
4.9254
အမြတ်
314.16 USD
EOSUSD
စာချုပ်
#78497883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4.5327
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
314.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
4.9254
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
314.16 USD
၀၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၅၉
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
8
4.5324
4.9254
အမြတ်
314.40 USD
EOSUSD
စာချုပ်
#78497894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4.5324
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
314.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
4.9254
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
314.40 USD
၀၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၃၉
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
8
4.5354
4.9254
အမြတ်
312.00 USD
EOSUSD
စာချုပ်
#78497881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4.5354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
312.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
4.9254
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
312.00 USD
၀၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၄၀
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
8
4.5324
4.9254
အမြတ်
314.40 USD
EOSUSD
စာချုပ်
#78497892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4.5324
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
314.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
ပြင်ပ
4.9254
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
314.40 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၁၅
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၇
ရောင်းချမှု
1
1.1845
1.1783
အမြတ်
620.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#78345139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
620.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.1783
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
620.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၄၄
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.5
1.18537
1.17839
အမြတ်
349.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#78367597
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
349.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.17839
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
349.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၇:၂၀
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.5
1.18418
1.17839
အမြတ်
289.50 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#78398237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18418
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
289.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.17839
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
289.50 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၁၀
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
1
1.18591
1.18341
အမြတ်
-250.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#78294848
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18591
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-250.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18341
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-250.00 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၂၂
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
1
1.18484
1.18447
အမြတ်
-37.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#78298840
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-37.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၀၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18447
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-37.00 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၅၈
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၁၁
ဝယ်ယူမှု
1
1.39276
1.38721
အမြတ်
-555.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#78269997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39276
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-555.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38721
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-555.00 USD