၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၁:၃၄
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၂:၀၉
ရောင်းချမှု
1
1786.81
1786.23
အမြတ်
58.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#82243621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1786.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
58.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1786.23
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
58.00 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၅၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၉:၂၉
ရောင်းချမှု
5
1805.66
1800.62
အမြတ်
2 520.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#82269819
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1805.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2 520.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1800.62
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2 520.00 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၄၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၉:၂၄
ရောင်းချမှု
5
1808.78
1800.58
အမြတ်
4 100.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#82275634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1808.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4 100.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1800.58
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4 100.00 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၅၆
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
2
0.91552
0.91581
အမြတ်
63.33 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#82275651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
63.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
0.91581
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
63.33 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၂၉
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၀၃
ရောင်းချမှု
1
1790
1799.9
အမြတ်
-990.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#82182208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1790
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-990.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1799.9
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-990.00 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၄၃
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၅၈
ရောင်းချမှု
0.3
1778.17
1799.71
အမြတ်
-646.20 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#82137060
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1778.17
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-646.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1799.71
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-646.20 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၁၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၅၆
ရောင်းချမှု
0.3
1776.4
1799.91
အမြတ်
-705.30 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#82128859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1776.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-705.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1799.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-705.30 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၁၈
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၅၄
ရောင်းချမှု
0.3
1774.08
1799.98
အမြတ်
-777.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#82122534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1774.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-777.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1799.98
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-777.00 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၁၃
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၄၉
ရောင်းချမှု
5
1792.23
1799.88
အမြတ်
-3 825.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#82251910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.23
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3 825.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1799.88
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3 825.00 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၀၄
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၅၂
ရောင်းချမှု
1
157.4
156.9
အမြတ်
439.31 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#82251899
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
157.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
439.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
156.9
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
439.31 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၄၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၁:၄၀
ရောင်းချမှု
1
1.16447
1.16281
အမြတ်
166.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82165325
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
166.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.16281
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
166.00 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၅၄
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၁
ရောင်းချမှု
0.3
1783.41
1778.86
အမြတ်
136.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#82214773
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1783.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
136.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1778.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
136.50 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၅:၃၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၄၇
ရောင်းချမှု
1
1.16657
1.16427
အမြတ်
230.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82182213
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16657
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
230.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.16427
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
230.00 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၀၆
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၄၅
ရောင်းချမှု
1
1783.91
1782.37
အမြတ်
154.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#82165311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1783.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
154.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1782.37
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
154.00 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၂၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၃၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.15262
1.16464
အမြတ်
-120.20 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81775897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15262
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-120.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.16464
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-120.20 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၁၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၂၁
ရောင်းချမှု
2
157.089
157.892
အမြတ်
-1 405.60 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#82008348
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
157.089
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 405.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
157.892
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 405.60 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၂၂:၂၄
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.3
1773
1780.21
အမြတ်
-216.30 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#82105238
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၂၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1773
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-216.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1780.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-216.30 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၅၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၀၈
ရောင်းချမှု
2
157.808
157.65
အမြတ်
276.14 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#82081997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
157.808
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
276.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
157.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
276.14 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၂၇
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၀၀
ရောင်းချမှု
2
157.895
157.653
အမြတ်
422.94 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#82084301
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
157.895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
422.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
157.653
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
422.94 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၄၄
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၅၄
ရောင်းချမှု
1
1.1661
1.16282
အမြတ်
328.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82082035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
328.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.16282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
328.00 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၅၉
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.919
0.92404
အမြတ်
272.72 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#82056307
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.919
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
272.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.92404
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
272.72 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၀၉
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၂၄
ဝယ်ယူမှု
1
266.85
266.25
အမြတ်
-0.70 USD
#ADS
စာချုပ်
#82138581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
266.85
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
266.25
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.70 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၄၈
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၅၁
ရောင်းချမှု
2
158
157.5
အမြတ်
874.67 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#82082263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
158
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
874.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
157.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
874.67 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၀၄
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1781.94
1777.71
အမြတ်
4.23 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#82077861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1781.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1777.71
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.23 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၂၄
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.5
155.66
157.824
အမြတ်
-947.96 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#81899741
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-947.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
157.824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-947.96 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၅:၂၄
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၁၆
ရောင်းချမှု
0.5
155.143
157.821
အမြတ်
-1 173.12 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#81868207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.143
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 173.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
157.821
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 173.12 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၄၅
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၁၂
ရောင်းချမှု
0.5
155.358
157.844
အမြတ်
-1 089.01 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#81873943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.358
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 089.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
157.844
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 089.01 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၃၇
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၀၆
ရောင်းချမှု
0.5
155.098
157.845
အမြတ်
-1 203.33 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#81863468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.098
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 203.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
157.845
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 203.33 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၀၄
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၃၃
ရောင်းချမှု
2.99
1781.94
1779.18
အမြတ်
825.24 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#82074605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1781.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
825.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.99
ပြင်ပ
1779.18
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
825.24 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၃၇
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.92076
0.92407
အမြတ်
179.10 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#81873938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
179.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.92407
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
179.10 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၅၅
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1763.37
1768.2
အမြတ်
48.30 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#82008753
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1763.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
48.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1768.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
48.30 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၀၆
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
2
1769.11
1771.7
အမြတ်
518.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#81953722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1769.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
518.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1771.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
518.00 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၄၇
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
3
1765.48
1771.67
အမြတ်
1 857.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#81954405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1765.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 857.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1771.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 857.00 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၄၈
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.92921
0.91996
အမြတ်
-502.74 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#81798268
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92921
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-502.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.91996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-502.74 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၀၅
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.24539
1.23991
အမြတ်
-220.98 USD
USDCAD.
စာချုပ်
#81798285
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-220.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.23991
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-220.98 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၃
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၆:၃၅
ရောင်းချမှု
0.5
154.7
155.304
အမြတ်
-266.04 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#81798383
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-266.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
155.304
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-266.04 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၄၂
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၉:၂၆
ရောင်းချမှု
2
1793.31
1791.18
အမြတ်
426.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#81841999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1793.31
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
426.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1791.18
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
426.00 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၂၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၉:၁၈
ရောင်းချမှု
2
1794.51
1791.17
အမြတ်
668.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#81844051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1794.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
668.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1791.17
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
668.00 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၄၉
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1767
1765.2
အမြတ်
1.80 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#81798115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1767
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1765.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၄၆
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၃၆
ရောင်းချမှု
0.5
1767.75
1765.33
အမြတ်
121.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#81810198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1767.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
121.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1765.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
121.00 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၄၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.5
1773.21
1766.87
အမြတ်
317.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#81813510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1773.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
317.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1766.87
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
317.00 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၀၄
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.5
1776.61
1766.63
အမြတ်
499.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#81817815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1776.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
499.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1766.63
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
499.00 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၁:၂၁
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1762.16
1767.15
အမြတ်
49.90 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#81798126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1762.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1767.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
49.90 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၃၂
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1760.74
1762.41
အမြတ်
1.67 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#81775907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1760.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1762.41
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.67 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၂၇
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၀၅
ဝယ်ယူမှု
20
223.82
227.95
အမြတ်
82.60 USD
#BA
စာချုပ်
#81284864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
223.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
82.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
227.95
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
82.60 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၁၄
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1761.39
1768.26
အမြတ်
34.35 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#81744336
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1761.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1768.26
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
34.35 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၀၈
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1763.45
1768.37
အမြတ်
49.20 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#81378866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1763.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1768.37
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
49.20 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၅၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
5
1756.86
1768.23
အမြတ်
5 685.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#81756407
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1756.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5 685.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1768.23
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5 685.00 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၇:၃၁
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၅၄
ဝယ်ယူမှု
5
1764.89
1768.3
အမြတ်
1 705.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#81749392
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1764.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 705.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1768.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 705.00 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၂၅:၂၁
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1768.23
1761.68
အမြတ်
-65.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#81372027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၂၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1768.23
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-65.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1761.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-65.50 USD