၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.37594
1.37634
အမြတ်
1.20 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#82141938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37634
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.20 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၁၅
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37732
1.37634
အမြတ်
-0.98 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#82140698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37634
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.98 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.37715
1.37754
အမြတ်
1.17 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#82139737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37715
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37754
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.17 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37849
1.37754
အမြတ်
-0.95 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#82136781
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37754
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.95 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၁၈
ရောင်းချမှု
0.03
0.9251
0.92475
အမြတ်
0.85 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#82136782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.92475
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.85 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.92389
0.92475
အမြတ်
-0.70 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#82132678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92389
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92475
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.70 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.70563
1.70183
အမြတ်
-3.08 USD
GBPCAD.
စာချုပ်
#82116748
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.70563
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.70183
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.08 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.70296
1.70183
အမြတ်
-5.49 USD
GBPCAD.
စာချုပ်
#82131145
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.70296
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.70183
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.49 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၀၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.70439
1.70183
အမြတ်
-6.22 USD
GBPCAD.
စာချုပ်
#82124079
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.70439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.70183
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.22 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.16
1.70061
1.70183
အမြတ်
15.81 USD
GBPCAD.
စာချုပ်
#82133402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.70061
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.70183
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.81 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.43463
1.43548
အမြတ်
2.07 USD
EURCAD.
စာချုပ်
#82133404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.43463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.43548
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.07 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.43784
1.43548
အမြတ်
-1.98 USD
EURCAD.
စာချုပ်
#82106704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.43784
လဲလှယ်ခြင်း
-0.07 USD
စုစုပေါင်း
-1.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.43548
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.98 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၂၆
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၀၄
ရောင်းချမှု
0.5
1.16258
1.16241
အမြတ်
8.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82131172
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16258
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.16241
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.50 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.15799
1.16242
အမြတ်
4.31 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82003213
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15799
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
4.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16242
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.31 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၂၂:၀၅
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.92285
0.92409
အမြတ်
-1.01 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#82116423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၂၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92285
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92409
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.01 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.03
0.92457
0.92409
အမြတ်
1.16 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#82119185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92457
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.92409
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.16 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37272
1.37845
အမြတ်
5.61 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#82039941
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37272
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
5.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37845
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.61 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၄၃
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.88432
0.88528
အမြတ်
-0.80 USD
NZDCAD.
စာချုပ်
#82110727
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88432
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88528
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.80 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၂၃
ရောင်းချမှု
0.03
0.88566
0.88528
အမြတ်
0.92 USD
NZDCAD.
စာချုပ်
#82120362
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88566
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.88528
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.92 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၄၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၂၂:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.91981
0.92303
အမြတ်
-2.62 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#82073481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91981
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-2.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၂၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92303
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.62 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၂၂:၀၄
ရောင်းချမှု
0.06
0.92267
0.92303
အမြတ်
-1.90 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#82093325
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92267
လဲလှယ်ခြင်း
-0.15 USD
စုစုပေါင်း
-1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၂၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.92303
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.90 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၂၂:၀၄
ရောင်းချမှု
0.03
0.92118
0.92303
အမြတ်
-4.56 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#82084538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92118
လဲလှယ်ခြင်း
-0.07 USD
စုစုပေါင်း
-4.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၂၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.92303
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.56 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၂၂:၀၄
ရောင်းချမှု
0.16
0.92379
0.92303
အမြတ်
9.44 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#82102091
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92379
လဲလှယ်ခြင်း
-0.39 USD
စုစုပေါင်း
9.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၂၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
0.92303
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.44 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၇:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.70563
1.70468
အမြတ်
-0.84 USD
GBPCAD.
စာချုပ်
#82105328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.70563
လဲလှယ်ခြင်း
-0.07 USD
စုစုပေါင်း
-0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.70468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.84 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၀၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၇:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.7043
1.70468
အမြတ်
0.92 USD
GBPCAD.
စာချုပ်
#82115761
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.7043
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.70468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.92 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၁၇:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.23537
1.23639
အမြတ်
-0.82 USD
USDCAD.
စာချုပ်
#82096244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၁၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23639
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.82 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၁၇:၅၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.23679
1.23639
အမြတ်
0.97 USD
USDCAD.
စာချုပ်
#82111671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23679
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၁၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.23639
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.97 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၃၉
ရောင်းချမှု
0.06
0.88014
0.88449
အမြတ်
-21.12 USD
NZDCAD.
စာချုပ်
#82064873
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88014
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-21.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.88449
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-21.12 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၃၉
ရောင်းချမှု
0.39
0.8823
0.88449
အမြတ်
-69.11 USD
NZDCAD.
စာချုပ်
#82084537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-69.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.39
ပြင်ပ
0.88449
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-69.11 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၃၉
ရောင်းချမှု
2.44
0.88542
0.88449
အမြတ်
183.62 USD
NZDCAD.
စာချုပ်
#82098743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88542
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
183.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.44
ပြင်ပ
0.88449
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
183.62 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၃၉
ရောင်းချမှု
0.98
0.88431
0.88449
အမြတ်
-14.28 USD
NZDCAD.
စာချုပ်
#82093332
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88431
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.98
ပြင်ပ
0.88449
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.28 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.87684
0.88449
အမြတ်
-6.21 USD
NZDCAD.
စာချုပ်
#81990798
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87684
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-6.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88449
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.21 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၃၉
ရောင်းချမှု
0.03
0.87899
0.88449
အမြတ်
-13.35 USD
NZDCAD.
စာချုပ်
#82054726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87899
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.88449
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-13.35 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၃၉
ရောင်းချမှု
0.16
0.88119
0.88449
အမြတ်
-42.72 USD
NZDCAD.
စာချုပ်
#82079629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88119
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-42.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
0.88449
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-42.72 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.43682
1.43687
အမြတ်
0.04 USD
EURCAD.
စာချုပ်
#82075859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.43682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.43687
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၄:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.69843
1.70444
အမြတ်
4.87 USD
GBPCAD.
စာချုပ်
#82070714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.69843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.70444
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.87 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.04417
1.04374
အမြတ်
-0.92 USD
AUDNZD.
စာချုပ်
#82084539
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04417
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.04374
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.92 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၀:၀၃
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.04565
1.04374
အမြတ်
-1.37 USD
AUDNZD.
စာချုပ်
#82058636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04565
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04374
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.37 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.04312
1.04374
အမြတ်
2.66 USD
AUDNZD.
စာချုပ်
#82096240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04312
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.04374
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.66 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၅၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.43895
1.43937
အမြတ်
-1.02 USD
EURCAD.
စာချုပ်
#82088388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.43895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.43937
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.02 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၁၁:၁၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.43791
1.43937
အမြတ်
-1.18 USD
EURCAD.
စာချုပ်
#82062826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၁၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.43791
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.43937
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.18 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၅၂
ရောင်းချမှု
0.06
1.43991
1.43937
အမြတ်
2.62 USD
EURCAD.
စာချုပ်
#82098725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.43991
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.43937
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.62 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.70662
1.70736
အမြတ်
-0.60 USD
GBPCAD.
စာချုပ်
#82090521
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.70662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.70736
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.60 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၁၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.70767
1.70736
အမြတ်
0.75 USD
GBPCAD.
စာချုပ်
#82093327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.70767
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.70736
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.39
1.38276
1.38164
အမြတ်
43.68 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#82081589
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38276
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
43.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.39
ပြင်ပ
1.38164
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
43.68 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၀၃
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37555
1.38164
အမြတ်
-6.09 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#82056161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37555
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38164
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.09 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.06
1.37859
1.38164
အမြတ်
-18.30 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#82074298
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37859
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.38164
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18.30 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.16
1.38144
1.38164
အမြတ်
-3.20 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#82079584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38144
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.38164
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.20 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၀၈
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.37737
1.38164
အမြတ်
-12.81 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#82061226
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38164
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.81 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၄
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.23942
1.2351
အမြတ်
3.47 USD
USDCAD.
စာချုပ်
#82008505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23942
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
3.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2351
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.47 USD