၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၃:၄၈
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.20759
1.20904
အမြတ်
69.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159118180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
72.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.20904
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
69.00 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.6
109.812
107.933
အမြတ်
-1 048.74 USD
USDJPY
စာချုပ်
#158740590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.812
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 044.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.6
ပြင်ပ
107.933
ကော်မရှင်ခ
-4.20 USD
အမြတ်
-1 048.74 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၃၂
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
1
1.08609
1.0777
အမြတ်
-610.57 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#158740624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08609
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-603.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.0777
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-610.57 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၄၄
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.20489
1.20904
အမြတ်
204.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159104821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20489
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
207.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.20904
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
204.00 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၁၆
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.5
1.17742
1.20905
အမြတ်
-1 585.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158666836
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 581.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.20905
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-1 585.00 USD
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၅၇
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.6
104.606
107.936
အမြတ်
-1 855.30 USD
USDJPY
စာချုပ်
#156669302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.606
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 851.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.6
ပြင်ပ
107.936
ကော်မရှင်ခ
-4.20 USD
အမြတ်
-1 855.30 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၃:၃၆
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.20758
1.20904
အမြတ်
69.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159118174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20758
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
73.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.20904
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
69.50 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၁၂:၁၇
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ရောင်းချမှု
2
1.06386
1.07779
အမြတ်
-2 018.38 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#156569929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၁၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06386
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2 004.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.07779
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-2 018.38 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၂၂
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.6
109.818
107.933
အမြတ်
-1 052.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#158740604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.818
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 047.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.6
ပြင်ပ
107.933
ကော်မရှင်ခ
-4.20 USD
အမြတ်
-1 052.07 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၂
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ရောင်းချမှု
2.75
1.1712
1.20905
အမြတ်
-10 428.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158574126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10 408.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.75
ပြင်ပ
1.20905
ကော်မရှင်ခ
-19.25 USD
အမြတ်
-10 428.00 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၃၉
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
2
1.08608
1.0777
အမြတ်
-1 219.70 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#158740639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08608
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 205.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.0777
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-1 219.70 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၆
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ရောင်းချမှု
1
1.0662
1.07779
အမြတ်
-840.84 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#157279729
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-833.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07779
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-840.84 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၁၀:၂၉
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.5
1.17779
1.20905
အမြတ်
-1 566.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158658570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၁၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17779
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 563.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.20905
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-1 566.50 USD
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၅၂
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.6
104.616
107.936
အမြတ်
-1 849.74 USD
USDJPY
စာချုပ်
#156669277
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
104.616
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 845.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.6
ပြင်ပ
107.936
ကော်မရှင်ခ
-4.20 USD
အမြတ်
-1 849.74 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၄၅
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.20667
1.20904
အမြတ်
115.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159113878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20667
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
118.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.20904
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
115.00 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၄၂
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၃၄
ရောင်းချမှု
0.5
1.17504
1.20681
အမြတ်
-1 592.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158643224
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17504
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 588.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.20681
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-1 592.00 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၄၅
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.20217
1.20669
အမြတ်
222.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159092911
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20217
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
226.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.20669
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
222.50 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၀၂
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.20229
1.20669
အမြတ်
216.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159092875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20229
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
220.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.20669
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
216.50 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၃၁:၂၀
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.19516
1.20092
အမြတ်
284.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158991925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၃၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19516
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
288.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.20092
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
284.50 USD
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၂၈
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.20002
1.20081
အမြတ်
36.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159061136
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20002
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
39.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.20081
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
36.00 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၃:၄၁
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.20446
1.20069
အမြတ်
-192.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159072395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20446
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-188.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.20069
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-192.00 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၁၁
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.20444
1.20064
အမြတ်
-193.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159072407
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20444
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-190.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.20064
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-193.50 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၃၆
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၅၃
ဝယ်ယူမှု
1
1.20671
1.20073
အမြတ်
-605.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159087590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20671
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-598.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20073
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-605.00 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၃:၃၇
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၂၆
ဝယ်ယူမှု
2.75
1.19949
1.2017
အမြတ်
588.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158974888
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
607.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.75
ပြင်ပ
1.2017
ကော်မရှင်ခ
-19.25 USD
အမြတ်
588.50 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၅၂:၀၇
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.19518
1.19578
အမြတ်
26.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158964480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၅၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19518
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.19578
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
26.50 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၀၆
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.19601
1.19577
အမြတ်
-15.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158957909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19601
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.19577
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-15.50 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၄
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.19409
1.19611
အမြတ်
97.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158894329
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19409
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
101.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.19611
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
97.50 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၁၈:၃၁
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.19509
1.19643
အမြတ်
63.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158902420
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၁၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19509
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
67.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.19643
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
63.50 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၁၇
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.19684
1.19643
အမြတ်
-24.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158945957
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19684
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-20.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.19643
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-24.00 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၃၈
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.19565
1.19845
အမြတ်
136.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158916216
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19565
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
140.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.19845
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
136.50 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၁၈
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.19639
1.19689
အမြတ်
21.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158911935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19639
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.19689
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
21.50 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၀၃
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၅၀
ဝယ်ယူမှု
2.75
1.19196
1.19255
အမြတ်
143.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158807909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19196
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
162.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.75
ပြင်ပ
1.19255
ကော်မရှင်ခ
-19.25 USD
အမြတ်
143.00 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၃၅
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၁၂:၁၈
ရောင်းချမှု
0.6
106.483
110.211
အမြတ်
-2 033.76 USD
USDJPY
စာချုပ်
#157308967
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2 029.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၁၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.6
ပြင်ပ
110.211
ကော်မရှင်ခ
-4.20 USD
အမြတ်
-2 033.76 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၄၆
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.6
108.745
110.101
အမြတ်
734.76 USD
USDJPY
စာချုပ်
#158315704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
738.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.6
ပြင်ပ
110.101
ကော်မရှင်ခ
-4.20 USD
အမြတ်
734.76 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၅၆
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.6
108.752
110.101
အမြတ်
730.94 USD
USDJPY
စာချုပ်
#158315734
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
735.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.6
ပြင်ပ
110.101
ကော်မရှင်ခ
-4.20 USD
အမြတ်
730.94 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၅၁
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.6
108.748
110.101
အမြတ်
733.12 USD
USDJPY
စာချုပ်
#158315721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
737.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.6
ပြင်ပ
110.101
ကော်မရှင်ခ
-4.20 USD
အမြတ်
733.12 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၂၃:၁၀
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၁၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.26
1.18271
1.17781
အမြတ်
-129.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158304066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၂၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18271
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-127.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
1.17781
ကော်မရှင်ခ
-1.82 USD
အမြတ်
-129.22 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၇:၅၃
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၁၀:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.18582
1.17783
အမြတ်
-80.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158287722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18582
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-79.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17783
ကော်မရှင်ခ
-0.70 USD
အမြတ်
-80.60 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၁:၄၆:၀၀
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.16
1.18423
1.17783
အမြတ်
-103.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158293584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၁:၄၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-102.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.17783
ကော်မရှင်ခ
-1.12 USD
အမြတ်
-103.52 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၃၈:၀၁
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.42
1.18102
1.17783
အမြတ်
-136.92 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158340825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၃၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18102
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-133.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.42
ပြင်ပ
1.17783
ကော်မရှင်ခ
-2.94 USD
အမြတ်
-136.92 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၄၄:၄၈
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.67
1.17922
1.17783
အမြတ်
-97.82 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158373252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၄၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17922
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-93.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.67
ပြင်ပ
1.17783
ကော်မရှင်ခ
-4.69 USD
အမြတ်
-97.82 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၂၅
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၄၃
ဝယ်ယူမှု
1.07
1.17781
1.17783
အမြတ်
-5.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158383714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17781
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.07
ပြင်ပ
1.17783
ကော်မရှင်ခ
-7.49 USD
အမြတ်
-5.35 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၄၅
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
1.72
1.17618
1.17783
အမြတ်
271.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158505077
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17618
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
283.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.72
ပြင်ပ
1.17783
ကော်မရှင်ခ
-12.04 USD
အမြတ်
271.76 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၃၂
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
1
1.08354
1.086
အမြတ်
165.42 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#158147041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
172.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.086
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
165.42 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၀၀
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
1
1.08345
1.086
အမြတ်
171.73 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#158147014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08345
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
178.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.086
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
171.73 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၅
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.18898
1.175
အမြတ်
-56.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158276160
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-55.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.175
ကော်မရှင်ခ
-0.28 USD
အမြတ်
-56.20 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၄၆
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.18742
1.175
အမြတ်
-74.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158277724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-74.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.175
ကော်မရှင်ခ
-0.42 USD
အမြတ်
-74.94 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၅၃
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
2.75
1.17465
1.175
အမြတ်
77.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158544563
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
96.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.75
ပြင်ပ
1.175
ကော်မရှင်ခ
-19.25 USD
အမြတ်
77.00 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၅၆
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၄၉
ဝယ်ယူမှု
1
1.0834
1.08531
အမြတ်
126.22 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#158146998
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
133.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.08531
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
126.22 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၀၅
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၁၈
ဝယ်ယူမှု
2.75
1.17127
1.1712
အမြတ်
-38.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158574112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.75
ပြင်ပ
1.1712
ကော်မရှင်ခ
-19.25 USD
အမြတ်
-38.50 USD