၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၅၆:၄၆
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၁၉:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92373
0.92401
အမြတ်
0.20 USD
USDCHF
စာချုပ်
#652300
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၅၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၁၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92401
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.20 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၅၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၅၄:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
105.346
105.381
အမြတ်
0.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#650729
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.346
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၅၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.381
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.23 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၂၈:၅၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.33559
1.336
အမြတ်
0.21 USD
USDCAD
စာချုပ်
#649716
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၂၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.33559
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.336
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.21 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၁၈:၂၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၆:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92279
0.92314
အမြတ်
0.28 USD
USDCHF
စာချုပ်
#649552
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၁၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92279
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92314
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၅၄
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
114.105
114.127
အမြတ်
0.01 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#645142
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
114.105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
114.127
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၄၈
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
122.918
122.936
အမြတ်
-0.03 USD
EURJPY
စာချုပ်
#645293
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
122.918
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
122.936
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၀၆
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9209
0.91588
အမြတ်
-6.59 USD
EURGBP
စာချုပ်
#637907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9209
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91588
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-6.59 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၅၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3337
1.33421
အမြတ်
0.28 USD
USDCAD
စာချုပ်
#644854
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3337
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.33421
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၀၈
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92112
0.9216
အမြတ်
0.42 USD
USDCHF
စာချုပ်
#645056
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92112
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9216
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၅:၀၆
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
114.099
114.151
အမြတ်
0.30 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#644577
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
114.099
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
114.151
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.30 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၅:၄၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
122.909
122.959
အမြတ်
0.28 USD
EURJPY
စာချုပ်
#644602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
122.909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
122.959
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၆:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95307
0.94806
အမြတ်
-3.95 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#627583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95307
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.94806
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.95 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၄:၃၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27247
1.27293
အမြတ်
0.36 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#643358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27247
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27293
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၄၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
122.931
122.978
အမြတ်
0.25 USD
EURJPY
စာချုပ်
#641419
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
122.931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
122.978
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၄၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
114.113
114.14
အမြတ်
0.06 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#641402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
114.113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
114.14
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၅၈
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27252
1.27302
အမြတ်
0.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#642154
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27252
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27302
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၁၉
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
105.092
105.103
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#634271
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.103
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၂၇
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27248
1.27302
အမြတ်
0.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#641941
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27248
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27302
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.44 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၃၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27255
1.27299
အမြတ်
0.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#641364
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27255
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27299
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.34 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၂၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.33292
1.33311
အမြတ်
0.04 USD
USDCAD
စာချုပ်
#637070
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.33292
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.33311
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
114.105
114.149
အမြတ်
0.22 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#641004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
114.105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
114.149
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.22 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၂၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27251
1.27301
အမြတ်
0.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#640901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27301
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၅၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27243
1.27298
အမြတ်
0.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#640724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27298
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.45 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၄:၁၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၉:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92016
0.92026
အမြတ်
0.01 USD
USDCHF
စာချုပ်
#637325
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92016
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92026
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၁၀:၀၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၂၀:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
122.9
122.95
အမြတ်
0.28 USD
EURJPY
စာချုပ်
#639991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
122.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၂၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
122.95
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၃၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2719
1.27208
အမြတ်
0.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#632487
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27208
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၁၇
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၉:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92081
0.9213
အမြတ်
0.43 USD
EURGBP
စာချုပ်
#637370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9213
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.43 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၀၈:၁၉
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
122.785
122.808
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#634561
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၀၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
122.785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
122.808
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၄၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
133.19
133.246
အမြတ်
0.33 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#636979
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.246
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.33 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၂၃:၀၄
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92074
0.92084
အမြတ်
0.01 USD
USDCHF
စာချုပ်
#635101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၂၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92074
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92084
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၀၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
133.204
133.254
အမြတ်
0.28 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#636713
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.204
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.254
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၂၇
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၂၇:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.33291
1.33341
အမြတ်
0.27 USD
USDCAD
စာချုပ်
#636567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.33291
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၂၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.33341
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၁၈
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.33283
1.33347
အမြတ်
0.38 USD
USDCAD
စာချုပ်
#635340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.33283
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.33347
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.38 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၂၈
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
133.23
133.278
အမြတ်
0.26 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#636276
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.23
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.278
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.26 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
133.175
133.219
အမြတ်
0.22 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#635306
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.219
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.22 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92087
0.92135
အမြတ်
0.42 USD
USDCHF
စာချုပ်
#634243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92087
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92135
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၂၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၁:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
122.717
122.767
အမြတ်
0.28 USD
EURJPY
စာချုပ်
#633101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
122.717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
122.767
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၃၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၆:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
122.705
122.765
အမြတ်
0.37 USD
EURJPY
စာချုပ်
#632985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
122.705
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
122.765
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.37 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၂၁:၄၉
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၃၈:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
105.128
105.14
အမြတ်
0.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#629277
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၂၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၃၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.14
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27177
1.27227
အမြတ်
0.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#631443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27177
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27227
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၂:၅၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၂၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7168
0.7118
အမြတ်
-5.10 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#627437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၂၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7118
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.10 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၂၂:၁၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၀၃:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92095
0.9211
အမြတ်
0.06 USD
USDCHF
စာချုပ်
#629967
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၂၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92095
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၀၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9211
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၅၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၄၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
133.748
133.772
အမြတ်
0.03 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#629326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.772
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၁၁:၅၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၁၄:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
133.756
133.803
အမြတ်
0.24 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#629180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၁၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.756
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၁၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.803
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.24 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၀၂:၃၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၀၇:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92076
0.92124
အမြတ်
0.42 USD
USDCHF
စာချုပ်
#629022
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၀၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၅:၀၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92124
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၄:၄၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
114.111
114.161
အမြတ်
0.27 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#627895
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
114.111
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
114.161
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၅၈
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
133.753
133.805
အမြတ်
0.30 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#627913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.753
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.805
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.30 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၄၈:၃၆
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
114.11
114.16
အမြတ်
0.27 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#627800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၄၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
114.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
114.16
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၅၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
114.101
114.15
အမြတ်
0.26 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#627367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၁၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
114.101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
114.15
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.26 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၄၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၉:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.07711
1.0773
အမြတ်
0.03 USD
EURCHF
စာချုပ်
#626322
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.0773
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.03 USD