၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၅၅
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
153.222
153.089
အမြတ်
-1.40 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#21612853
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
153.222
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
153.089
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.40 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၀၅
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.96357
1.9557
အမြတ်
-5.77 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#21490469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.96357
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.9557
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-5.77 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၃၅
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38864
1.38555
အမြတ်
-3.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#21527588
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38555
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.19 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၃၃
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
110.912
110.791
အမြတ်
-1.19 USD
USDJPY
စာချုပ်
#21484210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.912
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
110.791
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.19 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၂၄
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
153.921
153.506
အမြတ်
-3.94 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#21535334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
153.921
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
153.506
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.94 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၀
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
131.752
131.262
အမြတ်
-4.62 USD
EURJPY
စာချုပ်
#21534585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.262
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.62 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၁၂
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.83013
1.82793
အမြတ်
-1.87 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#21538691
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.83013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.82793
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.87 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၄၄
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
120.42
120.006
အမြတ်
-3.94 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#21533703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.006
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.94 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၃၈:၀၄
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23396
1.23411
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#21489764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၃၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23411
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၅၂:၅၁
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92191
0.92215
အမြတ်
0.16 USD
USDCHF
စာချုပ်
#21491146
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၅၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92191
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92215
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.16 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၀၀
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.57563
1.56553
အမြတ်
-7.93 USD
EURAUD
စာချုပ်
#21475632
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.57563
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
-7.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.56553
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-7.93 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၄၅
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
120.334
120.361
အမြတ်
0.04 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#21510756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၃၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.334
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.361
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၅၄:၅၁
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၄၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.83881
1.8392
အမြတ်
0.03 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#21475760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၅၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.83881
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၄၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.8392
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၂၈
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93079
0.93112
အမြတ်
0.06 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#21490771
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93112
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၂၀
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၉:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
153.671
153.694
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#21484046
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
153.671
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
153.694
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၂၀
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၉:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.75405
0.75453
အမြတ်
0.38 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#21489057
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.75405
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.75453
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.38 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၄၇:၂၀
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92197
0.92223
အမြတ်
0.18 USD
USDCHF
စာချုပ်
#21486555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၄၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92197
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92223
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.18 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၃:၁၄
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၂:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23375
1.23436
အမြတ်
0.39 USD
USDCAD
စာချုပ်
#21486906
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23375
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23436
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.39 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၅၇:၃၀
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.75418
0.75442
အမြတ်
0.14 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#21483995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၅၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.75418
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.75442
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၁
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92189
0.92221
အမြတ်
0.25 USD
USDCHF
စာချုပ်
#21484798
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92189
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92221
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.25 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၀၆:၄၈
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၂၉:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
110.938
110.953
အမြတ်
0.04 USD
USDJPY
စာချုပ်
#21480417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၀၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.938
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၂၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
110.953
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၂၁:၂၂
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၄:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.23325
1.23365
အမြတ်
0.22 USD
USDCAD
စာချုပ်
#21480775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၂၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23325
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23365
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.22 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၁၃
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၂၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.75307
0.7533
အမြတ်
0.08 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#21477101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.75307
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၂၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7533
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၂၇
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၂၂:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
110.922
110.942
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#21478152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.922
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၂၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
110.942
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၅၉:၂၈
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၃:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2334
1.23373
အမြတ်
0.17 USD
USDCAD
စာချုပ်
#21477037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၅၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2334
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23373
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.17 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၂၈:၅၉
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၃၁:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92191
0.92217
အမြတ်
0.18 USD
USDCHF
စာချုပ်
#21476535
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၂၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92191
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၃၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92217
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.18 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၇:၂၄
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၈:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.57562
1.57593
အမြတ်
0.04 USD
EURAUD
စာချုပ်
#21475578
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.57562
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.57593
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၃၉:၁၄
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၃၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.75288
0.75312
အမြတ်
0.14 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#21475391
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၃၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.75288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၃၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.75312
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.14 USD