၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၃၄:၁၂
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9362
0.93648
အမြတ်
0.02 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#1328585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၃၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93648
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၄၃
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၂၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7118
0.712
အမြတ်
0.10 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1328685
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၂၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.712
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၀၃:၀၃
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၂၈:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.71254
0.71267
အမြတ်
0.03 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1325939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၀၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71254
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၂၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.71267
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၉:၃၄
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.71278
0.71326
အမြတ်
0.23 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1291764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71278
လဲလှယ်ခြင်း
-0.15 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.71326
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.23 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၁၅
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၃၃:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.66042
1.66081
အမြတ်
0.08 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1324397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.66042
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၃၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.66081
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၃၄:၁၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၅၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9347
0.93494
အမြတ်
-0.02 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#1323965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၃၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93494
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၆
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၂၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93484
0.93512
အမြတ်
0.01 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#1323728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၂၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93512
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၃၁:၃၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၃၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93481
0.93517
အမြတ်
0.07 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#1323397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၃၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93481
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၃၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93517
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၅၇
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31314
1.31333
အမြတ်
0.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1303506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31314
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31333
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၁၃:၅၅
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9023
0.90279
အမြတ်
0.45 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1293761
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၁၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9023
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90279
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.45 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၅၅:၁၉
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31356
1.31425
အမြတ်
0.59 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1301166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၅၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31425
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.59 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၀၆:၄၅
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93538
0.93565
အမြတ်
0.01 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#1292976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၀၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93538
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93565
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၅၁:၄၆
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၃၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
137.459
137.485
အမြတ်
0.05 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1297975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၅၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
137.459
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၃၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
137.485
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၀၅:၅၉
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၁၆:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
137.45
137.51
အမြတ်
0.37 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1297353
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၀၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
137.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၁၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
137.51
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.37 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၁၄:၂၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၅၈:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
137.451
137.507
အမြတ်
0.34 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1296658
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၁၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
137.451
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၅၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
137.507
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.34 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၁၅:၁၅
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၅၁:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
137.516
137.556
အမြတ်
0.04 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1292066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၁၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
137.516
လဲလှယ်ခြင်း
-0.15 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၅၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
137.556
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၁၂:၀၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၂၀:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18576
1.1857
အမြတ်
-0.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1293004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၁၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18576
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၂၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1857
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၄၂:၂၃
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9353
0.93564
အမြတ်
0.06 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#1292821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၄၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၅၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93564
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၁၈:၁၆
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၁၈:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9355
0.93577
အမြတ်
0.01 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#1292090
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၁၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၁၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93577
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၀:၂၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၄၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
137.481
137.548
အမြတ်
0.44 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1290893
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
137.481
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၄၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
137.548
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.44 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၁၇:၄၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
136.9
137.007
အမြတ်
0.82 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1281562
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၁၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
137.007
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.82 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၅၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
136.886
136.923
အမြတ်
0.16 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1281211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.886
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
136.923
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.16 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၂၄:၂၁
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93153
0.93186
အမြတ်
0.04 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#1224070
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၂၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93153
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93186
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၂၆:၁၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.30494
1.30572
အမြတ်
0.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1277066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၂၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30494
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30572
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.68 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၂၄
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
136.861
136.947
အမြတ်
0.62 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1276676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.861
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
136.947
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.62 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၀:၃၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၄:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
136.813
136.87
အမြတ်
0.35 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1275524
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.813
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
136.87
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.35 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၁၂:၃၇
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၁၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
136.817
136.905
အမြတ်
0.64 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1275105
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၁၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.817
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၁၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
136.905
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.64 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၅၄
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.30378
1.30477
အမြတ်
0.89 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1273476
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30378
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.30477
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.89 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၁၁
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၈:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
124.739
124.795
အမြတ်
0.33 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1266683
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
124.739
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
124.795
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.33 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၄၄
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၈:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91261
0.91289
အမြတ်
0.16 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1265943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91261
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91289
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.16 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၉:၀၉
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91269
0.91292
အမြတ်
0.09 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1264207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91269
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၃၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91292
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၂
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.29762
1.29818
အမြတ်
0.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1264474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29762
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29818
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.46 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၉:၂၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
116.206
116.235
အမြတ်
0.07 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1264211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
116.206
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
116.235
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၂၁:၁၂
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.29766
1.29806
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1263608
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၂၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29766
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29806
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.30 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၄:၅၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91273
0.91292
အမြတ်
0.05 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1263339
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91273
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91292
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၃၅:၁၁
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
136.667
136.688
အမြတ်
0.00 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1261995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၃၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.667
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
136.688
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၂
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၃၂:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.70805
0.70824
အမြတ်
0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1220515
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70805
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၃၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.70824
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၇:၂၃
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
136.631
136.659
အမြတ်
0.07 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1259230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၄၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.631
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
136.659
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၂၄
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
136.452
136.478
အမြတ်
0.04 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1256432
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.452
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၅၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
136.478
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၃၄
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91355
0.91371
အမြတ်
0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1248131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91371
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၃၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
124.814
124.861
အမြတ်
0.25 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1248753
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
124.814
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
124.861
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၁၈
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
136.974
136.998
အမြတ်
-0.03 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1219105
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.974
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
136.998
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၁၅:၂၅
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2965
1.29143
အမြတ်
-5.17 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1240266
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၁၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2965
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29143
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.17 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၄၉
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၁:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90949
0.90994
အမြတ်
0.39 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1236046
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90994
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.39 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.29451
1.29591
အမြတ်
1.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1228676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29451
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29591
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.30 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90918
0.91022
အမြတ်
1.15 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1234052
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90918
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91022
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.15 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
124.187
124.25
အမြတ်
0.40 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1231746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
124.187
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
124.25
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၅၉:၄၉
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90957
0.90983
အမြတ်
0.14 USD
EURGBP
စာချုပ်
#1229902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90957
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90983
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.14 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၃၈:၄၉
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
115.98
116.001
အမြတ်
0.00 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1229499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၃၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
115.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
116.001
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၂၂:၀၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.55269
1.55294
အမြတ်
-0.01 USD
EURCAD
စာချုပ်
#1222947
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၀:၂၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.55269
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.55294
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.01 USD