၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၂၃
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
105.55
105.349
အမြတ်
-2.03 USD
USDJPY
စာချုပ်
#6891676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.55
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-1.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.349
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.03 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၁၂
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.75422
1.74989
အမြတ်
-3.66 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#6903358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.75422
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
-3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.74989
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.66 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၈
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90369
0.89883
အမြတ်
-5.51 USD
USDCHF
စာချုပ်
#6854315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90369
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89883
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.51 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၄၃
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27946
1.27567
အမြတ်
-3.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#6889557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27946
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-2.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27567
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.09 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၀၈
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၂၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
144.752
144.775
အမြတ်
0.02 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6905631
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
144.752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၂၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
144.775
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၁၅
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.91591
1.9059
အမြတ်
-7.41 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#6878935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.91591
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.9059
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-7.41 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၃၁
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
144.721
144.815
အမြတ်
0.69 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6895033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
144.721
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
144.815
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.69 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၁၅
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
105.565
105.595
အမြတ်
0.18 USD
USDJPY
စာချုပ်
#6890002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.565
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.595
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.18 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၂၂
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
144.721
144.795
အမြတ်
0.50 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6890534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
144.721
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
144.795
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.50 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၅၃
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27933
1.28018
အမြတ်
0.56 USD
USDCAD
စာချုပ်
#6887085
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27933
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28018
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.56 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၃၂
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27949
1.28042
အမြတ်
0.63 USD
USDCAD
စာချုပ်
#6881705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28042
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.63 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၄၈
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
105.601
105.675
အမြတ်
0.60 USD
USDJPY
စာချုပ်
#6879588
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.601
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.675
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.60 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၄၄:၀၆
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
144.676
144.761
အမြတ်
0.61 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6882006
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
144.676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
144.761
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.61 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၁
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.281
1.28211
အမြတ်
0.77 USD
USDCAD
စာချုပ်
#6854279
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.281
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28211
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.77 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၅၇
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36877
1.36929
အမြတ်
0.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6877985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36877
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36929
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.42 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၀၇
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3697
1.36984
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6862960
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3697
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36984
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၁၁
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
144.471
144.564
အမြတ်
0.68 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6870040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
144.471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
144.564
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.68 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၅၇
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.75241
1.75263
အမြတ်
-0.03 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#6860619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.75241
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.75263
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၇
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
105.498
105.513
အမြတ်
0.04 USD
USDJPY
စာချုပ်
#6854314
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.498
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.513
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၅၈
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.91056
1.91155
အမြတ်
0.51 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#6859104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.91056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.91155
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.51 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၄၁
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
126.203
126.301
အမြတ်
0.73 USD
EURJPY
စာချုပ်
#6859134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
126.301
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.73 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၄၆:၀၇
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.75236
1.75325
အမြတ်
0.49 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#6858888
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၄၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.75236
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.75325
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.49 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၃၉
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.75243
1.75324
အမြတ်
0.43 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#6857770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.75243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.75324
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.43 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၃၃
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.91063
1.91156
အမြတ်
0.47 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#6855035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.91063
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.91156
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.47 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၀၃
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.75255
1.75354
အမြတ်
0.57 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#6854574
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.75255
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.75354
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.57 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၂၈
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
126.216
126.249
အမြတ်
0.12 USD
EURJPY
စာချုပ်
#6852486
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.216
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
126.249
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၀၉:၁၇
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36788
1.36854
အမြတ်
0.56 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6851818
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၀၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36788
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36854
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.56 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၁၂:၅၁
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
144.352
144.372
အမြတ်
-0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6838463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၁၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
144.352
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
144.372
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၂၄:၃၀
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၃၆:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.97455
0.97482
အမြတ်
0.01 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#6836492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၂၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၃၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.97482
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၀:၁၄
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.76003
0.76014
အမြတ်
0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#6837351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.76003
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.76014
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၂၈
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.91344
1.91399
အမြတ်
0.19 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#6845511
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.91344
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.91399
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.19 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၁၂
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၃၁:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
116.704
116.727
အမြတ်
0.02 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#6842923
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
116.704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၃၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
116.727
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၂၅
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၃၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90428
0.9044
အမြတ်
0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#6845721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90428
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9044
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၅၄
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၃၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
105.543
105.555
အမြတ်
0.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#6845961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.543
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.555
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၁၂
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.28194
1.28236
အမြတ်
0.23 USD
USDCAD
စာချုပ်
#6838961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28194
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28236
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.23 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၄၀:၂၄
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90375
0.90395
အမြတ်
0.12 USD
USDCHF
စာချုပ်
#6839414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၄၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90375
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90395
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၃၀:၂၆
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90393
0.90414
အမြတ်
0.13 USD
USDCHF
စာချုပ်
#6836669
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၃၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90393
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90414
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.13 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၃၀:၃၅
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၀:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.28195
1.28234
အမြတ်
0.20 USD
USDCAD
စာချုပ်
#6836678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၃၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28195
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28234
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.20 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၀:၄၃
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.75993
0.76064
အမြတ်
0.61 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#6835388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.75993
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.76064
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.61 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၀၂:၄၇
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၀၁:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.75373
1.75385
အမြတ်
-0.17 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#6831253
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၀၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.75373
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၀၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.75385
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.17 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၂၀:၀၂
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.28205
1.28228
အမြတ်
0.08 USD
USDCAD
စာချုပ်
#6834851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28205
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28228
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၁၇:၄၇
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၄၆:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90394
0.90411
အမြတ်
0.09 USD
USDCHF
စာချုပ်
#6834821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90394
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၄၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90411
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၃၂:၁၉
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၄၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.90896
1.90982
အမြတ်
0.42 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#6835005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၃၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.90896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၄၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.90982
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.42 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၁၆
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၀၆:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.97461
0.97494
အမြတ်
0.04 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#6832768
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97461
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၀၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.97494
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၂၀:၀၁
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၀၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.9098
1.91019
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#6831821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.9098
လဲလှယ်ခြင်း
-0.07 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၀၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.91019
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၂၇:၄၄
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၀၀:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7600800000000001
0.76024
အမြတ်
0.06 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#6833165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၂၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7600800000000001
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၀၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.76024
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၂၀:၀၀
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၀၀:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
144.28
144.324
အမြတ်
0.15 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6831819
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
144.28
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
144.324
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.15 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၁၇
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၃၇:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
105.539
105.523
အမြတ်
-0.25 USD
USDJPY
စာချုပ်
#6832978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၃၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
105.523
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.25 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၅၉:၀၇
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၄၆:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.28302
1.28318
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#6828007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28302
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၄၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28318
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၁၈:၂၁
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၃၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.97466
0.97493
အမြတ်
0.01 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#6831775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၁၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97466
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၃၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.97493
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.01 USD