၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၅၃
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
126.471
126.354
အမြတ်
-1.32 USD
EURJPY
စာချုပ်
#2725967
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
126.354
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.32 USD
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၀၃
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
116.822
116.837
အမြတ်
-0.06 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#2719874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
116.822
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
116.837
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၈:၄၂
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90712
0.90415
အမြတ်
-4.39 USD
EURGBP
စာချုပ်
#2696675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90712
လဲလှယ်ခြင်း
-0.20 USD
စုစုပေါင်း
-3.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90415
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.39 USD
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၀၈
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
105.584
104.368
အမြတ်
-12.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1902071
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.584
လဲလှယ်ခြင်း
-0.48 USD
စုစုပေါင်း
-11.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
104.368
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-12.23 USD
၁၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၀၀
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.31607
1.29154
အမြတ်
-97.86 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1981211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31607
လဲလှယ်ခြင်း
-2.40 USD
စုစုပေါင်း
-94.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.29154
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-97.86 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၅၈
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89596
0.89342
အမြတ်
-2.93 USD
USDCHF
စာချုပ်
#2703742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89596
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
-2.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89342
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.93 USD
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၇:၂၉
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
116.844
116.867
အမြတ်
0.02 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#2718488
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
116.844
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
116.867
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၀၈:၀၅
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.74126
0.74107
အမြတ်
-0.29 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#2709141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၀၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.74126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.74107
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.29 USD
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၅၇:၅၉
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95665
0.95767
အမြတ်
0.59 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#2709981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95767
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.59 USD
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၁:၃၂
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၃၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.74139
0.74166
အမြတ်
0.17 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#2708251
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.74139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၃၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.74166
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.17 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၆:၃၄
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၀၈:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
139.627
139.664
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#2705449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.627
လဲလှယ်ခြင်း
-0.15 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၀၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
139.664
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၅၄:၀၀
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
139.628
139.709
အမြတ်
0.57 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#2705250
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၅၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.628
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
139.709
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.57 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၁:၅၂
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73958
0.73992
အမြတ်
0.24 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#2703429
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73958
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73992
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.24 USD
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၂၉
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9119
0.89509
အမြတ်
-18.87 USD
USDCHF
စာချုပ်
#2383036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9119
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
-18.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89509
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-18.87 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၁၅
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
126.139
126.241
အမြတ်
0.77 USD
EURJPY
စာချုပ်
#2690559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
126.241
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.77 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၆:၅၄
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.33412
1.32911
အမြတ်
-5.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#2680275
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.33412
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32911
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.11 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၀၈
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
126.18
126.202
အမြတ်
0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#2685604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
126.202
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၀၂
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
139.726
139.224
အမြတ်
-5.00 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#2680281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.726
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
139.224
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-5.00 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၉:၄၆
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
126.122
126.211
အမြတ်
0.65 USD
EURJPY
စာချုပ်
#2682972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
126.211
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.65 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၁၁
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
126.146
126.205
အမြတ်
0.37 USD
EURJPY
စာချုပ်
#2678099
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.146
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
126.205
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.37 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၄၄
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90216
0.90262
အမြတ်
0.41 USD
EURGBP
စာချုပ်
#2677156
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90216
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90262
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.41 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၅၈
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
126.158
126.19
အမြတ်
0.11 USD
EURJPY
စာချုပ်
#2676260
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.158
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
126.19
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၁:၂၁
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90187
0.90266
အမြတ်
0.85 USD
EURGBP
စာချုပ်
#2672594
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90187
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90266
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.85 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၃၀
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
126.078
126.196
အမြတ်
0.93 USD
EURJPY
စာချုပ်
#2665884
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.078
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
126.196
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.93 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၄:၂၆
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
116.118
116.181
အမြတ်
0.40 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#2667294
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
116.118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
116.181
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.40 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၅
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
139.854
139.592
အမြတ်
-2.71 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#2662989
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.854
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
139.592
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.71 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၂
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.33728
1.33539
အမြတ်
-1.99 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#2662936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.33728
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.33539
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.99 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၃၃
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၉:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89964
0.90236
အမြတ်
3.44 USD
EURGBP
စာချုပ်
#2660219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89964
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90236
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.44 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၂၈
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၅:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89944
0.90001
အမြတ်
0.57 USD
EURGBP
စာချုပ်
#2658443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89944
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90001
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.57 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၂:၄၂
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
116.071
116.104
အမြတ်
0.12 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#2657556
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
116.071
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
116.104
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၂၂
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.34116
1.34194
အမြတ်
0.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#2658575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34194
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.68 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၉:၀၉
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.34143
1.34164
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#2657448
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34143
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34164
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၃
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89975
0.89997
အမြတ်
0.10 USD
EURGBP
စာချုပ်
#2656090
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89997
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၂
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၁၅:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.34137
1.34186
အမြတ်
0.39 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#2656088
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၁၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34186
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.39 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၅:၀၁
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၃၆:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73765
0.73777
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#2648503
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73765
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၃၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73777
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၃:၀၆
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၂၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95413
0.95493
အမြတ်
0.42 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#2649231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၂၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95493
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.42 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၄၄:၅၄
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၅၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.63737
1.6377
အမြတ်
0.05 USD
EURAUD
စာချုပ်
#2644902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၄၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.63737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၅၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.6377
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၇:၃၅
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၂၇:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
140.083
140.099
အမြတ်
-0.09 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#2641310
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
140.083
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၂၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
140.099
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၁၀:၂၈
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၁၉:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73726
0.73806
အမြတ်
0.70 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#2647100
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၁၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73726
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၁၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73806
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.70 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၀:၄၁
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၁:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95321
0.95345
အမြတ်
-0.01 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#2640589
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95321
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95345
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၅:၂၉
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၅၀:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73646
0.73674
အမြတ်
0.18 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#2641230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73646
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၅၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73674
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.18 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၀၇
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89822
0.89852
အမြတ်
0.20 USD
EURGBP
စာချုပ်
#2621493
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89822
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89852
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.20 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၃၃
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
139.603
139.614
အမြတ်
-0.09 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#2596858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.603
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
139.614
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၂၉
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89776
0.89838
အမြတ်
0.62 USD
EURGBP
စာချုပ်
#2616721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89776
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89838
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.62 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၅၁
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89777
0.89842
အမြတ်
0.67 USD
EURGBP
စာချုပ်
#2614146
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89777
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89842
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.67 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၀၀
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
124.889
124.923
အမြတ်
0.12 USD
EURJPY
စာချုပ်
#2612112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
124.889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
124.923
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၁
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၀:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
124.887
124.916
အမြတ်
0.07 USD
EURJPY
စာချုပ်
#2610179
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
124.887
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
124.916
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၄၅
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၆:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
124.887
124.927
အမြတ်
0.18 USD
EURJPY
စာချုပ်
#2608855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
124.887
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
124.927
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.18 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၀၅
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
124.882
124.929
အမြတ်
0.25 USD
EURJPY
စာချုပ်
#2607180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
124.882
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
124.929
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.25 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၃:၄၉
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
124.883
124.933
အမြတ်
0.28 USD
EURJPY
စာချုပ်
#2605140
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
124.883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
124.933
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.28 USD