၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၈
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
109.721
109.649
အမြတ်
-2.63 USD
USDJPY.
စာချုပ်
#79863213
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.721
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
109.649
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.63 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၈
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.04
1.18968
1.19006
အမြတ်
-1.52 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#79863212
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.19006
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.52 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၈
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.38447
1.38594
အမြတ်
-2.94 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#79863215
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38594
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.94 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၃
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၃
ရောင်းချမှု
2.02
0.71484
0.71522
အမြတ်
-76.76 USD
NZDUSD.
စာချုပ်
#79863173
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-76.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.02
ပြင်ပ
0.71522
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-76.76 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၂၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ရောင်းချမှု
1.24
0.71318
0.71519
အမြတ်
-249.24 USD
NZDUSD.
စာချုပ်
#79861575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71318
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-249.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.24
ပြင်ပ
0.71519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-249.24 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၀
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
110.052
109.669
အမြတ်
-3.49 USD
USDJPY.
စာချုပ်
#79839994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.052
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.669
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.49 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၀၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91494
0.9126
အမြတ်
-2.56 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#79856705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91494
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9126
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.56 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၀၀
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
109.988
109.669
အမြတ်
-5.82 USD
USDJPY.
စာချုပ်
#79840728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.988
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.669
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.82 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၂
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.77
0.71279
0.71519
အမြတ်
-184.80 USD
NZDUSD.
စာချုပ်
#79854129
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71279
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-184.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.77
ပြင်ပ
0.71519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-184.80 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၅
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.47
0.7124
0.71519
အမြတ်
-131.13 USD
NZDUSD.
စာချုပ်
#79844230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-131.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.47
ပြင်ပ
0.71519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-131.13 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၀၃
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
109.921
109.669
အမြတ်
-6.89 USD
USDJPY.
စာချုပ်
#79855079
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.921
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
109.669
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.89 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၂
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.9134
0.9126
အမြတ်
-1.75 USD
USDCHF.
စာချုပ်
#79862943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9134
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.9126
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.75 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.70846
0.71519
အမြတ်
-13.46 USD
NZDUSD.
စာချုပ်
#79790732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70846
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.71519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-13.46 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၀၇
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.03
0.70904
0.71519
အမြတ်
-18.45 USD
NZDUSD.
စာချုပ်
#79793898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70904
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.71519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18.45 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၀၀
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
130.516
130.509
အမြတ်
0.13 USD
EURJPY.
စာချုပ်
#79856390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.516
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.509
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၀၀
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
130.465
130.509
အမြတ်
-0.40 USD
EURJPY.
စာချုပ်
#79855077
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
130.509
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.40 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၈
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.1885
1.19002
အမြတ်
-4.56 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#79862908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1885
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.19002
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.56 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.70788
0.71519
အမြတ်
-7.31 USD
NZDUSD.
စာချုပ်
#79785696
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70788
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.71519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.31 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၉
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.11
0.71068
0.71519
အမြတ်
-49.61 USD
NZDUSD.
စာချုပ်
#79809810
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-49.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.71519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-49.61 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၀
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.18693
1.19002
အမြတ်
-3.09 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#79855518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18693
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19002
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.09 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၆
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.35
1.3766
1.38549
အမြတ်
-311.15 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#79700250
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3766
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-311.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
1.38549
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-311.15 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.18755
1.19002
အမြတ်
-4.94 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#79859372
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18755
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.19002
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.94 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၀၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.35
1.38
1.38549
အမြတ်
-192.15 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#79774254
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-192.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
1.38549
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-192.15 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၀၃
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.07
0.71017
0.71519
အမြတ်
-35.14 USD
NZDUSD.
စာချုပ်
#79807090
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71017
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-35.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.71519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-35.14 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၁၀
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.4
1.3835
1.38549
အမြတ်
-79.60 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#79810318
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3835
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-79.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
1.38549
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-79.60 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.29
0.71189
0.71519
အမြတ်
-95.70 USD
NZDUSD.
စာချုပ်
#79820887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71189
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-95.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
ပြင်ပ
0.71519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-95.70 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၃
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.3828
1.38549
အမြတ်
-2.69 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#79862880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38549
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.69 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၄၂
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.04
0.70954
0.71519
အမြတ်
-22.60 USD
NZDUSD.
စာချုပ်
#79804323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-22.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.71519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-22.60 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၄:၅၉
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.45
129.83
130.509
အမြတ်
-278.57 USD
EURJPY.
စာချုပ်
#79673066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.83
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-278.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
130.509
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-278.57 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၀
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.18
0.71122
0.71519
အမြတ်
-71.46 USD
NZDUSD.
စာချုပ်
#79818307
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-71.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
0.71519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-71.46 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၁၃
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
1.05
130.48
130.509
အမြတ်
-27.76 USD
EURJPY.
စာချုပ်
#79697467
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.05
ပြင်ပ
130.509
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-27.76 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၃၈
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ရောင်းချမှု
0.3
129.25
130.509
အမြတ်
-344.35 USD
EURJPY.
စာချုပ်
#79334039
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-344.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
130.509
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-344.35 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၁၂
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ရောင်းချမှု
0.7
130.18
130.509
အမြတ်
-209.97 USD
EURJPY.
စာချုပ်
#79413281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
130.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-209.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.7
ပြင်ပ
130.509
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-209.97 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၄၉
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.60378
1.59317
အမြတ်
-198.05 USD
EURAUD.
စာချုပ်
#79799315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.60378
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-198.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.59317
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-198.05 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၀၄
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ရောင်းချမှု
0.3
129.5
130.509
အမြတ်
-275.97 USD
EURJPY.
စာချုပ်
#79401717
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-275.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
130.509
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-275.97 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၃
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ရောင်းချမှု
22.5
0.7455
0.74668
အမြတ်
-2 655.00 USD
AUDUSD.
စာချုပ်
#79862947
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2 655.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
22.5
ပြင်ပ
0.74668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2 655.00 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၀၂
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.607
1.59317
အမြတ်
-258.16 USD
EURAUD.
စာချုပ်
#79724433
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-258.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.59317
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-258.16 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၅၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.4
1.597
1.59317
အမြတ်
-114.39 USD
EURAUD.
စာချုပ်
#79852654
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.597
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-114.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
1.59317
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-114.39 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၃၅
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.35
1.6015
1.59317
အမြတ်
-217.69 USD
EURAUD.
စာချုပ်
#79791767
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.6015
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-217.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
1.59317
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-217.69 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ရောင်းချမှု
13.89
0.74429
0.74668
အမြတ်
-3 319.71 USD
AUDUSD.
စာချုပ်
#79861548
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.74429
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3 319.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
13.89
ပြင်ပ
0.74668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3 319.71 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၃၈
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.6133
1.59317
အမြတ်
-375.76 USD
EURAUD.
စာချုပ်
#79638015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.6133
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-375.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.59317
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-375.76 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ရောင်းချမှု
0.07
0.73789
0.74668
အမြတ်
-61.53 USD
AUDUSD.
စာချုပ်
#79780705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73789
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-61.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.74668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-61.53 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၁၈
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ရောင်းချမှု
2.02
0.74209
0.74668
အမြတ်
-927.18 USD
AUDUSD.
စာချုပ်
#79845498
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.74209
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-927.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.02
ပြင်ပ
0.74668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-927.18 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၀၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ရောင်းချမှု
3.27
0.74255
0.74668
အမြတ်
-1 350.51 USD
AUDUSD.
စာချုပ်
#79849441
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.74255
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 350.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.27
ပြင်ပ
0.74668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 350.51 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၀၃
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ရောင်းချမှု
0.18
0.73888
0.74668
အမြတ်
-140.40 USD
AUDUSD.
စာချုပ်
#79795084
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73888
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-140.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
0.74668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-140.40 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၄
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ရောင်းချမှု
5.29
0.74316
0.74668
အမြတ်
-1 862.08 USD
AUDUSD.
စာချုပ်
#79850849
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.74316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 862.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.29
ပြင်ပ
0.74668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 862.08 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၅:၁၅
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ရောင်းချမှု
0.03
0.73688
0.74668
အမြတ်
-29.40 USD
AUDUSD.
စာချုပ်
#79778861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73688
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-29.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.74668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-29.40 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ရောင်းချမှု
0.77
0.74112
0.74668
အမြတ်
-428.12 USD
AUDUSD.
စာချုပ်
#79844208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.74112
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-428.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.77
ပြင်ပ
0.74668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-428.12 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ရောင်းချမှု
0.29
0.73947
0.74668
အမြတ်
-209.09 USD
AUDUSD.
စာချုပ်
#79804848
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-209.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
ပြင်ပ
0.74668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-209.09 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၄၂
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ရောင်းချမှု
0.04
0.73738
0.74668
အမြတ်
-37.20 USD
AUDUSD.
စာချုပ်
#79780380
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-37.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.74668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-37.20 USD