၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၀၃
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19385
1.19454
အမြတ်
0.69 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#75398722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19385
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.69 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၁၆
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
110.038
109.991
အမြတ်
0.43 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#75230856
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.038
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.991
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၀၈
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.76966
0.77009
အမြတ်
0.43 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#75241200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.76966
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77009
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၃၁
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
110.055
110.054
အမြတ်
0.01 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#75222105
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
110.055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
110.054
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၄၄:၀၀
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.41162
1.41203
အမြတ်
0.41 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#75164940
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၄၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41162
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41203
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၃၅
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.4079
1.40887
အမြတ်
0.97 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#75183775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.97 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၁၉
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.40738
1.40839
အမြတ်
1.01 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#75182986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40839
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.01 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၅၃
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
109.743
109.687
အမြတ်
0.51 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#75134829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.687
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.51 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၂၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.41547
1.41597
အမြတ်
0.50 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#75103866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41547
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41597
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၁၈
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.41696
1.41733
အမြတ်
0.37 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#75099343
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41696
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41733
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၅၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7754
0.77583
အမြတ်
0.43 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#75092045
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7754
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77583
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၂
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.41565
1.41601
အမြတ်
0.36 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#74987024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41565
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41601
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၃:၀၄
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.40821
1.40862
အမြတ်
0.41 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#75038950
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40821
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40862
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၂၀
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.40815
1.40882
အမြတ်
0.67 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#75034107
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.40815
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40882
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.67 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၁:၀၃
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
109.543
109.499
အမြတ်
0.40 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#75021537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.543
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.499
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၉:၀၀
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.77335
0.77371
အမြတ်
0.36 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#75021975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77371
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၂:၄၆
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.77312
0.77352
အမြတ်
0.40 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#75019960
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77312
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77352
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၃၇
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7729
0.77289
အမြတ်
-0.01 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#75019469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7729
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77289
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၃:၀၉
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21896
1.21935
အမြတ်
0.39 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#74978627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.39 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၂၈
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72012
0.72055
အမြတ်
0.43 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#74962335
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72055
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၁၅:၅၇
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
109.429
109.364
အမြတ်
0.59 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#74962896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၁၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.429
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.364
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.59 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၂၆
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၁:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21797
1.21846
အမြတ်
0.49 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#74950176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၀:၅၉
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.41616
1.41678
အမြတ်
0.62 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#74909492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41616
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41678
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.62 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၉:၄၆
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2182
1.21855
အမြတ်
0.35 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#74909138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၈:၀၅
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
109.499
109.421
အမြတ်
0.71 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#74923619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.499
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.421
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.71 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၁၀
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72335
0.72386
အမြတ်
0.51 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#74885240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72386
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.51 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၁၇
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21675
1.21736
အမြတ်
0.61 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#74858311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21675
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21736
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.61 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၃၁:၃၉
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72234
0.72269
အမြတ်
0.35 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#74723796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၃၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72234
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72269
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၅၂:၄၃
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၄၈:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21637
1.2168
အမြတ်
0.43 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#74854608
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၅၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21637
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၄၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၁
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၄:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.41588
1.41677
အမြတ်
0.89 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#74756304
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41677
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.89 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၂၇
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၂:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.41916
1.4202
အမြတ်
1.04 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#74613867
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4202
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.04 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၃၆
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72225
0.72211
အမြတ်
-0.14 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#74740938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72225
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72211
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၀၉
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.41613
1.41712
အမြတ်
0.99 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#74662242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41613
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41712
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.99 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၅၃
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72314
0.72367
အမြတ်
0.53 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#74672187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72314
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72367
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၀၁
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၂:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.41571
1.41618
အမြတ်
0.47 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#74658557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41571
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41618
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.47 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၅၄
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22443
1.22501
အမြတ်
0.58 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#74360237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22501
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၄၁
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22252
1.22335
အမြတ်
0.83 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#74607275
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22252
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22335
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၅၂
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22243
1.2225
အမြတ်
0.07 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#74606676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2225
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၁၇
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72802
0.72847
အမြတ်
0.45 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#74602867
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72847
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၄၉:၃၀
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22257
1.2233
အမြတ်
0.73 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#74594034
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22257
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2233
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၂၄
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.77541
0.77543
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#74423032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77541
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77543
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၀၅
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၅၂:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.77363
0.77428
အမြတ်
0.65 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#74556765
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၅၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77428
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.65 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၃၂
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22197
1.2227
အမြတ်
0.73 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#74388491
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22197
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2227
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၅
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.77309
0.77358
အမြတ်
0.49 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#74554198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77358
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၃၂:၄၅
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.77271
0.77311
အမြတ်
0.40 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#74543199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၃၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77271
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77311
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၆:၀၉
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.77195
0.77238
အမြတ်
0.43 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#74488528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77195
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77238
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၃၂
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.77283
0.77323
အမြတ်
0.40 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#74476566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77283
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77323
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၂၇:၁၇
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၅၀:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.77309
0.77412
အမြတ်
1.03 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#74456786
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၂၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၅၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77412
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.03 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၂၇:၁၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.41288
1.41348
အမြတ်
0.60 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#74429018
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၂၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41348
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၂၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၂၈:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.77492
0.77541
အမြတ်
0.49 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#74413693
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77492
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၂၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77541
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD