၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၃၂
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.77436
0.7749
အမြတ်
0.54 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#73448184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7749
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.54 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၉
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2024
1.20253
အမြတ်
0.13 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#73374075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2024
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20253
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၃၆
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38955
1.39027
အမြတ်
0.72 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#73433356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39027
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.72 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၃၄:၀၀
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.77179
0.77282
အမြတ်
1.03 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#73432875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၃၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.03 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၂၉
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၉:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
131.186
131.271
အမြတ်
0.78 USD
EURJPY_S
စာချုပ်
#73405223
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.271
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၃၈
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19953
1.20003
အမြတ်
0.50 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#73401062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20003
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၁၅:၁၉
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၄၀:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.77352
0.77398
အမြတ်
0.46 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#73373456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၁၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77352
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၄၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77398
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၁
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19922
1.20071
အမြတ်
1.49 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#73381946
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19922
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20071
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.49 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၃
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20213
1.20253
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#73330089
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20213
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20253
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၅၂
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.3863
1.38589
အမြတ်
0.41 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#73262335
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3863
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38589
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၃၆
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.561
109.559
အမြတ်
-0.02 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#73250337
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.561
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.559
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၆:၅၉
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.7714
0.77078
အမြတ်
0.62 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#73244344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.77078
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.62 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၁၂
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.91496
0.91448
အမြတ်
0.52 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#73085671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91496
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91448
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.52 USD
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၃၁
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.236
108.29
အမြတ်
0.50 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#73012143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.236
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.29
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၇:၅၄
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.20892
1.20847
အမြတ်
0.45 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#72970167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20892
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20847
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၂၂
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39214
1.39271
အမြတ်
0.57 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#72831424
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39214
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39271
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.57 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၂၉
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38965
1.38967
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#72844848
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38965
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38967
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၄၂
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38974
1.39079
အမြတ်
1.05 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#72831481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38974
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39079
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.05 USD
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၅၂:၅၆
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.20289
1.20146
အမြတ်
1.43 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#72766472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၅၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20289
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20146
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.43 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၅၅
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၃:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.10268
1.10289
အမြတ်
-0.23 USD
EURCHF_S
စာချုပ်
#72705543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10268
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10289
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.23 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၄၂
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.10397
1.10316
အမြတ်
0.89 USD
EURCHF_S
စာချုပ်
#72722456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10397
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10316
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.89 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၃၀
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.10396
1.10349
အမြတ်
0.51 USD
EURCHF_S
စာချုပ်
#72719891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.51 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၃၇
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.10371
1.1034
အမြတ်
0.34 USD
EURCHF_S
စာချုပ်
#72714402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10371
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1034
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.34 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၁၇
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38815
1.38733
အမြတ်
-0.82 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#72039628
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38815
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38733
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.82 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၄၄
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37657
1.37758
အမြတ်
1.01 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#72570706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37657
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.01 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၄၇
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၅:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37589
1.37632
အမြတ်
0.43 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#72564708
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37589
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၅၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37632
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၅
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37789
1.37839
အမြတ်
0.50 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#72523146
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37789
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37839
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၀၅
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37375
1.37451
အမြတ်
0.76 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#72396125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37375
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37451
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၆:၄၂
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36839
1.36902
အမြတ်
0.63 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#72312965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36902
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.63 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၉:၃၂
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37378
1.3742
အမြတ်
0.42 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#72240818
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37378
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3742
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၄၆
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37598
1.37656
အမြတ်
0.58 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#72213986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၃၉
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37595
1.37648
အမြတ်
0.53 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#72211423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37595
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37648
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၂၄
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37588
1.37691
အမြတ်
1.03 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#72194266
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37691
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.03 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၂၁
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၄:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38257
1.38299
အမြတ်
0.42 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#72129330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38257
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38299
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၁၅
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38187
1.38227
အမြတ်
0.40 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#72109789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38187
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38227
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၁၁
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၃၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38228
1.38269
အမြတ်
0.41 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#72102623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38228
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၃၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38269
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၀၇
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၀၁:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38224
1.38282
အမြတ်
0.58 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#72085710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38224
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၀၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၂၂
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38316
1.38357
အမြတ်
0.41 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#72066797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38357
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၀၁
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38348
1.38503
အမြတ်
1.55 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#72054149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38503
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.55 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၀၆
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39272
1.38919
အမြတ်
-3.53 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#71206603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39272
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38919
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.53 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၄၀
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၁၆:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38605
1.38604
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#71978189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38605
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၁၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38604
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၅:၁၉
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38366
1.38408
အမြတ်
0.42 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#71965331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၀၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38366
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38408
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၃၆
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38193
1.38204
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#71943831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38204
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၂၈
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.38189
1.38187
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#71911180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38189
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38187
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၅၀
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.38264
1.38252
အမြတ်
0.12 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#71910734
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38264
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38252
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၃၂
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.38139
1.38106
အမြတ်
0.33 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#71908817
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38106
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၈
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.3826
1.38229
အမြတ်
0.31 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#71907567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3826
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38229
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၀၆
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37728
1.378
အမြတ်
0.72 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#71892637
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37728
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.378
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.72 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၁:၂၂
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37677
1.37758
အမြတ်
0.81 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#71873934
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၂၅
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၉:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.37875
1.37844
အမြတ်
0.31 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#71860438
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37875
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37844
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD