၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၄၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37849
1.37874
အမြတ်
0.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#82133234
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37874
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၄၃
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37455
1.37487
အမြတ်
0.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#82146026
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၇:၁၃
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.37733
1.37619
အမြတ်
1.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#82139976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37619
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.14 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၂၈:၂၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37721
1.37692
အမြတ်
0.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#82063404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၂၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37721
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37692
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၃၉
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37837
1.37885
အမြတ်
0.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#82130000
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37837
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37885
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.48 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၅၈
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3785
1.37868
အမြတ်
0.18 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#80556302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37868
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၂၂
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၂၁:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37265
1.37295
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#82036660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၂၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၁၂
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3725
1.37299
အမြတ်
0.49 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#82034661
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37299
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၃၄
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37251
1.37305
အမြတ်
0.54 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#82032350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37305
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.54 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၂၇
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.3731
1.37265
အမြတ်
0.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#82031343
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3731
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37265
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၁၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37252
1.373
အမြတ်
0.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#82028363
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37252
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.373
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.48 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၃၈
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.37309
1.37261
အမြတ်
0.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#82019176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37261
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.48 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၄၀:၃၆
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.37336
1.37274
အမြတ်
0.62 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#82016663
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၄၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37336
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37274
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.62 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၃၇
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.37436
1.37294
အမြတ်
1.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#82011677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37294
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.42 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၃၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37408
1.37451
အမြတ်
0.43 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81995949
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37408
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37451
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၂
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.376
1.37638
အမြတ်
0.38 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#80116509
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37638
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.38 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၂၂
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37235
1.37304
အမြတ်
0.69 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81941832
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37235
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37304
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.69 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၃:၄၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37254
1.37271
အမြတ်
0.17 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#80880141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37254
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37271
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၅၃
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35954
1.36083
အမြတ်
1.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81823666
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36083
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.29 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၃၈
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.36091
1.35939
အမြတ်
1.52 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81787750
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36091
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35939
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.52 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၂၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36177
1.36223
အမြတ်
0.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81754250
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36177
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36223
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၄၁:၃၅
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35839
1.35941
အမြတ်
1.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81783680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၄၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35941
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.02 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၄၇:၄၇
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35898
1.35944
အမြတ်
0.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81775435
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၄၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35944
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၁၇
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35826
1.35889
အမြတ်
0.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81766062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35826
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35889
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.63 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၄၅
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.35919
1.3585
အမြတ်
0.69 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81740295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35919
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3585
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.69 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၃၈
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3624
1.36259
အမြတ်
0.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81703771
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3624
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36259
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၂၄
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3575
1.3582
အမြတ်
0.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81535766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3575
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3582
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.70 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၄၉
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.35896
1.35782
အမြတ်
1.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81734529
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35782
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.14 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၃
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.36417
1.36339
အမြတ်
0.78 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81696958
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36417
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36339
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၇:၀၄
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36412
1.36458
အမြတ်
0.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81677006
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36412
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36458
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၉
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36259
1.36329
အမြတ်
0.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81690867
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36259
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36329
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.70 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၀၉
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.36308
1.36272
အမြတ်
0.36 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81686089
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36308
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36272
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၂၄
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36358
1.36393
အမြတ်
0.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81674237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36358
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36393
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၃:၀၈
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.36489
1.36359
အမြတ်
1.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81663966
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36489
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36359
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.30 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၄၃
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36537
1.36615
အမြတ်
0.78 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81044868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36615
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၁၇
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.36541
1.36461
အမြတ်
0.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81653646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36541
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36461
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၂၁
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36192
1.36239
အမြတ်
0.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81626648
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36192
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36239
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.47 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၂:၄၆
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၈:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.36349
1.36306
အမြတ်
0.43 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81625834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36349
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36306
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၆
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.36338
1.36302
အမြတ်
0.36 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81617675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36302
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၂၃
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.36438
1.36377
အမြတ်
0.61 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81604055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36438
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36377
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.61 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၈:၄၂
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.36306
1.36228
အမြတ်
0.78 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81593468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36306
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36228
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၁:၅၀
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၇:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36118
1.36216
အမြတ်
0.98 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81576707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.98 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၃၁
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၃:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.36303
1.36245
အမြတ်
0.58 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81558309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36303
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36245
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၂၃
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.36304
1.36255
အမြတ်
0.49 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81557877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36304
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36255
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၀၂
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.36285
1.36229
အမြတ်
0.56 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81555941
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36285
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36229
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.56 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၉:၁၉
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36076
1.36144
အမြတ်
0.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81446388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36144
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၂၃
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.358
1.35896
အမြတ်
0.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81529300
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.358
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35896
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.96 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၅၄
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35828
1.35941
အမြတ်
1.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81522027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35941
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.13 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၇:၅၄
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၂၇:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35663
1.35858
အမြတ်
1.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81500983
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၂၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35858
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.95 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၃၈
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36054
1.36138
အမြတ်
0.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81413239
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36054
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36138
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.84 USD