၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၅၀:၁၅
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၃၃:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.39039
1.38977
အမြတ်
0.62 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77883853
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၅၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39039
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၃၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38977
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.62 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၅၄
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.39418
1.39243
အမြတ်
1.75 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#78014332
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39418
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39243
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.75 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၂၉
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39458
1.39569
အမြတ်
1.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#78016074
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39458
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39569
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.11 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၄၆
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.39636
1.3949
အမြတ်
1.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77992900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39636
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3949
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.46 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၂၈
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39039
1.39073
အမြတ်
0.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#75926893
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39039
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39073
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.34 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၃၈
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၃:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37805
1.37908
အမြတ်
1.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77735120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37908
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.03 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၃၁
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37712
1.37802
အမြတ်
0.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77731832
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37802
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.90 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၅၆
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38
1.37856
အမြတ်
1.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77655816
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37856
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.44 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၂၇
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3822
1.38234
အမြတ်
0.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77049998
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3822
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38234
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၃၄
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.37597
1.37492
အမြတ်
1.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77639316
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37597
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37492
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.05 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၃၇
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.377
1.3759
အမြတ်
1.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77518869
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3759
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.10 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၄၆
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37333
1.37527
အမြတ်
1.94 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77487165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37333
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37527
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.94 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၁၂:၄၉
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၂၃:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.37677
1.37617
အမြတ်
0.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77450853
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၁၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၂၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37617
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၂၅
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.37661
1.37563
အမြတ်
0.98 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77423620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37563
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.98 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၄၅
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.36212
1.35978
အမြတ်
2.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77316194
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35978
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.34 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၅၄
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.68635
0.68876
အမြတ်
-2.41 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#65213792
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68635
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68876
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.41 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၁၆
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
80.275
80.708
အမြတ်
-3.94 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#69047732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
80.275
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
80.708
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.94 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၀
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၄၇:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.37099
1.37081
အမြတ်
0.18 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#72321996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37099
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၄၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37081
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၀၉
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.3729
1.37201
အမြတ်
0.89 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77139673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3729
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37201
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.89 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၁၁
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37698
1.37682
အမြတ်
0.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76585512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37698
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၀၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37682
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၇:၄၄
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.3797
1.37868
အမြတ်
1.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76597069
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37868
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.02 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၁၃
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38072
1.38165
အမြတ်
0.93 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77048375
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38072
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38165
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.93 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၀၁
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38261
1.38356
အမြတ်
0.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77030443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38261
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38356
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.95 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၀၇
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.38463
1.38381
အမြတ်
0.82 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77022453
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38381
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.82 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၂၉
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38215
1.38326
အမြတ်
1.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77009425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38326
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.11 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၃၁:၀၅
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.38355
1.3824
အမြတ်
1.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#77005436
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၃၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.15 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၂၂:၀၈
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၇:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38286
1.38373
အမြတ်
0.87 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76979739
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၂၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၄၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38373
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.87 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၃:၃၃
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၂၁:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.38376
1.38281
အမြတ်
0.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76940165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၂၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38281
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.95 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၃၉
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၉:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.38765
1.38706
အမြတ်
0.59 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76944374
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38765
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38706
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.59 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၃၄
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.38499
1.38403
အမြတ်
0.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76937217
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38499
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38403
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.96 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၂၆
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.383
1.38385
အမြတ်
0.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76927822
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.383
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38385
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.85 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၈:၄၆
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.38529
1.38347
အမြတ်
1.82 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76924527
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38347
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.82 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၄၇:၀၉
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38399
1.38504
အမြတ်
1.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76917476
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၄၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38504
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.05 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၀၅
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၄၈:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.385
1.38402
အမြတ်
0.98 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76851901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.385
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၄၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38402
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.98 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၀၆
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.38822
1.38635
အမြတ်
1.87 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76881750
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38822
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38635
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.87 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၃၄
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.38861
1.38742
အမြတ်
1.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76871412
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38861
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38742
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.19 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၂၃
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38606
1.38676
အမြတ်
0.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76748477
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38606
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38676
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.70 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၀၀
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.38478
1.38405
အမြတ်
0.73 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76845394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38405
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၁၈
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.38477
1.38408
အမြတ်
0.69 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76841690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38477
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38408
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.69 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၀၄
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38499
1.38375
အမြတ်
1.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76837256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38499
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38375
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.24 USD
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၃၉
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.38683
1.38613
အမြတ်
0.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76697478
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38683
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38613
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.70 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၃၇
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.39
1.38915
အမြတ်
0.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76707754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38915
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.85 USD
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၂၃
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.39
1.3894
အမြတ်
0.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76705877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3894
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၁၃
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38507
1.38584
အမြတ်
0.77 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76691918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38507
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38584
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၄၄
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38414
1.38497
အမြတ်
0.83 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76691134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38414
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38497
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၁၅
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.38675
1.38637
အမြတ်
0.38 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76626264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38675
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38637
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.38 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၀၅:၃၀
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၀၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.389
1.38869
အမြတ်
0.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76344282
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၀၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.389
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၀၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38869
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၄၈
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38684
1.38442
အမြတ်
2.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76616903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38684
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38442
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.42 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၅၇
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38451
1.38527
အမြတ်
0.76 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76353935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38451
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38527
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၃၇
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.37767
1.37704
အမြတ်
0.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#76584446
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37767
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37704
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.63 USD