၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၅၁
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38001
1.38147
အမြတ်
1.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#70472630
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38001
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38147
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.46 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၀၄
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38501
1.38605
အမြတ်
1.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#70408174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38501
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.04 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၄၂
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
129.177
129.172
အမြတ်
0.05 USD
EURJPY
စာချုပ်
#70371593
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၅၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.177
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
129.172
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၄၆
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၅၃:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
83.629
83.535
အမြတ်
0.88 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#70362377
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
83.629
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၅၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
83.535
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၅၃
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.39599
1.39489
အမြတ်
1.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#70341016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၃၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39489
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.10 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၂၇
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
83.62
83.513
အမြတ်
1.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#70354615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
83.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
83.513
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၄၈
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၄၉:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.39101
1.3908
အမြတ်
0.21 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69597088
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၄၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3908
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၃:၃၇
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.41186
1.41171
အမြတ်
-0.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69884903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41171
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၁၄:၀၁
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၀၂
ကူးယူခြင်း
0%
-16.83%
အမြတ်
-40.73 USD
JB
JMY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၁၄:၀၁
အဝင်အမှတ်
0%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၀၂
ပြင်ပ
-16.83%
အမြတ်
-40.73 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၂၅
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.41817
1.41877
အမြတ်
0.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69867110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41817
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41877
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၁၈
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92168
0.90664
အမြတ်
-16.59 USD
USDCHF
စာချုပ်
#63005845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-16.59 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၄၅
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၄:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.77656
0.79124
အမြတ်
-14.68 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#69642394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.77656
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.79124
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.68 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၃၁
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90485
0.90333
အမြတ်
-1.68 USD
USDCHF
စာချုပ်
#65917661
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90485
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90333
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.68 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၀၂
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၃၇:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.77114
1.77903
အမြတ်
-6.22 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#68442170
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.77114
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၃၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.77903
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.22 USD
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၄၇:၁၂
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39455
1.39452
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69455178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၄၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39452
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၅
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၂၀:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20383
1.20415
အမြတ်
0.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69570880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20383
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၂၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20415
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၀၆
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38537
1.38573
အမြတ်
0.36 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69563087
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38573
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၃၈
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၉:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20341
1.20376
အမြတ်
0.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69565374
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20341
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20376
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၁၆
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38458
1.38535
အမြတ်
0.77 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69560856
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38458
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38535
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၄၃
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38483
1.38556
အမြတ်
0.73 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69559477
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38556
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၅၀
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38546
1.38572
အမြတ်
0.26 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69556202
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38546
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၄၉
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38747
1.38758
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69543811
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38747
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၁:၂၉
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39289
1.39353
အမြတ်
0.64 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69446719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39289
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39353
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.64 USD
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၆
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3904
1.39082
အမြတ်
0.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69433858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3904
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39082
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၄၆
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38982
1.39038
အမြတ်
0.56 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69421593
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38982
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39038
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.56 USD
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၂၅:၂၃
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39017
1.39063
အမြတ်
0.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69411771
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၂၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39017
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39063
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၃၇:၄၆
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၃၇:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21232
1.21291
အမြတ်
0.59 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69401464
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၃၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၃၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21291
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.59 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၄၃:၁၂
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၁၁:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3852
1.38575
အမြတ်
0.55 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69387469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၄၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3852
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၁၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38575
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.55 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၂၀:၃၀
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37988
1.38004
အမြတ်
0.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69347919
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၂၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37988
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38004
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၂၆
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38277
1.38318
အမြတ်
0.41 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69317176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38277
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38318
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၀၃
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38268
1.38314
အမြတ်
0.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69315571
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38268
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38314
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၅၂
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38231
1.38292
အမြတ်
0.61 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69311257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38231
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38292
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.61 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၁၈
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26865
1.26908
အမြတ်
0.34 USD
USDCAD
စာချုပ်
#69306357
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26908
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.34 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၄၇
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38492
1.38571
အမြတ်
0.79 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69286816
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38492
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38571
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၂၃
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37058
1.371
အမြတ်
0.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#68771021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37058
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.371
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၅၉:၁၄
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19687
1.1972
အမြတ်
0.33 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69024654
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၅၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1972
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၀၈
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.36824
1.36755
အမြတ်
0.69 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69031280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36824
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36755
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.69 USD
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၀၅
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၅၆:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06166
1.0617
အမြတ်
0.02 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#68820751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၅၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0617
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၃၂
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.7608
0.76017
အမြတ်
0.63 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#68907640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7608
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.76017
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.63 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၄၇
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.36746
1.36685
အမြတ်
0.61 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69000827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36685
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.61 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၄၇
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.36749
1.36698
အမြတ်
0.51 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#68999611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36749
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36698
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.51 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၃၀
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19916
1.19956
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#68996427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19956
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၂၁
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35919
1.36038
အမြတ်
1.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#68985198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35919
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36038
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.19 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၃၈
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၄၄:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
80.239
80.19
အမြတ်
0.46 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#68970298
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
80.239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၄၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
80.19
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၅၉:၅၂
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35928
1.35959
အမြတ်
0.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#68970685
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၅၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35928
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35959
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၂၆
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36429
1.36474
အမြတ်
0.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#68940530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36429
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၅၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36474
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၃၈
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.36532
1.3649
အမြတ်
0.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#68939253
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36532
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3649
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၈
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.36625
1.36589
အမြတ်
0.36 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#68930158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36625
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36589
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၁၃
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3659
1.36622
အမြတ်
0.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#68908921
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3659
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36622
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၃၃
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89967
0.8997
အမြတ်
0.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#66033427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89967
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8997
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD