၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၃၅:၀၁
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.92492
0.92394
အမြတ်
0.78 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80878683
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92492
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92394
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၀:၀၀
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.92475
0.9238
အမြတ်
0.75 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80872142
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92475
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9238
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၄၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၃၉:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.92459
0.92341
အမြတ်
1.86 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80855207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92459
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၃၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.92341
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.86 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၃၇
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၃၉:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.92297
0.92341
အမြတ်
-0.35 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80839885
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92297
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၃၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92341
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၀၆
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
4447.7
4449.5
အမြတ်
1.80 USD
SP500.
စာချုပ်
#80560462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4447.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4449.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၀၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
4367.7
4445
အမြတ်
386.50 USD
SP500.
စာချုပ်
#80741599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4367.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
386.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
4445
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
386.50 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၂၉
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
4336.2
4445
အမြတ်
108.80 USD
SP500.
စာချုပ်
#80725037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4336.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
108.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4445
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
108.80 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၄:၂၆
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
4399.2
4445
အမြတ်
45.80 USD
SP500.
စာချုပ်
#80606465
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4399.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
45.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4445
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
45.80 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.92279
0.9216
အမြတ်
0.93 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80825148
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92279
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.93 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၁၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.92184
0.9216
အမြတ်
-0.38 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80815238
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92184
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.9216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.38 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၅၀:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92342
0.9216
အမြတ်
-1.43 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80801696
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92342
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.43 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၁၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.92021
0.9216
အမြတ်
3.29 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80820301
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.9216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.29 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၀၀
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၇:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.92619
0.92507
အမြတ်
0.88 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80776007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92619
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92507
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၂
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92571
0.92655
အမြတ်
0.66 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80763388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92571
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92655
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.66 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၃၆
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.92719
0.92618
အမြတ်
0.79 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80753809
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92618
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၁
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92648
0.92743
အမြတ်
0.75 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80750495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92648
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92743
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၀၄
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.9277
0.92673
အမြတ်
0.76 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80733858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9277
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92673
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၀၀
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.92878
0.92783
အမြတ်
0.75 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80725388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92878
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92783
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.92794
0.92694
အမြတ်
0.78 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80704612
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92694
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၀၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92741
0.92698
အမြတ်
-0.34 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80688066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92698
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.34 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၄၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.92576
0.92698
အမြတ်
1.91 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80692519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92576
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.92698
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.91 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92741
0.92842
အမြတ်
0.80 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80674470
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92842
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၄၄
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
4377.5
4387
အမြတ်
9.50 USD
SP500.
စာချုပ်
#80620440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4377.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4387
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.50 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၀:၀၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.92975
0.92879
အမြတ်
0.75 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80656407
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92879
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၀၈
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၂၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9283
0.92925
အမြတ်
0.74 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80655216
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9283
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၂၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92925
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.74 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၁၂
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၃၁
ရောင်းချမှု
0.03
0.93044
0.92914
အမြတ်
3.04 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80634177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93044
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.92914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.04 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၈:၀၈
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.92883
0.92907
အမြတ်
-0.38 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80627615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.92907
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.38 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၁
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.92722
0.92905
အမြတ်
-1.43 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80620935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.43 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.92664
0.92616
အမြတ်
0.38 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80609886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92616
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.38 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၅၂
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.92514
0.92632
အမြတ်
1.85 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80596394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92514
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.92632
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.85 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၃၅
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92676
0.92632
အမြတ်
-0.34 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80593462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92632
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.34 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၈:၂၁
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
4399.7
4400.6
အမြတ်
0.90 USD
SP500.
စာချုပ်
#80599199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4399.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4400.6
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.90 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၅၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.92572
0.92644
အမြတ်
-0.57 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80549685
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၅၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92644
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.57 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၃၅
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၅၈:၂၁
ရောင်းချမှု
0.03
0.92801
0.92644
အမြတ်
3.69 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80574833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.92644
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.69 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၈
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.92733
0.92724
အမြတ်
0.14 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80565496
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.92724
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၄၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
4460.4
4471.3
အမြတ်
10.90 USD
SP500.
စာချုပ်
#80544273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4460.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4471.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.90 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၅၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
4463.7
4464
အမြတ်
0.30 USD
SP500.
စာချုပ်
#80543531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4463.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4464
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၄၄
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
4469.6
4469.8
အမြတ်
0.20 USD
SP500.
စာချုပ်
#80486854
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4469.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4469.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၅
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
4450.5
4452.8
အမြတ်
2.30 USD
SP500.
စာချုပ်
#80504499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4450.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4452.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.30 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၅:၂၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၃၉:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.92649
0.92544
အမြတ်
0.83 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80444396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92649
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၃၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92544
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၄၃
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၁:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
4449.7
4482.7
အမြတ်
33.00 USD
SP500.
စာချုပ်
#80390296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4449.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4482.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
33.00 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၂၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.92558
0.92665
အမြတ်
1.69 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80429769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.92665
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.69 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92719
0.92674
အမြတ်
-0.35 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80426785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92674
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၂:၃၈
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၀၄:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
4452
4452.3
အမြတ်
0.30 USD
SP500.
စာချုပ်
#80381766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4452
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၀၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4452.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92798
0.92895
အမြတ်
0.76 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80383863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92798
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92895
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၅၃
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၈:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
4459.3
4460.3
အမြတ်
1.00 USD
SP500.
စာချုပ်
#80360618
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4459.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4460.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၀၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92815
0.92914
အမြတ်
0.78 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80331729
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92815
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၅:၀၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93013
0.9297
အမြတ်
-0.34 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80311507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9297
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.34 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၃၂
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.92852
0.9297
အမြတ်
1.86 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80316564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92852
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.9297
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.86 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၅၀:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.93243
0.93144
အမြတ်
0.78 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80260139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၅၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93144
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD