၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၂၅:၀၂
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၇:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93949
0.94047
အမြတ်
0.80 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73831835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.94047
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၄၇
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၄၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
1
1.21206
1.21717
အမြတ်
419.83 USD
USDCAD.
စာချုပ်
#73812694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21206
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
419.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၄၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.21717
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
419.83 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၀၆
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.03
0.94068
0.93926
အမြတ်
3.50 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73823274
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.94068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.93926
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.50 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၀၀
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.93744
0.93929
အမြတ်
-1.52 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73809116
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93744
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.52 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၂၃
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.02
0.93905
0.93929
အမြတ်
-0.39 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73821619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93905
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.93929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.39 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၀
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.93425
0.93705
အမြတ်
46.17 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73798601
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.93705
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
46.17 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၀၃
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၂၇
ဝယ်ယူမှု
1
4068.8
4070.3
အမြတ်
15.00 USD
SP500.
စာချုပ်
#73766551
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4068.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
4070.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.00 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၄၅
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၄၂
ရောင်းချမှု
1
3497.36
3666.11
အမြတ်
-168.75 USD
ETHUSD
စာချုပ်
#73336343
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
3497.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-168.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
3666.11
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-168.75 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၁၂
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၃၇
ရောင်းချမှု
1
4279
3664.51
အမြတ်
614.49 USD
ETHUSD
စာချုပ်
#73702027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
4279
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
614.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
3664.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
614.49 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၁၇
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93417
0.93513
အမြတ်
0.79 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73797702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93417
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93513
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၄၈
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
1
1.20656
1.21233
အမြတ်
475.94 USD
USDCAD.
စာချုပ်
#73733330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20656
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
475.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၄၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.21233
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
475.94 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၁
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၁၁
ရောင်းချမှု
1
1.2085
1.20841
အမြတ်
9.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73521556
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2085
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20841
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.00 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၂၉
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.21351
1.21328
အမြတ်
-23.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73733252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21351
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-23.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.21328
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-23.00 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၅၈
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၀၀
ရောင်းချမှု
1
1.21297
1.21291
အမြတ်
6.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73525812
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21297
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.21291
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.00 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၃:၅၀
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.952
0.9536
အမြတ်
1.33 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73556691
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.952
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9536
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.33 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၂
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၂၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.95217
0.95262
အမြတ်
-0.37 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73544411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95217
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၂၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95262
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.37 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၅၄:၅၅
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၂၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.95383
0.95263
အမြတ်
1.98 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73551308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၅၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95383
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၂၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.95263
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.98 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၇
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.94864
0.94983
အမြတ်
-1.96 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73523887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.94864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.94983
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.96 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၄၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.03
0.95027
0.94983
အမြတ်
1.08 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73528294
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95027
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.94983
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.08 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၈
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.05
0.95188
0.94983
အမြတ်
8.42 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73529193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95188
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.94983
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.42 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၀၁
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.94701
0.94983
အမြတ်
-2.31 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73513814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.94701
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.94983
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.31 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၁:၂၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၈
ဝယ်ယူမှု
1
0.948
0.94938
အမြတ်
113.48 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73424179
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.948
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
113.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.94938
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
113.48 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၅၉
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၃၀
ရောင်းချမှု
1
1.20649
1.2063
အမြတ်
19.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73473153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20649
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.2063
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
19.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၆
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
1
0.9465
0.94739
အမြတ်
73.04 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73472931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
73.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.94739
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
73.04 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၄၅:၃၇
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.94573
0.94702
အမြတ်
2.11 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73492614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၄၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94573
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.94702
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.11 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၅၈
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.94748
0.94702
အမြတ်
-0.38 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73467528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.94702
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.38 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၁၈
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၁၉
ဝယ်ယူမှု
1
0.94699
0.94707
အမြတ်
6.55 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73469786
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94699
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.94707
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.55 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၃
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၅၇:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.94798
0.94898
အမြတ်
0.81 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73446599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94798
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.94898
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၁
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.94981
0.94967
အမြတ်
0.11 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73441703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.94981
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.94967
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၂:၀၃
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.94749
0.94863
အမြတ်
1.86 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73429648
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94749
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.94863
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.86 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၀၁
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9491
0.94864
အမြတ်
-0.38 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73429458
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9491
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.94864
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.38 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၄၄
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၁၄
ဝယ်ယူမှု
1
0.948
0.95053
အမြတ်
206.24 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73251235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.948
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
206.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.95053
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
206.24 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၀၂
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.94938
0.94935
အမြတ်
0.03 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73393077
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.94938
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.94935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၀၁
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.94947
0.94975
အမြတ်
0.23 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73376567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.94975
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၁၄:၅၂
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၃၉
ရောင်းချမှု
1
1.19595
1.19904
အမြတ်
-309.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72640976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၁၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19595
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-309.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.19904
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-309.00 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၀၆
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၀၆
ရောင်းချမှု
1
1.198
1.19877
အမြတ်
-77.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72632066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.198
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-77.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.19877
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-77.00 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၄၇
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၅၈
ရောင်းချမှု
0.5
1.20709
1.19881
အမြတ်
414.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73282233
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20709
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
414.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.19881
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
414.00 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၆:၃၅
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.5
1.19888
1.19919
အမြတ်
-15.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72649792
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19888
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.19919
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.50 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၂၂
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၅၈
ရောင်းချမှု
0.5
1.19999
1.1997
အမြတ်
14.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72650231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.1997
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.50 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၀၅
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၅၁:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.95039
0.9501
အမြတ်
0.23 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73370214
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95039
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၅၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9501
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၂၄
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၅၈:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.94736
0.94885
အမြတ်
3.64 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73349340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94736
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၅၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.94885
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.64 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၆
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၅၈:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.949
0.94885
အမြတ်
-0.25 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73345298
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၅၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.94885
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.25 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၁
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၅၈:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95078
0.94885
အမြတ်
-1.57 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73310952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95078
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၅၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.94885
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.57 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၂၆
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
1
0.94795
0.94808
အမြတ်
10.56 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73350090
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.94808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.56 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၀၁
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.95246
0.95143
အမြတ်
0.84 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73305804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95246
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95143
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.84 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၂၇:၂၉
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.95129
0.95241
အမြတ်
1.82 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73303668
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၂၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95129
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.95241
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.82 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၃၁:၀၆
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95287
0.95241
အမြတ်
-0.37 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73301624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၃၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95287
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95241
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.37 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၀၅
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၂၉:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.95143
0.95136
အမြတ်
0.12 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73297356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95143
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၂၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.95136
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၀၂
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၃၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.95172
0.9527
အမြတ်
0.80 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73297260
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၃၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9527
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၅၉
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.95137
0.9516
အမြတ်
-0.37 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#73268330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.9516
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.37 USD